Erik Swierstra

Vereniging “De Oeverlanden Blijven” verzet zich tegen bomenkap

De laatste maanden is duidelijk geworden hoe omvangrijk de werken aan het Zuidasdok gaan worden. Nu de aanleg van dit project met horten en stoten op gang komt, blijkt dat de aannemer de strook langs de Oude Haagseweg als werkterrein wil gebruiken.

Lange tijd stonden hier de keten waar de buitenlandse bouwvakkers van de Noord-Zuidlijn gehuisvest waren. Voor de vereniging vormt die plek geen probleem, omdat deze strook door dit recente gebruik slechts een geringe natuurwaarde heeft. Dat geldt ook voor het terrein aan de Riekerweg waar tot twee jaar terug de familie Petalo woonde.

Kaalslag op de strook langs de A4 (Foto: Nico Jansen)

Behoud bosschages
De nog aanwezige bosschages langs de Oude Haagseweg willen we echter wél behouden. Ook het bosje aan het Jaagpad/hoek Riekerweg moet behouden blijven. De bouwketen en het parkeerterrein voor de heren bouwvakkers moeten en kunnen prima vlakbij het werk op een deel van het parkeerterrein van tuinpark Ons Buiten gerealiseerd worden. De tuinders zien daarin geen probleem, omdat ook zij hun omgeving zo groen mogelijk willen houden.

Negen Schinkel-bruggen
Over de Schinkel worden – naast de vijf bruggen die er al liggen – nog eens vier nieuwe bruggen gebouwd. Als troost komt hier aan de zuidzijde ook een fiets- annex voetpad aan de autoweg met hopelijk een bankje om van het uitzicht over het Nieuwe Meer naar het Amsterdamse Bos te kunnen genieten.

Vorige week heeft de vereniging “De Oeverlanden blijven!” haar bezwaren aan stadsdeel Nieuw-West en de gemeente Amsterdam kenbaar gemaakt. Inmiddels blijkt dat aannemer ZuidPlus nu al beschikt over de Sporendriehoek. Hierdoor wordt nu al aan zijn ruimtebehoefte tegemoet gekomen en kunnen de stroken langs de Oude Haagseweg groen blijven.

Laat de geest van de Parijse akkoorden vaardig worden over het stadsdeelbestuur en de gemeente Amsterdam. De jeugd protesteert niet voor niets om hen niet met onze narigheid op te zadelen. Inmiddels zet de vereniging “De Oeverlanden Blijven” zich samen met Ons Buiten in voor een zo groen mogelijk gebied waar alle bewoners de natuur kunnen beleven en zich kunnen herscheppen in het drukke stedelijke gebied waar we wonen.

Nico Jansen

Uit: de Westerpost van 27 februari 2019.

Sloterweg is te druk en te gevaarlijk

Hoe fiets je dan veilig naar sportpark Sloten?

Nu de grote hockeyvereniging Xenios gedeeltelijk is verhuisd naar sportpark Sloten aan de Sloterweg, staat de fietsveiligheid op deze landelijke weg plotseling weer op de gemeentelijke agenda. De verkeersdrukte op de oude Sloterweg neemt schrikbarend toe en de veiligheid voor (jeugdige) fietsers neemt evenredig af.

De gemeente zou met een actieplan moeten komen om de algehele (fiets)veiligheid voor íedereen op de Sloterweg te verbeteren. De Sloterweg valt immers onder het gemeentelijke Hoofdnet Fiets. Niet dus! Het lijkt erop dat men kiest voor lapmiddelen… Worden bewoners tegen elkaar uitgespeeld?

Via Sloterweg?
Kiest de gemeente liever voor een nieuw (duur!) fietspad net buiten de dorpskern? Deze ‘achteringang van het sportpark’ wordt dan permanent opengesteld. Een slecht plan, dat veel weerstand oproept: “Dan krijgen we nóg meer asociale wielrenners door het dorp en over het krappe zijstraatje naar de achteringang. De zomeropenstelling daar leidt nu al tot valpartijen, (parkeer)overlast en ruzies op straat. Ook de aansluiting met (het trottoir van) de Sloterweg is gevaarlijk.”

Via Ringvaartdijk?
Ontsluiting van Xenios via de Ringvaartdijk, roept ook heftig verzet op. Het bestuur van het Woonschepenoverleg (WOOS): “Het fietspad over de dijk is prima, maar een directe ontsluiting naar het sportpark niet! Dit wordt dan al snel de officieuze Xenios-ingang waar jeugd ook met de auto gebracht en gehaald wordt en waar ouders zo dicht mogelijk bij die ingang gaan parkeren. Gevolg: gevaarlijke situaties en geruzie op de smalle dijk. Parkeren in de Groene AS. Wij hebben helaas al veel ervaring met Xenios-ouders op de dijk… “

Inloopbijeenkomst
Op 27 februari houdt de gemeente een inloopbijeenkomst over het wielercircuit op het sportpark en over de fietstoegang-opties.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 20 februari 2019.

Voortgang Ditlaarhotel Sloten

Op de hoek van de Sloterweg en de Ditlaar bij het oude dorp Sloten zijn de werkzaamheden voor de bouw van het shortstayhotel in volle gang. Het oude pand is uiterst zorgvuldig gesloopt (zodat veel materiaal hergebruikt kan worden). De damwanden zijn inmiddels geplaatst en er is zand gestort.

De aannemer laat weten dat de werkzaamheden tot op heden volgens planning verlopen. Naar verwachting zal (afhankelijk van het weer) op 25 februari begonnen worden met het heiwerk. Aansluitend wordt tot medio 2019 het betonnen casco gebouwd. Als alles volgens planning loopt, komen de eerste gevel-elementen rond juli.

Spannend
De entree van de dorpskern van Sloten gaat ingrijpend veranderen. Het ontwerp van dit nieuwe beeldbepalende pand naast de rijksmonumentale Pancratiuskerk is in goed overleg met de Slotenaren tot stand gekomen. Als het nieuwe pand straks echt vorm krijgt, zal het in het begin zeker even wennen zijn. Er is immers sprake van een flink bouwvolume.

Op basis van tekeningen is de verwachting dat het nieuwe pand maximaal aan zal sluiten bij de dorpssfeer en de cultuurhistorische waarden van het Beschermd Dorpsgezicht Sloten. Het blijft wel spannend hoe de nieuwbouw er straks ‘in het echt’ uitziet… Uiteraard blijft u via deze Rubriek op de hoogte.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 13 februari 2019.

Boerderij De Boterbloem blijft strijdvaardig

“In de discussie rond het behoud van de biologische boerderij De Boterbloem en de Lutkemeerpolder is een belangrijk aspect onderbelicht geraakt”, zo laat Trijntje Hoogendam weten.

“Het gaat namelijk telkens over het bouwrijp maken van slechts een deel van de polder. De overeenkomsten van de buren van De Boterbloem zijn níet opgezegd en de voorbereidende bodemonderzoeken zijn slechts op de helft van de akkers van De Boterbloem uitgevoerd. Wij concluderen daaruit dat alleen het deel voor SEKU BV bouwrijp wordt gemaakt. Terwijl het juist zeer de vraag is of de overeenkomst met déze partij wel rechtsgeldig is.” 

(Foto: Erik Swierstra) 

Corruptie en omkoping?
Alies Fernhout vervolgt: “Het afgelopen jaar is overduidelijk gebleken dat de gemeente Amsterdam met de Lutkemeerpolder én ecologische zorgboerderij De Boterbloem in haar maag zit. Logisch: Voorgaande bestuurders hebben deze prachtige en historische polder afgedankt voor een bedrijventerrein en daarbij ongunstige – misschien wel belachelijke – afspraken gemaakt met grondspeculant SEKU BV. Deze heeft acht hectare in de polder aangekocht voor 2,5 miljoen euro en voor acht (!) miljoen euro doorverkocht aan de gemeente. Bovenop deze hoofdprijs bedong SEKU BV ook nog het recht om die acht hectare te ontwikkelen en op 20 procent van de opbrengsten. Aan deze overeenkomst heeft de gemeenteraad van Amsterdam in 2009 groen licht gegeven.

De omstandigheden waarbinnen deze overeenkomst tot stand is gekomen, zijn inmiddels tot bij de Hoge Raad als corrupt bestempeld. Daarmee is de kans niet gering dat de overeenkomst zelf nietig is. Daarnaast loopt tegen de ondertekenaar namens SEKU BV een onderzoek vanwege verdenking van omkoping. Begin 2019 zal deze zaak voorkomen. Of de overeenkomst en dus de voorgenomen bouw van het bedrijventerrein stand houden, is maar zeer de vraag. Deze uitslag is dus van groot belang.”

Daarnaast wil De Boterbloem in de komende maanden gezamenlijk alle mogelijkheden voor behoud van de Lutkemeerpolder (en boerderij De Boterbloem) onderzoeken. Dus: stoppen met denken in ONmogelijkheden. Er liggen vele kansen, ook op het gebied van financiering. Via deze Rubriek blijft u op de hoogte.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 6 februari 2019.

Grote onveiligheid Osdorperweg

De overheid is er overduidelijk van doordrongen dat de Osdorperweg tussen de Ookmeerweg en Halfweg levensgevaarlijk is. Wás het maar zo dat het plaatsen van zóveel borden effectief was… Nee, er moet gewoon gehandhaafd worden.

Zelfs de verkeerskundigen van de gemeente lijken nog altijd niet doordrongen van het gevaar. Volgens hen zou de smalle Osdorperweg de brede Ookmeerweg goed kunnen ontlasten. Zijn dit nu de experts die onze veiligheid bewaken? Waren zij ooit ter plaatse? 

(Foto: Jan van Zijp) 

In de hoop het vele sluipverkeer wat rustiger te laten rijden, overwogen de Oud Osdorpers om dan maar zelf obstakels op de rijweg te plaatsen. Wonderlijk genoeg meldde het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel bij deze aankondiging dat híerop wél meteen zou worden gehandhaafd… In wat voor wonderlijke wereld leven we?

Leden van de werkgroep Oud Osdorp hebben ook grote zorgen over de Joris van den Berghweg en de andere kleinere wegen in het gebied: “Ook die gaan steeds meer op racebanen lijken”. Oud Osdorp wacht dus met een bang hart op het eerstvolgende ernstige ongeluk…

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 6 februari 2019.

Uw huis aardgasvrij maken?

Wacht tot uw oude cv-ketel het begeeft

Overal hoor je dat je je huis straks niet meer met gas kunt verwarmen. “Help, wat nu?” Sommige eigenaren van de oude enkelsteens woningen in het landelijk gebied zijn erg bezorgd. Maar misschien valt het wel (een beetje) mee.

Toon Dekker en Fia van der Veldt (Osdorperweg 485A, Oud Osdorp)
zijn duurzaamheids-pioniers: “Straks komen er nog meer zonnepanelen bij.
Dan wekken we zelf hopelijk voldoende op voor ons eigen elektraverbruik
en voor de verwarming.” (Foto: Fia)

De verhalen over verduurzaming van woningen, die de ronde doen, gaan vaak over huishoudens waar de cv-ketel kapot is en vervangen moet worden of waar men verduurzaming meteen meeneemt in een grote verbouwing. Voor de gewone bewoner geldt:

Als uw huidige CV-ketel nog goed werkt, doe dan nog even niets. Een logisch moment om van het aardgas af te gaan is als u uw cv toch al moet vervangen of als u gaat verbouwen. De gemeente komt per wijk met een plan voor verduurzaming. Daarop kunt u straks (met de buurt door bijv. bulk-inkoop) voortborduren.

Als uw CV-ketel wél al aan vervanging toe is, kies dan voor een (hybride) warmtepomp. In het nationale concept-energie-akkoord wordt gesproken over subsidieregelingen. Of die er echt komen, wat die inhouden en voor wie die gaan gelden, is nog niet bekend. De gemeente Amsterdam biedt de subsidie ‘Amsterdam aardgasvrij’.

Er zijn tegenwoordig warmtepompen die weinig geluid (vergelijkbaar met een koelkast) maken. Als uw huidige ketel het begeeft, kunt u met behoud van uw bestaande verwarmingsinstallatie overstappen op een warmtepomp (voor huisverwarming en douchewater). Als u dan ook elektrisch zou gaan koken, hoeft u geen aardgas meer te gebruiken.

Om te testen of uw huis nu al voldoende geïsoleerd is om straks met een elektrische warmtepomp verwarmd te kunnen worden, kunt u de stooklijn van uw CV-ketel nu al op 55 graden instellen. Als uw woning deze winter goed uit deze test komt, dan is de warmtepomp waarschijnlijk een goed alternatief voor de cv-ketel. Krijgt u uw huis op 55 graden níet goed warm, dan is het verstandig om alvast na te gaan hoe u uw huis (beter) kunt isoleren.

Woning isoleren? Denk dan bijvoorbeeld aan het opvullen van de spouw (bij dubbelsteense muren), dubbel glas, isolatie van de zolder en onder het huis en (heel makkelijk) radiatorfolie áchter en (voor verhoging effectiviteit) speciale ventilatoren ónder de radiatoren plaatsen. In het energie-akkoord van het Rijk zullen waarschijnlijk subsidieregelingen voor woningisolatie worden opgenomen, maar daarover is nog niets bekend.

Zelf duurzame energie opwekken zorgt voor een lagere energierekening. Op Sloten zijn veel daken (door hun formaat en ligging) minder geschikt voor zonnepanelen. De huidige generatie panelen is ook niet mooi in het Beschermd Dorpsgezicht. Op Oud Osdorp zijn meer mogelijkheden. Het is nog onduidelijk welke vergoeding u over een paar jaar over de zelf opgewekte stroom gaat ontvangen. In plaats van panelen op eigen dak, is deelname aan een windmolen- of zonnepanelenproject (op bedrijven) misschien (voorlopig) een betere optie. Dan hebt u daarvan inkomsten en wordt ook het onderhoud centraal geregeld.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 30 januari 2019.

Gemeentelijk monument Oude Haagseweg 58

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West heeft op 18 december 2018 het machinegebouw en de ontijzeringsinrichting gelegen aan de Oude Haagseweg 58 aangewezen als gemeentelijk monument.

Het complex heeft ooit gediend als centrale voorziening binnen de Stelling van Amsterdam, oorspronkelijk bestaand uit het (stoom)machinegebouw, de ontijzeringsinrichting, het filterbassin en de reinwaterkelder.

Oude Haagseweg 52-58. Foto: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam.

Het complex is de enige overgebleven drinkwatervoorziening naast het pompstation aan de Haarlemmerweg. Belanghebbenden krijgen de mogelijkheid om bezwaar te maken.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 23 januari 2019.

Zie ook: Drinkwater in oorlogstijd

Zie ook: Sloten en de Stelling van Amsterdam

Nieuw boekje over de Sloterkerk

De rijksmonumentale Sloterkerk kent een bijzonder rijke historie. Slotenaar Bert Stilma heeft opnieuw een informatief boekje gemaakt waar de hele geschiedenis van de middeleeuwen tot nu in beschreven staat.

In de uitgave staan prachtige kleurenfoto’s van historische afbeeldingen (ook van Rembrandt), het orgel, het interieur en de besneeuwde kerk. “De vorige uitgave was uitverkocht”, zo vertelt Bert, en was ook wel toe aan vernieuwing. Driekwart van de tekst is nieuw en geactualiseerd. Alleen het deel over de middeleeuwen bleef ongewijzigd… “Tja, daar verandert niets meer aan he?”

De uitgave is na afloop van Matinee Concerten in de kerk en met ingang van april in het Politiebureautje te koop voor € 5,00.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 23 januari 2019.

Dorpsraad reikt twee Wapenborden uit

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad op 11 januari 2019 bij Tuinpark VAT werden twee actieve vrijwilligers verrast met de nieuwe dorpsraadonderscheiding: het Wapenbord. Deze nieuwe borden zijn handgemaakt door Ronald Verschuren van ZuLa Ceramics uit Sloten en vervangen de Zilveren Borden.

Aangezien stadsdeelvoorzitter Emre Ünver ziek was, kon dorpsraadvoorzitter Sjoerd Jaasma wat uitgebreider terugkijken op 2018. Over het Politiebureautje, dat na de succesvolle crowdfunding tot november ieder weekend open was (en in april weer open gaat). Hij uitte zijn zorgen over de groei van Schiphol en de voortdurende grote onveiligheid op de Osdorperweg op Oud Osdorp. En: over de grote bouwdruk op het landelijk gebied voor (zeer) dure woningen: “…er is juist behoefte aan starters- en goedkope woningen voor ouderen…” Inspelend op de actualiteit : “Door het groot onderhoud aan de Sloterweg waren gas en elektra zó vaak afgesloten dat Sloten zijn klimaatdoelstellingen al heeft gehaald!” Tot slot dankte Sjoerd álle vrijwilligers die zich op heel veel manieren inzetten voor het landelijk gebied.

Johan van Weerdenburg (links) met dorpsraadvoorzitter Sjoerd Jaasma
(foto: Peter de Zwart)

Wapenbord voor Johan van Weerdenburg
“Johan zet zich als kranige tachtigplusser – gesteund door Corrie – al decennia in voor de Slotense Pancratiuskerk. Als veelzijdig koster, dé steun en toeverlaat van de kerk. Denk aan: Johans penningmeesterschap van het parochiebestuur, beheerder van het kerkhof, toezichthouder op het groot onderhoud van de rijksmonumentale Pancratiuskerk (herstel van het dak en de toren). Niets gaat vanzelf. Johan doet al dit werk uiteraard niet alleen, maar hij is vaak wél degene die alles ter plaatse in goede banen leidt. Recent nog: Het nieuwe deel van de begraafplaats moest worden opgehoogd: Wie loopt dan op zijn laarzen aan te wijzen waar het zand precies gestort moet worden? Johan! Wie staat klaar om met rouwende nabestaanden een graf uit te zoeken? Johan. (Wist u overigens dat iedereen achter de kerk begraven mag worden en dat je daarvoor geen lid van de kerk meer hoeft te zijn?) Lekkage bij het Parochiehuis: Johan klimt op het dak en kijkt of hij het zelf kan repareren. Voor filmopnames tot diep in de nacht: Johan is present. Maar ja, wie gaat je opvolgen?”

Nico Jansen met zijn Wapenbord
(foto: Arie van Genderen)

Wapenbord voor Nico Jansen
“Nico Jansen is voor veel bewoners van het landelijk gebied Sloten-Oud Osdorp vooral bekend als redacteur van de gelijknamige Rubriek in de Westerpost. Ruim vier jaar lang heeft hij ons immers wekelijks van nieuws voorzien. Dat is veel werk en wij zijn hem daar erg dankbaar voor. Maar Nico verzorgt ook al jaren bijzonder interessante cultuurhistorische fietsrondleidingen langs de Schinkel tot op de Sloterweg. En – samen met de Dorpsraad – heeft hij hard geknokt voor het behoud van de landarbeiderswoningen aan de Sloterweg 711-715. Dat is niet gelukt, maar we hebben wél bereikt dat de nieuwbouw op de arbeiderswoningen moet lijken. Ik weet dat jij, Nico, dat maar niks vind. Maar, toch is dit een groot winstpunt. Niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst: Mede door jouw volharding heeft de gemeente voor deze huisjes een mini-bestemmingsplan met strikte eisen opgesteld. Dit nieuwe instrument kan – als Plan B – ook in de toekomst in het landelijk gebied nog goed van pas komen.”

Voorvechter De Oeverlanden
“Daarnaast is Nico al meer dan dertig jaar actief vrijwilliger bij de vereniging De Oeverlanden Blijven!. Mede door jou zíjn De Oeverlanden er nog en is dit nu één van de waardevolste natuurplekken van Amsterdam. En het staat vast: Zodra jij en je collega’s een planoloog spotten, die mijmert over een Noord-Zuidlijnstation, wandelboulevards en grootschalige betonnen constructies, die De Oeverlanden bedreigen, gaan jullie weer in de actiestand!

Deze groene oase in het landelijk gebied blijft zo zeker behouden. Ook al moet dat tegenwoordig zonder de jaarlijkse 10.000 euro voor het beheer. Een schamel bedrag – op de gemeentelijke begroting, zou je zeggen. Wil de gemeente De Oeverlanden hiermee ondermijnen? Nou, dat gaat ze dan écht niet lukken!”

Tamar Frankfurtner

Uit: de Westerpost van 16 januari 2019.

Reactie van de Parochie over bouw Oud Osdorp

In deze Rubriek stond eerder een artikel met de titel “Verzet tegen bouw Oud Osdorp”. Bij deze onze reactie.

In 2014 heeft onze Parochie op last van de gemeente het voormalige tuinencomplex bij de Oude Begraafplaats moeten saneren (asbest) én ontruimen (de kassen en overige bouwsels stonden daar illegaal). Ondertussen had de gemeente een procedure gestart om van het hele terrein een gemeentelijk monument te maken. De rechter beperkte dit tot alleen de begraafplaats.

Daarna is samen met de gemeente een voorlopig stedenbouwkundig plan opgesteld. Het behoud van het landelijke karakter en ruime doorzichten naar het achtergelegen land staan hierin centraal. Dit resulteerde in ons voorstel voor de bouw van een twee-onder-één-kapwoning en een vrijstaande woning, beide in boerderijstijl en het verder onbebouwd laten van dit terrein. De begraafplaats en het pad erheen worden opgeknapt.

Wij hebben deze plannen juist in een vroegtijdig stadium met de buurt gedeeld (op 21 november) om samen te kunnen optrekken in het vervolgtraject. Naar aanleiding van de tijdens deze bijeenkomst geuite bezwaren, is het plan in overleg met de gemeente aangepast. In januari gaan we hierover in gesprek met de direct omwonenden.

Er is een alternatief: Het hele voorterrein kan (conform de huidige bestemming) weer een volkstuinencomplex worden. Wij vragen ons echter af of je met een hele rits aan (dan wél legale) tuinhuisjes niet juist bijdraagt aan de verrommeling van Oud Osdorp. Financieel gezien genereert deze invulling bovendien te weinig opbrengst. De eerdere saneringskosten en de toekomstige inrichtings- en beheerkosten van de begraafplaats en het toegangspad moeten toch ergens van betaald worden. Met ons aangepaste plan denken wij qua uitstraling en ruimtelijke opzet Oud Osdorp juist te verfraaien.

Gé Nibbering, bestuurslid MeerLiede, (Samenwerkingsverband tussen de Parochies van Halfweg, Vijfhuizen, Haarlemmerliede en Spaarndam)

Uit: de Westerpost van 9 januari 2019.