Verkeer in en rond Badhoevedorp: Sloterbrug en meer

Als Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp (VDB) hebben wij de behoefte om een signaal af te geven.

Door GoedBeterWest! worden berichten verspreid over het plan ‘Autoluw Sloten & Nieuw-Sloten’ die suggereren dat dit Amsterdamse plan tot ingrijpende maatregelen leidt in Badhoevedorp en daarmee grote negatieve gevolgen heeft voor Badhoevedorpers. Het geeft ons het gevoel dat Badhoevedorpers worden gebruikt om bredere steun te krijgen voor een organisatie die met name bewoners van wijken in Amsterdam-West vertegenwoordigt.

De Sloterbrug tussen Badhoevedorp en Sloten. Foto: Erik Swierstra.

In de flyer die in de afgelopen periode in Badhoevedorp is verspreid wordt gesuggereerd dat het Amsterdamse autoluw-plan tot nadelige verkeersmaatregelen in Badhoevedorp leidt en dat met het steunen van GoedBeterWest! deze maatregelen teruggedraaid zouden kunnen worden. Dit is te kort door de bocht en zelfs onjuist. Gesteld wordt namelijk dat het plan Autoluw Sloten tot gevolg heeft dat:

1. de Zeemanlaan wordt afgesloten
2. de Schipholweg wordt afgewaardeerd
3. verkeer over de afgewaardeerde Schipholweg moet om de S106 te bereiken
4. de verbreding van de Sloterbrug op losse schroeven komt te staan

Graag bieden wij een stukje context over deze beweringen

1. de voorgenomen afsluiting (knip) in de Zeemanlaan is onderdeel van het Verkeersstructuurplan van de gemeente Haarlemmermeer en komt voort uit de plannen voor het nieuwe dorpscentrum met een autovrij plein in het gebied tussen het Lorentzplein en Albert Heijn. Voor het per auto bereiken van de A9 zal een knip in de Zeemanlaan maar voor een beperkt aantal Badhoevedorpers een andere route opleveren. Wij voorzien wel problemen doordat een deel van het verkeer tussen Badhoevedorp zuidoost en noordwest zich een weg zal zoeken door aanliggende woonwijken. Maar: de knip in de Zeemanlaan staat los van het plan voor een autoluw Sloten en kan in onze ogen dus niet als argument dienen voor de bezwaren hiertegen.

2. het plan om de Schipholweg af te waarderen is al vele jaren geleden ontstaan en komt voort uit een breed gedragen wens. Met een maximumsnelheid van 50 km/u op de Schipholweg is de oversteek voor fietsers naar de sportvelden en het recreatiegebied de Veldpost veel veiliger. Het tijdverlies voor (doorgaand) verkeer richting de A9 zal door de afwaardering op zichzelf niet heel groot zijn. Wel kan een verkeerstoename tot problemen leiden omdat bijvoorbeeld de kruispunten hier niet op zijn berekend.

3. al ruim 3 jaar -sinds de omlegging van de A9- moet het verkeer vanuit Badhoevedorp over de Schipholweg om de S106 te bereiken. De route via de Sloterbrug duurt langer, dus de suggestie dat het Amsterdamse autoluw-plan een streep haalt door een voor Badhoevedorpers aantrekkelijke route naar de S106 geeft in onze ogen een onjuiste voorstelling van zaken.

4. stellen dat de verbreding van de Sloterbrug op losse schroeven komt te staan is in onze ogen te kort door de bocht. De vernieuwing van de Sloterbrug is een gezamenlijk plan van de gemeente Amsterdam en Haarlemmermeer. Een complex project dat verstrekkende gevolgen kan hebben. Het is dus zaak de informatie in de juiste context te plaatsen. Het verbreden van de brug is een oplossing om de zo gewenste verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren maar verbreden alleen zal onvermijdelijk leiden tot meer verkeer wat door Badhoevedorp heen naar de A9 of Schiphol en vanuit Badhoevedorp naar de A9 en A10 gaat.

De Burgemeester Amersfoordtlaan is niet geschikt voor nog meer verkeer en de Aker- en Nieuwemeerdijk ook niet. Dat geldt ook aan Amsterdamse kant: Nieuw Sloten zit evenmin op meer verkeer te wachten, net als de Sloterweg in Sloten. Als er niet ook iets aan de verkeersstromen gedaan wordt leidt een bredere brug dus juist niet tot de gewenste snellere en veiliger route. Wij zijn dan ook niet tegen verkeersbeperkende maatregelen in combinatie met een bredere Sloterbrug. De VDB is vooral voor een veilige brug met alternatieven die meer voordelen dan nadelen hebben, niet per se voor een bredere brug.

Al met al is er niet alleen sprake van verschillende plannen die invloed op elkaar hebben maar zijn er flink wat tegenstrijdige belangen. Besluitvorming is dus niet eenvoudig en de politiek krijgt veel bezwaren om te verwerken. Eén ding weten we zeker: veel mensen zullen anders moeten gaan rijden. Tot welke voor- en nadelen dit zal leiden zal per persoon verschillen. Als VDB zien wij het echter als onze taak de berichtgeving en getrokken conclusies in de juiste context te plaatsen zodat iedereen goed geïnformeerd een afweging kan maken.

Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp; 28 januari 2021.

Van: https://hallobadhoevedorp.nl/message/55568/verkeer-in-en-rond-badhoevedorp–sloterbrug-en-meer

Zie ook: Sloterbrug en Amsterdam autoluw

Zie ook: www.slotenoudosdorp.nl/sloterbrug-en-sloterweg/