Werkgroep Historie Sloten-Oud Osdorp

De werkgroep Historie Sloten-Oud Osdorp verzamelt en bestudeert de geschiedenis en het erfgoed van het gebied dat samenvalt met de voormalige gemeente Sloten (geannexeerd door Amsterdam in 1921).

Voorts houdt de werkgroep zich bezig met het beheer van (kranten)artikelen, foto’s, geluids- en filmopnamen, bijzondere uitgaven, schilderijen en aanverwant materiaal. Regelmatig worden vragen beantwoord die hierop betrekking hebben. Op verzoek wordt ook medewerking verleend aan activiteiten die een relatie hebben met de historie van het gebied van de voormalige gemeente Sloten. De werkgroep heeft kleine en grotere publicaties (mede) uitgegeven. Het archief van de werkgroep is sinds 2012 ondergebracht bij de Molen van Sloten en is op afspraak te bezoeken. Op de website Sloten-Oud Osdorp zijn onder het hoofdstuk Historie circa 60 artikelen gepubliceerd.

Interviewproject
In 2012 is in samenwerking met het Geheugen van West en het Amsterdam Museum een project gestart waarbij (ex-)bewoners van Sloten, de Noorder- en Zuiderakerweg en Oud Osdorp worden geïnterviewd om zo de herinneringen aan het vroegere leven in het landelijk gebied te documenteren in een audio(visueel) archief. De interviews gaan niet alleen over het dorpsleven in vroeger tijden, maar ook de recentere geschiedenis komt aan bod: de gevolgen van de verstedelijking en veranderingen die de oprukkende stad met zich meebracht. Tussen 2012 en 2019 zijn er bijna 80 filmpjes geproduceerd, waarvan er 60 zijn gepubliceerd op www.geheugenvanwest.amsterdam

Hebt u een vraag die wij misschien kunnen beantwoorden, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Erik Swierstra: eriksw@wxs.nl.

Voor meer informatie zie: Contactpagina.

 

Werkgroep Historie – Jaaroverzicht 2019

Na het Engels, zijn er nu ook vertaling van de folder ‘Wandelen door het dorp Sloten’ in het Frans, Duits en Italiaans beschikbaar. Deze zijn voor 2 euro te koop bij de Molen van Sloten en het Politiebureautje bij het Dorpsplein. In juni rolde de folder ‘Fietsen door Oud Osdorp’ van de pers. Twee intensieve trajecten zijn hiermee afgesloten.

De werkgroep heeft ook veel energie gestoken in de vernieuwing van de website www.slotenoudosdorp.nl. Via de website ontvangt de werkgroep regelmatig vragen van belangstellenden en (familie van) oud-bewoners. Deze worden zo goed mogelijk beantwoord.

De werkgroep verrichtte bij het Stadsarchief Amsterdam veelvuldig onderzoek ter voorbereiding van de in 2020 geproduceerde film ‘De slag om het Weilandje Vrije Geer’.