Werkgroep Historie Sloten-Oud Osdorp

De werkgroep Historie Sloten-Oud Osdorp verzamelt en bestudeert de geschiedenis en het erfgoed van het gebied dat samenvalt met de voormalige gemeente Sloten (geannexeerd door Amsterdam in 1921).

Voorts houdt de werkgroep zich bezig met het beheer van (kranten)artikelen, foto’s, geluids- en filmopnamen, bijzondere uitgaven, schilderijen en aanverwant materiaal. Regelmatig worden vragen beantwoord die hierop betrekking hebben. Op verzoek wordt ook medewerking verleend aan activiteiten die een relatie hebben met de historie van het gebied van de voormalige gemeente Sloten. De werkgroep heeft kleine en grotere publicaties (mede) uitgegeven. Het archief van de werkgroep is sinds 2012 ondergebracht bij de Molen van Sloten en is op afspraak te bezoeken. Op de website Sloten-Oud Osdorp zijn onder het hoofdstuk Historie circa 60 artikelen gepubliceerd.

Interviewproject – Werkgroep Historie Sloten-Oud Osdorp

In 2012 is in samenwerking met het Geheugen van West en het Amsterdam Museum een project gestart waarbij (ex-)bewoners van Sloten, de Noorder- en Zuiderakerweg en Oud Osdorp in Amsterdam Nieuw-West worden geïnterviewd om zo de herinneringen aan het vroegere leven in het landelijk gebied te documenteren in een audio(visueel) archief.

De interviews gaan niet alleen over het dorpsleven in vroeger tijden, maar ook de recentere geschiedenis komt aan bod: de gevolgen van de verstedelijking en veranderingen die de oprukkende stad met zich meebracht.

Tussen 2012 en 2019 zijn er door Bram de Waard en Tamar Frankfurther bijna 80 filmpjes geproduceerd, waarvan er 60 zijn gepubliceerd op www.geheugenvanwest.amsterdam. Sinds januari 2021 zijn zij (ook) te zien op youtube.com.

De filmpjes zijn te bekijken op: www.youtube.com

Voor vragen kunt u terecht bij: eriksw@wxs.nl of dorpsloten@gmail.com

Erik Swierstra
Werkgroep Historie Sloten-Oud Osdorp

Voor meer informatie zie: Contactpagina.

 

Werkgroep Historie – Jaaroverzicht 2020

Enkele (oud-) bewoners van het landelijk gebied schonken in 2020 interessant materiaal, dat is opgenomen in het archief.

Precies 25 jaar na het winnen van het referendum tot behoud van het Weilandje Vrije geer ging de documentaire, die Petra van Lint hierover maakte, in première. In verband met corona alleen digitaal. De film ‘De slag om het Weilandje Vrije Geer’ vertelt in drie delen het hele verhaal: over de inspraak begin jaren negentig, het in korte tijd ophalen van ruim 30.000 handtekeningen tot en met de referendumwinst op 17 mei 1995. De film toont ook beelden van hoe de huidige beheergroep aan het werk is op het tegenwoordige natuurpark. De documentaire is zo gemaakt dat hij (nieuwe) actievoerders inspireert en moed geeft om vol te houden. De documentaire blijft te zien via de website www.geheugenvanwest.amsterdam. Zodra corona verdreven is, zal Tamar Frankfurther ook presentaties gaan verzorgen. Om mensen op weg te helpen bij hún acties of om het verhaal ‘van achter de schermen’ te delen met geïnteresseerden.

Op 1 januari 2021 was het precies honderd jaar geleden dat de gemeente Sloten werd geannexeerd door Amsterdam. Met het oog op dit annexatie-herdenkingsjaar heeft de werkgroep ‘Ons Amsterdam’ gevraagd om de coördinatie met andere gelijktijdig door Amsterdam geannexeerde gebieden (Noord en Watergraafsmeer) op zich te nemen. Dit resulteerde in een themanummer van de decemberuitgave van ‘Ons Amsterdam’ en het instellen van de website www.annexaties1921.com, die eind november online ging. De website bevat interessante historische artikelen en vermeldt de activiteiten die in 2021 in dit kader georganiseerd zullen worden.

Daarnaast heeft de werkgroep de nieuwe folder, ‘Fietsen door de voormalige gemeente Sloten’ gemaakt. Deze folder zal in 2021 worden uitgebracht. De fietsroute van ongeveer 30 km volgt grotendeels de buitengrenzen van de toenmalige gemeente en maakt de lezers attent op nog zichtbare overblijfselen uit de Slotense tijd. De route wordt aangegeven op een losse A3-kaart. Na de productie van de folder ‘Wandelen door Sloten’ en ‘Fietsen door Landelijk Osdorp’ is dit het derde (en laatste) deel in deze serie.

De werkgroep zal in 2021 lezingen (laten) verzorgen in het Dorpshuis, de fietstocht (in delen) begeleiden en de schilderwedstrijd ‘De geannexeerde gemeente Sloten; toen nu en straks’ organiseren.

Werkgroep Historie – Jaaroverzicht 2019

Na het Engels, zijn er nu ook vertaling van de folder ‘Wandelen door het dorp Sloten’ in het Frans, Duits en Italiaans beschikbaar. Deze zijn voor 2 euro te koop bij de Molen van Sloten en het Politiebureautje bij het Dorpsplein. In juni rolde de folder ‘Fietsen door Oud Osdorp’ van de pers. Twee intensieve trajecten zijn hiermee afgesloten.

De werkgroep heeft ook veel energie gestoken in de vernieuwing van de website www.slotenoudosdorp.nl. Via de website ontvangt de werkgroep regelmatig vragen van belangstellenden en (familie van) oud-bewoners. Deze worden zo goed mogelijk beantwoord.

De werkgroep verrichtte bij het Stadsarchief Amsterdam veelvuldig onderzoek ter voorbereiding van de in 2020 geproduceerde film ‘De slag om het Weilandje Vrije Geer’.