Sloten niet langer oprit A4, A9 en A10? Deel X

Eindelijk een noodplan voor een deel van de Sloterweg

De eerste stap naar een veilige, niet overbelaste Sloterweg, is gezet. Deel 1 van de noodmaatregelen wordt uitgevoerd. Nu ook het waterschap hiervoor vergunning heeft verleend, zullen er spoedig zeven drempels liggen.

Het gaat om het gedeelte tussen de dorpskern en de turborotonde halverwege de Sloterweg. Binnenkort geldt hier officieel voor alle voertuigen een 30 km-regime.

Bord met aankondiging aanbrengen drempels ter hoogte van Sloterweg 1045.

Deze verkeersdrempels zullen tijdens de voorjaarsvakantie van woensdag 24 tot en met vrijdag 26 februari 2021 worden aangebracht. De Sloterweg wordt hiervoor afgesloten. Het stadsdeel heeft beloofd dat het gemotoriseerde verkeer in deze periode zo veel mogelijk wordt omgeleid over het Hoofdnet Auto (zie illustratie) en dus niet via de Laan van Vlaanderen door Nieuw Sloten zal rijden. Deze maatregelen betreffen het eerste gedeelte van een vorig jaar overeengekomen noodpakket.

Omleidingsroute afsluiting kruising Sloterweg- Ditlaar (1).

Omleidingsroute afsluiting kruising Sloterweg- Ditlaar (2).

Vertraging Autoluw
In het afgelopen half jaar traden er opnieuw vertragingen op bij de planvorming en de besluitvorming van het gemeentelijke project ‘Sloten en Nieuw Sloten Autoluw’. Eerst werden vertragingen veroorzaakt door bestuurlijk overleg met Haarlemmermeer. Vervolgens zorgde de combinatie van wethouderwisseling en weerstand uit andere delen van Nieuw-West voor vertraging. De gemeente had eerder nog beloofd dat in januari 2021 de formele inspraak zou beginnen. In plaats daarvan wordt nu onderzocht of er nog alternatieven zijn naast de reeds onderzochte scenario’s.

Noodmaatregelen deel 2
Gezien de zeer grote onveiligheid van de Sloterweg, vooral voor fietsers, is er in overleg met de bewonersorganisaties een pakket maatregelen ontwikkeld ter overbrugging tot de invoering van Autoluw.

Voor het drukste en gevaarlijkste deel van de Sloterweg gaf de gemeentelijke Centrale Verkeerscommissie al op 1 december 2020 toestemming voor deel 1, een 30 km/uur-regime, ondersteund door een zevental drempels. Daarnaast zijn ook al afspraken gemaakt voor deel 2 van het noodplan: over de plaatsing van drempels en het invoeren van een 30 km/uur-regime op de oostelijke tak van de Sloterweg, op de Ditlaar en de westelijke tak van de Vrije Geer.

Aangezien vorig jaar op de kruising Ditlaar/Vrije Geer een dodelijk verkeersslachtoffer te betreuren viel, is spoedige herinrichting hiervan een van de maatregelen. Daarnaast maken veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers op het hele traject deel uit van dit tweede deel van het overbruggingspakket. Ook in Nieuw Sloten zouden tijdelijke maatregelen getroffen worden.

Tamar Frankfurther, 22 februari 2021.

Zie ook: www.slotenoudosdorp.nl/sloterbrug-en-sloterweg/