Bezwaren tegen bouwplan oude begraafplaats Oud Osdorp

Eind januari heeft de Buurtgroep Oud Osdorp aan het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Nieuw-West met klem verzocht om het bouwplan voor het bouwen van twee woningen niet in behandeling te nemen. Het gaat om de bebouwing van de kavel bij de voormalige begraafplaats nabij Osdorperweg 532.

De bouwaanvraag is ingediend door de Parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte uit Halfweg, eigenaar van de grond. De Buurtgroep: “Dit plan is dubbel strijdig met het conserverende bestemmingsplan. Hierin staat duidelijk dat de bebouwing langs de Osdorperweg niet mag uitbreiden én dat de bestaande zichtlijnen op het omringende platteland in stand moeten blijven. Het plan van de Parochie is overduidelijk in strijd met deze belangrijke pijlers onder het bestemmingsplan en het mag dus niet worden uitgevoerd.”

Osdorperweg 532 naast de oude begraafplaats (rechts, bij de bomen).
Foto: Erik Swierstra.

Behoud van landelijke karakter
De Buurtgroep is van mening dat de gemeente moet staan voor het algemeen belang en niet voor het financieel privébelang van een particuliere partij, in dit geval de Parochie, die de grond te gelde wil maken. Tot slot is de bewonersgroep bang dat, als de gemeente dit bouwplan in behandeling neemt, dat dit de deur openzet voor andere bouwinitiatieven op landelijk Osdorp. “Dan kunnen andere Oud Osdorpse grondeigenaren met bouwplannen ook gaan bouwen. Deze precedentwerking moet voorkomen worden. Als dit bouwplan van de grond komt, betekent dat dus het einde van het nu nog landelijke karakter van Oud Osdorp. Dat willen we koste wat kost voorkomen!”, aldus de Buurtgroep. Wordt vervolgd…

Tamar Frankfurther, 14 februari 2021.