Bruggen over de Ringvaart

Tussen de Haarlemmermeerpolder en Sloten-Oud Osdorp

Sinds de aanleg van de Ringvaart om de Haarlemmermeerpolder en de droogmaking van de Haarlemmermeerpolder in 1852 zijn er diverse bruggen over de Ringvaart gebouwd.

Sloterbrug
Tussen de vroegere gemeente Sloten en de Haarlemmermeer werd in 1879 de eerste brug gebouwd, de Sloterbrug, in het verlengde van de Akerweg (thans Sloterweg), naar Badhoevedorp. Tot 1938 was dit de enige brugverbinding in deze omgeving. De uit 1879 daterende draaibrug werd in 1962 vervangen door de huidige ophaalbrug. Er bestaan plannen om deze te vervangen door nieuwbouw. Zie ook: www.slotenoudosdorp.nl/geschiedenis-van-de-sloterbrug/

De Sloterbrug tussen Badhoevedorp en Sloten. Foto: Erik Swierstra.

Brug in de Haagseweg
De tweede overbrugging werd in 1938 in gebruik genomen als onderdeel van Rijksweg 4, de Haagseweg naar Schiphol en Den Haag. Deze basculebrug deed dienst tot 1966, toen die werd vervangen door de bruggen in de autosnelweg A4, de Nieuwe Haagseweg, nabij de zuidelijke rand van Badhoevedorp.

Ringvaartviaduct A4
De hoge vaste bruggen in de A4 uit 1966-’67 zijn nu de drukste wegverbinding in deze omgeving voor het doorgaande verkeer. Tussen de beide bruggen werden in 1978 en 1996 drie spoorbruggen gebouwd voor de Schiphollijn, de spoorlijn tussen Amsterdam en Schiphol.

Oude Haagsebrug
De Oude Haagsebrug uit 1938 bleef ruim dertig jaar ongebruikt liggen, wel konden fietsers en voetgangers nog van de brug gebruik maken. In de jaren negentig werd het beweegbare deel vervangen door een vaste overspanning. In 2002 werd het wegtracé van de Oude Haagseweg (met de brug) deels in gebruik genomen als vrije busbaan waardoor de buslijnen tussen Amsterdam en Schiphol niet meer in de files op de autosnelweg terecht kwamen. Deze busbaan is sinds 2020 onderdeel geworden van de ‘Westtangent’, een vrije busbaan tussen Sloterdijk, Nieuw-West en Schiphol. Er bestaan plannen om de oude brug door nieuwbouw te vervangen.

De Oude Haagsebrug over de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder.
Foto: Erik Swierstra.

Lijnderbrug
In 2003 kwam er een nieuwe, meer noordelijk gelegen, overbrugging gereed voor het lokale verkeer, dit werd de Lijnderbrug, een hooggelegen ophaalbrug. Deze verbindt Osdorp en De Aker aan de oostkant met Lijnden en Badhoevedorp aan de westkant via de autoweg T106, in het verlengde van de Ookmeerweg. Sinds de groei van de woonwijken en bedrijventerreinen in deze omgeving is dit de drukste wegverbinding voor het autoverkeer tussen Amsterdam Nieuw-West en de Haarlemmermeer geworden.

De Lijnderbrug over de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Foto: Erik Swierstra.

Fietsbrug Zwanenburg
In 2012 werd een kleine klapbrug voor fietsers en voetgangers geopend tussen Oud Osdorp (Raasdorperweg) en Zwanenburg.

Ringvaartviaduct A5
Als laatste nieuwe overbrugging is hoge vaste brug in de autosnelweg A5 (Westrandweg) in 2012 in gebruik genomen. Deze ligt ten zuiden van Zwanenburg, ter hoogte van de Lutkemeerpolder aan de oostkant.

(N.B. Door op de kaart te klikken kan een vergrote weergave worden getoond.)

Bruggen over de Ringvaart tussen de Haarlemmermeerpolder en Sloten-Oud Osdorp.

Verkeersproblemen tussen Amsterdam en Haarlemmermeer

Door het steeds verder toegenomen wegverkeer zijn zowel de Sloterbrug als de Lijnderbrug drukke verbindingsschakels geworden. Voor de smalle Sloterbrug bestaan plannen voor vervanging, maar over de breedte van de nieuwe brug en de hoeveelheid verkeer die hierover zou moeten / kunnen rijden bestaan verschillen van inzicht.

Voor meer informatie over de Sloterbrug, zie: www.slotenoudosdorp.nl/sloterbrug-en-sloterweg/

Voor de Lijnderbrug bestaan geen plannen voor vernieuwing, maar de inmiddels bijna twintig jaar oude brug is wel aan onderhoud toe. Dit gaat plaatsvinden van 1 tot 19 maart 2021. In die periode is de brug geheel afgesloten voor het verkeer. Automobilisten die Nieuw-West en de Haarlemmermeer de Ringvaart willen kruisen zullen dus naar alternatieven op zoek moeten.

Zie hiervoor: www.slotenoudosdorp.nl/groot-onderhoud-lijnderbrug-grote-gevolgen-voor-de-aker-sloten-en-nieuw-sloten/

Meer informatie over bovenstaande bruggen op Wikipedia:

Lokaal verkeer
* Sloterbrug: nl.wikipedia.org/wiki/Sloterbrug
* Lijnderbrug: nl.wikipedia.org/wiki/Lijnderbrug
* Fietsbrug Zwanenburg: nl.wikipedia.org/wiki/Fietsbrug_Zwanenburg

Doorgaand verkeer
* Oude Haagsebrug: nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Haagsebrug
* Ringvaartviaduct A4: nl.wikipedia.org/wiki/Ringvaartbrug_A4
* Ringvaartviaduct A5: nl.wikipedia.org/wiki/Ringvaartbrug_A5

Erik Swierstra, 20 februari 2021.
Werkgroep Historie Sloten-Oud Osdorp