Erik Swierstra

Veerponten naar het Amsterdamse Bos

Net als vorige jaren kunt u tot en met 13 oktober vanaf Sloten weer op twee manieren met de pont de Nieuwe Meer/Ringvaart oversteken:

M.S. Helena – Rederij Oeverloos

* Rederij Oeverloos/Veerpont Nieuwe Meer vaart op zaterdagen tussen 12.00 en 18.00 en op zon- en feestdagen van 11.00 tot 19.00 uur ieder kwartier heen en weer tussen het strandje bij De Oeverlanden en het bos. Enkele reis: € 1 (kind vanaf 4 jaar: 50 cent); fiets/kinderwagen: 50 cent; bakfiets: € 2,50.

* Veerpont Ome Piet vaart op zaterdagen van 12.00 tot 18.00 uur; op zon- en feestdagen van 11.00 tot 19.00 uur weer tussen de Nieuwemeerdijk 337 (Badhoevedorp) en het bos. Dat is vanaf de Sloterbrug ongeveer 10 minuten fietsen. Enkele reis: 50 cent p.p. (kind t/m 4, gewone fiets en kinderwagen: gratis).

Zie ook:
www.rederij-oeverloos.nl
nieuwemeer.info/veerpont
www.amsterdamsebos.nl/attracties/veerpont/

Uit: de Westerpost van 1 mei 2019.

Spoorwegviaduct over de Sloterweg (1931-1982)

Ter hoogte van de Ringspoordijk lagen er jarenlang naast de Sloterweg twee landhoofden die herinnerden aan de aanleg van deze dijk t.b.v. de Ringspoorbaan in de jaren dertig. De landhoofden werden gebouwd in 1931 en gesloopt in 1982.

Nog voordat het Centraal Station werd gebouwd was er in 1864 al sprake van een ‘Ceintuurspoorbaan’ rond de toenmalige stad, met een Centraal Station ter hoogte van het Sarphatipark. Deze werd echter niet gebouwd, de regering besloot dat er een Centraal Station in het IJ moest komen, dit werd geopend op 15 oktober 1889.

De oude, nog smalle, Sloterweg voor de verbreding met het in 1931 gebouwde viaduct
in de Ringspoorbaan,
nog met de brugliggers, gezien in westelijke richting; jaren dertig.
Foto: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam.

In 1905 werd een nieuw plan gemaakt om een Ringspoorbaan aan te leggen van Sloterdijk naar Duivendrecht. Deze zou komen te liggen door de polders ten westen en ten zuiden van de stad en was vooral bestemd om het goederenverkeer vanuit de havens aan de westkant buiten de stad om te voeren richting Amersfoort en Utrecht. In 1915 volgde het besluit tot aanleg. In het Plan Berlage uit 1917 was ook een Zuiderstation opgenomen op de plek waar nu Station Amsterdam Zuid ligt.

Na de annexatie in 1921 van (delen van) de aanliggende gemeenten, waaronder Sloten, startte nog datzelfde jaar de aanleg van het dijklichaam, eerst aan de zuidkant van de stad, later in de jaren twintig ook aan de westkant, door de Sloterpolder. Vanaf 1933 werd de aanleg van de dijk ook benut in het kader van de Werkverschaffing om zo de werklozen aan het werk te zetten. Dit werk concentreerde zich aan de zuidoostkant, waar in 1939 het gedeelte tussen Watergraafsmeer en Duivendrecht voor het spoorwegverkeer in gebruik werd genomen. De rest van het tracé werd niet voltooid.

Over enkele kruisende wegen werden viaducten gebouwd: Sloterweg, Haarlemmermeerspoorlijn en Amstelveenseweg. Ook over de Boerenwetering kwam er een brug. Deze waren compleet, alleen de rails behoefden nog te worden aangelegd. Zij waren gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School en een ontwerp van Piet Kramer.

De Haagseweg (voorheen Sloterweg), aangelegd in 1938, met de nooit gebruikte landhoofden
van het viaduct in de Ringspoorbaan, zonder de in 1945 verwijderde brugliggers,
gezien in oostelijke richting in de richting Aalsmeerplein; 29 september 1971.

Foto: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam.

In 1945 werden de overspanningen van de niet gebruikte viaducten verwijderd om daarmee een vernielde brug bij Warmond in de spoorlijn Haarlem – Leiden weer berijdbaar te maken. Sindsdien zijn de landhoofden ongebruikt blijven staan. Voltooiing van de spoorlijn was in de jaren vijftig en zestig niet meer aan de orde. Bij de Amstelveenseweg en de Boerenwetering werden de restanten gesloopt in de jaren zestig toen de dijk daar werd verbreed t.b.v. de aanleg van de Ringweg A10.

Bij de Sloterweg (inmiddels Haagseweg) bleven de landhoofden liggen tot 1982. Aanleiding tot de sloop was de aanleg van de nieuwe spoorverbinding Centraal Station – Sloterdijk – Schiphol waartoe in 1981 werd besloten. Terwijl de oorspronkelijk geplande Ringspoorbaan ten zuiden van de Sloterweg naar het zuidoosten afboog, boog de nieuwe Schipholspoorlijn ten zuiden van de Sloterweg naar het zuidwesten af. Bovendien lag de as van de nieuwe spoorlijn niet op de zelfde plek als die van de oude dijk. Het dijklichaam dat naar het zuidwesten afboog sloot niet aan op de oude landhoofden, zodat deze in 1982, na ruim een halve eeuw ongebruikt te hebben gelegen, werden gesloopt. Op de plaats van de inmiddels verdwenen Sloterweg / Haagseweg kwam een dijklichaam te liggen. De nieuwe spoorlijn werd geopend op 31 mei 1986.

Elf jaar later kwam er alsnog een railverbinding vanaf deze plek in zuidoostelijke richting, toen op 1 juni 1997 metrolijn 50 (Isolatorweg – Gein) werd geopend, die hier de ooit geplande verbinding vormt tussen Sloterdijk, Station Zuid en Duivendrecht.

Erik Swierstra; april 2019.

Zie ook:
* https://www.theodurenkamp.nl/artikelen-1/terug-naar-het-fort-op-de-sloterweg
* https://www.theodurenkamp.nl/artikelen-1/de-verdwenen-sloterweg
* https://geheugenvanwest.amsterdam/page/1021/de-ringspoordijk
* https://nl.wikipedia.org/wiki/Ringspoorbaan
* https://nl.wikipedia.org/wiki/Spoorwegviaduct_Sloterweg

Rioolpompen Oud Osdorp

De lintbebouwing langs de Osdorperweg op Oud Osdorp ligt laag. Daarom staan bij alle percelen pompjes, die het rioolwater omhoog pompen naar het hoger gelegen riool langs de Osdorperweg.

De gemeente heeft de wettelijke plicht het afvalwater in te zamelen en af te voeren. Sommige bewoners/ondernemers kunnen in geval van storing Waternet bellen en dan komt Waternet meteen het probleem oplossen. Andere bewoners moeten hiervoor betalen. Het is niet duidelijk waarom sommigen hiervoor wel/niet moeten betalen.

Iedereen betaalt evenveel waterschapsbelasting. Je zou denken dat je daarvoor van Waternet dan ook dezelfde service krijgt. Navraag bij Waternet en het stadsdeel levert tot nu toe nog geen duidelijkheid op.

Daarom een oproep aan Oud Osdorpers: Laat aan Hans Bierman weten: Moet u betalen voor de service aan waternet of niet? Hans woont aan de Osdorperweg 716 en heeft als emailadres: hansdeliede@gmail.com.

Met de verzamelde informatie kan de werkgroep naar het stadsdeel en Waternet en komt er hopelijk eindelijk duidelijkheid in dit al lang slepende mysterie.

Uit: de Westerpost van 24 april 2019.

Over de Rand

Alle Oud Osdorpers krijgen huis-aan-huis een brief in de bus waarin ze worden bijgepraat over het plan om op het Over de Randterrein een plek ‘voor en door jong en oud’ in te richten. Portefeuillehouder Erik Bobeldijk van het stadsdeel is enthousiast over het basis-idee, maar wil wel graag concrete plannen horen.

Daarom: Oud Osdorpers, laat via de Facebookpagina van Over de Rand of via info@overderand.nl weten wat u wilt dat er georganiseerd gaat worden. En laat ook graag weten wat/hoe u zelf wilt bijdragen aan dit project. U kunt meehelpen met het groenonderhoud, bijeenkomsten voor jong en oud, sportactiviteiten etc. Sponsoren kan uiteraard ook. Laat van u horen: Samen maken we er een succes van.

Uit: de Westerpost van 24 april 2019.

Groot Onderhoud Sloterweg

De werkgroep Sloten heeft overlegd met vertegenwoordigers van de gemeente over het langdurige (sinds mei 2018) werk in de Slotense dorpskern.

Dit gebeurde naar aanleiding van klachten van bewoners over de lange duur, de tijdelijke verkeersmaatregelen en trillingsgevaar.

Waarom zo langdurig?
De gemeente kiest ervoor om nu zoveel mogelijk werkzaamheden boven en onder de grond te combineren. Naast het herbestraten gaat het om het vernieuwen van gas en elektra. In de praktijk blijkt dat van tevoren niet altijd te voorzien is hoeveel (en welk) werk er onder de grond nodig is.

Bij de nutsvoorzieningen betekent dit regelmatig dat er andere specialisten nodig zijn om het werk naar behoren uit te voeren. Deze medewerkers zijn niet á la minuut beschikbaar. Daardoor ontstaan wachtpauzes en ligt het werk op straat steeds stil. De gemeente gaat er vanuit dat de weg na dit Groot Onderhoud voorlopig niet meer open hoeft. Wij merkten dat de gemeente en de aannemer zeer betrokken zijn en hun best doen om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Vanwege Koningsdag en ‘Sloten op z’n kop’ zullen de werkzaamheden tijdelijk onderbroken moeten worden om de Sloterweg begaanbaar te houden. Dat betekent dat de laatste fase van de herbestrating (deel van de Speeltuin tot aan de afsluitpaaltjes Sloterweg) pas na de eerste week van september kan starten. De herinrichting zal in november worden afgerond.

Omleidingsroute
Nu het hart van de dorpskern aan de beurt is en ook de Osdorperweg tot aan de Sloterkerk open ligt, zijn tijdelijke verkeersmaatregelen en tijdelijke bewegwijzering hard nodig.

Als werkgroep zijn wij van mening dat de huidige bebording is niet overal even duidelijk is. Dit leidt tot vervelende situaties. In het gesprek hebben we de gewenste verbeteringen in de bebording doorgenomen. De gemeente verwacht deze verbeteringen snel te kunnen uitvoeren.

Trillingen
Veel oude Slotense woningen zijn gevoelig voor trillingen. De aannemer gebruikt bij dit werk zo licht mogelijke machines en zijn medewerkers hebben instructies gekregen om zacht te rijden.

Op enkele plekken zijn trillingmeters geplaatst om dit te monitoren. Tot dusver zijn geen te grote trillingen gemeten. Bij de werkzaamheden aan de smalle Osdorperweg wordt extra gelet op het vermijden van trillingen.

Peter de Graaf, werkgroep Sloten

Uit: de Westerpost van 17 april 2019.

Geen Mountainbikeroute

Op 11 april 2019 besprak de gemeenteraad de uitkomst van het ‘mountainbike-onderzoek’ met de gemeenteraadscommissie.

Het zag er lang naar uit dat er een Mountainbikeroute in De Oeverlanden zou komen. De vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’ was daar zeker niet blij mee.

Nu blijkt dat ook de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur de komst van dit tracé door deze beschermde natuur niet ziet zitten. Bovendien oordeelden de onderzoekers dat een dergelijke route “niet opportuun is en conflicterend is met overig recreatief gebruik in het verlengde van het Amsterdamse Bos”.

Ze hebben er erg veel woorden voor nodig, maar de route komt er dus niet. Ook de eerder gesuggereerde komst van een tracé door Sportpark Sloten is van de baan.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 17 april 2019.

Kom ook tuinen in de ‘Tuinen van de Lutkemeer’

Uit protest tegen de komst van bedrijventerreinen is in het weekend van 30 en 31 maart 2019 gestart met de aanleg van de ‘Tuinen van Lutkemeer’ in Oud Osdorp.

Ruimte zat nog voor nieuwe tuinders! (Foto: Behoud Lutkemeer)

120 mensen zijn al naar de Lutkemeerpolder gekomen om daar een tuin aan te leggen. Er is nog volop ruimte voor nieuwe belangstellenden.

De basis is gelegd: De eerste tuinen zijn aangelegd, bloemenweides zijn ingezaaid en bomen zijn geplant. Daarnaast zijn er voorzieningen gemaakt: een grote tent, een composttoilet en een gereedschapshok. Er is nu ook elektra op het terrein.

Doe mee!
Vanaf nu zijn we ieder weekend open om te tuinieren. Er worden ook regelmatig interessante programma’s georganiseerd. Iedereen is van harte welkom om ook een tuin in te richten en om hier zelf groenten of bloemen te komen verbouwen. De Tuinen van Lutkemeer zijn in de Amsterdamse Lutkemeerpolder aan de Etnastraat, achterin rechts. Meer weten? Mail naar: info@behoudlutkemeer.nl. Houdt de website www.behoudlutkemeer.nl in de gaten voor nieuws.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 10 april 2019.

De sloot langs de Sloterweg is terug

De grondwerkzaamheden op zelfbouwlocatie B – op het voormalige parkeerterrein van Sportpark Sloten – vorderen gestaag. Volgens afspraak is de sloot langs de Sloterweg weer teruggebracht. Ook de tussensloot richting het sportpark is inmiddels al gegraven. Hierna worden beschoeiingen rondom de ‘eilanden’ aangelegd.

Net als bij de zelfbouwkavels richting de dorpskern geldt ook hier dat de woningen tenminste op ongeveer vijf meter vanaf de sloot gebouwd mogen worden. Er komen dus overal voortuinen. Zo wordt een stukje cultuurhistorie in lijn met de oorspronkelijke lintbebouwing langs de lommerrijke – maar veel te drukke – weg hersteld.

Eind 2020 staan hier elf nieuwe (grote) woningen, die nu nog via dammen en straks via nog aan te leggen duikerbruggen, bereikbaar zijn.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 10 april 2019.

15.235 voertuigen per etmaal

De werkgroep Sloten zet zich in om de gigantische verkeersdruk in en rond Sloten te verminderen. Op hoofdlijnen stelt de werkgroep vast:

1. Het sluipverkeer in en om het dorp (Ditlaar, Vrije Geer, Sloterweg) is de laatste jaren explosief gegroeid. Het gaat vooral om verkeer tussen Badhoevedorp/Osdorp en de aansluiting op de A4/A10.
2. De situatie is zo langzamerhand onhoudbaar en levert veel onveiligheid voor fietsers op.
3. Uit de in 2016 gepubliceerde gemeentelijke verkeersmodellen en -prognoses blijkt dat de gemeente voor 2020 verwacht dat over de Sloterweg per etmaal 15.235 (!) voertuigen rijden en over de Plesmanlaan ‘slechts’ 8380. (Verkeersmodel VMA 2.0. en prognoses).
4. Conclusie: ‘dorpsstraten’ als de Vrije Geer, Ditlaar en Sloterweg worden veel zwaarder belast met verkeer dan de wegen die feitelijk voor de doorstroming bedoeld zijn: stedelijke hoofdwegen als Plesmanlaan en Johan Huizingalaan.

Daarom gaat de werkgroep Sloten bij het Stadsdeel Nieuw-West en de gemeente er op aandringen om het sluipverkeer weg te halen op de Vrije Geer, Ditlaar en Sloterweg. Dat zullen pittige maatregelen moeten zijn. Over die mogelijke maatregelen gaat de werkgroep Sloten een bewonersbijeenkomst organiseren. Binnenkort hoort u daar meer over, onder andere via deze Rubriek.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 10 april 2019.