Sloterweg niet langer oprit A4, A9 en A10, deel IV

De afgelopen week kwamen talloze adhesiebetuigingen binnen n.a.v. de bewonersbrieven van de Dorpsraad en de gemeente: “Eindelijk worden we verlost van die dagelijkse verkeersstromen door Sloten!”, “Kunnen we straks écht veilig fietsen en wandelen over de Sloterweg?” en “Komt de ambulance dan niet meer vast te staan?”

Tijdens de vergadering van de stadsdeelcommissie van afgelopen week bleek dat sommige bewoners van De Aker actievoeren tegen de plannen, omdat zij hun snelle toegang tot het snelwegnet willen behouden.

De Aker
In 2003 werd speciaal voor De Aker de T106 met de Lijnderbrug (verlengde Ookmeerweg) als snelle toegang naar de snelweg aangelegd. Bij de omlegging van de A9 is die aansluiting omslachtiger geworden. Gevolg: nóg meer sluipverkeer door Sloten. Tijdens de vergadering pleitten enkele Akerbewoners terecht voor verbetering van de aansluiting op de T106. Dit punt wordt zeker meegenomen bij de Mobiliteitsstudie Nieuw-West, die een integrale aanpak heeft. Anderen, die meenden dat het plan Autoluw van tafel moest, vingen bij de meeste commissieleden bot. Een ruime meerderheid van de stadsdeelcommissie blijft voor het zo spoedig mogelijk aanpakken van de verkeersproblemen in Sloten en Nieuw Sloten.

Doorgaande routes
Vorige week vermeldde deze Rubriek dat, ook als het plan ‘Autoluw’ is ingevoerd, alle bewoners van Sloten en Nieuw Sloten nog steeds álle kanten op kunnen rijden en dat bezoekers hier elk adres kunnen blijven bereiken. Het doorgaande verkeer kan straks niet meer dwars door Sloten over de Sloterweg rijden; of dwars door Nieuw Sloten via de Laan van Vlaanderen. Men zal via het Hoofdnet auto moeten rijden, zoals eigenlijk nu ook al het geval is. Vanuit De Aker en Osdorp loopt de snelste route naar de A9 via de Ookmeerweg en de T106. En die naar A10 en A4: via Calandlaan, Huizingalaan en Plesmanlaan en vervolgens via de Sneevlietweg naar de A10; of via de Oude Haagseweg naar de A4. Afhankelijk van de bestemming, is men dan inderdaad mogelijk enkele minuten langer onderweg. De gemeente zorgt op het Hoofdnet Auto tegelijk voor betere doorstroming: Obstakels worden verwijderd, opstelvakken verlengd en er komt een ‘Groene Golf’.

Autoluw in het kort 

Alle doorgaande verkeer naar Hoofdnet.

Alle bewoners kunnen alle kanten op.

Alle adressen blijven voor bezoekers bereikbaar.

Info: amsterdam.nl/BereikbaarSlotenNieuwSloten

 

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 2 december 2020.

Zie ook: www.slotenoudosdorp.nl/sloterbrug-en-sloterweg/