Fietsersbond Amsterdam stelt randvoorwaarden aan veilig fietsen op de Sloterweg

Als gezaghebbende gesprekspartner van de gemeente Amsterdam als het over het fietsbeleid gaat, heeft de Fietsersbond duidelijke randvoorwaarden gesteld aan een fiets-veilige Sloterweg.

De drukke Sloterweg met auto’s en fietsers. Foto Tamar Fankfurther.

De Sloterweg is Hoofdnet Fiets. Dat betekent dat de gemeente Amsterdam ervoor moet zorgen dat je daar veilig en comfortabel kunt fietsen. Iedereen is het erover eens dat het daar met de verkeersveiligheid op dit moment zeer slecht gesteld is: het is een smalle weg met veel te veel, te snel rijdende auto’s. Dit moet fundamenteel anders.

In de bijlage staan de door de Fietsersbond gestelde voorwaarden aan de inrichting en het totaal aantal voertuigen die noodzakelijk zijn voor een fiets-veilige weg. De Fietsersbond geeft ook duidelijk aan dat een nieuw fietspad over het sportpark geen alternatief is voor een veilige Sloterweg.

Hieronder formuleert de Fietsersbond afdeling Amsterdam voorwaarden waaraan ieder ontwerp voor de Sloterweg vanuit fietsveiligheid moet voldoen. Die voorwaarden zijn gebaseerd op richtlijnen van de Centrale Verkeers Commissie Amsterdam (vastgelegd in de Leidraad CVC en gebaseerd op landelijke ASSV- en CROW-normen).

1. Bij 50-km-wegen zijn aparte fietsvoorzieningen verplicht. Omdat langs de Sloterweg met zijn 6 meter breedte, er geen ruimte is voor vrijliggende fietspaden, moet het een 30 km-weg worden.

2. De politie eist bij 30 km-wegen een geloofwaardige inrichting. Dat betekent effectieve drempels om de 70 à 100 meter. Omdat het Hoofdnet Fiets bij de driesprong Sloterweg-Ditlaar rechtuit gaat, moet verder het rechtdoorgaande fietsverkeer op die plek voorrang krijgen op verkeer van/naar Ditlaar, af te dwingen door effectieve fysieke maatregelen.

3. Veilig fietsen op een smalle 30 km-weg met gemengd verkeer kan alleen als het aantal auto’s laag is. Uit ervaring elders in Amsterdam blijkt dat, ter voorkoming van opgejaagde en van de weg gedrukte fietsers, het aantal auto’s maximaal 2.500 / etmaal / richting moet zijn (of maximaal 250 auto’s per richting in het spitsuur). Dus bij 1-richting autoverkeer maximaal 2.500 auto’s per dag, bij 2-richting autoverkeer maximaal 5.000 auto’s per dag. Omdat auto’s wegens de 3 meter smalle rijstrook toch gevaarlijke inhaalmanoeuvres zullen maken, moet het aantal auto’s liefst ruim onder de 2.500 blijven.

4. Een nieuw fietspad over Sportpark Sloten is geen alternatief voor een veilige Sloterweg. De gemeente is en blijft verantwoordelijk voor een fietsveilige Sloterweg.

Namens de Fietsersbond afdeling Amsterdam, Frans van der Woerd; 16 april 2021.

Zie ook: Veilig fietsen op de Sloterweg – Fietsersbond – 16 april 2021