Noodkreten van volkstuinparken over nieuw beleid

NIEUW-WEST – Volkstuinen in Amsterdam moeten moderniseren. Het nieuwe beleid is erop gericht dat dergelijk groen wordt gewaarborgd, bereikbaar en toegankelijker moet worden gemaakt. Daar kunnen volkstuinverenigingen nog wel mee leven. Anders wordt het door de aangekondigde nieuwe huurprijs die voor de grond wordt berekend.

Volkstuinders betalen van oudsher veel minder huur voor gemeentegrond dan andere inwoners van Amsterdam die een stukje groen van de gemeente huren. Daarom gaat de prijs naar 2,25 euro per vierkante meter per jaar. Deze verhoging heeft effect op de uiteindelijke kosten van een tuin en dus de tuinders krijgen daar de rekening van. Het verschil is enorm groot en haast niet op te brengen, is de unanieme mening van de ruim 40 volkstuinparken in Amsterdam.

Stukken besproken
Veel volkstuinverenigingen laten dan ook van zich horen, immers deze week, zijn de stukken besproken in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening. Volgende week woensdag 16 december of 20 januari neemt de gemeenteraad naar verwachting een definitief besluit over de Nota van Beantwoording en aangepaste Uitvoeringsstrategie. Ook de raadsvergadering kunt u online volgen via de pagina Raadsinformatie van de gemeente Amsterdam.

De gemeente Amsterdam vindt dat iedereen die behoefte heeft aan groene ruimte, daar optimaal van moet kunnen genieten. Aangezien Amsterdam groeit en steeds dichter wordt bevolkt, hebben steeds meer menen behoefte aan groen. Daarom moet het beschikbare groen in de stad slimmer worden gebruikt en daar horen de volkstuinparken ook bij. De gemeente wil ze wel behouden voor de toekomst, maar er moet wel meer te doen komen voor meer Amsterdammers, zo luidt één van de belangrijkste uitgangspunten in de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid.

De huurprijs verschilt straks per park, omdat elk park weer anders is, en wordt getrapt ingevoerd, beginnend in 2022. Om een volkstuin ook bereikbaar te houden voor mensen met een lager inkomen, komt er een tegemoetkomingsregeling.

De tuinders van Tuinpark Lissabon in Sloten, Ons Buiten en Tuinpark Wijkergouw zijn het niet eens met het nieuwe beleid. Zij hebben een brief open brief aan de gemeenteraadsleden van Amsterdam gestuurd:

Geachte gemeenteraadsleden van Amsterdam,
De tuinders van Tuinpark Lissabon smeken u: realiseert u zich alstublieft dat de Uitvoeringsstrategie Tuinparken van Groen Links-wethouder van Doorninck de volkstuinen onbereikbaar maakt voor de meeste Amsterdammers. Zeker op de parken waar veel oudere en alleenstaande tuinders huren, veroorzaakt de huurverhoging een slagveld.

Het klinkt vast melodramatisch maar wij denken dat het een realistisch vooruitzicht is. Wij zijn heel bang dat wij een derde tot de helft van onze 108 leden kwijtraken in de komende twee jaar. Wij weten namelijk zeker dat de aangekondigde 460 procent verhoging van de grondhuur onbetaalbaar is voor veel van onze leden.

Tuinders op Lissabon gaan namelijk van een bedrag voor grondhuur van ongeveer 220 euro per jaar in 2020 naar 1200 euro per jaar in 2022. De totale rekening zal daarom komen op ongeveer 1600 euro per lid in plaats van 800 euro. Wij hoeven het u vast niet te vertellen, maar 100 euro per maand is veel als je moet leven van een AOW met een klein pensioentje. Het wordt ook lastig voor alleenstaande leraren, ambtenaren en verpleegkundigen of kleine middenstanders in Amsterdam. U weet wel, de mensen waarvan u zegt dat zij zo belangrijk zijn voor de sociale samenhang in de stad. Zij zijn ongeveer 60 procent van onze leden.

De wethouder schrijft nu te verwachten dat “rijke” tuinders compenseren voor tuinders met een lager inkomen. Geen idee waarom zij dat verwacht en op hoeveel rijke tuinders zij rekent, maar wij vrezen dat tuinparkbesturen gaan proberen vooral leden toe te laten waarvoor niet gecompenseerd hoeft te worden. Besturen mogen namelijk zelf bepalen wie zij toelaten net als andere verenigingen. Wij willen geen nivelleringsbeleid moeten gaan doorvoeren op ons park: wij zijn een klein park met een klein bestuur dat niets te maken wil hebben met het inkomen van tuinders.

Begrijp ons niet verkeerd. Wij willen meewerken aan een alternatief. We willen best meer betalen. En de meeste tuinders op Lissabon onderschrijven dat de tuinparken moeten vernieuwen en meer functie moeten krijgen voor de natuur en de buurt. Wij werken daar al aan met allerlei initiatieven: we zijn gecertificeerd voor onze natuurvriendelijke manier van tuinieren, we hebben met z´n allen een tuin gekocht voor maatschappelijke doelen, mensen met een arbeidshandicap re-integreren op ons park, schoolklassen krijgen natuureducatie.

Verder onderhouden wij ons park en de gebouwen bijna helemaal zelf, ook financieel. Maar als dit ´m gaat worden, mag de gemeente het zelf gaan doen. Daarvoor betalen we dan 128.000 euro per jaar voor ons park.

Tot slot, het kan niet uw bedoeling zijn de mensen van ons park te verjagen die het in de afgelopen 60 jaar met eigen handen hebben opgebouwd. Daarom vertrouwen wij op uw wijsheid.

Hoogachtend,
De tuinders van Tuinpark Lissabon.

Ingezonden brief als reactie op de Uitvoeringsgtrategie Volkstuinbeleid Van Ons Buiten en Tuinpark Wijkergouw:

De discussie over de buitensporige huurverhoging voor de volkstuinparken leidt af van waar het eigenlijk om gaat: het college voegt op slinkse wijze op papier openbaar groen toe aan de verdichte stad, zonder een cent extra aan groen uit te geven.

Twintig procent van de tuinparken moet openbaar groen worden. Waarom toch deze dwingende eis in de Uitvoeringsstrategie? De parken stellen zich namelijk al open voor alle Amsterdammers en hebben prachtige plannen om dat de komende jaren nog beter te doen. Reden is dat dit het college op papier meer openbaar groen nodig heeft om aan de groennorm te kunnen voldoen.

Dat betekent dat de gemeente straks misschien gaat over het beheer en het schoonhouden van dat openbaar groen op de tuinparken. Dat moet wel een grap zijn: de gemeente is niet eens in staat om het vuilnis in de stad fatsoenlijk op te halen. Het zelfbeheer op de tuinparken is een geoliede machine, de parken zijn schoon, worden uitstekend onderhouden en gekoesterd door de (veelal oudere) vrijwilligers die dit allemaal kosteloos doen en die tegelijkertijd vitaal blijven en een sociaal netwerk hebben. Waarom kiest de gemeente voor een dure, en slechtere oplossing? Een uitstekend werkend verenigingssysteem zou niet met publiek geld moeten worden vervangen door een slecht werkende gemeentelijke papieren werkelijkheid. Daarmee zet je goed functionerend zelfbeheer bij het grofvuil, met alle gevolgen van dien.

Het lijkt er bovendien op dat de gemeente door de 20 procent-annexatiewens de kernwaarden van de volkstuinparken uit het oog verliest: biodiversiteit, cultureel/ecologische erfgoedwaarden, bijzondere vormen van community building door vrijwilligerswerk en zelfbeheer. Met behoud van deze waarden kunnen volkstuinparken zich ieder op maat prima delen met stadgenoten. Funest voor alle kernwaarden is het om een verlicht fietspad aan te leggen. Dat doet geweld aan de flora en fauna: op het park leven allerlei soorten vogels, vossen, insecten. En aan de rust van de tuinders, mensen die de stad even proberen te ontsnappen. Duizenden Amsterdammers staan op de wachtlijst voor een tuin met een huisje. Met particulier geld en liefde gebouwde huisjes waarvan het College er honderden wil slopen. Dit snapt echt niemand meer.

Annet de Jong en Iris Dik (Ons Buiten)
Andrea van Pol (Tuinpark Wijkergouw)

Uit: de Westerpost van 9 december 2020

Van: www.rodi.nl/regio/amsterdam-nieuw-west/191927/noodkreten-van-volkstuinparken-over-nieuw-beleid