Dreigende draconische huurverhogingen bij de tuinparken

In Sloten-Oud Osdorp bevinden zich zeven tuinparken. Deze parken werden, net als de vele andere volkstuinen in Amsterdam, onlangs opgeschrikt door plannen van de gemeente Amsterdam om de huren van de tuinen sterk te verhogen.

Er was zelfs sprake van huurverhogingen van circa 800 procent. Veel tuinders zien hun toekomst op de tuinparken dan ook somber in. Inmiddels heeft de wethouder ingebonden en zijn de draconische huurverhogingen voorlopig van de baan.

Zie ook: www.parool.nl/amsterdam/volkstuinen-worden-onbetaalbaar-de-huur-gaat-van-1900-naar-16-000-euro~b00790ae/

Zie ook: www.parool.nl/amsterdam/hoe-de-rust-op-de-amsterdamse-volkstuinen-wreed-werd-verstoord~b5eb0e78/

Van het Tuinpark VAT aan de rand van het dorp Sloten ontlenen we hierbij een reactie uit hun nieuwsbrief van 10 december 2020.

Nieuwsbrief Tuinpark VAT – 10 december 2020

Afgelopen maandag hebben afgevaardigden van álle volkstuinen in een digitaal overleg excuus gekregen van wethouder Van Doornik.

Ze heeft aangegeven een pas op de plaats te maken.

Het is specifiek een verontschuldiging aan het adres van de Bond, waarmee de gemeente steeds in gesprek is geweest.

Kort gezegd: er is tweeëneenhalf jaar goed samengewerkt, maar de laatste periode is er wrijving. Het vertrouwen is langzaam zoekgeraakt en de wethouder wil dat graag herstellen.

Ze heeft kennis genomen van ‘Het betere alternatief’, een nieuw plan geschreven door tuinders en wil graag in gesprek over de overeenkomsten en verschillen tussen haar plan en het alternatief.

Marije van Mierlo van tuinpark Frankendael heeft een reactie gegeven namens de zelfstandige tuinverenigingen, dus ook namens het V.A.T.:

‘We zijn in het geheel niet betrokken en voelen ons niet vertegenwoordigd. We kunnen ons in het geheel niet vinden in het plan; te hoge huren, onnodige voorstellen en betuttelende maatregelen.

We hebben daarom de handen ineen geslagen en besloten om een petitie op te stellen, raadsadressen te schrijven, massaal de pers te benaderen en de politieke partijen te spreken. En met succes!’

Dinsdagavond 8 december is er een inspreekavond geweest bij de raadsvergadering. Namens het V.A.T. is daar ook ingesproken, de petitie (zie bijlage) is meer dan 27.500 keer getekend en op woensdag 9 december aan de wethouder aangeboden.

In het voorjaar 2021 is het de bedoeling dat er een nieuw plan op tafel ligt. We wachten af.

Zie ook: www.vat-sloten.nl/vat-nieuws/uitvoeringsstrategie-voor-de-amsterdamse-volkstuinparken/