Groot onderhoud Akersluis: scheepvaart gestremd

Omdat de Akersluis in zeer slechte staat verkeerde, laat de gemeente nu groot onderhoud plegen aan de Slotense sluis. Het hout in de sluisdeuren was voor een deel rot waardoor de deuren lekten.

Dit zorgde continu voor storingen bij de bediening. Lastig, omdat de sluis tegenwoordig op afstand wordt bediend. De sluisdeuren worden nu op het land gerepareerd.

Dirk en Martijn Bolk van J. Boonzaaijer vervangen rot hout van een deur van de Akersluis. Foto Tamar Frankfurther.

Het vorige onderhoud aan de sluis vond plaats in 1999 en 2002. Hoog tijd dus om de hele sluis te herzien. Het werk wordt in twee fasen uitgevoerd. Nu staat eerst de reparatie van de sluisdeuren en de muren van de kolk op het programma. Het is de bedoeling dat deze werkzaamheden voor 1 april gereed zijn.

Daarna begint namelijk het vaarseizoen en moet de sluis weer gebruikt worden om te schutten. Er zijn bouwhekken rond de werkzaamheden geplaatst, die voorkomen dat onbevoegden de sluis betreden en dat er ongelukken gebeuren.

Voor de werkzaamheden aan de Akersluis is de waterstand sterk verlaagd en zijn de sluisdeuren verwijderd; 3 maart 2021. Foto: Erik Siwerstra.

Vervanging besturingssysteem
Na het vaarseizoen volgt in november deel 2 van de werkzaamheden. Dan worden de hele aandrijving en besturing van de sluis vervangen. Dan geldt opnieuw een stremming van het vaarverkeer. Op dat moment werkt de sluis niet automatisch. De deuren hoeven hiervoor echter niet meer verwijderd te worden. In deze fase zullen er nieuwe kabels worden aangelegd voor het nieuwe (elektronische) besturingssysteem. De afronding van deze werkzaamheden staat gepland voor eind 2021.

Tot die tijd blijft de ponton met de keten aan de zijkant van de sluis liggen. Tussendoor zullen wel de hekken en bouwcontainers (voor 1 juni) worden verwijderd.

Tamar Frankfurther; 10 maart 2021.