Goedkoop dronken worden in De Rode Leeuw

De opgravingen aan de zuidkant van de Sloterweg waar de arbeiderswoningen stonden leveren nu al meer informatie op. Dat verbaast archeoloog Thijs Terhorst van de gemeentelijke afdeling Monumenten en Archeologie niets. Een 17e-eeuwse plattegrond laat namelijk zien dat precies op díe plek vroeger al bebouwing stond. Dáár wilde hij dus graag graven.

Leuk detail: De fundering van de waarschijnlijk 17e-eeuwse stal van de herberg staat op dakpannen. Goedkoop bouwen met wat voorhanden was…
Foto: Erik Swierstra; 19 januari 2021.

Dit is een waardevolle vindplaats. De oudste (en diepste) resten stammen waarschijnlijk van rond 1600. Thijs: “We nemen monsters van de houten planken mee. We kunnen dan bepalen wanneer de bomen waar ze van gemaakt gekapt zijn. Daarna hebben we echt een jaartal!”

Halfweg Sloten
Dat de herberg De Rode Leeuw juist híer gevestigd was, is volgens de archeoloog geen toeval: “Deze plek aan de middeleeuwse Sloterweg ligt precíes voorbij de grens ‘halfweg Sloten’. Daardoor mocht Amsterdam hier geen accijns heffen op de alcohol. Omdat de kroegbaas geen last had van die belastingen, konden zijn gasten lekker goedkoop drinken! Het verbaast me niets dat deze kroeg in latere vermeldingen ‘Het Dronkenmanshuisje’ genoemd wordt.”

Rond de haard
Het pand bestond uit twee gebouwen. In het hoofdgebouw aan de westkant is een haard van rond 1650 gevonden. De gasten warmden zich rond de haard, deden hier spelletjes en rookten pijpen. Thijs: “Hoe we dat weten? Op de zandvloer rond de haard hebben een heleboel pijpenkopjes, maar bijvoorbeeld ook een dobbelsteen, knikkers en bikkels gevonden. Die konden de dronken gasten vast niet meer terugvinden in het zand.” De waterput op het voorterrein bleek te zijn gemetseld op een enorme laat 18e-eeuwse houten ton.

Verschillende tijden
Ook twee afvalkuilen achter het pand leveren vondsten van rond 1800 en uit de late 19e-eeuw. De laatste zijn waarschijnlijk van de bewoners van de arbeiderswoningen die hier stonden. Alles gaat mee naar het depot voor nader onderzoek. Wordt dus zeker vervolgd! Het is maar goed dat de gemeente dit alles veilig stelt voordat de nieuwbouw start.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 3 februari 2021.