Sloten niet langer oprit A4, A9 en A10? Deel XIII

Afgesproken pakket noodmaatregelen Sloten verdonkeremaand?

In de vergadering van de Stadsdeelcommissie (SDC) op 9 maart 2021 zijn tijdens de inspraak kritische vragen gesteld vanuit de werkgroep Sloten.

De kruising van Sloterweg en Ditlaar is zeer gevaarlijk voor fietsers.

Het ging over de al op 22 december 2020 met bewonersorganisaties en SDC-leden besproken noodmaatregelen in verband met de verkeersonveiligheid in Sloten. Deze voorstellen lagen ter advisering voor bij de Centrale Verkeers Commissie (CVC).

Dit is op 7 januari 2021 schriftelijk bevestigd aan een van de insprekers. Portefeuillehouder Bobeldijk ontkent dat deze voorstellen zijn ingediend bij de CVC. De werkgroep en bewonerscomités zijn woest!

Noodpakket deel 2
Na de goedkeuring door de CVC op 1 december van deel 1 van het noodpakket aan maatregelen – 7 drempels en een 30 km-regime op de westelijke tak van de Sloterweg – was op 7 januari het aanvullende deel 2 aan de orde. Dit heeft betrekking op het gehele traject van Langsom over de Vrije Geer en Ditlaar tot aan het begin van de Sloterweg bij de Huizingalaan. Het gaat onder meer om wijziging van twee voorrangsregelingen (Vrije Geer / Ditlaar en Ditlaar / Sloterweg), instelling van een 30 km-regime over het gehele traject van Langsom tot Huizingalaan, aanleg van veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers en aanleg van drempels op de oostelijke tak van de Sloterweg.

Zolang deel 2 van het noodpakket nog niet is ingevoerd, zijn bijvoorbeeld fietsers die vanaf de Sloterweg rechtdoor de dorpskern van Sloten willen inrijden, gevaarlijk kwetsbaar op de gevaarlijke ‘hotspot’ Sloterweg / Ditlaar. Voorrang van afslaand verkeer is strijdig met het Verkeersreglement!

Bespreking 22 december 2020
In verband met de urgentie werd dit noodpakket nog vóór de kerst besproken. Bij de bespreking op 22 december waren behalve bewonersorganisaties en ambtenaren van Centrale stad en Stadsdeel ook de fracties van DENK, Groen Links, 50+ en VVD uit de stadsdeelcommissie (SDC) aanwezig. Het samenhangende noodpakket ter overbrugging tot invoering van Autoluw werd door een ambtenaar van de Centrale stad gepresenteerd en zou zo spoedig mogelijk ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Centrale Verkeers Commissie. Bij die gelegenheid stelde heer Grassi (VVD) zelfs voor om alvast maar met een paar potten verf zebra’s op het wegdek te gaan schilderen, vanwege de urgentie.

Advies Centrale Verkeers Commissie
Op 5 januari vroeg een van de insprekers de gemeente na het lezen van het gepubliceerde besluit over deel 1 van 1 december in de Staatscourant, hoe het stond met de planning van het tweede deel. Het schriftelijke antwoord van de gemeente aan de inspreker op 7 januari was zonneklaar: “Het 2e pakket ligt nu bij de Verkeerscommissie ter beoordeling”. Deze vraag is ook door Groen Links gesteld op 16 februari tijdens de SDC-vergadering. Het antwoord van de portefeuillehouder aan de heer Nijhof over de planning op dit punt was ontwijkend.

Buiten de orde?
Nieuwbakken voorzitter van de SDC Alkaduhimi (DENK) verklaarde op 9 maart de vragen van de insprekers hierover echter buiten de orde, omdat ze gericht waren aan portefeuillehouder Bobeldijk. Toen mevrouw Biddle van Groen Links vervolgens deze vragen over het pakket stelde, kreeg zij min of meer niets zeggende antwoorden. Deze hebben tot grote woede geleid bij bewonersorganisaties die aanwezig waren bij de bespreking vóór de Kerst. “Zo niet besproken”, “te veel uitzoekwerk” en “gaat ten koste van de structurele oplossing”, aldus de portefeuillehouder. “Aantoonbaar bezijden de waarheid” reageert de werkgroep daarop.

Noodpakket verdonkeremaand!
Deze uitspraken van de heer Bobeldijk hebben begrijpelijk tot grote woede geleid bij de bewonersorganisaties. Woordvoerders van de fracties struikelen in de SDC en op sociale media over elkaar om de urgentie van oplossingen te benadrukken. Zo stelde de heer Grassi tijdens de SDC-vergadering van 9 maart voor “om één persoon aan te stellen om de zaak binnen een maand op te lossen”. Het door de gemeente in overleg met bewonersorganisaties opgestelde, en tot in detail uitgewerkte, noodpakket met oplossingen wordt echter verdonkeremaand. Kritische vragen daarover worden domweg buiten de orde verklaard! De werkgroep Sloten ‘zit hier bovenop’ en blijft zich inzetten voor verbetering van de verkeersveiligheid op zo kort mogelijke termijn. Zeker nu de gemeente de structurele maatregelen maar blijft uitstellen, is dit van zeer groot belang.

Tamar Frankfurther; 17 maart 2021.

Zie ook: www.slotenoudosdorp.nl/sloterbrug-en-sloterweg/