De vruchtbare grond in de Lutkemeerpolder is veerkrachtig

‘Behoud Lutkemeer’: “Lees onze nieuwe actiekrant!”

De strijd tot behoud van de Lutkemeerpolder op Oud Osdorp is nog lang niet gestreden. De actiegroep blijft geloof houden in een goede afloop. En daar is ook alle reden toe.

“Het was hoog tijd om onze vele duizenden sympathisanten weer bij te praten”, vertelt de altijd optimistische Alies Fernhout van ‘Behoud Lutkemeer’ terwijl ze vol trots de net verschenen 16 pagina’s tellende actiekrant laat zien.

Behoud is nog mogelijk, maar…
Ondanks het brede protest tegen de bebouwing zijn afgelopen najaar voorbereidende werkzaamheden op de polder uitgevoerd. Alies: “De werkzaamheden hebben de vruchtbare akkers grote schade toegebracht. De bodemstructuur en het bodemleven zijn vernietigd. Maar er is niet alleen maar slecht nieuws.

Hoewel de bodem jaren van herstel nodig heeft, is het niet onomkeerbaar. Er zijn geen palen in de grond geslagen, er ligt geen pakket zand op de klei en er liggen nog geen leidingen en kabels. Het is dus nog niet te laat… Maar, dan moet de gemeente wel bij zinnen komen en zijn visie veranderen.

De gemeente moet dan kiezen voor het behoud van het wijdse uitzicht over het historische kavelpatroon en níet voor bedrijventerreinen vol blokkendozen. Dus geen distributiecentra in de Lutkemeerpolder, maar wél biologische landbouw, die hier al sinds de drooglegging in 1864 landbouw bedreven wordt.”

Winstmaximalisatie
De informatieve krant legt ook uit hoe de gemeente Amsterdam met cijfers goochelt. Daardoor lijkt het alsof het financieel onhaalbaar zou zijn om nu alsnog de keuze te maken om de Lutkemeerpolder voor biologische landbouw te blijven gebruiken.

Alies: “De gemeente heeft oogkleppen voor en gaat voor winstmaximalisatie op de korte termijn. Die denkwijze is niet meer van deze tijd. Want hoe kun je bijvoorbeeld het wezenlijke belang van een goed klimaat in geld uitdrukken?”

Acties voor de Biopolder
‘Behoud Lutkemeer’ blijft zich juridisch en politiek verzetten tegen het vernielen van de polder. In deze krant leest u over hun plan ‘Biopolder’ en hun toekomstige acties.

Alies: “Juist nu blijkt hoe kwetsbaar onze wereld is geworden tegen ziektes als corona, is het van groot belang dat de Lutkemeerpolder in gebruik blijft voor de productie van ons eigen voedsel. Wij blijven u op de hoogte houden!”

Helpt u mee?
U kunt de krant ophalen bij diverse supermarkten en bij Ekoplaza. Of kom naar de biologische winkel bij boerderij De Boterbloem aan de Lutkemeerweg 262 B. Trijntje’s gezellige winkel is dagelijks van 9 tot 18 uur geopend, behalve op dinsdag. Op zondagen van 13 tot 17 uur. Wilt u helpen met de verspreiding? Mail dan naar info@behoudlutkemeer.nl.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 27 januari 2021.