Bewoners wordt om suggesties gevraagd over ‘Autoluw Sloten’

NIEUW-WEST – De gemeente Amsterdam gaf begin november het startschot voor het autoluw maken van Sloten en Nieuw Sloten.

In de notitie die toen is gepubliceerd, wordt een oplossing voorgesteld voor het verbeteren van de verkeersveiligheid/leefbaarheid voor onder andere de Sloterweg. De voorgestelde oplossing heeft veel reacties losgemaakt in stadsdeel Nieuw-West.

Het voorstel is om in Sloten en Nieuw Sloten het doorgaand autoverkeer drastisch te verminderen. Alleen bestemmingsverkeer maakt dan gebruik van de wegen in deze wijken. Voor de omliggende wijken betekent de voorgestelde oplossing in de praktijk dat automobilisten gebruik moeten maken van het Hoofdnet Auto.

Bereikbaar blijven
De gemeente Amsterdam snapt dat deze verandering vervelend is, maar benadrukt dat alle adressen bereikbaar blijven voor bestemmingsverkeer. Het Hoofdnet Auto is beter geschikt om de hoeveelheid doorgaand verkeer op te vangen.

De gemeente zegt genoodzaakt te zijn om deze maatregelen te nemen. “Het aantal auto’s dat gebruik maakt van de Sloterweg is te hoog. Het zijn er 15.000 per dag, terwijl de weg maar geschikt is voor 6.000”, volgens een woordvoerder van de gemeente Amsterdam.

Verkeersveiligheid
De drukte op de Sloterweg en in mindere mate ook op de Laan van Vlaanderen is voor ruim 60 procent afkomstig uit De Aker en voor bijna 40 procent afkomstig uit Badhoevedorp. Ook zijn de ongevallen op de Sloterweg die hebben plaats gevonden, soms met dodelijke afloop, een belangrijke reden om de verkeersveiligheid sterk te verbeteren.

Op dit moment worden alle suggesties en opmerkingen van de inwoners uit Sloten, Nieuw Sloten en de omliggende wijken verzameld. Suggesties kunnen tot 31 december 2020 kenbaar gemaakt via: BereikbaarSlotenNieuwSloten@amsterdam.nl.

Effecten
Er wordt onderzocht of deze suggesties bijdragen aan het veiliger en leefbaarder maken van de wegen en onderzoeken ook de effecten voor de omliggende wijken. Er mogen geen onveilige situaties of knelpunten op andere plekken ontstaan. Waar nodig worden aanvullende maatregelen genomen. Dat wordt uitgewerkt tot een nota van uitgangspunten.

Inspraak
De nota van uitgangspunten wordt door het college van B&W vrijgegeven voor inspraak. Iedereen kan dan een zienswijze indienen. Daarna volgt een definitief plan dat door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. Als de gemeenteraad het plan heeft vastgesteld mag het worden uitgevoerd.

Planning
Tot eind december dit jaar wordt de mening van de bewoners van Sloten en Nieuw Sloten en omliggende wijken van het plan geïnventariseerd. Suggesties / opmerkingen kunnen worden aangedragen.

In het eerste kwartaal 2021 worden de er aanpassingen aan het plan verwerkt tot een nota van uitgangspunten. Daarna wordt er inspraak van plan vrijgegeven door het college van B&W. In het eerste kwartaal komt er een inspraakperiode waar iedereen een zienswijze kan indienen waarna het plan definitief wordt opgesteld In het tweede kwartaal neer de gemeenteraad een besluit

Mobiliteitsplan
Naast dit voorstel werkt de gemeente ook aan een Mobiliteitsplan voor Nieuw-West. Daarin wordt de gehele mobiliteit onder de loep genomen. Dit is nodig vanwege de groei van de stad de aankomende jaren en het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Informatie
Meer informatie via: www.amsterdam.nl/BereikbaarSlotenNieuwSloten.

Uit: de Westerpost van 13 december 2020

Van: www.rodi.nl/regio/amsterdam-nieuw-west/192269/bewoners-wordt-om-suggesties-gevraagd-over-autoluw-sloten-