Erik Swierstra

“Sloten is geen oprit voor de A4” (1)

Tijdens de ochtendspits op dinsdagmorgen 15 oktober 2019 voerden Slotenaren spontaan actie op de Sloterweg: “We pikken het niet langer. Meer dan 15.000 voertuigen rijden per etmaal door Sloten naar de A4. Als de Sloterbrug straks vernieuwd is, wordt het nóg erger.”

De werkgroep Sloten van de Dorpsraad ondersteunde de actie en telde tussen 8 en 9 uur ’s morgens ongeveer 1.000 voertuigen richting de A4. Twee-derde daarvan kwam vanaf de rotonde (vanuit De Aker). De rest kwam vanaf de Sloterbrug. Omdat alles vaststond, kozen velen voor een andere route.

Discussie met sluipers tijdens de actie op de Sloterweg.
“Maar deze route is voor mij de snelste manier om op de A4 en A10 te komen.”

Onveilig, vervuilend en onbereikbaar
Deze enorme verkeersstromen zorgen voor grote onveiligheid op de Vrije Geer, Ditlaar en Sloterweg, smalle polderwegen, zonder vrij liggende fietspaden. De Sloterweg is ‘Hoofdnet Fiets’. Je zou verwachten dat de gemeente auto’s over het ‘Hoofdnet Auto’ leidt: over de Plesmanlaan via de Johan Huizingalaan naar de A4 en de A10. Maar nee, op díe route worden extra versmallingen aangebracht en op de Sloterweg worden deze juist weggehaald. Vreemd toch? Gevolg: een ongezond hoge CO2- en roetuitstoot. In de spits is Sloten onbereikbaar voor hulpdiensten.

Inspraak Amsterdam Autoluw
Die avond spraken werkgroepleden ook in over het beleid ‘Amsterdam Autoluw’. Zij legden het accent op een hoofdthema: doorgaand autoverkeer naar het Hoofdnet Auto / veilige fietsroutes op het Hoofdnet Fiets: “Het doorgaand verkeer door Sloten is als gevolg van beleid en níet door natuurlijke groei absurd toegenomen. Verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid staan onder onaanvaardbare druk.

Wij willen geen verdere studies of ander uitstel, maar dat mórgen begonnen wordt met het autoluw maken van Sloten door een elektronische knip. Dat is de enige oplossing voor het probleem. Alleen bewoners, OV, brandweer, ziekenauto’s en politie kunnen dan nog alle kanten op. Bezoekers kunnen van één kant hun bestemming in Sloten bereiken. Het doorgaande keer gaat terug naar het Hoofdnet waar het ook thuis hoort.” Tijdens de vergadering bleek dat met name GroenLinks, dat het ‘knipvoorstel’ indiende, maar ook een groeiend aantal andere partijen gevoelig is voor de aangevoerde argumenten. Wordt vervolgd.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 23 oktober 2019.

Zie ook: www.slotenoudosdorp.nl/sloterbrug-en-sloterweg/

“Sloten is geen oprit voor de A4” (2)

Bewoners van Sloten zijn vorige week dinsdag in alle vroegte in actie gekomen tegen de drukte op de Sloterweg. “Sloten geen oprit voor A4!” staat op het over de weg gespannen spandoek.

Sloten pikt het niet langer. Behalve het protest op de vroege dinsdagochtend, hebben vertegenwoordigers van de werkgroep Sloten dinsdagavond ingesproken tijdens de Commissievergadering van het Stadsdeel.

“We hebben opgemerkt dat het autoverkeer door Sloten in de laatste decennia explosief gegroeid is, veel sneller dan het verkeer op de routes van het Hoofdnet auto’s, zoals de Plesmanlaan en de Huizingalaan”, zegt Willem Kleyn, woonachtig aan de Sloterweg en lid van de werkgroep Sloten.

Racebaan
“Er rijden nu dagelijks zo”n 15 duizend voertuigen over de Sloterweg, anderhalf tot twee maal zoveel als de daarvoor aangelegde en geschikte wegen”, zegt Kleyn.

“Dat is geen natuurlijke groei, maar wordt veroorzaakt doordat op genoemde wegen doorstroming belemmerende maatregelen zijn getroffen, zoals wegversmallingen, terwijl die op de Sloterweg juist weggehaald werden.”

“Een dorpsweg”, gaat Kleyn verder, “waarop voertuigen elkaar niet kunnen passeren zonder over de fietspaden te rijden, werd zo een oprit van de A4 en op relatief rustige uren een racebaan. De draconische groei van het aantal auto’s dat zich dagelijks door Sloten perst heeft onaanvaardbare effecten op de leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid van Sloten. In de spits kunnen hulpdiensten Sloten niet bereiken.”

De enige manier om deze problemen op te lossen is volgens de werkgroep het aanbrengen van een ‘elektronische’ knip bij het dorp Sloten. “Hierdoor kan bestemmingsverkeer, zoals bewoners en hulpdiensten, nog alle kanten op. Het overig verkeer Sloten kan slechts van één kant bereiken.”

Verkeerslichten
Verder moeten er volgens de werkgroep veilige fietspaden komen. “De Sloterweg behoort nota bene tot het Hoofdnet Fiets.”

En verder zou door regulering met verkeerslichten voorkomen moeten worden dat er sluipverkeer door Nieuw Sloten mogelijk is.

Volgens de werkgroep passen hun voorstellen naadloos in het beleid ‘Amsterdam Autoluw’. “Ze sluiten ook nauw aan bij het advies van Groen Links, dat ook een knip in Sloten adviseert.”

Volgens Kleyn blijken tijdens de vergadering van vorige week dinsdag steeds meer partijen gevoelig voor de door de werkgroep aangevoerde argumenten. “Zo wordt later die avond ook negatief gereageerd op het voorstel om op de Plesmanlaan drempels aan te brengen. Dat zijn nu juist maatregelen die contraproductief werken”, zegt Kleyn.

De werkgroep Sloten hoopt nu dat het Stadsdeel de voorstellen ook gaat bepleiten bij de Centrale Stad.

Uit: De Echo van 23 oktober 2019.

Van: www.echo.nl/sloten-is-geen-oprit-a4/

Zie ook: www.slotenoudosdorp.nl/sloterbrug-en-sloterweg/

Greenstay Ditlaar

De bouw van het short stayhotel aan de Ditlaar vordert gestaag. Aannemer KBK Bouwgroep meldt dat er 1.003 zonnepanelen op het dak zijn aangebracht.

Naast het pand zijn vijf grondboringen (130 meter diep!) gedaan waardoor het hotel straks met aardwarmte verwarmd kan gaan worden. Liander gaat nog een nieuw trafo-huisje plaatsen.

Inmiddels heeft de huurder van het pand ook de naam van het hotel bekend gemaakt: Greenstay Ditlaar. ‘Groen’ verwijst naar de duurzaamheid van het pand en de filosofie van de keten. Dat past ook wel goed bij deze locatie. Aan de overkant van de Ditlaar loopt immers de Hoofdgroenstructuur De Groene AS.

Tussen de Pancratiuskerk en het hotel komt langs de sloot een nieuw wandelpad, zodat er weer meer variatie komt op de Slotense dorpsommetjes. Als alles volgens planning loopt, kan het hotel in mei 2020 worden geopend.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 23 oktober 2019.

Elektronische knip Sloterweg

Bij de vergadering van de Stadsdeelcommissie Nieuw-West op 15 oktober 2019 stelde een van de insprekers een Elektronische knip op de Sloterweg voor.

Door: CeesFisser@Westerpost.nl

Bij het agendapunt ‘Amsterdam Autoluw’ sprak de heer Kleijn van de Sloterweg in. Volgens hem zijn er dagelijks zo’n 15.000 autobewegingen op de Sloterweg, meer dan bijvoorbeeld op de Plesmanlaan (9.000-11.000) of de Van Woustraat (10.000). Verkeersbeleid en de uitvoering van de wegen, waaronder de aanleg van de turbo-rotonde bij de Anderlechtlaan, zou tot een te grote verkeersdruk leiden.

Over een brief van het stadsdeel aan de bewoners en ondernemers van de Sloterweg [2 september; CF] zei Kleijn, dat die geschreven moet zijn door iemand die nog nooit op de Sloterweg geweest is; zoveel onjuistheden staan daarin. Kleijn vond dat de aandacht van stadsdeel Nieuw-West in het advies over Autoluw: met de opmerking “ook naar de Sloterweg kijken” veel te mager.

Hij pleitte ervoor om niet op de lange- of middellange termijn de verkeersdruk te verminderen, maar morgen! “Er moet een elektronische knip komen op de Sloterweg; dit is de enige manier waarop we een eind maken aan de enorme hoeveelheid sluipverkeer.” Voor het onderwerp sprak nog een tweede bewoner in, die tot dezelfde conclusie kwam.

De insprekers gingen voorbij aan een discussie over de verkeersdruk in het gehele gebied van Sloten én Nieuw Sloten. Elke verkeer remmende maatregel op de Sloterweg, zal nadelige gevolgen hebben voor Nieuw Sloten, omdat sluipverkeer dat geen gebruik meer maakt van de Sloterweg, dan via de Anderlechtlaan en de Laan van Vlaanderen dwars door die dichtbebouwde woonwijk zal rijden. En omgekeerd natuurlijk.

In zijn slotwoord zei Kleijn, dat hij blij was “dat bewoners gehoord worden, maar hoopte ook dat naar hen geluisterd wordt. Je ziet het probleem met de dag groter worden.”

Uit: de Westerpost van 23 oktober 2019.

Zie ook: www.westerpost.nl/nieuw-west-autoluw-1/

Zie ook: Sloterweg autoluw?

Zie ook: www.slotenoudosdorp.nl/sloterbrug-en-sloterweg/

Prachtige bloeiende bermen: het kán wél

Eerder las u in deze Rubriek in een artikel dat de gemeente opnieuw véél bermen in (de Groene AS van) Nieuw-West véél te vroeg gemaaid had. Zo hier en waren ze gelukkig een klein stukje berm vergeten.

Daar stonden de bermen (zie foto) wél langer nog in bloei. Totdat korte tijd later ook hier alles met de grond gelijk gemaaid werd. Ook hier kregen planten dus geen kans om eerst uit te bloeien en zaad te zetten, zodat we volgend jaar daar weer van een mooie berm kunnen genieten.

Onbegrijpelijk beleid
Niet alleen mensen genieten overigens van die bloeiende wilde bermen. Ook de vlinders en bijen smullen ervan. De openbare ruimte wordt mooier en de grond droogt minder snel uit, waardoor regenwater beter vastgehouden kan worden. Dat is weer goed voor het grondwaterpeil. Dat een bloeiende berm de verkeersveiligheid zou verminderen, slaat nergens op. In tegendeel: Aangetoond is dat het verkeer minder snel, en dus veiliger, gaat rijden. Bovendien: Dit College wil toch voor duurzaamheid gaan? Waarom dan toch alles platmaaien?

Help mee
De beheergroep Natuurpark Vrije Geer heeft half augustus een mail gestuurd naar wethouder Laurens Ivens. Helaas is er tot op heden nog geen reactie ontvangen. Vindt u ook dat de gemeente volgend jaar zijn maaibeleid moet aanpassen? Stuur dan ook een mail naar de wethouder. Misschien dat hij dan wél gaat reageren! Doet u mee? Ga dan naar de website www.amsterdam.nl, klik (linksonder) op Bestuur en organisatie, klik dan op: College, dan op: Contact met de wethouder en u vul uw verhaal in. Samen staan we sterk!

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 16 oktober 2019.

GEM BV belooft geen verdere werkzaamheden in de Lutkemeerpolder

Op 17 oktober 2019 diende de rechtszaak over de werkzaamheden van GEM BV in de Lutkemeerpolder. Door Behoud Lutkemeer werd stopzetting van de werkzaamheden geëist, omdat er nog een procedure loopt over rechtsgeldigheid van de vergunning en de wijziging van het bestemmingsplan.

Hoewel de officiële uitspraak nog moet komen, werd duidelijk dat de gemeente, bij monde van GEM BV moest beloven (voorlopig) te stoppen met verdere werkzaamheden.

GEM is een BV opgericht door de gemeente Amsterdam en de Schiphol Area Development Company om in de Lutkemeerpolder een bedrijventerrein te ontwikkelen. Tegen de bouw van dit bedrijventerrein is breed verzet.

Op 2 september ontruimden de politie en deurwaarder de Tuinen van Lutkemeer (een strook volkstuinen ter bescherming van de polder tegen begin van werkzaamheden) hardhandig en maaide alle planten aan gort. Vervolgens werden er sloten gedempt, en een grote sloot dwars door het gebied gegraven, waardoor de boeren van de Boterbloem niet meer bij hun akkers konden komen.

Volgens SADC en gemeente gaat het om ‘Niet onomkeerbare werkzaamheden’ ter voorbereiding van de bouwwerkzaamheden, en nog niet om de bouwwerkzaamheden zelf. Want die mogen immers niet. Zolang er geen klant is die daadwerkelijk heeft getekend, zal er niet gestart worden..

Een motie met die strekking is eerder dit jaar aangenomen in een poging alle ophef over de vernieling de kop in te drukken. Ondanks dat al maanden geleden is aangekondigd dat er elk moment een koper bekend gemaakt zal worden, is dat nog steeds niet gebeurd. In een raadsvergadering verklaarde de verantwoordelijke wethouder Marieke van Doorninck dat dat voor half oktober zou gebeuren.

Maar in het NRC, die een zeer kritisch artikel over de bouwplannen publiceerde, beweerde ze weer dat het eind oktober zou worden. We zijn benieuwd welke enorm duurzame en circulaire bedrijf een distributiehal van 5,5 ha nodig heeft en niet bereid is om die op een van de vele andere beschikbare plekken in of rond Amsterdam te betrekken…

Bij de rechtbank is een proces aangespannen om een voorlopige voorziening tot stopzetting van de werkzaamheden te eisen. Die rechtszaak diende vandaag (een eerdere zitting werd verdaagd wegens een vormkwestie). Gisteren had de gemeente, die de vergunning heeft verstrekt, en SADC op de valreep laten weten ze sowieso (bijna) klaar zijn met het ‘graven en dempen’ dat volgens de vergunning was toegestaan. De rechter vroeg zich af of het daarom nog zin had om op de eis van opschorting van verdere werkzaamheden in te gaan.

Vervolgens ontstond er een ingewikkelde discussie over wat er nu wel en niet volgens de vergunning zou mogen en welke werkzaamheden SADC zonder vergunning zou kunnen verrichten. Bijvoorbeeld vrachtwagens met zand over het deel van de polder uitstorten dat ze willen ‘ontwikkelen’. Mevrouw Jorritsma van de gemeente maakte de verwarring nog groter door te beweren dat het misschien wel onder de vergunning zou kunnen vallen, dat zand uitrijden.

SADC, bij monde van Peter Joustra, weigerde enige informatie te geven over de verdere plannen. Op herhaald verzoek van de rechter ‘beloofden’ ze uiteindelijk wel dat de werkzaamheden die ze volgens de vergunning wilden verrichten, nu klaar zijn. Voor volgende werkzaamheden moeten er nieuwe vergunningen worden aangevraagd.

Vanuit de zaal werd de rechter gevraagd of we harde garanties konden krijgen dat er niet verder gewerkt mocht worden, ook niet met werkzaamheden waar dan officieel geen papieren voor nodig zouden zijn. De rechter verklaarde dat zij daar niet over ging en dat we in dat geval de media er maar bij moesten halen.

Kortom: alle waakzaamheid is geboden, en zo gauw er een graafmachine of vrachtwagen in de buurt komt, gaan we weer in de weg staan.

Van: www.behoudlutkemeer.nl – 18 oktober 2019.

Verkeer Sloten en ‘Amsterdam Autoluw’

Op 15 oktober 2019 heeft de werkgroep Sloten van de Dorpsraad ingesproken over het beleid ‘Amsterdam Autoluw’. Belangrijk daarin: doorgaand autoverkeer hoort op hoofdroutes en fietsers op hoofdfietsroutes. (Auto’s dus niet op de Sloterweg en fietsers wel.)

Wat doet het stadsdeel? Op korte termijn zinloze smileys, wegmarkeringen en waarschuwingsborden plaatsen.

“Op middellange termijn wegversmallingen op Sloterweg Oost plaatsen” (die er al 25 jaar zijn!), maar “niet op Sloterweg West vanwege de trillingen”. (Terwijl die er 25 jaar geleden al waren!). Misschien komt er op lange termijn een knip, tenzij het probleem daarmee verplaatst wordt. Er lijkt nog altijd geen sprake te zijn van een algemene analyse van verkeersstromen in / door Badhoevedorp, Sloten, Nieuw Sloten en De Aker. Dit schiet niet op en is dus onaanvaardbaar!

Op de voorlopige planning van de stadsdeelcommissie staat de vernieuwing van de Sloterbrug geagendeerd op 5 november vanaf 19.30 uur. Hou deze Rubriek in de gaten voor definitieve informatie.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 16 oktober 2019.

Osdorperweg fietsstraat?

De stadsdeelcommmissie besprak op 1 oktober 2019 een ongevraagd advies (van GroenLinks, VVD, PvdA, de Dorpsraad en de klankbordgroep Oud Osdorp) over de verkeerssituatie op de Osdorperweg.

Een meerderheid van de commissie wil dat onderzocht wordt of de Osdorperweg een fietsstraat kan worden en dat er snelheidscamera’s op strategische plekken worden geplaatst.

Het is nog onduidelijk wat er met dit advies gedaan wordt. De bewoners willen een veiliger Osdorperweg met adequate handhaving. De hoop is dat dit breed gedragen advies aan het dagelijks bestuur daartoe leidt.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 16 oktober 2019.

Sloten geen oprit voor A4

Sloten pikt het niet langer. Meer dan 15 duizend voertuigen per etmaal door Sloten op weg naar, of terug van de A4 leiden tot onaanvaardbare verkeersonveiligheid, luchtvervuiling en congestie. De bewoners vinden het onacceptabel dat – terwijl de gemeente spreekt van “Amsterdam Autoluw” – het autoverkeer dagelijks door het dorp gestuwd wordt over wegen die daar totaal ongeschikt voor zijn in plaats van over het Hoofdnet Auto geleid te worden.

Vanochtend zijn ze in actie gekomen. Vanavond spreekt de werkgroep Sloten in bij Stadsdeel Nieuw-West, waar “Amsterdam Autoluw” op de agenda staat.

Spandoek boven de Sloterweg nabij het Sportpark Sloten; 15 oktober 2019.
Foto: Tamar Frankfurther.

Na tientallen jaren dagelijks toenemende aantallen auto’s door het dorp zijn de Slotenaren het goed zat. Vanochtend in de ochtendspits hebben zij één van de wegversmallingen die de gemeente vorig jaar zomaar liet verwijderen voor een half uur in ere hersteld. Binnen de kortste keren liep het verkeer vast over de volle lengte van de Sloterweg en aansluitende wegen als Vrije Geer en Ditlaar. “SLOTEN GEEN OPRIT VOOR A4!” luidt het over de weg gespannen spandoek. De in gele en oranje hesjes gestoken Slotenaren bezien grimmig het effect van hun eerste actie.

“Als de gemeente niet snel een eind aan deze wantoestanden maakt, moeten we maar meer van dit soort prikacties gaan voeren” zegt een bewoner die normaal gesproken nooit op de barricaden staat. “Uit de nieuwe borden op de Sloterweg en de brief die we daarover kregen, blijkt dat ze er bij de gemeente niets van snappen”, zegt een andere Slotenaar. “Op de lánge termijn komt er misschíen een knip zodat alleen nog bestemmingsverkeer mogelijk is!” “Misschien en op lange termijn” voegt iemand honend toe: “Dat wordt dus niks!”

In het Stadsdeel Nieuw-West wordt vanavond het beleid “Amsterdam Autoluw” van de Gemeente Amsterdam besproken. Het zit de bewoners meer dan dwars dat hun dorp als afvoerputje van het verkeerssysteem functioneert.

Hoofdnet Auto en Hoofdnet Fiets zijn er niet voor niks Volgens de werkgroep Sloten van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp is de ongehoorde toename van het verkeer door Sloten niet alleen het gevolg van ‘nieuwe’ woonwijken als Nieuw Sloten en De Aker, maar wordt dit vooral veroorzaakt door de manier waarop het doorgaand verkeer hier wordt gereguleerd. In plaats van dat het autoverkeer over de daartoe aangewezen routes over Plesmanlaan, Johan Huizingalaan en Oude Haagseweg wordt geleid, belast men willens en wetens Sloten. De wegen in Sloten zijn daar absoluut niet geschikt voor of geschikt te maken. Je kunt elkaar op de oude dijkweg met aan weerszijde sloten niet passeren zonder fietsers of voetgangers de berm in te drukken. En dan te bedenken dat de Sloterweg tot het Plusnet Fiets hoort!

Vreemd genoeg heeft de gemeente op het Hoofdnet Auto allerlei doorstroming remmende-maatregelen getroffen, zoals wegversmallingen en stoplichten. Aan de andere kant zijn doorstroming bevorderende maatregelen getroffen bij Sloten: het weghalen van wegversmallingen, de bouw van een zogenaamde turbo-rotonde halverwege de Sloterweg en een dubbele rotonde bij de kruising Plesmanlaan / Vrije Geer. Een verdubbeling van het autowegdek over de nieuw geplande Sloterbrug is eveneens gericht op een grotere doorstroming door Sloten. De weg door Sloten is nu reeds voor 15.000 automobilisten dagelijks de snelste weg naar Amsterdam en naar bijna alle bestemmingen in Nederland, afgezien van Alkmaar, Haarlem en Den Helder. Dat is de uitkomst van berekeningen uit het in opdracht van de werkgroep uitgevoerd onderzoek.

Vertegenwoordigers van de werkgroep Sloten zullen langs deze lijnen vanavond inspreken op de Commissievergadering van het Stadsdeel Nieuw West. “Sloten Autoluw”, is daarbij het parool.

Persbericht – Werkgroep Sloten van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp; 15 oktober 2019.

Zie ook: www.slotenoudosdorp.nl/sloterbrug-en-sloterweg/

Ongehoorzaam in de polder

Honderden mensen kwamen naar de Lutkemeerpolder. Strijdbaar en lekker ongehoorzaam. Het land is weer teruggenomen en werd rondom beplant met knoflook, er werd een nieuwe brug gebouwd en de brug van de zandwagens onklaar gemaakt.

Zoals één van de sprekers zei: we voeren hier gemeentebeleid uit door het land weer terug te geven aan de bewoners: ‘commoning’ en ‘fearless city’.

Het is ook van de zotte: direct naast de akkers staat ruim 5 ha bouwgrond al 15 jaar te koop! En vrijwel om de hoek staat al anderhalf jaar een distributiecentrum te huur van 6,7 ha.

Maar de gemeente moet kostte wat kost op deze plek nu bouwen.

Het heeft niets te maken met noodzaak, verdichting van de stad of het mogelijk maken van woningbouw. Het is gewoon het bedienen van investeerders die maar wat graag hun geld in vastgoed steken.

En ondertussen wordt iedereen wijsgemaakt dat stoppen heel veel geld kost. Maar niemand heeft het over de miljoenen die bouwrijp maken kost. Of de miljoenen die het vehicel SADC kost (de ‘projectontwikkelaar’ van de vier aandeelhouders gemeente Amsterdam en Haarlemmermeer, provincie NH en Schiphol).

Het kan natuurlijk anders en er is natuurlijk een weg terug. Bouwen op vruchtbare grond, zeker de laatste van Amsterdam, dat doe je niet. Of je nou een groen en links college bent of niet.

Van: Nieuwsbrief De Boterbloem – 14 oktober 2019.

Zie ook: www.reddeboterbloem.wordpress.com