Geplande nieuwbouw aan de Gerrit van de Puijstraat is strijdig met bestemmingsplan

Daar waar nu nog oude schuren staan wil een projectontwikkelaar vijf geschakelde woningen bouwen. De Dorpsraad en omwonenden hebben bezwaar aangetekend tegen deze plannen. Ze zijn in strijd met het bestemmingsplan en ze passen niet in het Beschermde Dorpsgezicht.

Bouwlocatie Gerrit van der Puijstraat. Foto Tamar Frankfurther.

Er is een gedegen bezwaarschrift opgesteld. Hieronder een impressie. Wilt u de hele zienswijze lezen? Klik dan hier.

De bouwlocatie ligt aan een smal weggetje, een steeg, de Gerrit van der Puijstraat. Op een achtererf waar volgens het bestemmingsplan helemaal niet gebouwd mag worden. In de tekst staat letterlijk: “De bestaande schuren en bijgebouwen die er al staan mogen bij sloop niet herbouwd worden.”

De nieuwbouw van de vijf woningen staat gepland op de plek waar nu nog oude schuren staan.

Aan de nauwe steeg is het van groot belang dat de beperkte ruimte correct wordt ingedeeld. De projectontwikkelaar overschrijdt de grenzen waar hij mag bouwen. Zijn bouwplan staat ook gepland daar waar volgens het bestemmingsplan ruimte voor ‘verkeersfuncties’ open moet blijven. Daarnaast zouden er ook nog eens drie parkeervakken moeten komen. Dat is onveilig, omdat de doorgang dan te nauw wordt. Nooddiensten kunnen er dan niet meer langs.

Te hoog
Sloten is een Beschermd Dorpsgezicht. Dat betekent in de praktijk dat – als er al gebouwd mag worden – dat die bebouwing goed moet aansluiten op de bestaande bebouwing en dat bijvoorbeeld bestaande zichtlijnen intact moeten blijven. De projectontwikkelaar is – zoals uit de bouwtekeningen valt op te maken – voornemens vijf woningen te realiseren met een nokhoogte van 9,19 meter waarbij de gevel nog hoger zal reiken. De meest aangrenzende woning is slechts 7,27 meter hoog. De nokhoogte sluit dus helemaal niet aan op de hoogtes van de omliggende woningen. Zelfs de nieuwere woningen uit de jaren negentig van de vorige eeuw zijn ruim een meter lager.

De gemeente heeft de zienswijze in behandeling genomen. Wordt vervolgd.

Tamar Frankfurther; 17 maart 2021.