De strijd tegen sluipverkeer Sloterweg en Nieuw Sloten

Toen ik aan het begin van deze eeuw namens de Fietsersbond in de verkeerscommissie van het stadsdeel Slotervaart zat speelde het al; de gevaarlijke verkeerssituatie voor fietsers op de Sloterweg.

Er is in vele vergaderingen en werkgroepen uitgebreid nagedacht over het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers op deze dijkweg. Maar allerlei technische oplossingen liepen vast. De Sloterweg is een oude, slappe veendijk die trillingen sterk doorgeeft aan de omgeving. Drempels zijn daardoor onmogelijk. Bovendien is het verboden om te graven in de kruin van een dijk. Verbreding van de weg is ook onmogelijk omdat er aan beide zijden van de dijk water loopt.

Na veel wikken en wegen kwam men op het idee van een ‘knip’ voor gemotoriseerd verkeer in de Sloterweg. Maar dat zou een enorme verkeerstoename betekenen voor het toch al ernstig door sluipwerkeer dat richting snelweg rijdt, geteisterde Nieuw Sloten. Dagelijks vinden er binnen Nieuw Sloten honderden (fiets)oversteek bewegingen plaats, onder andere door kinderen die naar een van de vier basisscholen in de wijk onderweg zijn.

Wat te doen? De Fietsersbond heeft in november 2009 een enquête gehouden onder haar leden in het betreffende gebied en het stadsdeelbestuur organiseerde drukbezochte inspraakavonden voor bewoners en ondernemers van Sloten en Nieuw Sloten. Omdat bleek dat inderdaad “elk voordeel zijn nadeel had”, werd unaniem besloten om niets te doen.

Ondertussen werd de situatie er zowel in Nieuw Sloten als op de Sloterweg niet beter op. De rotonde Sloterweg / Anderlechtlaan werd dubbelbaans en fietsers werden met een kulargument uit de voorrang gehaald. De Fietsersbond heeft geprobeerd dit tegen te houden maar helaas, andere krachten waren sterker.

Ondertussen werd het hoofnet auto geknepen door versmallingen aan te brengen op de Johan Huizingalaan ter hoogte van Nieuw Sloten waardoor de doorstroming werd belemmerd. En als klap op de vuurpijl kwam het besluit om de Sloterbrug te verbreden, waardoor er een verkeertoename over de Sloterweg van 40% werd voorspeld. Dit kon niet langer zo doorgaan.

De werkgroep verkeer van de Dorpsraad Sloten stelde opnieuw voor een knip in de Sloterweg te maken. In Nieuw Sloten werd tegelijkertijd, we hebben het over de zomer van 2019, de werkgroep Stop Sluipverkeer Nieuw Sloten (formally known als de Fietsplaatjes) weer nieuw leven ingeblazen. Ik nam, als voormalig Verkeersouder én Fietsersbondlid, plaats in deze werkgroep.

Ons doel was een oplossing voor het hele gebied. Toen begon het lobbywerk. Ik kan je zeggen; dat was af en toe met bloed, zweet en tranen. De werkgroep werd een handje geholpen door het noodlot, 13 tot en met 17 januari 2020 was de Sloterweg af gesloten. Wat de werkgroep SSNS al vreesde gebeurde; het autoverkeer explodeerde.

Vijf maal werd langzaam verkeer geschept. Auto’s reden in grote getalen door rood en over de fietspaden en stoepen. Er werd gescheurd door kleine binnenstraatjes om zo iets op te schuiven in de file. En toen…luisterde het stadsdeel, inmiddels Nieuw West, ineens wél naar ons.

Ondertussen zijn wij in nauwe samenwerking met onze buren uit Sloten tot een prachtig gemeenschappelijk plan gekomen. Wethouder Sharon Dijksma gaat in principe akkoord met ons plan om (sluip)verkeer over de Sloterweg en door Nieuw Sloten tegen te gaan met “elektronische knips” die werken door middel van nummerbordherkenning.

Zoiets werpt uiteraard heel veel vragen op bij automobilisten en buurtbewoners. Dat is dan ook meteen de reden dat ik op dit moment nog geen details uit de doeken kan doen. Maar wat in ieder geval vast staat is dat zowel de Sloterweg als Nieuw Sloten in de zomer van 2021 een stuk veiliger wordt voor langzaam verkeer. Wordt vervolgd.

Namens de werkgroep Stop Sluipverkeer Nieuw Sloten

Henny Ridderikhoff

Uit: OEK op eigen kracht – Blad van de afdeling Amsterdam van de Fietsersbond – nr. 111; december 2020.

Zie ook: www.fietsersbond.amsterdam

Zie ook: www.slotenoudosdorp.nl/sloterbrug-en-sloterweg/