Sloten niet langer oprit A4, A9 en A10? Deel XVI

Het is erop of eronder: Blijft de Sloterweg open voor al dat sluipverkeer?

“Gaat de geschiedenis zich herhalen? Laten we ons voor de vierde keer verrassen? Blijft Sloten de directe op- en afrit van het snelwegennet voor de wijde omgeving?”

Sloterweg: onveilig en vol auto’s.

Dat is de reactie van de werkgroep Sloten na overleg met de gemeente op vrijdag 9 april 2021. De gemeente verspreidde die dag ook een bewonersbrief in Nieuw-West en Badhoevedorp. Het project ‘Sloten en Nieuw Sloten Autoluw’ bestaat volgens hen opeens alleen nog maar uit “Sloterweg West”.

Negen bewonersorganisaties uit Nieuw-West en de Haarlemmermeer hebben hun ontsteltenis, boosheid en bezorgdheid tegenover de gemeente geuit over de gang van zaken. Eerst al per brief en nu ook mondeling. Het hele besluitvormingsproces blijkt totaal omgegooid te zijn en met tenminste 9 maanden vertraagd. De werkgroep: “Precies dit maakten we in 1998, 2009 en 2012 ook al mee”

Meld u aan voor de inspraak
De gemeente gaat een online massabijeenkomst organiseren, een zogenaamde “aanvullende consultatie”. Deze vindt plaats op donderdag 22 april 2021 van 19.30 tot 21.00 uur. Daar wordt een aantal alternatieven gepresenteerd waarop u via ‘een chatfunctie’ kunt reageren. Meld u meteen aan via deze link.

Meer weten over de Sloterbrug en Autoluw Sloten? Klik dan hier.

Tamar Frankfurther; 12 april 2021.

Zie ook: www.slotenoudosdorp.nl/sloterbrug-en-sloterweg/

 

Sloten niet langer oprit A4, A9 en A10? Deel XV

Wethouder: “Uitstel Autoluw en Sloterbrug eerst!”

Op 1 maart 2021 liet de wethouder van Verkeer officieel weten dat hij de besluiten over ‘Sloten en Nieuw Sloten Autoluw’ pas eind 2021 wil laten nemen in plaats van nog in maart 2021.

Hij schrijft dan ook dat de besluitvorming over de Sloterbrug tegelijk zal plaats vinden. Bijna onmiddellijk – op 5 maart – reageren 9 organisaties van bewoners en fietsers uit Amsterdam en de Haarlemmermeer in een brief aan o.a. de wethouder. Ze zijn ontsteld over het uitstel, woedend over onnodig nieuw onderzoek en vol zorg over de fietsveiligheid.

Vervolgens deelt de wethouder op 25 maart de gemeenteraad doodleuk mee dat “de Sloterbrug niet kan wachten op de Sloterweg”.

Meer weten over de Sloterbrug en Autoluw Sloten? Klik dan hier.

Tamar Frankfurther, 7 april 2021.

Zie ook: www.slotenoudosdorp.nl/sloterbrug-en-sloterweg/