Evenemententerrein Polderheuvel

Aanvankelijk was er geen wolkje aan de lucht. De voorstellen in het Programma van eisen Westrandweg uit 2008 waren het oorspronkelijke uitgangspunt voor de plannen voor Tuinen van West, gebaseerd op kleinschalige evenementen passend binnen het karakter van het gebied.

De gemeente stelde in vervolg op de zoektocht naar evenementenlocaties in Amsterdam in het rapport uit 2017 “Onderzoek Evenementenlocaties” vast dat de Polderheuvel (in de Tuinen van West) met betrekking tot festivals een zogenaamde ‘categorie 3-locatie’ is (redelijk geschikt onder beperkende voorwaarden m.b.t muziekversterking en onder toepassing van een verruiming van de algemeen geldende geluidsnormen).

Daarbij werd voorbijgegaan aan de eerdere uitspraken over kleinschaligheid, en begon der salamitactiek tot oprekken van toegestane evenementen. In het concept beleidsplan ‘Evenementen 2021’ bleek de Polderheuvel plotseling bevorderd tot ‘categorie 1-locatie’voor evenementen terwijl er fysiek niets is veranderd.

Gemeente negeert eigen onderzoek
Zonder enig overleg met de omwonenden negeerde de gemeente in 2020 zijn eigen onderzoeksresultaten. Nu zijn grootschalige dance-evenementen dus blijkbaar wél verantwoord en dus toegestaan! Als dit beleidsplan wordt aangenomen, betekent dit dat heel Oud Osdorp en omgeving voortaan op zomerse weekenden ongevraagd overdag en tot ’s avonds laat mag ‘meegenieten’ van keiharde basdreunmuziek van dancefestivals en versterkt geschreeuw van DJ’s.

Bezwaar en aanbevelingen
Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst op 2 december 2019 ontving de gemeente het manifest ‘Van Dancefestival naar Buurtfestival’, opgesteld door de werkgroep ‘GeenN1″. In dit manifest wordt het voorgenomen beleid bekritiseerd en wordt geschetst welke ernstige gevolgen dit beleid voor zijn omgeving zal hebben en worden voorstellen gedaan voor verbetering. Gebaseerd op dit manifest werd door “geenn1” op 4 september 2020 een bezwaarschrift ingediend tegen de op 27 juli gepubliceerde conceptwijziging evenementenbeleid 2021.

Ook de Dorpsraad, de werkgroep Oud Osdorp en belanghebbende Oud Osdorpers hebben gelijkluidende bezwaarschriften ingediend.

Belangrijk argument hierbij is dat er op de Polderheuvel geen grootschalige dance-evenementen kunnen plaatsvinden omdat de gemeente dit zélf geconstateerd heeft tijdens zijn eigen locatie-onderzoek in 2017.

Meer informatie treft u op de website van www.geenn1.nl.

In 2021 zal deze procedure vervolgd worden. De werkgroep zal dit proces nauwgezet volgen en, in samenwerking met de genoemde partijen zich maximaal inzetten om de komst van (grootschalige) dance-evenementen op de Polderheuvel te voorkomen.

Tamar Frankfurther; december 2020.