Groot onderhoud Lijnderbrug

Grote gevolgen voor De Aker, Sloten en Nieuw Sloten

Half februari werd bekend dat de gemeente Haarlemmermeer groot onderhoud gaat uitvoeren aan de Amsterdamse baan en de Lijnderbrug. Door de afsluiting van 1 tot 19 maart 2021 kan de belangrijke ontsluitingsweg voor Nieuw-West T106 bijna drie weken lang niet worden gebruikt.

Hoewel de officiële omleidingsroute via het Hoofdnet Auto loopt, dus via S106/S107 over Plesmanlaan, Huizingalaan en Oude Haagseweg, maken vooral bewoners van Sloten en Nieuw Sloten zich grote zorgen. Als de gemeente Amsterdam geen adequate maatregelen treft, leidt deze situatie zeker tot een verkeersinfarct in Sloten en in Nieuw Sloten, tot misschien in De Aker en zelfs in Osdorp.

Ligging van de Lijnderbrug en de Sloterbrug over de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder.

Enorme files door Sloten en Nieuw Sloten
De ervaring met sluipverkeer vanuit De Aker en Osdorp leert dat er heel veel extra sluipverkeer door Sloten en Nieuw Sloten zal rijden. Natuurlijk zal veel verkeer zijn weg kiezen over het alternatief: de Sloterbrug. Maar ook de Sloterweg en zeker de Laan van Vlaanderen en de Anderlechtlaan zullen getroffen worden, als directe toegang tot de A4. Stadsdeel Nieuw-West heeft het eerste deel van het noodpakket aan maatregelen voor de Sloterweg – 30 km-regime en drempels – nog niet uitgevoerd.

Waar blijven de andere maatregelen?
Het stadsdeel lijkt ook geen haast te maken met voorbereiding van het tweede deel van de toegezegde maatregelen: het beperkende regime op Ditlaar, Vrije Geer, de Laan van Vlaanderen en de oostelijke tak van de Sloterweg. Deze beperkingen gelden als overgangsmaatregelen naar de invoering van Autoluw. Als deze maatregelen éérst zouden zijn ingevoerd, dan zou dat enorm geholpen hebben bij het voorkomen van extra sluipverkeer door deze onderhoudswerkzaamheden aan de overkant van de Ringvaart. Dat had veel files, opgewonden automobilisten, extra onveiligheid voor fietsers en voetgangers en veel uitstoot van roet en fijnstof bij optrekken en remmen gescheeld.

Stadsdeel kom in actie!
Amsterdam zal extra verkeersregelaars moeten inzetten om het zwartste scenario, een verkeersinfarct, te vermijden. Eigenlijk is dit aanstaande groot onderhoud zelfs een driedubbele gemiste kans. Het had immers bovendien prima gecombineerd kunnen worden met verbreding van de aansluiting vanuit De Aker op de A9, zodat dit knelpunt snel opgelost had kunnen worden. Tot slot was dit ook een mooie kans geweest om de verkeersproblematiek aan weerszijden van de Ringvaart, bij de Lijnderbrug én bij de Sloterbrug, samenhangend aan te pakken.

Tamar Frankfurther, 14 februari 2021.

Zie ook: