Algemeen

Langdurige vergunningstrajecten vertragen renovatie speelterrein

De herinrichting van het speelterrein ‘Over de Rand’ gaat nóg langer duren dan aanvankelijk was gepland. Zo blijkt uit een bewonersbrief die de gemeente op 29 juni 2023 huis-aan-huis in Oud Osdorp bezorgde.

De benodigde vergunningen voor de verschillende werkzaamheden blijken zoveel tijd in beslag te nemen dat het speelterrein pas op zijn vroegst begin 2024 zal worden opgeleverd.

Als alles volgens plan loopt zal het speelterrein – dat wegens asbest sinds januari 2023 is afgesloten – pas begin 2024 geheel vernieuwd worden opgeleverd.
Foto: Theo Durenkamp.

Asbestsanering
In een huis aan huis bezorgde brief deelt de gemeente mee dat het lood en het asbest in de bodem de vertragende factoren zijn die ervoor zorgen dat de opknapbeurt weer wordt uitgesteld. Eerst moet het terrein helemaal worden schoongemaakt. Hiervoor gelden strenge regels. Deze zomer zal het schoonmaakplan dat hiervoor moest worden opgesteld worden afgerond. Vervolgens wordt dit plan door de Omgevingsdienst getoetst en moet het de vergunningsprocedure doorlopen. De gemeente hoopt dan in oktober met het verwijderen van de asbest te kunnen beginnen.

Bomenkap
Ook de grond onder de bomen zal moeten worden schoongemaakt. De gemeente laat in de bewonersbrief weten dat de bomen dit wellicht niet zullen overleven, zodat ze gekapt zullen moeten worden. Ook hiervoor moet dan eerst weer een vergunning worden aangevraagd. De gemeente verwacht dat deze vergunning in september zal worden afgegeven. Nadat het asbest is verwijderd, begint de gemeente met de aanleg van de speeltuin. Dit werk zal ongeveer drie maanden in beslag nemen, waarbij een voorbehoud wordt gemaakt vanwege de weersomstandigheden.

Crowdfundactie
Voor de vernieuwing van de speeltuin heeft de gemeente een bedrag van 80.000 euro gereserveerd uit het sport- en spelprogramma. Stichting ‘Over de Rand’ heeft daarnaast in samenwerking met de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp een fors bedrag aan subsidie weten te verkrijgen bij het VSB-fonds, de Stichting Leefomgeving Schiphol en bij Jantje Beton. Omdat dat bedrag niet volstaat en omdat sommige fondsen als eis stellen dat de stichting ook zelf geldt ophaalt, start er na de zomer een crowdfunding. Van deze opbrengst zullen o.a. bekostigd worden: voorzieningen op het terrein zoals beplanting, zitjes en veiligheidsmaatregelen langs het water. Ook hoopt men met het extra ingezamelde geld de aanleg van waterleiding, elektra en riolering te kunnen betalen.

Renovatietraject van vijf jaar
In januari 2023 moest het terrein met hekken worden afgesloten nadat er asbest was waargenomen. Bij de beide toegangen werden borden aangebracht die aangaven dat het terrein niet mocht worden betreden, voorzien van waarschuwingsborden die op de aanwezigheid van asbest duidden. De schadelijke stoffen werden geconstateerd tijdens de werkzaamheden voor de plaatsing van het elektrahuisje naast de toegang aan de Osdorperwegzijde. Hoewel toen de hoop was om het terrein vóór de zomer weer speelklaar te kunnen opleveren, is dat dus niet gelukt.

Al In 2019 werd besloten tot de broodnodige renovatie van het toen vervallen terrein en startte stadsdeelbestuurder Bobeldijk de procedure om ideeën voor de nieuwe inrichting te verzamelen. Als het speelterrein in 2024 zal worden opgeleverd, heeft de hele procedure dan dus vijf jaar in beslag genomen. Met ieders inzet en goedgeefsheid hoopt de Stichting ‘Over de Rand’ dan weer over een mooie nieuwe speeltuin te beschikken die er weer járen tegen kan.

Theo Durenkamp; 29 juni 2023.

Archief Sint-Jozefschool Sloten overgedragen en binnenkort openbaar

Op maandag 12 juni 2023 heeft Theo Durenkamp, oud-directeur van de Sint-Jozefschool te Sloten, het schoolarchief overgedragen aan het Stadsarchief Amsterdam.

Twee medewerkers van het Stadsarchief Amsterdam kwamen het archief – verpakt in vijf verhuisdozen – ophalen bij Theo, die aan de Osdorperweg in Oud Osdorp woont.

Het Stadsarchief Amsterdam kwam de dozen in Oud Osdorp ophalen.
Foto: Theo Durenkamp.

Met 900 foto’s
Sinds de opheffing van de school in 1988 heeft Theo tal van belangwekkende herinneringen van de school op zijn zolder bewaard. Nu, 35 jaar later, vond hij het tijd worden om alles systematisch te ordenen en over te dragen. Het schoolarchief bestaat o.a. uit verslagen van vergaderingen, schoolkranten, diverse krantenpublicaties en een verzameling van circa 900 foto’s. Ook diverse films en geluidsbanden maken deel uit van de collectie.

Openbaar archief
Durenkamp: “Zoveel tastbare herinneringen aan de school binnen de actieve dorpsgemeenschap van Sloten moeten door iedereen bekeken kunnen worden. Daarom heb ik aangegeven dat alle archiefstukken meteen openbaar mogen worden. Ook voor wie geen band had met de school is veel informatie de moeite waard, omdat een groot deel van het archief betrekking heeft op het dorp Sloten van toen.”

Tamar Frankfurther; 28 juni 2023.

Wat zijn uw wensen voor Sportpark Sloten?

De gemeente wil van Sportpark Sloten “een fit, groen en open sportpark” maken waar de bewoners van Nieuw-West graag komen en vraagt u mee te denken hoe dit bereikt kan worden.

Om vraag en aanbod zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten is het projectteam dat zich bezighoudt met de toekomst van het sportpark op zoek naar ideeën voor nieuwe initiatieven. Het is de bedoeling dat het sportpark vaker bezocht zal gaan worden door buurtbewoners.

Deze schets geeft een beeld van de mogelijke toekomst van het Sportpark Sloten. Afbeelding: Projectteam ‘Vitaliseren Sportpark Sloten’.

Groen sportpark
Sportpark Sloten ligt in de Amsterdamse Hoofdgroenstructuur. De gemeente wil het groene karakter van het sportpark versterken door de aanplant van bomen, struiken en planten rond de velden. Door nieuwe wandelpaden door het sportpark te laten aansluiten op bestaande wandelroutes in de omgeving wandel je straks ‘vanzelf’ het sportpark binnen.

Naast sportverenigingen ook individueel sporten
De gemeente is van mening dat er meer ruimte op het park moet komen voor nieuwe sportinitiatieven die aansluiten bij de wensen van de buurt. Tegenwoordig worden steeds minder volwassenen lid van een sportvereniging. Vooral meer individuele vormen van sport zijn nu populair. Wat voor sport zou u graag beoefenen in het sportpark?

Entree bij de Anderlechtlaan
Het projectteam spreekt – net als eerdere beleidsmakers al deden – de voorkeur uit voor het verplaatsen van de hoofdingang van het sportpark van de Sloterweg naar de Anderlechtlaan. De Sloterweg wordt hierdoor ontlast en dit biedt de kans om het park een aantrekkelijke entree te geven.

Laat van u horen!
Wat zijn úw ideeën voor Sportpark Sloten? Stuur ze via de mail op naar Britt de Jong van het projectteam. Voor achtergrondinformatie klikt u hier voor het ‘Perspectief Sportpark Sloten’.

Tamar Frankfurther; 24 juni 2023.

Tien Oud Osdorpse en Slotense ooievaartjes geringd

Op 19 juni 2023 heeft ringer Engbert van Oort de lichting kleuterooievaars 2023 geboren op de Lutkemeerschool en in Natuurpark Vrije Geer aan hun linker poot geringd.

Als de tien vogels straks uitvliegen, dan volgen er ongetwijfeld over hen ook terugmeldingen waar in Europa ze zijn gespot. Stel u daar niet teveel van voor: De meeste van ‘onze’ ooievaars blijven ‘hangen’ op de vuilstort aan de Kajuitweg in het Westelijk Havengebied even verderop, maar wie weet dat de lichting 2023 ons gaat verrassen…

Eindelijk kunnen we eens zien wat er in het nest op de noordpaal van Natuurpark Vrije Geer gebeurt: Zacht gras om op te liggen en, zoals dat hoort, is de nestrand mooi wit. Een nette ooievaar poept namelijk niet in zijn eigen nest, maar keurig over de rand. De drie jongen, die al flink op gewicht waren, liggen na het ringen knus samen bij te komen van hun spannende excursie naar beneden. Foto: Ruben Scholte.

Gemeente organiseert en regelt
De ecobeheerders van o.a. Natuurpark Vrije Geer, Marina den Ouden en Ruud Lutterlof, hadden het ringfestijn hier en in de rest van Amsterdam opnieuw tot in de puntjes voorbereid. De gemeentelijke Bomenploeg ondersteunde met ladder en hoogwerker om hoge nesten van de kleuterooievaartjes te kunnen bereiken. Tijdens het ringen in Oud Osdorp bleek opnieuw dat ooievaars niet altijd goede buren zijn…

Lees hierover verder in het fotoverslag.

Duidelijkheid over ontheffingsverlening Sloterweg en Nieuw Sloten

Elk huishouden in Sloten en Nieuw Sloten krijgt maximaal 2 ontheffingen en maximaal 1 per persoon. KvK-geregistreerde ondernemers kunnen maximaal 5 ontheffingen aanvragen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

De gemeente hoopt dat het lukt om dit systeem eind 2023 – naar verwachting in november – te kunnen invoeren. Tot die tijd zal de westtak ter hoogte van huisnummer 1160 op de Sloterweg (tussen de dorpskern en de rotonde) in twee richtingen worden afgesloten voor alle motorvoertuigen behalve voor bussen en nooddiensten. Alle adressen aan de Sloterweg blijven bereikbaar, men kan alleen niet meer doorrijden ter hoogte van huisnummer 1160.

Totdat het ontheffingensysteem van kracht wordt, zal de westtak van de Sloterweg dag en nacht per 1 juli in twee richtingen voor alle motorvoertuigen worden afgesloten. Alleen bussen en nooddiensten zullen voorlopig nog boetevrij langs de kentekencamera kunnen rijden. Alle adressen blijven bereikbaar. Alleen niet meer via de kortste weg. De gemeente informeert hierover ter plaatse en via diverse andere kanalen, zodat automobilisten straks zo goed mogelijk zijn voorbereid. Foto: Tamar Frankfurther.

Voor mantelzorgers en geleasede motorvoertuigen
Dit alles en nog véél meer staat uitgelegd in de raadsbrief die wethouder Melanie van der Horst op 13 juni 2023 naar de gemeenteraad stuurde. Bewoners die zelf geen motorvoertuig bezitten, kunnen voor hun geleasede voertuig of bijvoorbeeld de auto van hun mantelzorger of van een goede vriend die vaak langskomt een ontheffing aanvragen. Aanvragen gebeurt bij voorkeur digitaal, maar dat zal ook bij een loket kunnen. Hieraan zijn, zoals beloofd, geen kosten verbonden. Wie alleen woont, komt voor maximaal één ontheffing in aanmerking.

Sloterweg 24/7 dicht; Nieuw Sloten alleen tijdens de spits
De beide knips op de Sloterweg West en Oost zullen dag en nacht in beide richtingen worden gesloten voor doorgaand verkeer zonder ontheffing. De knips op de beide takken van de Laan van Vlaanderen in Nieuw Sloten zullen – tot grote schrik en teleurstelling van de Verkeersgroep Nieuw Sloten – alleen op maandag tot en met vrijdag van 7 tot 10 uur en 16 tot 18 uur worden afgesloten voor doorgaand verkeer. De gemeente zal op diverse plekken zorgvuldig monitoren of de spitsafsluitingen in Nieuw Sloten volstaan. Als uit de monitoring blijkt dat het verkeer in Nieuw Sloten hier buiten de spits vastloopt, kan de gemeente alsnog besluiten om ook hier beide de knips 24/7 af te sluiten.

Begin 2025 evaluatie
Als het meevalt met de drukte in Nieuw Sloten, zullen de gemeenteraad en de stadsdeelcommissie eind 2024 de onderzoeksresultaten van de monitoring ontvangen. In dat geval zullen beide bestuursorganen begin 2025 evalueren hoe de invoering van Variant 2A het eerste jaar is verlopen en zo nodig verbeteringen aanbrengen. Deze kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het uitbreiden van de afsluittijden van de knips in Nieuw Sloten. Voor alle duidelijkheid: Dit geldt niet voor de knip op de Sloterweg-West. Deze zal hoe dan ook 24/7 afgesloten blijven voor doorgaand motorverkeer.

Locatie knip Sloterweg Oost
De beoogde plek voor de knip conform de Nota van Uitgangspunten ligt nabij de Ella Fitzgeraldstraat en de Sarah Vaughanstraat. In verband met de verkeersveiligheid kiest het College ervoor om de knip iets te verplaatsen en tussen de Louis Armstrongstraat en de Johan Huizingalaan te leggen. In het nog te nemen verkeersbesluit volgt de exacte locatie.

In de raadsbrief staat o.a. ook informatie over:
* De planning van invoering van het ontheffingensysteem (Variant 2A).
* Welke bewoners en ondernemers voor welke knip(s) een ontheffing kunnen aanvragen.
* De beweegredenen waarom de wethouder voor bepaalde opties juist wel of niet heeft gekozen.

Lees verder…

Tamar Frankfurther; 16 juni 2023.

Molen van Sloten start crowdfunding voor nieuwe wieken

De wieken van de Slotense molen draaien alweer 32 jaar trouw hun rondjes en dat zorgt voor slijtage…

Het gaat dan vooral om de ijzeren roeden, de witte balken waar de wieken aan vastzitten, die verroesten. Het molenbestuur komt nu in actie en hoopt te voorkomen dat de wieken straks gevaarlijk worden en dat de molen dus stilgezet moet worden. Dat zou jammer zijn, maar vooral ook slecht voor de instandhouding van het monumentale bouwwerk vol bewegende delen.

Hulp van de provincie, de Hollandsche Molen en…
Tijdens de lancering van de campagne vertelde molenvoorzitter Frans Urban in de koele molentuin dat er in totaal ongeveer 180.000 euro nodig is. Voor nieuwe wieken en voor het opknappen van de vijzel. Gelukkig betaalt de Provincie Noord-Holland ongeveer 60.000 euro mee aan haar eigen monument. De Hollandsche Molen ondersteunt de campagne en draagt 44.000 euro bij. Daarnaast klopt het bestuur aan bij (molen)fondsen, doet een beroep op het Buurtbudget Nieuw-West en kan vanuit de eigen kleine reserve wat bijdragen.

Zeker 20.000 euro ophalen via crowdfunding
Ook de hulp van het publiek, van iedereen die zich op welke manier dan ook verbonden voelt met deze bijzondere molen, is onmisbaar. Doet u ook mee? Bijdragen kan via deze speciale website Laat de Molen van Sloten draaien.

Inloopavond over het bouwplan locatie Kuykhoven

Nu de Slotenaren die aan weerszijden van de bouwkavel wonen na harde beloftes van de bouwers hun beroep bij de Rechtbank hadden ingetrokken, kon de rest van het dorp ook kennisnemen van de bouwplannen en de bouwers ontmoeten.

Zo ziet de kavel op de hoek Sloterweg / Lies Bakhuyzenlaan – waar vroeger de stolpboerderij van Garage Kuykhoven stond – er naar verwachting eind 2024 ongeveer uit. Het uiterlijk van de acht panden zal op detailniveau – zoals beloofd – nog worden aangepast. Hierdoor zullen bijvoorbeeld de bakstenen wat betreft kleur en uitstraling straks beter passen bij de omliggende bebouwing. Links: het rijtje met de vier monumentale arbeiderswoninkjes.
Afbeelding: Van Braam Minnesma.

Flink wat belangstellenden kwamen poolshoogte nemen tijdens de inloopbijeenkomst op 12 juni 2023 in gebouw De Schakel van het naastgelegen Tuinpark V.A.T. Daar hingen afbeeldingen van hoe de woningen er ongeveer uit komen te zien. De bouwers gaven ook uitleg over hoe zij de oude dorpskern tijdens dit grote bouwproject verwachten te kunnen ontlasten.

“Te duur voor mijn kinderen”
Degenen die kwamen kijken, gaven aan nog altijd niet te snappen waarom het stadsdeel heeft meegewerkt aan het aanpassen van het bestemmingsplan, waardoor deze hoge nieuwbouw hier mag komen. De algemene teneur onder de bezoekers was dan ook: “Het plan is best mooi, maar alleen te hoog en te groot, maar we kunnen nu beter maar vooruit- en niet langer terugkijken.”

En in het verlengde hiervan gaf men aan het te betreuren dat hún kinderen de woningen, die naar schatting tussen de 700.000 en een miljoen euro gaan kosten, niet zullen kunnen betalen.

Lees verder over o.a. het voortraject en de fasering van het bouwplan…

Overlast van partyboten op de Nieuwe Meer

Het seizoen voor feesten met housemuziek op sloepen op de Nieuwe Meer is weer aangebroken.

Tot het late najaar varen schippers met lege partyboten weer regelmatig door de Nieuwe Meersluis naar de Nieuwe Meer.

Zware basdreunen op vol volume
Onderweg pikken ze ergens in De Oeverlanden de feestvierders op en vervolgens varen ze naar het midden van de Nieuwe Meer. Eenmaal aan boord vloeit de alcohol rijk en gaat de geluidsapparatuur met zware basdreunen op vol volume. De omwonenden, volkstuinders en andere recreanten mogen tot hun grote verdriet gratis meegenieten.

Toezicht is toegezegd
Deze enorme geluidsoverlast zorgde het afgelopen jaren voor veel klachten. Daarom heeft er hierover overleg plaatsgevonden tussen de wijkagenten uit de omliggende stadsdelen, de waterpolitie, Waternet, omwonenden en recreanten. De vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’ nam ook deel aan dit overleg en laat weten dat er tijdens dit overleg is toegezegd dat er op verschillende dagen ’s middags en ’s avonds toezicht zal zijn op het water. Bestuursvoorzitter van De Oeverlanden Liesbeth Stricker: “Toen is ook beloofd dat de waterpolitie vaker op de Nieuwe Meer gaat patrouilleren. Dat kan, omdat hun capaciteit is uitgebreid.”

Overlast? Blijf klagen!
De voorzitter van de vereniging vervolgt: “Door de aanscherping van de regels voor partyboten op de Amsterdamse grachten is de overlast verplaatst naar de Nieuwe Meer. Hopelijk zal dat nu minder worden door het extra toezicht. Maar de politie raadt ons aan om vooral te blijven klagen als er weer sprake is van ernstige overlast. Want, zo zeiden ze, als er over de Nieuwe Meer niet meer wordt geklaagd, gaan wij ervan uit dat er geen geluidsoverlast meer is.” Mocht u ook dit seizoen last hebben van kabaal afkomstig van boten op de Nieuwe Meer, aarzel dan dus niet om hierover een klacht in te dienen via de website van de gemeente.

Tamar Frankfurther; 8 juni 2023.

Na harde toezeggingen verzet tegen bouwproject Kuykhoven gestaakt

Op advies van hun advocaat zijn de omwonenden aan weerszijden van de bouwkavel middenin het hart van Sloten in gesprek gegaan met de bouwers van de omstreden nieuwbouw.

Dit heeft geleid tot een aantal afspraken die zijn vastgelegd in een verklaring, die is ondertekend door de bouwers, de vijf gezinnen die naast de bouwkavel wonen en door de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp. Helaas was het niet meer mogelijk om de hoogte van de nieuwbouw te verlagen.

Ongeveer vijf jaar na de sloop van de stolpboerderij waarin de woning en het garagebedrijf van de familie Kuykhoven waren gevestigd, is er op 12 juni eindelijk een informatiebijeenkomst over deze beeldbepalende nieuwbouw in het hart van het beschermd dorpsgezicht. Het zal wel even wennen zijn, als dit gat in het dorp straks vermoedelijk eind 2024 weer is opgevuld.

Informatieavond op 12 juni 2023
Deze omwonenden willen het zure verleden vol misleiding door de gemeente en de ontwikkelaar achter zich laten en zich op de toekomst richten. Zij vinden het prettig dat het project nu is overgenomen door communicatieve bouwers die de nieuwbouw zelf zullen gaan realiseren. De heren Iskes (Bouwers van Braam-Minnesma bv) en Van Drongelen (Thunnissen) nodigen alle belangstellenden uit om op maandag 12 juni 2023 tussen 19 en 20 uur naar gebouw De Schakel in Tuinpark V.A.T. te komen. Zij zullen hun plannen dan met alle belangstellenden delen en vragen beantwoorden. Het is de bedoeling dat de bouw eind 2023 begint en dat het project eind 2024 gereed is.

Afspraken zwart-op-wit
In deze verklaring beloven de bewoners en de Dorpsraad hun tegen dit bouwplan lopende beroep bij de Rechtbank in te trekken in ruil voor het zwart-op-wit vastleggen van een aantal toezeggingen door de bouwers. Deze afspraken gaan o.a. over:
• Aanpassingen aan het uiterlijk van de nieuwbouw voor zover deze nog mogelijk zijn binnen de verleende omgevingsvergunning;
• De doorstroming op de Lies Bakhuyzenlaan tijdens de bouw en daarna;
• Afspraken over de bescherming van de omliggende bebouwing, direct contact en de informatievoorziening tijdens het bouwproces.

Uiterlijk panden sluit nu wat beter aan bij dorp
De bouwers hebben het uiterlijk van de nieuwbouwpanden aangepast aan een stijl die – volgens veel Slotenaren – beter past bij de dorpse stijl van de omliggende woningen. Die veranderingen moesten wel passen binnen de kaders van het eerder vastgestelde ontwerp dat de Welstandscommissie al heeft goedgekeurd. Hoewel hiervoor dus beperkingen gelden, zullen de veranderingen – deels op detailniveau – wel degelijk een groot verschil maken voor de beleving van de nieuwbouw binnen de oude dorpskern. Het ontwerp zal worden aangepast op deze onderdelen:
• De bakstenen: De kleur van de stenen zal passen binnen het kleurspectrum rood-bruin, vergelijkbaar aan de bakstenen van de omliggende huizen. Bovendien zal alleen de handvormsteen, die als het ware al een ‘verouderingskuur’ hebben doorstaan, worden gebruikt. Het metselwerk zal hierdoor minder strak en nieuw ogen dan gebruikelijk is bij nieuwbouw. Onderaan de voorgevels komt een plint van donkere bakstenen.
• De voegen tussen de bakstenen zullen licht verdiept (circa 3 mm) als volle voeg worden uitgevoerd. De kleur van het cement wordt donkergrijs, passend bij de verschillende rode stenen en zal vergelijkbaar van kleur zijn aan het voegwerk in de omliggende bebouwing. Dit basale volle voegwerk past goed bij de oude bouwstijl van het dorp.
• Het metselwerk boven de kozijnen en deuren in de voorgevels zal – waar dit inpasbaar en van toepassing is binnen het vergunde ontwerp – worden uitgevoerd in rollagen. Hierdoor wordt het verticale karakter van de ramen benadrukt en passen de ontwerpen beter in het dorp.
• Het zou mooi zijn geweest als op deze nieuwbouwwoningen – net als elders in het dorp – de gewone ouderwetse dakpannen (met een golfje) hadden kunnen komen. Dit bleek echter helaas geen haalbare kaart. De Welstandscommissie wilde per se dat de nieuwe woningen een “modern karakter” zouden krijgen en ook de architect steunt dat uitgangspunt. Er zullen dus vlakke dakpannen op de huizen komen, maar de architect was wel bereid om de afmetingen van de en de mate van glans van de dakpannen aan te passen.
• De achterste woning aan de Lies Bakhuyzenlaan krijgt als enige woning een houten gevel. Door een grover gezaagde plank te gebruiken, zal de uitstraling van dit pand minder hard zwart worden.

In de ‘artist impressions’, die de bouwers op 12 juni (en digitaal) tonen, zijn deze aanpassingen nog niet verwerkt. Dit kon nog niet, omdat het onderzoek naar hoe deze aanpassingen het beste kunnen worden gerealiseerd nog loopt.

Doorstroming Lies Bakhuyzenlaan
De bouwers hadden al in eerder stadium een verkeerskundige naar de doorstroming op de nog altijd smalle Lies Bakhuyzenlaan laten kijken. Niemand was daar tot nu toe van op de hoogte. De verkeerskundige van ingenieursbureau BodemPlan uit Zaandam heeft dit – naar zijn mening – op deze tekening inzichtelijk gemaakt dat:
• doorstroming van verkeer op de Lies Bakhuyzenlaan tijdens en na de bouw van de woningen goed zal zijn;
• tijdens en na de bouw zullen ook grote voertuigen vanuit de laan volgens de blauwe rijcurves de privéparkeerplaats kunnen bereiken.

Contactpersoon en informatievoorziening tijdens bouw
Groot zorgpunt voor de omwonenden, en dan vooral voor de bewoners van de kwetsbare niet onderheide oude arbeiderswoningen aan de overzijde van de Lies Bakhuyzenlaan, is de bescherming van hun huizen tijdens de bouw. Ook hierover had de bouwer, zonder dat iemand dat wist, van tevoren al nagedacht. Er wordt gestart met bouwen op het achterste deel (het zuiden) van de kavel en daarna komt het voorste deel pas aan de beurt. Hier bovenop zijn er nu ook de volgende harde afspraken vastgelegd:
• De bouwers realiseren zich terdege dat zij hun project realiseren midden tussen oude, kwetsbare en niet onderheide woningen. Deze zorgplicht geldt voor alle woningen in het hele dorp Sloten in het algemeen, maar voor de vier arbeiderswoningen aan de overzijde van de Lies Bakhuyzenlaan in het bijzonder. Daarom beloven de bouwers dat zij tijdens het bouwproces uiterst zorgvuldig zullen omgaan met de kwetsbare bebouwing rondom het bouwplan.
• De bouwers zeggen toe dat er over de Lies Bakhuyzenlaan geen zwaar transport zal plaatsvinden. De Lies Bakhuyzenlaan zal niet worden belast met zwaar transport van materialen. Dit wordt allemaal vanaf de Sloterweg voorzien. Om dit te kunnen bewerkstelligen zal de ruwbouw in Fase 1 en Fase 2 worden uitgevoerd.
• Ook beloven de bouwers dat er één contactpersoon zal zijn, die zo nodig in geval van overlast tijdens de bouw direct actie kan ondernemen.
• Daarnaast zullen de bouwers de omwonenden en het dorp gedurende het gehele bouwproces proactief informeren over de verschillende fasen en de – ondanks alle inspanningen van de zijde van de bouwer – vermoedelijk niet geheel te voorkomen overlast.

Hoogte helaas juridisch onaantastbaar
De belanghebbenden en vele anderen hadden liever gezien dat de bouwhoogte van drie verdiepingen alsnog verlaagd zou worden naar twee. Dan zou de nieuwbouw immers veel beter aansluiten bij de omliggende lage bebouwing in het hart van het Beschermd Dorpsgezicht Sloten. Hiertoe waren de bouwers echter niet bereid, omdat deze aanpassing zou leiden tot een volledig nieuw ontwerp en daarmee tot een helemaal nieuwe bouwaanvraagprocedure en dat zien zij – na al die jaren en de opgelopen kosten – niet zitten.

Door – in de ogen van de belanghebbenden en vele anderen – oneerlijke voorlichting (misleiding) door de gemeente en het jarenlang niet nakomen van afspraken door de projectontwikkelaar en de gemeente, is niemand over fase 1 van de bouwprocedure naar de rechter gestapt. Op dat moment dacht iedereen namelijk nog dat de gedane toezegging dat in fase 2 ‘het bouwplan’ centraal zou staan en dat iedereen op dát moment de bouwhoogte nog ter discussie kon stellen. Maar toen het eenmaal zover was, bleek dat helemaal niet het geval. De zure juridische realiteit is dat de bouwhoogte niet onder ‘het bouwplan’ in fase 2 valt. Het gaat nu blijkbaar alleen nog over sommige uiterlijke kenmerken van de nieuwbouw. Aangezien fase 1 van de bouwprocedure – door het niet in beroep gaan – inmiddels helaas onherroepelijk vastligt, zijn de mogelijkheden om binnen deze plannen nu nog aanpassingen te maken, beperkt. Toch is het gelukt om met de bouwers en architect van het bouwplan binnen de kaders van het door Welstand goedgekeurde ontwerp en de in fase 1 verleende omgevingsvergunning het uiterlijk van de panden nog te wijzigen.

Rits knagende vragen wordt nooit beantwoord
Het moge duidelijk zijn dat dit inmiddels al lang lopende project over de bebouwing van de kavel waar vroeger de stolpboerderij van Garage Kuykhoven stond, geen schoonheidsprijs verdient. Iedereen die het Beschermd Dorpsgezicht een warm hart toedraagt blijft voor altijd zitten met knagende vragen.

De centrale vraag waarop niemand ooit nog antwoord zal krijgen is: Waarom in vredesnaam wilde de gemeente proactief meewerken aan de aanpassing van het bestemmingsplan in het hart van het oudste deel van het dorpje dat notabene een beschermde status heeft? Wie heeft dat besluit ooit genomen? Was dat de portefeuillehouder? Of mochten de ambtenaren zomaar eigener beweging naar eigen goeddunken afwijken van het democratisch vastgestelde bestemmingsplan, zoals nu beweerd wordt? Waarom tast de gemeente daarmee willens en wetens zijn eigen beschermde dorpsgezicht aan? Waarom werd de toegestane bouwhoogte in het belang van de ontwikkelaar eigenlijk verhoogd zodat hier huizen van drie verdiepingen mogelijk werden? Waarom is politiek, noch de beide andere leden van het Dagelijks Bestuur, noch de Stadsdeelcommissie, hierover al die jaren nooit geïnformeerd? Waarom heeft de gemeente er niet voor gezorgd dat de wil van de stadsdeelcommissie, die zich in 2017 al unaniem opdroeg om de Slotenaren zorgvuldig te informeren én hen te laten participeren in de besluitvorming, werd uitgevoerd?

Hoe frustrerend ook: Die antwoorden zullen er waarschijnlijk nooit komen. Of toch? Er loopt hierover immers nog altijd een in november 2022 ingediend verzoek volgens de Wet openbare overheid, dat nog altijd onbeantwoord blijft…

Boos terugkijken levert niets op
Hoewel de komst van deze woningen hun woongenot zeker zal gaan aantasten, kiezen de omwonenden aan weerszijden van de bouwkavel en de Dorpsraad kiezen er nadrukkelijk voor om naar de toekomst te kijken. Voor de vier gezinnen in de lage arbeiderswoningen langs de Lies Bakhuyzenlaan zal de bouw van deze in ieders ogen te hoge nieuwbouwwoningen zorgen voor veel minder daglicht, laat staan zonlicht, in hun woonkamers op de begane grond. De nu vastgelegde afspraken met de bouwers, die de uitvoering van het bouwproject hebben overgenomen van projectontwikkelaar Lebo, beschouwen zij als het maximale dat zij onder de gegeven juridische omstandigheden nog konden binnenhalen. En uiteraard blijven zij – samen met de andere Slotenaren – goed in de gaten houden of de bouwers zich daadwerkelijk aan de gemaakte afspraken zullen gaan houden…

Meer lezen over de inmiddels lange en vanuit democratisch oogpunt zeer verdrietige historie van dit bouwproject dat al sinds 2017 ‘in de steigers’ staat? Klik dan hier.

Tamar Frankfurther; 2 juni 2023.

Beroep tegen transformatorstation pal naast De Oeverlanden

Het bestuur van de vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’ heeft na rijp beraad besloten om beroep aan te tekenen bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan dat de komst van het tweede onderstation van Liander en TenneT op de hoek van de Anderlechtlaan en de Oude Haagseweg mogelijk maakt.

Alle door de vereniging voorgestelde aanpassingen voor het nieuwe elektriciteitsstation, dat zou moeten bestaan uit verschillende open gebouwen met hoogtes van 15, 9,5 en 8,5 meter, zijn zonder enig inhoudelijk argument van tafel geveegd.

Transformatorstation pal naast De Oeverlanden. Rechtsachter is het bestaande onderstation. Rechtsvoor is de Anderlechtlaan, linksonder de Oude Haagseweg.

Eén beroepszaak namens meer partijen
Het verenigingsbestuur ondersteunt de energietransitie van harte, maar legt het bouwplan dat is vastgelegd in het aangepaste bestemmingsplan ‘Nieuwe Meer 2′ nu toch voor aan de Raad van State. Het gaat om de bouw van een in hun mening te groot onderstation van Liander / TenneT met een capaciteit van 240 MVA. Dit komt naast het al bestaande onderstation meer richting de A4, op de plek waar vroeger McDonald’s was gevestigd.

Bestuurder Tom Koudstaal: “We zijn zeer ontevreden dat, ondanks alle ingediende zienswijzen en inspraakrondes bij de Commissie Duurzaamheid en Circulaire Economie van de gemeente Amsterdam, er geen verbeteringen zijn aangebracht in het bestemmingsplan en de daaraan gekoppelde Ruimtelijk Programma van Eisen (RPvE).” De vereniging wordt in dit beroep gesteund door het Kernteam Oeverlanden-Sloten, Stichting Nieuw en Meer, Tuinpark Ons Buiten en Watersportverenging Onklaar Anker.

Capaciteit ook voor Schiphol en Hemweg
De drie hoofdpunten waarom bovenstaande partijen beroep aantekenen zijn:
1. Zoveel capaciteit is voor de omgeving (stadsdeel Nieuw-West, de Zuidas en het Schinkelkwartier) niet nodig. Stroom voor Schiphol kan vanaf elders worden geleverd en de ontlasting van het onderstation Hemweg hoeft ook niet per se door Nieuwe Meer 2 te worden opgelost. Wanneer hier alleen een onderstation zou komen met de capaciteit die noodzakelijk is voor stadsdeel Nieuw-West, dan kan deze energiefabriek ook een stuk kleiner worden.

Zeer grote station ruimtelijk niet inpasbaar
2. Dat kleinere onderstation zou dan ook – anders dan dit reusachtige onderstation – ruimtelijk beter kunnen worden ingepast. Tom Koudstaal: “Het voorgestelde reusachtige onderstation is gezien de plaatsing en de grootte volgens de partijen hier niet mogelijk. Het RPvE stelt eisen aan de ruimtelijke inpassing maar geeft dus een papieren werkelijkheid weer. Er is bij herhaling gevraagd om een maquette om de inpassing zichtbaar te maken. Maar dat is door Liander / TenneT telkens geweigerd, terwijl dit bij dergelijke projecten wel gebruikelijk is.”

Onacceptabele geluidsoverlast recreanten
3. Het is niet acceptabel dat er zo’n lawaaimaker zo dicht bij de recreatiestranden komt, waaronder het nieuw aan te leggen ‘Anderlechtstrand’.

Koudstaal: “Technisch zou deze overlast eenvoudig opgelost kunnen worden. Die aanpassing zou echter voor iets hogere bouwkosten zorgen en daarvoor wordt niet gekozen. Het gevolg van deze keuze is dat het geluidsniveau zeker voor tientallen jaren veel te hoog zal zijn. Dit is onaangenaam en slecht voor de gezondheid van mensen die komen recreëren – en van de rust komen genieten – in De Oeverlanden. Wij zijn van mening dat de gemeente in deze een zorgplicht heeft.”

De vereniging heeft ook een beroep op de Wet open overheid (Woo) gedaan om de afspraken tussen de gemeente Amsterdam en Liander / TenneT te achterhalen.

Meer informatie treft u op de website van de vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’. www.oeverlanden.nl/plannen/

Tamar Frankfurther; 25 mei 2023.