De Roerdomp

De Roerdomp is een naar de vogel roerdomp vernoemd natuurgebied in de Eendrachtpolder, in het uiterste westen van de Tuinen van West in Amsterdam Nieuw-West.

Het gebied maakt deel uit van de Groene AS, de ecologische verbinding tussen Amstelland en Spaarnwoude. Het is gelegen in de westelijke hoek van de Tuinen van West, tussen de Westrandweg en de grens met Halfweg.

Het is (als Kluut-2) aangelegd in opdracht van Rijkswaterstaat als compensatie voor de aanleg van de in 2012 geopende Westrandweg, de A5. Het Recreatieschap Spaarnwoude beheert het gebied in opdracht van de gemeente Amsterdam.

De Roerdomp is een bijna 12 ha groot waterrijk gebied dat zich door natuurlijke successie heeft ontwikkeld tot een waardevol natuurgebied met een gevarieerde biotoop van water, rietlanden en struweel.

Omwonenden, belangstellenden en natuurliefhebbers helpen bij het beheer van dit gebied. Daarbij worden ze gesteund door Recreatie Noord-Holland.

Een of twee keer per jaar boompjes rooien
Enthousiaste buurtbewoners en natuurliefhebbers steken elk jaar de handen uit de mouwen en houden een door Landschap Noord-Holland aangewezen deel van De Roerdomp vrij van jonge boompjes (wilgen). Daarmee blijft het gebied een eldorado voor watervogels.

In het voorjaar en/of najaar (buiten het broedseizoen!) gaan vrijwilligers aan de slag en rooien de soms nog heel jonge boompjes. Van die gerooide boompjes worden broedhopen gemaakt of de takken worden gebruikt door Natureluur, de natuurspeeltuin van het Sloterpark.

Meer informatie op: roerdomp@kpnmail.nl