Sloterweg niet langer oprit A4, A9 en A10, deel VI

De Centrale Verkeerscommissie Amsterdam is akkoord met het voorstel om een 30 km-zone op de gehele Sloterweg in te stellen.

Het gaat o.a. om het weghalen van de wegversmallingen en de aanleg van bus-vriendelijke drempels.

Volgens de werkgroep Sloten is er nu een stevige basis gelegd voor een noodpakket ter overbrugging van de periode tot de Autoluw-maatregelen ingaan. De inspraak daarvoor begint in januari.

De slimme camera’s worden pas in de loop van 2021 verwacht. Om de weg tot die tijd veiliger te maken, wil de werkgroep de volgende aanvullende maatregelen:

– aanpassing van markeringen en verkeersborden,
– veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers,
– wijziging van voorrangsregels ten gunste van fietsers, zoals bij de hoek van de Ditlaar,
– uitbreiding van de 30 km-zone naar de Vrije Geer en de Ditlaar.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 16 december 2020.

Zie ook: www.slotenoudosdorp.nl/sloterbrug-en-sloterweg/