De vruchtbare grond in de Lutkemeerpolder is veerkrachtig

‘Behoud Lutkemeer’: “Lees onze nieuwe actiekrant!”

De strijd tot behoud van de Lutkemeerpolder op Oud Osdorp is nog lang niet gestreden. De actiegroep blijft geloof houden in een goede afloop. En daar is ook alle reden toe.

Vorige week liet Wethouder Van Doornick weten dat het bedrijf dat grond heeft gereserveerd in de Lutkemeerpolder om uitstel heeft gevraagd. Al bijna een jaar ligt er een claim van dit bedrijf, waarvan de naam niet bekend wordt gemaakt. “Logisch,” zegt Alies Fernhout: “ze weten inmiddels ook wel dat ze enorme imagoschade oplopen door in de Lutkemeer te gaan bouwen”.

En dat het betreffende bedrijf twijfelt vindt Fernhout ook niet zo vreemd: “Uiteindelijk zouden er zes gigantische distributiecentra moeten komen. Als dat vol komt zijn de gevolgen voor de verkeersdoorstroming niet te overzien: de Lijnderbrug en de Ookmeerweg kunnen die verkeerstoename helemaal niet verwerken en dat begrijpt dat bedrijf natuurlijk ook.”

Recent heeft ‘Behoud Lutkemeer’ een actiekrant uitgebracht. “Het was hoog tijd om onze vele duizenden sympathisanten
weer bij te praten!” Help ook mee bij de verspreiding van de informatieve krant of haal hem op bij boerderij De Boterbloem.


Tóch weer afslag Westrandweg (A5)?
‘Behoud Lutkemeer’ vreest dat de oude plannen voor een afslag A5 door de Osdorper Bovenpolder weer uit de kast gaan komen. Dat zou rampzalig nieuws zijn voor Oud Osdorp dat dan een dorp rond een klaverbladafslag wordt… Uit het Stedebouwkundig plan blijkt dat hiervoor al een strategische grondreservering is gemaakt in de Lutkemeer.

Na het omleggen van de A9 rond Badhoevedorp, heeft Rijkswaterstaat echter laten vastleggen dat áls de gemeente Amsterdam ooit nog een afslag van de A5 op Oud Osdorp wil krijgen, dat de gemeente dan zélf alle kosten moet betalen. “Wéér een sterk argument om de Lutkemeerpolder níet vol blokkendozen te zetten maar hier biologische landbouw toe te staan”, aldus de altijd optimistische Alies Fernhout van ‘Behoud Lutkemeer’.

‘Behoud Lutkemeer’ blijft zich onvermoeibaar juridisch en politiek verzetten tegen het vernielen van de polder.

Helpt u mee?
U kunt de krant ophalen bij diverse supermarkten en bij Ekoplaza. Of kom naar uw eigen biologische winkel bij boerderij De Boterbloem aan de Lutkemeerweg 262 B. Trijntje’s gezellige winkel is dagelijks van 9 tot 18 uur geopend, behalve op dinsdag. Op zondagen van 13 tot 17 uur. Wilt u helpen met de verspreiding? Mail dan naar info@behoudlutkemeer.nl.

Tamar Frankfurther, 14 februari 2021.