Erik Swierstra

Bewoners geven Lutkemeerpolder niet op

Ingezonden

Zaterdag 31 augustus 2019 namen een geschatte tweehonderd mensen deel aan de manifestatie tegen het aanleggen van een bedrijventerrein in de Lutkemeerpolder, bij Osdorp in Amsterdam. De 45 ha groene akkers en natuur moetbehouden blijven, vonden de deelnemers unaniem.

Bezetting van de polder
Tegen de start van de bouwactiviteiten zullen deze bezorgde burgers zich op uiteenlopende manieren gaan verzetten. Dit was de conclusie van de algemene vergadering die tijdens deze manifestatie in de Tuinen van Lutkemeer plaatsvond. Als daad van burgelijke ongehoorzaamheid is in maart een deel van de Lutkemeerpolder in gebruik genomen voor de aanleg van gemeenschappelijke tuinen. Tijdens de vergadering kondigde zich een nieuwe groep aan die het stokje overneemt en de Tuinen permanent gaan bezetten.

1 september start werkzaamheden gepland
Projectontwikkelaar SADC (Schiphol Area Development Company, met de gemeente Amsterdam als één van de vier aandeelhouders) heeft aangekondigd per 1 september as. met de bouwwerkzaamheden te beginnen. Dit naar wens van het Amsterdamse stadsbestuur onder leiding van GroenLinks wethouder van Doorninck.

Amsterdammers, buurtbewoners en sympathisanten van Behoud Lutkemeer zullen er echter alles aan doen omde groene historische polder te behouden. De Lutkemeerpolder is van levensbelang voor een gezond, groen en duurzaam Amsterdam: biologische kleinschalige landbouw, korte voedselketen, verantwoorde voeding, waterberging, de ligging aan de ecologische hoofdstructuur en biodiversiteit. Nota bene de laatste vruchtbare grond! Dat krijg je nooit meer terug. Dit vernietigen is de wereld op zijn kop in tijden waar het klimaat om acute zorg vraagt.

Bouwen voor leegstand
Bovendien staan er al ruim 16 jaar kavels tekoop op Lutkemeer 1, het naastgelegen bedrijventerrein. Volgens ingewijden is de prijs daarvan zelfs verlaagd, nu zij nauwelijks kan concurreren met veel goedkopere bouwgrond in de Haarlemmermeer.

Al sinds februari claimt SADC dat er een koper is voor het geplande kavel: “het is bijna rond op wat details na”, is al ruim zes maanden het adagio. Het zou gaan om een distributiecentrum van 5,5 ha dat elders in de stad niet terecht kan. Een rondje door Westpoort bewijst het tegendeel, daar staan verschillende distributiecentra te huur, ook een van 6 ha. Het is duidelijk dat het de gemeente en SADC er om te doen is om zo snel mogelijk te kunnen beginnen.

Wie storm zaait, zal verzet oogsten
Waar het college van Amsterdam en de media de indruk willen wekken dat de polder opgegeven is, laat deze manifestatie zien dat de bewoners van Amsterdam dit nog helemaal niet hebben gedaan.

Het is onthutsend hoe de gemeente Amsterdam haar plannen voor een businesspark verkoopt als duurzaam en circulair en ook stellig claimt boederij de Boterbloem te hebben behouden. Dit is helemaal niet juist. Het bouwen op (biologisch) groen is per definitie niet cirulair en de Boterbloem is aangezegd om voor 1 februari volgend jaar de Lutkemeerpolder te te verlaten.

De aanwezigen nodigen de politieke hoofdrolspelers uit om samen op hele korte termijn de mogelijkheden voor behoud te onderzoeken. Worden de bulldozers en zandvrachtwagens toch op de polder af gestuurd, dan zullen veel mensen zich daar tegen verzetten.

Behoud Lutkemeer

Uit: de Westerpost van 4 september 2019.

Inloop over verkeer rond Sloten en de Sloterbrug

Kom ook

De werkgroep Sloten van de Dorpsraad organiseert op donderdag 5 september 2019 in het Dorpshuis een voorlichtingsbijeenkomst over de verkeerssituatie in en rond Sloten en over de gemeentelijke plannen voor een nieuwe Sloterbrug.

U – of u nu in Sloten, Nieuw Sloten of Badhoevedorp woont – bent van harte welkom tussen 17.00 en 20.00 uur, op elk moment dat u schikt (inloop).

U kunt daar ook de petitie aan de gemeentebesturen van Amsterdam en Haarlemmermeer ondertekenen. Het Dorpshuis ligt aan de Nieuwe Akerweg 14 in Sloten. Dat is aan het eind van de weg, die uitkomt op de Sloterkerk.

Lever de petitie in
Als u toch naar het Dorpshuis komt en u de petitie nog niet ondertekend hebt ingeleverd, dan kunt u dat meteen even doen. Dan steunt u de werkgroep Sloten in zijn streven om de nieuwe Sloterbrug pas meer verkeer te laten verwerken als:

* Er maatregelen zijn getroffen om het autoverkeer in twee richtingen op de Vrije Geer, Ditlaar en Sloterweg m.b.v. kentekenregistratie te beperken tot bestemmingsverkeer;

* Er voor fietsers veiligheidsmaatregelen zijn getroffen op bovenstaande wegen en op de Amersfoordtlaan in Badhoevedorp;

* De doorstroming van en naar de A9 via de aansluiting S106 wordt verbeterd en verkeer van en naar de A4 via het Plusnet Auto (via de Plesmanlaan en Johan Huizingalaan) geleid wordt;

* Een grondig onderzoek wordt gestart naar het weer in gebruik nemen van de aansluiting via de Oude Haagseweg;

* Er een inrichtingsplan gemaakt wordt voor de brug én de toe-leidende wegen waarin opgenomen: veiligheid van fietsers en voetgangers, korte wachttijden voor langzaam verkeer en de eerder toegezegde separate fietsbrug.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om 5 september te komen, lever uw ondertekende Als u toch naar het Dorpshuis komt en u de petitie nog niet ondertekend hebt ingeleverd, dan kunt u dat meteen even doen. Dan steunt u de werkgroep Sloten in zijn streven om de nieuwe Sloterbrug pas meer verkeer te laten verwerken als: dan in op één van de volgende adressen: Sloterweg 992, 1321, 1143; Dorpsplein 5; Osdorperweg 12, 63, 71 of 101). Samen staan we sterk!

Uit: de Westerpost van 4 september 2019.

Zie ook: www.slotenoudosdorp.nl/sloterbrug-en-sloterweg/

‘Behoud Lutkemeer’ blijft optimistisch

Tijdens de goed bezochte actiebijeenkomst op zaterdag 31 augustus 2019 werd duidelijk dat Behoud Lutkemeer zich blíjft verzetten tegen de komst van een bedrijventerrein op de nog resterende vruchtbare en cultuurhistorisch belangwekkende Lutkemeerpolder:

Amsterdam, 31 augustus 2019 – ACTIEMIDDAG. Actiegroep Behoud Lutkemeer organiseerde op het bezette stuk land in de Lutkemeerpolder een actiemiddag om de bouw van een bedrijfshal op een van de laatste stukken biologische landbouwgrond van Amsterdam te voorkomen. Er was een workshop, er werd vergaderd, informatie verstrekt en vrijwilligers bereiden een lunch en warme maaltijd gemaakt van de producten die afgelopen seizoen op het land werden gekweekt. Foto Dingena Mol

“We blíjven hopen dat de gemeente (GroenLinks) tóch gaat inzien dat het juist nú met de klimaatdiscussie belangrijk is om de polder met biologische stadslandbouw te behouden. Het bedrijventerrein van 4,5 hectare hiernaast staat leeg. Dat wil níemand huren – zelfs nu het in prijs verlaagd is.

Bedrijventerreinen in de Haarlemmermeer zijn namelijk veel goedkoper. De harde afspraak is dat er pas gestart wordt met bouwen als er een contract is met huurders voor ‘onze’ grond. Tot die tijd mag deze kostbare landbouwgrond niet worden vernield. Daar gaan we ze aan houden!”

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 4 september 2019.

Foto’s Dorpsfeest Sloten op z’n Kop

Ook dit jaar heeft Arie van Genderen weer een mooi fotoverslag gemaakt van de mediterraan aanvoelende buurt-BBQ met muziek op 24 augustus en de tropische braderie op de dag erna.

U vindt zijn fotoboek via zijn website www.arievangenderen2.nl. Scrol naar onderen, naar ‘galerij’. Rechtsonder staat dan de link naar het digitale fotoboek van ‘Sloten op z’n Kop 2019′.

Uit: de Westerpost van 4 september 2019

Stem op de Molen van Sloten

Help de Molen van Sloten en kies de molen als leukste uitje van Noord-Holland.

Ga naar www.anwbleuksteuitje.nl, klik op Noord-Holland, vul molen in en klik op de (goede) molen.

Vervolgens vult u uw (uiteraard!) positieve waardering in en wijst het invulformulier zichzelf. Doe mee en zet de molen in de spotlight. Per emailadres kunt u één keer stemmen.

Uit: de Westerpost van 4 september 2019

Actievoerders Lutkemeerpolder vestigen hoop nu op politiek

De politie heeft maandagmiddag de Lutkemeerpolder ontruimd. Vijftig klimaatactivisten hadden zich daar verschanst om het volbouwen van de laatste landbouwgrond van Amsterdam te voorkomen.

Bart van Zoelen – 2 september 2019

Een actievoerder wordt opgepakt en het terrein afgedragen. Het bezette stuk land
in de Lutkemeerpolder is ontruimd door de politie. De actievoerders
boden lang weerstand. Niet iedereen verliet vrijwillig het terrein.
Beeld: Dingena Mol

Zonnebloemen van vier meter hoog zou je toch eigenlijk zonnebomen moeten noemen? Zelfs nu de politie in aantocht is, blijven de bezetters van een deel van de Lutkemeerpolder pronken met de oogst van deze zomer. Voor de klimaatactivisten demonstreert het nog maar eens hoe vruchtbaar deze landbouwgrond is, de laatste kleiakkers van Amsterdam.

Volkstuinen
Sinds mei hielden ze hier een strook weiland bezet door daar volkstuinen aan te leggen. De rechter oordeelde dat het per 1 september afgelopen moest zijn, maar op een oogstfeest demonstreerden de bezetters afgelopen weekend nog meer eens wat er volgens hen op het spel staat nu de gemeente vasthoudt aan het plan van tien jaar geleden om hier een bedrijventerrein aan te leggen.

Als je het de activisten van Behoud Lutkemeer vraagt, zijn de geplande distributiecentra niet nodig. Even verderop staat nog bedrijventerrein leeg. Gebruik dit groen nou voor stadslandbouw, vinden zij, als alternatief voor voedsel dat van over de hele wereld wordt geïmporteerd. En dat GroenLinks het als grootste partij in de gemeenteraad niet met ze eens is, zit ze nog het meest dwars.

Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) en burgemeester Femke Halsema – allebei lid van GroenLinks – zijn de gebeten hond. “Verschrikkelijk dat Femke Halsema hier geen stokje voor steekt,” zegt de jonge vrouw die optreedt als woordvoerder van Behoud Lutkemeer, als de politie de strook polderland uitkamt en een activist wegdraagt aan vier ledematen. “Terwijl de gemeente net de klimaatnoodtoestand heeft uitgeroepen.”

Vastgetekend
De politie geeft de activisten een voor een de keus: over de brug of ze worden gearresteerd. De meesten kiezen eieren voor hun geld. Tegen het einde van de middag zijn op het terrein nog maar twee bezetters achtergebleven. De een zit hoog en droog op een soort stellage, de ander heeft zich vastgeketend aan de stalen tentstokken van een yurt. “Ik wil dat ze er moeite voor moeten doen om me hier weg te halen. Dat ze kosten moeten maken en het volgende keer wel uit hun domme hoofd laten,” zegt hij.

Een graafmachine van projectontwikkelaar SADC rijdt intussen de groenten aan gort. Net als de politie heeft SADC tientallen mensen op de been om de tuinen te ontmantelen en sloten te graven ter voorbereiding op de bouw. Sommige activisten kunnen het niet met droge ogen aanzien: daar gaan hun boontjes, hun pompoenen en hun komkommers.

Nog steeds hebben ze hun hoop gevestigd op de politiek. Ook de gemeente Amsterdam is immers aandeelhouder van SADC. “Wat kunnen we anders doen?” zegt de woordvoerder. “We hebben ons lichaam in de strijd gegooid, maar je ziet het: ze komen met bulldozers en arrestantenbusjes.” Dus bij het vallen van de avond zouden de activisten zich nog melden bij de gemeenteraadsfractie van GroenLinks, met lisdodden en zonnebloemen uit de Lutkemeerpolder.

Actievoerders in de Stopera
Enkele actievoerders wisten maandagavond de Stopera binnen te komen waar zij over de beveiligingspoortjes sprongen. De actievoerders wilden daar in gesprek gaan met de gemeenteraadsfractie van GroenLinks. Na hulp van de politie zijn ze weer uit de Stopera verwijderd.

Van: www.parool.nl; 2 september 2019.

Lutkemeerpolder ontruimd door politie

De politie heeft de Lutkemeerpolder maandagmiddag ontruimd. Op de plek van de polder moet een bedrijventerrein komen, actievoerders probeerden dat te voorkomen.

Het Parool – 2 september 2019

Een activist heeft zich vastgetekend aan een yurt.
Beeld: Bart van Zoelen.

Maandagochtend was de politie al aanwezig op het terrein, maar de circa zestig actievoerders weigerden toen te vertrekken. Rond kwart voor vier begon de ontruiming door tientallen agenten. Twee actievoerders werden gearresteerd. Twee andere actievoerders hebben zich vastgeketend aan een tent, zij moeten later worden verwijderd.

Op de plek van de polder wil ontwikkelaar GEM distributiecentra bouwen. Tien jaar geleden werd hiertoe al besloten door de gemeente. De actievoerders hoopten dat GroenLinks zich hier nog tegen wilde verzetten, maar tevergeefs. Volgens de actievoerders is het bebouwen van groen niet meer van deze tijd.

Van: www.parool.nl

Politie sommeert actievoerders Lutkemeerpolder te vertrekken

AT5  – 2 september 2019

De politie roept de ongeveer veertig activisten in de Lutkemeerpolder op om per direct te vertrekken. De gemeente wil in de polder starten met de bouw van een bedrijventerrein, maar de actiegroep is daar fel op tegen.

Dit weekend hielden de activisten een oogstfeest waarmee ze wilden aantonen hoe vruchtbaar de grond in de polder in Nieuw-West is. ‘Het is gewoon mooie kleigrond, nergens anders te vinden in Amsterdam’, zei een van de actievoerders zaterdag tegen NH Nieuws.

Lees ook: Activisten Lutkemeerpolder protesteren met oogstfeest tegen gedwongen vertrek

Maar de gemeente heeft andere plannen voor het gebied. Die wil de polder omvormen tot een bedrijventerrein met een mix van groen, horeca stadslandbouw en andere maatschappelijke functies. De bedoeling is dat er gefaseerd wordt gebouwd. Delen zouden pas ontwikkeld moeten worden als de komst van een bedrijf zeker is.

Zorgboerderij moet vertrekken
Ook zorgboerderij De Boterbloem, waar mensen werken met een psychiatrische, criminele of verslavingsachtergrond, moet daarom voor februari vertrekken. Wel komt er een nieuwe zorgboerderij in het gebied.

Lees ook: Zorgboerderij De Boterbloem moet voor februari vertrekken

De politie heeft de actievoerders vanochtend gesommeerd om het terrein te verlaten. Het is nog niet bekend of de actievoerders daar gehoor aan willen geven. Wel geeft een van de activisten aan dat de sfeer goed is. ‘Maar het is altijd spannend als er opeens agenten zijn.’

Van: www.at5.nl

Activisten Lutkemeerpolder protesteren met oogstfeest tegen gedwongen vertrek

AT5 – 1 september 2019

Het is vanaf vandaag einde verhaal voor de tuinen van Lutkemeer. De gemeente wil hier in de polder namelijk starten met de bouw van een bedrijventerrein, maar daar een de actiegroep fel op tegen. De activisten moeten hun spullen pakken en vertrekken, maar hielden gisteren als protest een oogstfeest om aan te tonen hoe vruchtbaar de grond is.

Dat de komst van het bedrijventerrein een eind zal maken aan de Lutkemeerpolder gaat de groep activisten erg aan het hart. ‘Het is gewoon hele mooie kleigrond, nergens anders te vinden in Amsterdam. Ik vind niet dat dat opgeofferd moet worden’, zegt een activist tegen NH Nieuws. Op het feest werden er net geoogste pompoenen, bieten, mais en rode kool in de strijd gegooid om te protesteren tegen het opgelegde vertrek.

Mooi contrast
Het protestfestival vindt activist Idriss Nor niet meer dan logisch: ‘Ik vind het een mooi contrast. Zij vinden dat we weg moeten, dus wij proberen hier zo veel mogelijk mensen naar toe brengen. Zodat we ons verhaal kunnen vertellen. Namelijk: dit zijn de redenen waarom de polder moet blijven.’

Nog veel oogsten
Wat de verdere plannen zijn van de actiegroep is nog niet duidelijk. Maar de strijd lijkt nog niet gestreden. ‘Je moet vertrouwen blijven hebben in je zaak. Anders kun je beter meteen inpakken en dat gaan we niet doen’, zegt de activiste standvastig, om er lachend aan toe te voegen: ‘We moeten ook nog heel veel oogsten.’

Ook Idriss geeft zich nog niet gewonnen: ‘Dit gaat niet over een gerechtelijk bevel over een klein stukje land, dit gaat over een idee. Daar moet je voor blijven vechten.’ De activisten gooien de handdoek dus nog niet in de ring. Of ze vandaag daadwerkelijk vertrekken is nog maar de vraag.

Van: www.at5.nl

De Lutkemeerpolder lijkt verloren

Activisten broeden op plannen hoe ze het volbouwen van de Lutkemeerpolder kunnen stoppen. Volgens de ontwikkelaar is de komst van een eerste distributiecentrum bijna rond.

Bart van Zoelen; 30 augustus 2019

De volkstuinen die dit voorjaar zijn geplant uit protest tegen de bouwplannen in de Lutkemeerpolder, staan in bloei. “Hier staat maïs, daar pompoen,” zegt Kees Hudig namens de bezetters. Zelfs vanuit de vele vliegtuigen op weg naar Schiphol is hun statement te zien. De gewassen staan in de vorm van de letters Behoud Lutkemeer! “Hier staat het uitroepteken.”

Volkstuinierders in Lutkemeerpolder oogsten groenten voor soep en couscous voor de actiedag zaterdag. Beeld: Dingena Mol.

De polder langs de rand van Osdorp moet plaatsmaken voor een bedrijventerrein, zo is al tien jaar geleden besloten door de gemeente. Maar groen opofferen aan de stad is niet meer van deze tijd, vindt Behoud Lutkemeer. Dit weekend komt het protest in een stroomversnelling, want uiterlijk zondag moet de actiegroep van de rechter de volkstuinen ontruimen. In hun yurt overleggen ze morgen hoe het nu verder moet.

Stadslandbouw
Vaststaat al wel dat ze zich niet zullen neerleggen bij het volbouwen van ‘de laatste vruchtbare landbouwgrond’ van Amsterdam. Zo omschreven kopstukken uit de milieubeweging als Marjan Minnesma en Maurits Groen vorig jaar de Lutkemeerpolder. Stadslandbouw dichtbij huis zien zij als duurzaam alternatief voor gewassen die vanuit de hele wereld wordt aangesleept.

Toen hadden ze hun hoop gevestigd op GroenLinks, dat net de grootste partij van de stad was geworden. De gemeente is immers mede-eigenaar van GEM Lutkemeer, de ontwikkelaar van het gebied. Op de plek van ecologische zorgboerderij De Boterbloem is wel 3 hectare vrijgemaakt voor net zo’n boerderij en bij de bouw worden duurzaamheidseisen gesteld. “Onzin,” vindt Hudig. “Als iets goed is voor het klimaat, dan is het om het te laten zoals het nu is.”

“Dit is de laatste zeeklei van Amsterdam,” vervolgt Hudig. Ander landbouwgebied binnen de gemeente is alleen geschikt voor veeteelt. Het schrikbeeld is dat de klei wordt bedolven onder een dikke laag zand. “Om dat te voorkomen, moeten we in de weg blijven zitten.”

Het is voor de activisten nog geen uitgemaakte zaak dat ze de volkstuinen blijven bezetten. Het dwarsbomen van de bouw kan ook op andere manieren. Voor Hudig staat wel vast dat sommigen ver willen gaan. Een actiekamp trok vorig jaar zo’n 750 sympathisanten. “Uiteindelijk denk ik dat er best mensen zijn die de vrachtwagens met zand willen tegenhouden.”

Aan de slag
De bezetters hopen ook op bijval uit omliggende buurten, zoals De Aker. Nieuwe distributiecentra zullen extra verkeer aantrekken op de drukke ontsluitingsroute naar de A9. Even verderop bij Osdorp ligt nog een stuk bedrijventerrein braak. “Direct aan de snelweg!”

Maar voor GEM staat wel vast dat er meer distributiecentra nodig zijn. GEM zegt zich te houden aan het verzoek van de gemeenteraad om delen van de polder pas bouwrijp te maken als zeker is dat de bouw daar doorgaat. Toch wil GEM in september al beginnen met de voorbereiding, zoals het dempen van sloten. “We moeten aan de slag,” zegt Peter Joustra van de ontwikkelaar.

In de tweede helft van volgend jaar zal de bouw beginnen, verwacht hij. De komst van het eerste distributiecentrum is bijna rond. Om welk bedrijf het gaat, mag pas bekend worden gemaakt als het zeker is, maar Joustra schat de kans op 90 procent. “Het hangt nog op juridische punten en komma’s.” Het gaat om een distributiecentrum voor de levensmiddelenbranche van 5,5 hectare, dus te groot voor de kavel die braak ligt. En het is bestemd voor de bevoorrading van de stad, dus leegstaand terrein rond Schiphol is geen optie.

Behoud Lutkemeer is niet overtuigd. “Dat ze een koper hebben, beweerden ze twee maanden terug ook al,” zegt Hudig. “En dan nog: deze polder is belangrijker dan een bedrijventerrein.”

Bebouwing rukt op
De afgelopen twintig jaar is het deel van de gemeente Amsterdam dat bestaat uit bedrijventerrein, toegenomen van 12 naar 15 procent. In 2015 ging het om 2489 hectare. Daar zou de 25 hectare die ontwikkelaar GEM wil bijbouwen in de Lutkemeerpolder dus bijkomen.

Van het landoppervlak binnen Amsterdam wordt 57 procent gebruikt voor wonen, werk en infrastructuur, zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek deze week presenteerde. Daarmee is de bebouwing in 20 jaar snel opgerukt. In 1996 ging het nog om 52 procent.

Het aantal hectare woningen is binnen Amsterdam met 6,7 procent toegenomen tussen 1996 en 2015. Het oppervlak aan bedrijventerrein steeg met 23 procent.

Van: www.parool.nl; 30 augustus 2019.