Buurtbewoners ageren tegen woningen op Oude Begraafplaats Osdorp

Het terrein van de ‘Oude Begraafplaats Osdorp’ ligt naast adres Osdorperweg 532. De begraafplaats zelf, met een historische graftombe, is sinds 2017 gemeentelijk monument. Het terrein is eigendom van de Parochie in Halfweg. Eind 2018 toonde de Parochie voor het eerste plannen om op het terrein twee woningen te bouwen.

Graftombe Oud Osdorp. Foto: Erik Swierstra.

Verontruste buurtbewoners kwamen daartegen in verweer (zie het artikel in de Westerpost van 12 december 2018). Daarna bleef het lange tijd stil. Maar in november 2020 verscheen plotseling de aanvraag van de Parochie voor een Omgevingsvergunning, die de bouw mogelijk moet maken. En tot onze verbazing wil de gemeente hieraan meewerken. Dat staat in een Ontwerpbesluit van 25 februari 2021.

Dubbelstrijdig met bestemmingsplan
Waarom onze verbazing? Sinds 2013 is het bestemmingsplan ‘Osdorperweg’ hier van kracht. Kernpunt van dat plan is dat bebouwing langs de Osdorperweg niet mag uitbreiden. Nieuwbouw mag alleen ter vervanging van eenzelfde bouwvolume (in kubieke meters), dat vlakbij is afgebroken. Verder staat in het bestemmingsplan dat “het zicht op het omringende platteland in stand moet blijven”. Het plan van de Parochie is met al deze uitgangspunten in strijd. Waarom doet het stadsdeel dan toch mee? Het Ontwerpbesluit noemt schijnargumenten, waaronder “het tegengaan van verrommeling en behoud van zichtlijnen tussen de huizen door”. Maar besteedt geen woord aan de strijdigheid met het bestemmingsplan.

Deur wagenwijd open voor andere bouwplannen
Wij vinden dit extra verontrustend, omdat toestaan van woningbouw op deze plek de deur wagenwijd openzet voor bouwplannen van andere grondeigenaren. Want ja, een vrijstaande woning met zicht op groen is rond Amsterdam goud waard. De projectontwikkelaars zullen in de rij staan.

Wij vinden het een schande dat Nieuw-West, in strijd met zijn eigen bestemmingsplan, instemt met de vergunningaanvraag van de Parochie Halfweg. Daarom hebben direct omwonenden, verenigd in de Buurtgroep Oud Osdorp, een zienswijze ingediend. Ook de eigenaren van de historische graftombe op de Oude Begraafplaats hebben een zienswijze ingediend. Zij vinden dit plan een aantasting van de grafrust van hun dierbaren. Voor de zienswijze: klik hier.

Wij hopen dat de gemeente op tijd bij zinnen komt. En hart toont te hebben voor een van de laatste groene stukken in Oud Osdorp. Wij rekenen ook op de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp om passende stappen te ondernemen om het landelijk gebied van Oud Osdorp te beschermen. Daarvoor zijn zij immers op de wereld.

Namens de Buurtgroep Oud Osdorp, Frans van der Woerd.

Zie ook: ‘Geen woningbouw op begraafplaats Osdorperweg’

Zie ook: