Werkgroep Historie Sloten-Oud Osdorp

De werkgroep Historie Sloten-Oud Osdorp verzamelt en bestudeert de geschiedenis en het erfgoed van het gebied dat samenvalt met de voormalige gemeente Sloten (geannexeerd door Amsterdam in 1921).

Voorts houdt de werkgroep zich bezig met het beheer van (kranten)artikelen, foto’s, geluids- en filmopnamen, bijzondere uitgaven, schilderijen en aanverwant materiaal. Regelmatig worden vragen beantwoord die hierop betrekking hebben. Op verzoek wordt ook medewerking verleend aan activiteiten die een relatie hebben met de historie van het gebied van de voormalige gemeente Sloten. De werkgroep heeft kleine en grotere publicaties (mede) uitgegeven. Het archief van de werkgroep was van 2012 tot 2021 ondergebracht bij de Molen van Sloten en is sindsdien gehuisvest in het Dorpshuis Sloten. Het is op afspraak te bezoeken. Op de website Sloten-Oud Osdorp zijn onder het hoofdstuk Historie circa 150 artikelen gepubliceerd.

Interviewproject – Werkgroep Historie Sloten-Oud Osdorp

In 2012 is in samenwerking met het Geheugen van West en het Amsterdam Museum een project gestart waarbij (ex-)bewoners van Sloten, de Noorder- en Zuiderakerweg en Oud Osdorp in Amsterdam Nieuw-West worden geïnterviewd om zo de herinneringen aan het vroegere leven in het landelijk gebied te documenteren in een audio(visueel) archief.

De interviews gaan niet alleen over het dorpsleven in vroeger tijden, maar ook de recentere geschiedenis komt aan bod: de gevolgen van de verstedelijking en veranderingen die de oprukkende stad met zich meebracht.

Tussen 2012 en 2019 zijn er door Bram de Waard en Tamar Frankfurther bijna 80 filmpjes geproduceerd, waarvan er 60 zijn gepubliceerd op www.geheugenvanwest.amsterdam. Sinds januari 2021 zijn zij (ook) te zien op youtube.com.

De filmpjes zijn te bekijken op: www.youtube.com

Voor vragen kunt u terecht bij: eriksw@wxs.nl of dorpsloten@gmail.com

Erik Swierstra
Werkgroep Historie Sloten-Oud Osdorp

Voor meer informatie zie: Contactpagina.

 

Werkgroep Historie – Jaaroverzicht 2023

Tijdens het groot onderhoud van het Dorpshuis kon de werkgroep lange tijd, van januari tot eind november, niet bij zijn bijzondere collectie. Begin december is de werkgroep gestart met het op orde brengen van de collectie, die zich bevindt in de kasten rond het podium. Het analoge archief werd in 2023 aangevuld met diverse schenkingen waaronder de grote schenking van voormalig schoolhoofd van de Sint-Jozefschool op Sloten, Theo Durenkamp. De werkgroep hoopt te kunnen gaan samenwerken met het Stadsarchief Amsterdam.

Ook het digitale archief groeit gestaag. In 2023 heeft Erik Swiersta een reeks informatieve artikelen voor de website www.slotenoudosdorp.nl geschreven over de 14 polders die de voormalige gemeente Sloten rijk was.

Werkgroep Historie – Jaaroverzicht 2022

De gevarieerde collectie die in het Dorpshuis Sloten ligt, is ook in 2022 weer aangevuld met bijzondere schenkingen die betrekking hebben op het gebied van de voormalige gemeente Sloten. Helaas heeft de werkgroep binnen het jaar alweer afscheid moeten nemen van zijn nieuwe lid, Kees Goes, geboren op de Zuiderakerweg. Hij overleed op 29 november. Kees is enthousiast begonnen met het ordenen van het grote analoge fotoarchief. Dankzij Kees staat zijn vader Jan Goes voortaan correct in de lijst van ontvangers van het Zilveren Bord van Verdienste in de Dorpengids vermeld.

Beide andere werkgroepsleden verzorgden in 2022 diverse historische presentaties. De komst van de gedenksteen ‘100 jaar annexatie gemeente Sloten’, de restauratie van de GEB-deurtjes in de muur naast het Politiebureautje op Sloten en de restauratie van de Slotense brandspuit openbaarden veel nieuwe wetenswaardigheden. Dit alles is zorgvuldig vastgelegd op de website www.slotenoudosdorp.nl, waarop ook andere nieuwe historische documenten zijn toegevoegd. Directeur Bert de Vries van het Stadsarchief Amsterdam bracht een bezoek aan het archief. Gekeken wordt hoe het Stadsarchief en de werkgroep kunnen gaan samenwerken.

Werkgroep Historie – Jaaroverzicht 2021

Ook dit jaar verwierf de werkgroep weer bijzonder materiaal dat geschonken werd door (familie van oud-) bewoners. De werkgroep ontving in 2021 meer informatieverzoeken dan gebruikelijk. Mogelijk komt dat doordat mensen door corona langer en vaker thuis waren en meer tijd hadden. De werkgroep beantwoordt alle vragen naar beste kunnen en zorgvuldig.

Op de website www.slotenoudosdorp.nl is een aantal nieuwe historische artikelen geplaatst over: de geschiedenis van de Nieuwe Meer en de Riekerpolder, de annexatie in 1921, herinneringen aan de jubilerende Speeltuin Sloten, het Wees- en Armenhuis en over Huis te Vraag, dat bedreigd wordt door gemeentelijke plannen.

De film ‘De slag om het Weilandje Vrije Geer’ ging alsnog in première. Actievoerder van toen en initiatiefnemer van de film Tamar Frankfurther overhandigde op 28 september de documentaire symbolisch als ‘nieuw gemeentelijk participatie-instrument’ aan wethouder Rutger Groot Wassink. De film blijft te zien via de website geheugenvanwest.amsterdam.

Aangezien de Molen van Sloten het pand van het Kuiperijmuseum ging verhuren, was het nodig om het hele archief terug te verhuizen naar het Dorpshuis Sloten. Het archief kreeg een nieuwe plek op het podium.

100 jaar geannexeerd
In 2021 stond centraal dat de uitgestrekte gemeente Sloten honderd jaar geleden werd geannexeerd door Amsterdam. In samenwerking met Ons Amsterdam participeerde de werkgroep in de website annexaties1921.nl. De werkgroep gaf tevens een derde (en laatste) deel in de folderserie uit. Deze keer met als titel ‘Fietsen door de voormalige gemeente Sloten’. Wie de 30 km-lange fietstocht (in delen aflegt) wordt onderweg gewezen op nog aanwezige stille getuigen aan de toenmalige landbouwgemeente. De folder is zowel in druk als digitaal via de website beschikbaar.

De werkgroep organiseerde een schilderwedstrijd waarbij 18 kunstenaars (in 24 werken) hun visie gaven op de voormalige gemeente Sloten in het verleden, het heden en/of in de toekomst. De kunstwerken zijn blijvend te zien op www.geheugenvanwest.amsterdam.

Werkgroep Historie – Jaaroverzicht 2020

Enkele (oud-) bewoners van het landelijk gebied schonken in 2020 interessant materiaal, dat is opgenomen in het archief.

Precies 25 jaar na het winnen van het referendum tot behoud van het Weilandje Vrije geer ging de documentaire, die Petra van Lint hierover maakte, in première. In verband met corona alleen digitaal. De film ‘De slag om het Weilandje Vrije Geer’ vertelt in drie delen het hele verhaal: over de inspraak begin jaren negentig, het in korte tijd ophalen van ruim 30.000 handtekeningen tot en met de referendumwinst op 17 mei 1995. De film toont ook beelden van hoe de huidige beheergroep aan het werk is op het tegenwoordige natuurpark. De documentaire is zo gemaakt dat hij (nieuwe) actievoerders inspireert en moed geeft om vol te houden. De documentaire blijft te zien via de website www.geheugenvanwest.amsterdam. Zodra corona verdreven is, zal Tamar Frankfurther ook presentaties gaan verzorgen. Om mensen op weg te helpen bij hún acties of om het verhaal ‘van achter de schermen’ te delen met geïnteresseerden.

Op 1 januari 2021 was het precies honderd jaar geleden dat de gemeente Sloten werd geannexeerd door Amsterdam. Met het oog op dit annexatie-herdenkingsjaar heeft de werkgroep ‘Ons Amsterdam’ gevraagd om de coördinatie met andere gelijktijdig door Amsterdam geannexeerde gebieden (Noord en Watergraafsmeer) op zich te nemen. Dit resulteerde in een themanummer van de decemberuitgave van ‘Ons Amsterdam’ en het instellen van de website www.annexaties1921.com, die eind november online ging. De website bevat interessante historische artikelen en vermeldt de activiteiten die in 2021 in dit kader georganiseerd zullen worden.

Daarnaast heeft de werkgroep de nieuwe folder, ‘Fietsen door de voormalige gemeente Sloten’ gemaakt. Deze folder zal in 2021 worden uitgebracht. De fietsroute van ongeveer 30 km volgt grotendeels de buitengrenzen van de toenmalige gemeente en maakt de lezers attent op nog zichtbare overblijfselen uit de Slotense tijd. De route wordt aangegeven op een losse A3-kaart. Na de productie van de folder ‘Wandelen door Sloten’ en ‘Fietsen door Landelijk Osdorp’ is dit het derde (en laatste) deel in deze serie.

De werkgroep zal in 2021 lezingen (laten) verzorgen in het Dorpshuis, de fietstocht (in delen) begeleiden en de schilderwedstrijd ‘De geannexeerde gemeente Sloten; toen nu en straks’ organiseren.

Werkgroep Historie – Jaaroverzicht 2019

Na het Engels, zijn er nu ook vertaling van de folder ‘Wandelen door het dorp Sloten’ in het Frans, Duits en Italiaans beschikbaar. Deze zijn voor 2 euro te koop bij de Molen van Sloten en het Politiebureautje bij het Dorpsplein. In juni rolde de folder ‘Fietsen door Oud Osdorp’ van de pers. Twee intensieve trajecten zijn hiermee afgesloten.

De werkgroep heeft ook veel energie gestoken in de vernieuwing van de website www.slotenoudosdorp.nl. Via de website ontvangt de werkgroep regelmatig vragen van belangstellenden en (familie van) oud-bewoners. Deze worden zo goed mogelijk beantwoord.

De werkgroep verrichtte bij het Stadsarchief Amsterdam veelvuldig onderzoek ter voorbereiding van de in 2020 geproduceerde film ‘De slag om het Weilandje Vrije Geer’.