Erik Swierstra

Tijdelijke versmalling op Osdorperweg

Eind juni 2019 is op de Osdorperweg tussen het A5-viaduct en Halfweg een wegversmalling geplaatst. Het gaat om een tijdelijke maatregel van de gemeente in afwachting van de definitieve herinrichting in 2020.

(Tekst en foto: Theo Durenkamp)

Helaas is de versmalling zonder enig overleg met bewoners en werkgroep/klankbordgroep Oud Osdorp aangebracht. Met name bewoners van nabijgelegen uitritten hebben nu last van de extra filevorming, terwijl ook al is gebleken dat hulpdiensten worden geblokkeerd.

De versmalling ligt precies op de plek waar vorig jaar maart een motorrijder dodelijk verongelukte. In de berm houden de nabestaanden sinds die tijd zorgvuldig een gedenkplek in stand. Nu men bij deze versmalling voortaan op tegenliggers moet wachten, zal het verkeer zowel letterlijk als figuurlijk even stil kunnen staan bij deze fatale plek die helaas tevens symbool staat voor de gevaarlijke verkeerssituatie op de Osdorperweg…

Uit: de Westerpost van 10 juli 2019

Zie ook: www.theodurenkamp.nl

Verzet tégen de Sloterbrugplannen

Ondanks de snikhete en vochtige ‘deken’ kwamen ongeveer 60 Slotenaren en Badhoevedorpers op 25 juni naar de Molen van Sloten om hun onvrede te uiten over de voorliggende brugplannen.

Teun Castelein (van de werkgroep Sloten, rechts op de foto) sprak – aangevuld door anderen – luid en duidelijk zijn ongenoegen uit over het voorstel voor het nieuwe brugontwerp.

Teun Castelein aan het woord. (Foto: Erik Swierstra)

Samenhang: Drukkere brug leidt elders ook tot meer verkeer
In 2018 werd door ambtenaren nog ontkend dat ‘doorstroming’ feitelijk ‘meer verkeer’ betekent. Nu gaf men duidelijk aan dat het de officiële opdracht was om een brug te ontwerpen die veel meer verkeer kan verwerken. Na de eerdere inspraak zijn de tekeningen voor de nieuwe brug niet aangepast. Ook de inbreng dat dit plan strijdig is met het Amsterdamse beleid, om de stad ‘autoluw’ te maken, wordt tot nu toe genegeerd.

De werkgroep Sloten bleek nogal gefrustreerd dat het hen (ook in de klankbordgroep) maar niet lukt om de ambtenaren ervan te overtuigen dat een toename van verkeer op de brug óók leidt tot een toename van het aantal auto’s op de omliggende wegen: “Dat aantal is daar nu al te hoog: De Sloterweg is daardoor levensgevaarlijk voor fietsers (terwijl het hier Hoofdnet Fiets is!) en op de Amersfoordtlaan is het ook geen pretje… Ervaring bij vergelijkbare projecten leert dat meer asfalt tijdelijk leidt tot betere doorstroming, maar dat kort daarna de CO2/fijnstof-dampende wachtrijen weer nét zo lang worden als voorheen. Dat toegenomen verkeer rijdt straks óók buiten het nieuwe brugvlak. Gevolg: Het wordt daar ONveiliger voor langzaam verkeer. Niet doen dus! Ja, er moet wél een nieuwe brug komen, maar met ándere uitgangspunten.” De werkgroep werkt nu aan een petitietekst. Volgende week meer hierover.

Bezwaar maken
Naast het steunen van de petitie is het belangrijk om officieel bezwaar te maken. Petities vallen namelijk niet onder de officiële bezwaarprocedure. Tot en met 24 juli kunt u uw inspraakreactie “Nota van uitgangspunten Sloterbrug” sturen naar: info@sloterbrug.nl. Of: Project Sloterbrug, heer B. van Melis, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 3 juli 2019.

Zie ook: www.slotenoudosdorp.nl/sloterbrug-en-sloterweg/

Ga toch handhaven op de Osdorperweg

Dan is die dure herinrichting niet nodig

“Gooi geen geld in de sloot! Handhaaf toch eindelijk op snelheid, te zware voertuigen en dat hier in de spits alleen bestemmingsverkeer mag rijden. Dan kun je het huidige wegprofiel behouden, wordt het voor fietsers veiliger (ook op de delen van de Osdorperweg die onveranderd blijven) en blijft unieke cultuurhistorie behouden”, zo betoogden Hans de Waal en Marja Kamp van de klankbordgroep Oud Osdorp op 25 juni 2019 tijdens hun inspraak bij de Stadsdeelcommissie.

File op de A9? Dan dampende auto’s op de Osdorperweg.
Wie kan nu nog ontkennen dat er weinig sluipverkeer over de Osdorperweg rijdt?
(Foto: Marja Kamp)

Een groot aantal commissieleden stelde kritische vragen over het herinrichtingsplan, dat een verkeer aantrekkende werking heeft. Tot ieders verbazing en teleurstelling gaf portefeuillehouder Bobeldijk aan dat de plannen gewoon ongewijzigd door zouden gaan. Daarmee negeert het DB zomaar 42 e-mails, waarvan 6 bezwaarschriften, én tot nu toe al 237 handtekeningen onder de petitie! Het DB beweert zelfs dat de meerderheid van de bewoners juist áchter de plannen staat! Onbegrijpelijk en pertinent niet waar! Maar… de klankbordgroep geeft níet op! Blijf ze steunen! Teken de petitie op: osdorperweg.petities.nl.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 3 juli 2019.

Zie ook de pagina over de werkgroep Oud Osdorp

Eiken-rupsen rukken op

Op Sloten geldt (vooral rond Xenios, Eigen Hof en tussen de speeltuin en de Vrije Geerweg) een matige tot hoge plaagdruk van de eikenprocessierups! De brandharen van deze rups waaien alle kanten op en veroorzaken hevige jeuk.

Daarom: Controleer de eikenbomen in uw omgeving: Zitten ze ‘vastgeplakt’ op de stam of hangen ze in een ‘net’ hoger in de boom? Bel dan: de gemeente (14 020) of mail naar eikenprocessierups@ggd.amsterdam.nl. Reageer snel vóórdat de rupsen aan de wandel gaan, vlinders worden en eitjes leggen waardoor het er nóg meer worden.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 3 juli 2019.

Hout voor insecten, vogels en muizen

Ter afscherming van het afvalpunt bij de Slotense Osdorperweg zijn de nieuwe Vrije Geer-beheerders een houtwal begonnen met de aanleg van een houtwal.

Ruud en Marina bouwen met vereende krachten de houtwal.

Marina den Ouden en Ruud Lutterlof leggen uit: “Het is de bedoeling dat het hout van de tijdens de recente mei-storm gesneuvelde bomen hier een tweede leven krijgt. Het gestapelde hout ziet er voor ons mensen niet alleen leuk uit, maar is nuttig voor insecten. Doordat er diverse houtsoorten gebruikt zijn (es, appel, plataan, populier, wilg, kastanje), zal er op termijn een breed scala aan paddenstoelen op de stammen gaan groeien.

De winterkoning en het roodborstje kunnen nestelen. Egels en spitsmuizen kunnen hier schuilen en diverse insecten en spinnen voelen zich hier ook thuis. Dat is van belang, omdat zij aan de voet van de voedselketen in de natuur staan. Zo profiteren direct en indirect een heleboel dieren van deze wal!”

Boor mee
Het zou mooi zijn wanneer op de zaagvlakken van het hout gaatjes met diverse diameters geboord worden. Dat moet dan wel met een scherpe boor gebeuren. Dan ontstaat er geen rafelig gat. Solitaire bijen maken graag gebruik van die holletjes met gladde ‘muren’. Dan beschadigen hun vleugeltjes niet.

Laat het hout liggen
Voor alle duidelijkheid nog twee regels: Laat dit hout liggen; het is níet voor uw houtkachel! Náást deze houtwal mag nog altijd geen groenafval worden gestort! De gemeente houdt toezicht en bij deze vragen we omwonenden om ook een oogje in het zeil te houden dat men zich aan deze (toch eenvoudige en redelijke) afspraken houdt.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 26 juni 2019.

Poepen van de stress – ooievaars in Oud Osdorp

De jonge ooievaars, die bovenop de schoorsteen van de voormalige Lutkemeerschool op Oud Osdorp zijn geboren, zijn op 21 juni 2019 alsnog geringd.

Ruben Scholte van de Bomenploeg van de gemeente Amsterdam kon het nest met ‘zijn’ hoogwerker gelukkig makkelijk bereiken. Eenmaal op de grond werden de drie tiener-ooievaars door Engbert van Oort geringd, gemeten en gewogen. De vogels hielden zich weer schijndood, hun overlevingsstrategie. Hun snavels zijn gereinigd (poepstro er uitgepulkt). Engbert: “Wat geven jullie ouders je te eten?” Toen de vogels weer naar boven gebracht waren, bleek dat de middelste vogel van de spanning wat gepoept had. Ach…

De Lutkemeerschool-lichting 2019 kreeg de nummers 5E995 t/m 5E997 toebedeeld. De zwaarste woog 3.750 en de lichtste 2.895 gram. Hun vleuggellengte varieerde van 36,5 tot 44,2 cm. Tamar Frankfurther noteerde alle gegevens, zodat deze in de officiële STORK-administratie kunnen worden opgenomen. Interessante terugmeldingen (door vogelspotters elders in Nederland en Europa) worden uiteraard in deze Rubriek in de Westerpost vermeld. Hans de Waal heeft een filmpje gemaakt van het ringen. Dit staat op de website ooievaars020.nl (waar ook alle andere meet- en terugmeldgegevens te vinden zijn).  (Foto: Anja Rol)

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 26 juni 2019.

Boerderij De Boterbloem wil in overleg

Doe mee met enquête

Nog altijd probeert De Boterbloem in gesprek te komen met wethouder Van Doorninck over hun levensvatbare alternatief waardoor de landbouwfunctie in de Lutkemeer behouden blijft. Helaas lukt dit nog niet, maar De Boterbloem blijft optimistisch en strijdbaar!

De Wetenschapswinkel van Wageningen Universiteit & Reseach (WUR) doet onderzoek naar de huidige en toekomstige waarde van de Lutkemeerpolder. Hoe meer mensen deelnemen en vertellen wat zij bijzonder vinden aan deze polder, hoe beter. Ga hiervoor naar www.enquetesmaken.com/s/Lutkemeer.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 26 juni 2019.

Protest tegen verbreden Sloterbrug – ‘Historische karakter dorp brokkelt af’

Zie ook: Slotenaren opgepast – Sloterbrug (pdf)

Een groep bezorgde bewoners van Sloten, verzameld in de werkgroep Dorp Sloten, protesteert dinsdagavond 25 juni 2019 tegen de vervanging van de Sloterbrug, die Badhoevedorp met Sloten verbindt.

Uit: Het Parool; 24 juni 2019

De werkgroep vreest dat de nieuwe, bredere brug ervoor zal zorgen dat er nog meer verkeer van en naar Amsterdam Nieuw-West door het dorp zal gaan.

Het protest begint om 19.00 uur bij de Molen van Sloten, die uitkijkt op de brug in kwestie, waar dan ook door de gemeente Haarlemmermeer en Amsterdam een inspraakavond over de vernieuwingsplannen wordt gehouden. De gemeenten willen de brug verbreden, van één naar twee rijbanen, om de doorstroming te verbeteren. De nieuwe brug moet iets hoger worden voor de doorvaart en bovendien betere oversteekmogelijkheden voor fietsers en voetgangers krijgen.

In de door de gemeenten gepubliceerde nota staat dat de nieuwe brug het ‘sluipverkeer’ moet tegengaan – ongewenste overbelasting van alternatieve wegen. Maar de werkgroep vreest dat met de verbreding van de brug de deur juist wordt opengezet voor ‘nóg meer autoverkeer op de toch al volle wegen in en om Sloten en de rest van Nieuw-West’. Het bevorderen van meer autoverkeer over de Sloterbrug van en naar Amsterdam zou volgens hen ‘volledig in strijd met het gemeentelijk beleid om de stad autoluwer te maken’ en er bovendien voor zorgen dat het ‘historische karakter van het dorp’ verder afbrokkelt.

De werkgroep beklemtoont dat het niet tegen nodige ingrepen is aan de brug. ‘Als de brug vervangen of vernieuwd moet worden, dan moet dat natuurlijk. Alleen niet op een wijze die meer autoverkeer over de brug met zich meebrengt.’

Van: www.parool.nl24 juni 2019

 

Start inspraak ‘nieuwe Sloterbrug’

Op dinsdag 25 juni 2019 organiseert de gemeente van 17.00 tot 20.00 uur in de Tuinzaal van de Molen van Sloten (Akersluis 10) een inloopbijeenkomst over de vervanging van de Sloterbrug.

De werkgroep Sloten is fel tegen de huidige plannen. De nieuwe brug zal namelijk veel meer verkeer kunnen (en gaan!) verwerken. De gemeente is hier ook heel open over. In vakjargon van de overheid heet dat “het verbeteren van de doorstroming”. Ondertussen beweert de gemeente dat hun ontwerp de veiligheid voor fietsers en voetgangers verbetert. De werkgroep deelt deze mening niet. Het blijft volgens hen ook in de nieuwe situatie een gevaarlijke onderneming om de brug over te steken.

Bekijk het grotere geheel
De werkgroep zou graag zien dat de gemeente niet alleen naar de Sloterbrug kijkt, maar ook naar (de gevolgen van de plannen voor) de verkeersstromen rond het dorp Sloten. Uit metingen is bijvoorbeeld gebleken dat veel verkeer uit Badhoevedorp via de Sloterweg en de rotonde met de Vlindermolen naar de A4 en de A9 rijdt. Dat is sneller dan rechtstreeks via Badhoevedorp! Als er een bredere brug met betere doorstroming komt, dan wordt de nu reeds overbelaste smalle Sloterweg dus nóg voller (= gevaarlijker) voor fietsers en voetgangers. Naast deze groeiende verkeersstroom vanuit Badhoevedorp rijdt immers ook verkeer uit De Aker en Osdorp graag via de Sloterweg naar beide snelwegen. De aantallen zijn gigantisch! Het is dus van belang om ook de routes rechtstreeks vanuit Badhoevedorp en De Aker naar de A9 bij dit brugproject te betrekken. Ook voor Badhoevedorpers zou dit een verademing zijn. Als dat gebeurt, dan kan de nieuwe brug waarschijnlijk veel eenvoudiger (= goedkoper) worden dan het voorliggende dure brugproject. Bovendien: De nieuwe Sloterbrug zou er alleen voor lokaal bestemmingsverkeer zijn. De werkgroep wil de gemeente aan deze gedane belofte houden.

Daarom: Komt allen en laat uw mening horen. Wie niet kan komen, kijkt op www.sloterbrug.nl. Tot en met 24 juli kunt u uw inspraakreactie “Nota van uitgangspunten Sloterbrug” sturen naar: info@sloterbrug.nl. Of: Project Sloterbrug, heer. B. van Melis, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 19 juni 2019

Zie ook: www.slotenoudosdorp.nl/sloterbrug-en-sloterweg/

Zie ook: Slotenaren opgepast – Sloterbrug (pdf)

Start inspraak ‘nieuwe Sloterbrug’

Op dinsdag 25 juni 2019 organiseert de gemeente van 17.00 tot 20.00 uur in de Tuinzaal van de Molen van Sloten (Akersluis 10) een inloopbijeenkomst over de vervanging van de Sloterbrug.

De werkgroep Sloten is fel tegen de huidige plannen. De nieuwe brug zal namelijk veel meer verkeer kunnen (en gaan!) verwerken. De gemeente is hier ook heel open over. In vakjargon van de overheid heet dat “het verbeteren van de doorstroming”. Ondertussen beweert de gemeente dat hun ontwerp de veiligheid voor fietsers en voetgangers verbetert. De werkgroep deelt deze mening niet. Het blijft volgens hen ook in de nieuwe situatie een gevaarlijke onderneming om de brug over te steken.

Bekijk het grotere geheel
De werkgroep zou graag zien dat de gemeente niet alleen naar de Sloterbrug kijkt, maar ook naar (de gevolgen van de plannen voor) de verkeersstromen rond het dorp Sloten. Uit metingen is bijvoorbeeld gebleken dat veel verkeer uit Badhoevedorp via de Sloterweg en de rotonde met de Vlindermolen naar de A4 en de A9 rijdt. Dat is sneller dan rechtstreeks via Badhoevedorp! Als er een bredere brug met betere doorstroming komt, dan wordt de nu reeds overbelaste smalle Sloterweg dus nóg voller (= gevaarlijker) voor fietsers en voetgangers. Naast deze groeiende verkeersstroom vanuit Badhoevedorp rijdt immers ook verkeer uit De Aker en Osdorp graag via de Sloterweg naar beide snelwegen. De aantallen zijn gigantisch! Het is dus van belang om ook de routes rechtstreeks vanuit Badhoevedorp en De Aker naar de A9 bij dit brugproject te betrekken. Ook voor Badhoevedorpers zou dit een verademing zijn. Als dat gebeurt, dan kan de nieuwe brug waarschijnlijk veel eenvoudiger (= goedkoper) worden dan het voorliggende dure brugproject. Bovendien: De nieuwe Sloterbrug zou er alleen voor lokaal bestemmingsverkeer zijn. De werkgroep wil de gemeente aan deze gedane belofte houden.

Daarom: Komt allen en laat uw mening horen. Wie niet kan komen, kijkt op www.sloterbrug.nl. Tot en met 24 juli kunt u uw inspraakreactie “Nota van uitgangspunten Sloterbrug” sturen naar: info@sloterbrug.nl. Of: Project Sloterbrug, heer. B. van Melis, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 19 juni 2019

Zie ook: www.slotenoudosdorp.nl/sloterbrug-en-sloterweg/

Zie ook: Slotenaren opgepast – Sloterbrug (pdf)

Teken petitie voor veilige Osdorperweg

De klankbordgroep Oud Osdorp doet zijn best om de erg dure (3,3 miljoen euro) herinrichting van de helft van de Osdorperweg op Oud Osdorp van tafel te krijgen. Er is een petitie gestart.

Het ontwerp werkt verkeersaantrekkend, terwijl de weg en het dorp nu al bezwijken onder te snel rijdend sluipverkeer. Het geldende inrijdverbod tijdens de spits (behalve voor bestemmingsverkeer) en het 24/7 racen worden niet gehandhaafd… “Handhaving is de oplossing voor de verkeersproblemen en niet deze dure vernielende herinrichting.”, aldus de petitie-opstellers.

De stroomlijning van de inrichting op de helft van de weg vergroot (op de projectgrenzen en verderop op Oud Osdorp) juist de fiets-ONveiligheid. En, ook niet onbelangrijk, voor dit plan moet o.a. een sloot worden verlegd, waardoor de eeuwenoude cultuurhistorie van de oude dijkweg kapot wordt gemaakt. Dat zou zomaar het begin van het einde van het landelijk gebied hier kunnen inluiden en daar is al zo weinig van over in Nieuw-West…

Op www.amsterdam.nl/projecten/osdorperweg/ leest u meer over de plannen.

Eens met het verzet? Vóór behoud van cultuurhistorie en vóór vergroting van de fietsveiligheid op héél Oud Osdorp? Teken dan de petitie: www.osdorperweg.petities.nl. U hoeft hiervoor niet op Oud Osdorp te wonen.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 19 juni 2019