Sloterweg niet langer oprit A4, A9 en A10, deel V

Uit berichten in de media blijkt dat er nogal wat misverstanden bestaan over het plan ‘Sloten en Nieuw Sloten Autoluw’.

Over de noodzaak van dit plan: Per etmaal rijden meer dan 15.000 auto’s over de Sloterweg via Ditlaar en Vrije Geer. Daarmee is deze smalle dijkweg (Hoofdnet Fiets!) één van de állerdrukste wegen in Amsterdam. Gevolg: Fietsers in de berm gedrukt; vaak ongelukken; hulpdiensten staan vast en onverantwoord hoge fijnstof-uitstoot. De gemeente wil de verkeerssituatie hier z.s.m. verbeteren. En dan wel zo dat de drukte níet verschuift naar Nieuw Sloten en Badhoevedorp, maar naar het Hoofdnet Auto, waar het hoort!

Sloten blijft bereikbaar
Alle adressen in Sloten en Nieuw Sloten blijven altijd voor álle voertuigen bereikbaar. Wie geen geregistreerd voertuig in dit gebied heeft, kan niet kosteloos langs de elektronische camera rijden en moet mogelijk een andere route kiezen. Waar nodig zijn er ontheffingen.

T106 soms sneller
Met de auto vanuit Osdorp en De Aker naar de A9 of Badhoevedorp rijden, is in veel gevallen nu al sneller. De A10 kan ook nu al het snelst bereikt worden via de Plesmanlaan en Henk Sneevlietweg. De precieze tijden variëren uiteraard. Na verbetering van de doorstroming op het Hoofdnet Auto, worden de rijtijden verder verkort.

Doorstroming Hoofdnet Auto
De doorstroming op het Hoofdnet Auto kan beter. Daarom staan in dit plan diverse aanvullende maatregelen. Baden Powellweg, Plesmanlaan, Johan Huizingalaan en de Oude Haagseweg krijgen een Groene Golf, obstakels worden verwijderd, opstelstroken worden verlengd. Aan het kruispunt Baden Powellweg / Pieter Calandlaan en de doorstroming via de T106 (Lijnderbrug) wordt gewerkt bij de Mobiliteitsaanpak Nieuw-West. De rijtijden via het Hoofdnet Auto worden dus korter dan vermeld in bijgaande tabel.

Solidariteit
Met dit plan ‘Autoluw’ neemt de gemeente de zwakste verkeersdeelnemers in bescherming. Dat is een keuze waar je het wel of niet mee eens kunt zijn. Puur eigen belang (snelste route naar de A4 behouden) botst duidelijk met het algemeen belang. De individuele IK van de automobilist tegenover de gezamenlijke WIJ van de leefbaarheid en verkeersveiligheid…

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 9 december 2020.

Zie ook: www.slotenoudosdorp.nl/sloterbrug-en-sloterweg/