Erik Swierstra

Slotense oude huisnummers

De gemeente Sloten was tot 1921 zelfstandig en had een eigen systeem van huisnummering met een letteraanduiding per wijk. Dus niet per straat.

Op het dorp Sloten is de oude nummering met de letter A hier en daar nog zichtbaar. Ook in de Jacob Marisstraat en Theophile de Bockstraat zijn de oude huisnummers met de letter H nog zichtbaar.

Erik Swierstra heeft afgelopen zomer een rondgang langs de resterende bebouwing van de voormalige gemeente Sloten gemaakt en alle nog zichtbare oude huisnummers geregistreerd en gefotografeerd.

Hij publiceerde hierover (in twee delen) een informatief en rijk-geïllustreerd (met oude plattegronden) artikel vol wetenswaardigheden. “Waar zijn deze oude nummers nog zichtbaar?” “Uit welke elf (!) wijken bestond de gemeente Sloten?” De antwoorden hierop vindt u in het artikel ‘Oude huisnummers en wijkletters van de gemeente Sloten‘.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 18 september 2019.

Verhaal-tentoonstelling van Jane

De resterende zondagen van september bent u tussen 13.00 en 16.00 uur van harte welkom in het gebouwtje rechts na bij de entree van Tuinpark Eigen Hof (bij de Ditlaar). Jane Lang kwam 20 jaar geleden naar Europa en trakteert haar bezoekers op contact met de Aboriginal-cultuur van haar thuisland, Australië.

Je hoort, kijkt, voelt en ruikt haar verhaal. Over de taal van de natuur, kunst, landschappen, zwarte zwanen, overleveringen en hoe je van gesponnen brandnetels een tas maakt. Zij vertelt ook over haar eigen reis naar Australië vijf jaar geleden en haar contacten toen met Aboriginals. Stel alle vragen die je wilt en ervaar deze bijzondere wereld… op Sloten.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 18 september 2019.

24H Nieuw-West óók op Sloten: Kom ook

Op 14 september 2019 zijn er in heel Nieuw-West allerlei leuke gratis activiteiten. Kom naar Sloten voor een gevarieerd programma.

Snuffelen in de molen
In de molen is van 11.00 tot 16.00 uur een rommelmarkt. De opbrengst van de verkoop gaat naar het broodnodige groot onderhoud van de molen. Wie tenminste twee artikelen op de rommelmarkt koopt, mag voor € 3,- de molen in, een prachtkans! Spullen die al klaarliggen voor de verkoop: skates, een laptop, keukenapparatuur (soms nog nieuw!), gereedschap, een laptop, boeken, speelgoed, sieraden, tassen en snuisterijen. De molenvrijwilligers verkopen lekkere koffie, thee en drankjes. En: U kunt voor € 1,- op de foto met het boertje en boerinnetje!

Spullen inleveren
Wilt u de molen helpen en hebt u thuis nog hele (en schone) spullen (geen kleding en schoenen) liggen? Breng ze dan op donderdag 12 september tussen 14.00 en 16.30 uur of op vrijdag tussen 10.00 en 15.00 uur langs bij de molen aan de Akersluis 10 op Sloten.

Proeven bij de brouwerij
Naast de molen kunt u (18+) voor € 5,- bier proeven tijdens een rondleiding door brouwerij De 7 Deugden. De brouwerij vraagt ook uw hulp bij het ontwerp van een nieuw etiket en bij het bedenken van een naam voor hun nieuwe 0%-bier.

Dorpsrondleiding naar Politiebureautje
Om 12.00, 14.00 en 16.00 uur starten rondleidingen door het pittoreske dorp Sloten. U fietste misschien al eens door dit monumentale dorp, maar nu hoort u de verhalen die het dorp nóg mooier maken. U komt o.a. langs de speeltuin, dorpspomp, banpaal en brandmelder. In het kleinste Politiebureautje van Nederland neemt u een kijkje in de cel (wie wil gaat in boevenpak op de foto) en kunt u desgewenst wat aanschaffen in het winkeltje met VVV.

Bomenwandeling Eigen Hof
Om 13.00 uur start vanaf het Politiebureautje een rondleiding naar tuinpark Eigen Hof, dat in de Hoofdgroenstructuur De Groene AS ligt. U hoort veel over de historie van het (al licht-herfstige) park met zijn bijzondere bomen.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 11 september 2019.

Sloterbrugproject: bezint vóór je begint

Tijdens de goedbezochte inloopbijeenkomst op 5 september 2019, deed Willem Kleyn de onderbouwde bevindingen van de werkgroep Sloten van de Dorpsraad uit de doeken: “Uit ons onderzoek blijkt: Nu reeds zijn de wegen rond de Sloterbrug overbelast.”

“Met de nieuwe brug, die verkeer beter moet laten doorstromen, wordt het helemaal rampzalig. Als je straks drie minuten korter bij de brug hoeft te wachten, wordt de route vanaf Badhoevedorp via de brug en de Sloterweg de snelste voor bijna ál het verkeer naar alle bestemmingen, behalve richting Alkmaar en Haarlem. (Dit geldt natuurlijk ook voor verkeer in de andere richting.)

Daarom moet de besluitvorming over de brug verbreed worden. Eerst moeten verkeerskundigen van de Haarlemmermeer en Amsterdam, samen met bewoners, naar de verkeersproblematiek in deze hele hoek (Badhoevedorp, De Aker, Sloten en Nieuw Sloten) kijken en oplossingen bedenken. Dán pas weet je wat je met de Sloterbrug aan moet. We moeten het proces omdraaien.”

Bewoners uit Badhoevedorp en Nieuw Sloten gaan samenwerken met de werkgroep Sloten, zodat verschillende wijken niet tegen elkaar worden uitgespeeld. Wordt dus zeker vervolgd. Hebt u de petitie nog niet ingeleverd? Doen! Hoe meer draagvlak, des te krachtiger de stem van de werkgroep.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 11 september 2019.

Zie ook: www.slotenoudosdorp.nl/sloterbrug-en-sloterweg/

Lutkemeer in Raad

Op 2 september 2019 werd al gestart met de ontruiming en start van het vernielen van de vruchtbare akkers op de Tuinen van de Lutkemeer. Actievoerders blijven de oude landbouwgrond verdedigen ‘gewapend’ met pompoenen, bieten en rode kool.

Daarnaast zal tijdens de gemeenteraadsvergadering van 18 en 19 september in de Stopera gesproken worden over de herziening van het bestemmingsplan Lutkemeerpolder. Zie voor het tijdstip: amsterdam.raadsinformatie.nl.

Gaat de politiek tóch de Tuinen van de Lutmemeer nog redden? Zou GroenLinks dan eindelijk in beweging komen? Iedereen is welkom op de publieke tribune.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 11 september 2019.

Vrijwilligersbijeenkomst van de Dorpsraad in de Speeltuin van Sloten

Aan alle actieve vrijwilligers in Sloten en Oud Osdorp.

Ook dit jaar wil de Dorpsraad de vrijwilligers uitnodigen om bij te praten over de activiteiten binnen ons gebied. Er staan nogal wat veranderingen op stapel, onder meer wat betreft de subsidiëring van allerlei activiteiten. Daarover informeren we je graag. Misschien nog belangrijker, we horen ook graag hoe het met jullie gaat, welke wensen er leven, welke plannen er zijn etc. En kunnen jullie elkaar vertellen wat er gaande is in je werkgroep of directe omgeving.

Daarom nodigen we je uit voor een namiddag ‘babbel en borrel’ in de Speeltuin van Sloten op zondag 29 september 2019. We beginnen om 15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur). Dan informeren wij, en een vertegenwoordiger van het stadsdeel of de stad, over het vrijwilligersbeleid van de stad. Ook horen we graag plannen en meningen. Dorpsraadlid Irene Hemelaar loodst ons door de middag.

Om 16.30 uur is de barbecue op temperatuur en kunnen we aanschuiven voor borrelen en bijpraten.

In verband met de hoeveelheid deelnemers aan de barbecue graag tevoren aanmelden (voor 25 september) of je wel of niet mee eet. Voor meer informatie en aanmelding: Sjoerd Jaasma, tel. 06-22377270 of mail naar sjoerd-jaasma@hotmail.nl.

Hopelijk tot ziens op zondag 29 september.

Bewoners geven Lutkemeerpolder niet op

Ingezonden

Zaterdag 31 augustus 2019 namen een geschatte tweehonderd mensen deel aan de manifestatie tegen het aanleggen van een bedrijventerrein in de Lutkemeerpolder, bij Osdorp in Amsterdam. De 45 ha groene akkers en natuur moetbehouden blijven, vonden de deelnemers unaniem.

Bezetting van de polder
Tegen de start van de bouwactiviteiten zullen deze bezorgde burgers zich op uiteenlopende manieren gaan verzetten. Dit was de conclusie van de algemene vergadering die tijdens deze manifestatie in de Tuinen van Lutkemeer plaatsvond. Als daad van burgelijke ongehoorzaamheid is in maart een deel van de Lutkemeerpolder in gebruik genomen voor de aanleg van gemeenschappelijke tuinen. Tijdens de vergadering kondigde zich een nieuwe groep aan die het stokje overneemt en de Tuinen permanent gaan bezetten.

1 september start werkzaamheden gepland
Projectontwikkelaar SADC (Schiphol Area Development Company, met de gemeente Amsterdam als één van de vier aandeelhouders) heeft aangekondigd per 1 september as. met de bouwwerkzaamheden te beginnen. Dit naar wens van het Amsterdamse stadsbestuur onder leiding van GroenLinks wethouder van Doorninck.

Amsterdammers, buurtbewoners en sympathisanten van Behoud Lutkemeer zullen er echter alles aan doen omde groene historische polder te behouden. De Lutkemeerpolder is van levensbelang voor een gezond, groen en duurzaam Amsterdam: biologische kleinschalige landbouw, korte voedselketen, verantwoorde voeding, waterberging, de ligging aan de ecologische hoofdstructuur en biodiversiteit. Nota bene de laatste vruchtbare grond! Dat krijg je nooit meer terug. Dit vernietigen is de wereld op zijn kop in tijden waar het klimaat om acute zorg vraagt.

Bouwen voor leegstand
Bovendien staan er al ruim 16 jaar kavels tekoop op Lutkemeer 1, het naastgelegen bedrijventerrein. Volgens ingewijden is de prijs daarvan zelfs verlaagd, nu zij nauwelijks kan concurreren met veel goedkopere bouwgrond in de Haarlemmermeer.

Al sinds februari claimt SADC dat er een koper is voor het geplande kavel: “het is bijna rond op wat details na”, is al ruim zes maanden het adagio. Het zou gaan om een distributiecentrum van 5,5 ha dat elders in de stad niet terecht kan. Een rondje door Westpoort bewijst het tegendeel, daar staan verschillende distributiecentra te huur, ook een van 6 ha. Het is duidelijk dat het de gemeente en SADC er om te doen is om zo snel mogelijk te kunnen beginnen.

Wie storm zaait, zal verzet oogsten
Waar het college van Amsterdam en de media de indruk willen wekken dat de polder opgegeven is, laat deze manifestatie zien dat de bewoners van Amsterdam dit nog helemaal niet hebben gedaan.

Het is onthutsend hoe de gemeente Amsterdam haar plannen voor een businesspark verkoopt als duurzaam en circulair en ook stellig claimt boederij de Boterbloem te hebben behouden. Dit is helemaal niet juist. Het bouwen op (biologisch) groen is per definitie niet cirulair en de Boterbloem is aangezegd om voor 1 februari volgend jaar de Lutkemeerpolder te te verlaten.

De aanwezigen nodigen de politieke hoofdrolspelers uit om samen op hele korte termijn de mogelijkheden voor behoud te onderzoeken. Worden de bulldozers en zandvrachtwagens toch op de polder af gestuurd, dan zullen veel mensen zich daar tegen verzetten.

Behoud Lutkemeer

Uit: de Westerpost van 4 september 2019.

Inloop over verkeer rond Sloten en de Sloterbrug

Kom ook

De werkgroep Sloten van de Dorpsraad organiseert op donderdag 5 september 2019 in het Dorpshuis een voorlichtingsbijeenkomst over de verkeerssituatie in en rond Sloten en over de gemeentelijke plannen voor een nieuwe Sloterbrug.

U – of u nu in Sloten, Nieuw Sloten of Badhoevedorp woont – bent van harte welkom tussen 17.00 en 20.00 uur, op elk moment dat u schikt (inloop).

U kunt daar ook de petitie aan de gemeentebesturen van Amsterdam en Haarlemmermeer ondertekenen. Het Dorpshuis ligt aan de Nieuwe Akerweg 14 in Sloten. Dat is aan het eind van de weg, die uitkomt op de Sloterkerk.

Lever de petitie in
Als u toch naar het Dorpshuis komt en u de petitie nog niet ondertekend hebt ingeleverd, dan kunt u dat meteen even doen. Dan steunt u de werkgroep Sloten in zijn streven om de nieuwe Sloterbrug pas meer verkeer te laten verwerken als:

* Er maatregelen zijn getroffen om het autoverkeer in twee richtingen op de Vrije Geer, Ditlaar en Sloterweg m.b.v. kentekenregistratie te beperken tot bestemmingsverkeer;

* Er voor fietsers veiligheidsmaatregelen zijn getroffen op bovenstaande wegen en op de Amersfoordtlaan in Badhoevedorp;

* De doorstroming van en naar de A9 via de aansluiting S106 wordt verbeterd en verkeer van en naar de A4 via het Plusnet Auto (via de Plesmanlaan en Johan Huizingalaan) geleid wordt;

* Een grondig onderzoek wordt gestart naar het weer in gebruik nemen van de aansluiting via de Oude Haagseweg;

* Er een inrichtingsplan gemaakt wordt voor de brug én de toe-leidende wegen waarin opgenomen: veiligheid van fietsers en voetgangers, korte wachttijden voor langzaam verkeer en de eerder toegezegde separate fietsbrug.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om 5 september te komen, lever uw ondertekende Als u toch naar het Dorpshuis komt en u de petitie nog niet ondertekend hebt ingeleverd, dan kunt u dat meteen even doen. Dan steunt u de werkgroep Sloten in zijn streven om de nieuwe Sloterbrug pas meer verkeer te laten verwerken als: dan in op één van de volgende adressen: Sloterweg 992, 1321, 1143; Dorpsplein 5; Osdorperweg 12, 63, 71 of 101). Samen staan we sterk!

Uit: de Westerpost van 4 september 2019.

Zie ook: www.slotenoudosdorp.nl/sloterbrug-en-sloterweg/

‘Behoud Lutkemeer’ blijft optimistisch

Tijdens de goed bezochte actiebijeenkomst op zaterdag 31 augustus 2019 werd duidelijk dat Behoud Lutkemeer zich blíjft verzetten tegen de komst van een bedrijventerrein op de nog resterende vruchtbare en cultuurhistorisch belangwekkende Lutkemeerpolder:

Amsterdam, 31 augustus 2019 – ACTIEMIDDAG. Actiegroep Behoud Lutkemeer organiseerde op het bezette stuk land in de Lutkemeerpolder een actiemiddag om de bouw van een bedrijfshal op een van de laatste stukken biologische landbouwgrond van Amsterdam te voorkomen. Er was een workshop, er werd vergaderd, informatie verstrekt en vrijwilligers bereiden een lunch en warme maaltijd gemaakt van de producten die afgelopen seizoen op het land werden gekweekt. Foto Dingena Mol

“We blíjven hopen dat de gemeente (GroenLinks) tóch gaat inzien dat het juist nú met de klimaatdiscussie belangrijk is om de polder met biologische stadslandbouw te behouden. Het bedrijventerrein van 4,5 hectare hiernaast staat leeg. Dat wil níemand huren – zelfs nu het in prijs verlaagd is.

Bedrijventerreinen in de Haarlemmermeer zijn namelijk veel goedkoper. De harde afspraak is dat er pas gestart wordt met bouwen als er een contract is met huurders voor ‘onze’ grond. Tot die tijd mag deze kostbare landbouwgrond niet worden vernield. Daar gaan we ze aan houden!”

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 4 september 2019.

Foto’s Dorpsfeest Sloten op z’n Kop

Ook dit jaar heeft Arie van Genderen weer een mooi fotoverslag gemaakt van de mediterraan aanvoelende buurt-BBQ met muziek op 24 augustus en de tropische braderie op de dag erna.

U vindt zijn fotoboek via zijn website www.arievangenderen2.nl. Scrol naar onderen, naar ‘galerij’. Rechtsonder staat dan de link naar het digitale fotoboek van ‘Sloten op z’n Kop 2019′.

Uit: de Westerpost van 4 september 2019