Erik Swierstra

Poepen van de stress – ooievaars in Oud Osdorp

De jonge ooievaars, die bovenop de schoorsteen van de voormalige Lutkemeerschool op Oud Osdorp zijn geboren, zijn op 21 juni 2019 alsnog geringd.

Ruben Scholte van de Bomenploeg van de gemeente Amsterdam kon het nest met ‘zijn’ hoogwerker gelukkig makkelijk bereiken. Eenmaal op de grond werden de drie tiener-ooievaars door Engbert van Oort geringd, gemeten en gewogen. De vogels hielden zich weer schijndood, hun overlevingsstrategie. Hun snavels zijn gereinigd (poepstro er uitgepulkt). Engbert: “Wat geven jullie ouders je te eten?” Toen de vogels weer naar boven gebracht waren, bleek dat de middelste vogel van de spanning wat gepoept had. Ach…

De Lutkemeerschool-lichting 2019 kreeg de nummers 5E995 t/m 5E997 toebedeeld. De zwaarste woog 3.750 en de lichtste 2.895 gram. Hun vleuggellengte varieerde van 36,5 tot 44,2 cm. Tamar Frankfurther noteerde alle gegevens, zodat deze in de officiële STORK-administratie kunnen worden opgenomen. Interessante terugmeldingen (door vogelspotters elders in Nederland en Europa) worden uiteraard in deze Rubriek in de Westerpost vermeld. Hans de Waal heeft een filmpje gemaakt van het ringen. Dit staat op de website ooievaars020.nl (waar ook alle andere meet- en terugmeldgegevens te vinden zijn).  (Foto: Anja Rol)

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 26 juni 2019.

Boerderij De Boterbloem wil in overleg

Doe mee met enquête

Nog altijd probeert De Boterbloem in gesprek te komen met wethouder Van Doorninck over hun levensvatbare alternatief waardoor de landbouwfunctie in de Lutkemeer behouden blijft. Helaas lukt dit nog niet, maar De Boterbloem blijft optimistisch en strijdbaar!

De Wetenschapswinkel van Wageningen Universiteit & Reseach (WUR) doet onderzoek naar de huidige en toekomstige waarde van de Lutkemeerpolder. Hoe meer mensen deelnemen en vertellen wat zij bijzonder vinden aan deze polder, hoe beter. Ga hiervoor naar www.enquetesmaken.com/s/Lutkemeer.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 26 juni 2019.

Protest tegen verbreden Sloterbrug – ‘Historische karakter dorp brokkelt af’

Zie ook: Slotenaren opgepast – Sloterbrug (pdf)

Een groep bezorgde bewoners van Sloten, verzameld in de werkgroep Dorp Sloten, protesteert dinsdagavond 25 juni 2019 tegen de vervanging van de Sloterbrug, die Badhoevedorp met Sloten verbindt.

Uit: Het Parool; 24 juni 2019

De werkgroep vreest dat de nieuwe, bredere brug ervoor zal zorgen dat er nog meer verkeer van en naar Amsterdam Nieuw-West door het dorp zal gaan.

Het protest begint om 19.00 uur bij de Molen van Sloten, die uitkijkt op de brug in kwestie, waar dan ook door de gemeente Haarlemmermeer en Amsterdam een inspraakavond over de vernieuwingsplannen wordt gehouden. De gemeenten willen de brug verbreden, van één naar twee rijbanen, om de doorstroming te verbeteren. De nieuwe brug moet iets hoger worden voor de doorvaart en bovendien betere oversteekmogelijkheden voor fietsers en voetgangers krijgen.

In de door de gemeenten gepubliceerde nota staat dat de nieuwe brug het ‘sluipverkeer’ moet tegengaan – ongewenste overbelasting van alternatieve wegen. Maar de werkgroep vreest dat met de verbreding van de brug de deur juist wordt opengezet voor ‘nóg meer autoverkeer op de toch al volle wegen in en om Sloten en de rest van Nieuw-West’. Het bevorderen van meer autoverkeer over de Sloterbrug van en naar Amsterdam zou volgens hen ‘volledig in strijd met het gemeentelijk beleid om de stad autoluwer te maken’ en er bovendien voor zorgen dat het ‘historische karakter van het dorp’ verder afbrokkelt.

De werkgroep beklemtoont dat het niet tegen nodige ingrepen is aan de brug. ‘Als de brug vervangen of vernieuwd moet worden, dan moet dat natuurlijk. Alleen niet op een wijze die meer autoverkeer over de brug met zich meebrengt.’

Van: www.parool.nl24 juni 2019

 

Start inspraak ‘nieuwe Sloterbrug’

Op dinsdag 25 juni 2019 organiseert de gemeente van 17.00 tot 20.00 uur in de Tuinzaal van de Molen van Sloten (Akersluis 10) een inloopbijeenkomst over de vervanging van de Sloterbrug.

De werkgroep Sloten is fel tegen de huidige plannen. De nieuwe brug zal namelijk veel meer verkeer kunnen (en gaan!) verwerken. De gemeente is hier ook heel open over. In vakjargon van de overheid heet dat “het verbeteren van de doorstroming”. Ondertussen beweert de gemeente dat hun ontwerp de veiligheid voor fietsers en voetgangers verbetert. De werkgroep deelt deze mening niet. Het blijft volgens hen ook in de nieuwe situatie een gevaarlijke onderneming om de brug over te steken.

Bekijk het grotere geheel
De werkgroep zou graag zien dat de gemeente niet alleen naar de Sloterbrug kijkt, maar ook naar (de gevolgen van de plannen voor) de verkeersstromen rond het dorp Sloten. Uit metingen is bijvoorbeeld gebleken dat veel verkeer uit Badhoevedorp via de Sloterweg en de rotonde met de Vlindermolen naar de A4 en de A9 rijdt. Dat is sneller dan rechtstreeks via Badhoevedorp! Als er een bredere brug met betere doorstroming komt, dan wordt de nu reeds overbelaste smalle Sloterweg dus nóg voller (= gevaarlijker) voor fietsers en voetgangers. Naast deze groeiende verkeersstroom vanuit Badhoevedorp rijdt immers ook verkeer uit De Aker en Osdorp graag via de Sloterweg naar beide snelwegen. De aantallen zijn gigantisch! Het is dus van belang om ook de routes rechtstreeks vanuit Badhoevedorp en De Aker naar de A9 bij dit brugproject te betrekken. Ook voor Badhoevedorpers zou dit een verademing zijn. Als dat gebeurt, dan kan de nieuwe brug waarschijnlijk veel eenvoudiger (= goedkoper) worden dan het voorliggende dure brugproject. Bovendien: De nieuwe Sloterbrug zou er alleen voor lokaal bestemmingsverkeer zijn. De werkgroep wil de gemeente aan deze gedane belofte houden.

Daarom: Komt allen en laat uw mening horen. Wie niet kan komen, kijkt op www.sloterbrug.nl. Tot en met 24 juli kunt u uw inspraakreactie “Nota van uitgangspunten Sloterbrug” sturen naar: info@sloterbrug.nl. Of: Project Sloterbrug, heer. B. van Melis, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 19 juni 2019

Zie ook: www.slotenoudosdorp.nl/sloterbrug-en-sloterweg/

Zie ook: Slotenaren opgepast – Sloterbrug (pdf)

Start inspraak ‘nieuwe Sloterbrug’

Op dinsdag 25 juni 2019 organiseert de gemeente van 17.00 tot 20.00 uur in de Tuinzaal van de Molen van Sloten (Akersluis 10) een inloopbijeenkomst over de vervanging van de Sloterbrug.

De werkgroep Sloten is fel tegen de huidige plannen. De nieuwe brug zal namelijk veel meer verkeer kunnen (en gaan!) verwerken. De gemeente is hier ook heel open over. In vakjargon van de overheid heet dat “het verbeteren van de doorstroming”. Ondertussen beweert de gemeente dat hun ontwerp de veiligheid voor fietsers en voetgangers verbetert. De werkgroep deelt deze mening niet. Het blijft volgens hen ook in de nieuwe situatie een gevaarlijke onderneming om de brug over te steken.

Bekijk het grotere geheel
De werkgroep zou graag zien dat de gemeente niet alleen naar de Sloterbrug kijkt, maar ook naar (de gevolgen van de plannen voor) de verkeersstromen rond het dorp Sloten. Uit metingen is bijvoorbeeld gebleken dat veel verkeer uit Badhoevedorp via de Sloterweg en de rotonde met de Vlindermolen naar de A4 en de A9 rijdt. Dat is sneller dan rechtstreeks via Badhoevedorp! Als er een bredere brug met betere doorstroming komt, dan wordt de nu reeds overbelaste smalle Sloterweg dus nóg voller (= gevaarlijker) voor fietsers en voetgangers. Naast deze groeiende verkeersstroom vanuit Badhoevedorp rijdt immers ook verkeer uit De Aker en Osdorp graag via de Sloterweg naar beide snelwegen. De aantallen zijn gigantisch! Het is dus van belang om ook de routes rechtstreeks vanuit Badhoevedorp en De Aker naar de A9 bij dit brugproject te betrekken. Ook voor Badhoevedorpers zou dit een verademing zijn. Als dat gebeurt, dan kan de nieuwe brug waarschijnlijk veel eenvoudiger (= goedkoper) worden dan het voorliggende dure brugproject. Bovendien: De nieuwe Sloterbrug zou er alleen voor lokaal bestemmingsverkeer zijn. De werkgroep wil de gemeente aan deze gedane belofte houden.

Daarom: Komt allen en laat uw mening horen. Wie niet kan komen, kijkt op www.sloterbrug.nl. Tot en met 24 juli kunt u uw inspraakreactie “Nota van uitgangspunten Sloterbrug” sturen naar: info@sloterbrug.nl. Of: Project Sloterbrug, heer. B. van Melis, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 19 juni 2019

Zie ook: www.slotenoudosdorp.nl/sloterbrug-en-sloterweg/

Zie ook: Slotenaren opgepast – Sloterbrug (pdf)

Teken petitie voor veilige Osdorperweg

De klankbordgroep Oud Osdorp doet zijn best om de erg dure (3,3 miljoen euro) herinrichting van de helft van de Osdorperweg op Oud Osdorp van tafel te krijgen. Er is een petitie gestart.

Het ontwerp werkt verkeersaantrekkend, terwijl de weg en het dorp nu al bezwijken onder te snel rijdend sluipverkeer. Het geldende inrijdverbod tijdens de spits (behalve voor bestemmingsverkeer) en het 24/7 racen worden niet gehandhaafd… “Handhaving is de oplossing voor de verkeersproblemen en niet deze dure vernielende herinrichting.”, aldus de petitie-opstellers.

De stroomlijning van de inrichting op de helft van de weg vergroot (op de projectgrenzen en verderop op Oud Osdorp) juist de fiets-ONveiligheid. En, ook niet onbelangrijk, voor dit plan moet o.a. een sloot worden verlegd, waardoor de eeuwenoude cultuurhistorie van de oude dijkweg kapot wordt gemaakt. Dat zou zomaar het begin van het einde van het landelijk gebied hier kunnen inluiden en daar is al zo weinig van over in Nieuw-West…

Op www.amsterdam.nl/projecten/osdorperweg/ leest u meer over de plannen.

Eens met het verzet? Vóór behoud van cultuurhistorie en vóór vergroting van de fietsveiligheid op héél Oud Osdorp? Teken dan de petitie: www.osdorperweg.petities.nl. U hoeft hiervoor niet op Oud Osdorp te wonen.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 19 juni 2019

Ooievaars meten en ringen Natuurpark Vrije Geer

Op vrijdag 14 juni 2019 zijn drie gezonde tiener-ooievaars in Natuurpark Vrije Geer geringd.

Ringer Engbert van Oort gaf de Vrije Geer-lichting 2019 een ring (nummers: 5E981, 5E982 en 5E983) aan de linker poot. De zwaarste woog 3.050 gram en de lichtste 2.705 gram. Zie ook: Drie Vrije geer-ooievaars geringd.

Op de foto’s is achtereenvolgens te zien:

1. De beklimming van het ooievaarsnest (foto: Marina den Ouden).
2. De drie ooievaarsjongen liggen onder grote belangstelling in het gras gereed voor het meten (foto: Marina den Ouden).
3. De lijst met maten van de drie jongen (foto: Paul Koene).
4. De drie jongen worden geringd (foto: Marina den Ouden).
5. De jongen worden in een emmer gedaan om weer naar boven naar het nest te gaan (foto: Paul Koene).
6. Poot van een ooievaarsjong met ring met nummer (foto: Paul Koene).


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drie Vrije Geer-ooievaars geringd

Op vrijdag 14 juni 2019 zijn drie (helaas lag een van de jongen dood in het hoge nest) gezonde tiener-ooievaars op Natuurpark Vrije Geer geringd. Zie ook: Ooievaars meten en ringen Natuurpark Vrije Geer.

Ringer Engbert van Oort gaf de Vrije Geer-lichting 2019 een ring (nummers: 5E981, 5E982 en 5E983) aan de linker poot. De zwaarste woog 3.050 gram en de lichtste 2.705 gram. De jonkies op de Lutkemeerschool worden later nog geringd.

Cleo (7) – met ooievaarsknuffel – kan het wel en wee van het ooievaarsgezin
vanuit haar huis goed in de gaten houden. (Foto: Paul Koene)

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 19 juni 2019.

Bouw Ditlaar-hotel

Rob Oudejans maakte eind mei deze bijzondere foto van de Sint-Pancraiuskerk vanuit de hoge kraan op de bouwplaats op de hoek Ditlaar/Sloterweg.

Zo zagen we het dorp Sloten nog nooit! KBK bouwgroep brengt een nieuwsbrief uit over de vorderingen van de bouw van het Ditlaar-hotel: “De betonbouw verloopt spoedig. Het souterrain is gemaakt en de omliggende grond aangevuld.

Na de aanleg van de begane grondvloer kan er gestort worden. Ook de betonwanden van de begane grond zijn gestort en de eerste gevelsluitende elementen zijn gemonteerd. Dit combineren we met de montage van de 1e verdiepingsvloeren.” Naar verwachting opent het shortstayhotel in april 2020 zijn deuren. Tot die tijd blijft u via deze Rubriek op de hoogte.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 12 juni 2019.

Kritisch over ontwikkelingen Sloterweg

Naar aanleiding van een eerder geplaatst artikel in deze Rubriek over de bouw van de zelfbouwkavels’ waarin zowel kritische als positieve kanten stonden, kwam een reactie binnen, die (ingekort) hieronder wordt weergegeven.

Cultuurhistorisch onverantwoord

Het is inderdaad positief dat de sloot langs de weg weer terugkomt, maar vroeger was op deze locatie nooit sprake van woningbouw. Het lint dat er nooit was, wordt nu doorgetrokken. Dat wel.

De zelfbouwkavels liggen in de Riekerpolder, die oorspronkelijk ongeveer één meter lager ligt dan de Sloterweg (een dijk). De huidige kavels liggen echter hóger dan de Sloterweg. Hierdoor wordt het hele ‘poldereffect’ teniet gedaan. De oorspronkelijke bouw en (te hoge en massieve) nieuwbouw sluiten door die onnatuurlijk hoge ligging niet goed op elkaar aan. De maaiveldhoogte had gelijk of lager moeten zijn. Het argument van de gemeente dat het “anders écht te nat is om hier te bouwen” is grote onzin. Tussen Sloterweg 1121 en de bouwkavel moest zelfs een damscheidingswal worden gebouwd om het hoogteverschil van één meter te kunnen overbruggen!

Op andere plekken, zoals bij de bebouwing op het terrein van de voormalige politieschool is de bouw wel op meer passende wijze ingepast. Dat had hier net zo goed gekund. (En dat geldt ook voor de toegangsweg naar het sportpark. Om onduidelijke redenen is ook deze weer verhoogd aangelegd.) Omwonenden hebben dit alles tot aan de Raad van State aan de kaak gesteld. Het had op de weg van de Dorpsraad gelegen om er tenminste op toe te zien dat dit stukje cultuurhistorie behouden zou worden.

Gert Veldhuisen

Uit: de Westerpost van 12 juni 2019

Sloterkerk om de week

Na lang wikken, wegen en overleg (op 31 maart) met protestantse gemeenteleden van de Sloterkerk en De Opgang (Osdorp) is een historisch besluit genomen: Met ingang van 5 januari 2020 is de Sloterkerk nog maar om de week in gebruik. Voortaan wordt om-en-om op zondagochtenden in de Sloterkerk en De Opgang in Osdorp gekerkt.

Het zal vreemd zijn om het ‘uitnodigende’ klokgelui van 9.45 uur en het ‘Onze Vader-luiden’ rond 11.00 uur niet langer wekelijks op zondag op Sloten te horen… De belangrijkste reden voor deze drastische maatregel is het chronische tekort aan vrijwilligers. De kerk hoopt zo ruimte te creëren voor nieuwe plannen.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 12 juni 2019.