Erik Swierstra

Johan van Weerdenburg overleden

‘Boertje’ Weerdenburg is op 84-jarige leeftijd na een kort ziekbed op 21 november 2022 overleden.

Johan was – met recht – een bekend Slotenaar. Bekend van het Caravan Centrum aan de Sloterweg, als dorpsraadslid, maar vooral als vrijwilliger voor de Sint-Pancratiuskerk.

In 2018 was Johan uiteraard paraat om ook de ophoging van het nieuwste deel van de begraafplaats persoonlijk te begeleiden.

Dubbel onderscheiden
Op 11 januari 2019 ontving Johan voor al zijn inzet voor Sloten het Wapenbord van de Dorpsraad en een jaar later kwam daar nog een Koninklijk lintje voor hem en voor zijn echtgenote Corrie bij. Johan zette zich al decennia lang, zelfs nog als kranige tachtigplusser, in voor de Slotense Sint-Pancratiuskerk.

Vele jaren was Johan dé steun en toeverlaat van de Sint-Pancratiuskerk, onder andere als penningmeester, toezichthouder op het groot onderhoud van het rijksmonumentale pand en als beheerder van het kerkhof, waar hij op 28 november onder grote belangstelling – na een Nederlandstalige viering – in het familiegraf is bijgezet.

Het zal kaal zijn om Johan nooit meer in zijn auto of op zijn fiets met achteruitkijkspiegel op het dorp te ontmoeten en zijn kenmerkende groet “geluk” toegewenst te krijgen…

Tamar Frankfurther; 28 november 2022.

Groot onderhoud aan Groene AS-eilanden langs Zwarte Pad

De provinciale Hoofdgroenstructuur De Groene AS, die loopt tussen de Ringvaartdijk en woonwijk De Aker, is bijna 30 jaar oud en toe aan een grondige opknapbeurt.

Op 7 december 2022 geeft de gemeente tussen 16 en 20 uur aan alle belangstellenden in Theehuis de Akermolen uitleg over de werkzaamheden, die buiten het broedseizoen worden uitgevoerd.

Om ervoor te zorgen dat bedreigde dieren weer kunnen overleven op de 12 eilandjes, moeten de meeste bomen, die hier spontaan zijn gaan groeien, gekapt worden.
Foto: Erik Swierstra.

Voor bedreigde soorten
De werkzaamheden zullen daarom pas in het najaar van 2023 kunnen beginnen en in het voorjaar van 2024 gereed zijn. De gemeente gaat de twaalf eilanden herstellen. Hierdoor kunnen zij weer hun bedoelde rol kunnen gaan vervullen om bedreigde diersoorten zoals de waterspitsmuis, noordse woelmuis en ringslang te helpen overleven. Ook het vlonderpad langs de eilanden wordt gerepareerd.

Bomen en compostlaag weghalen
De eilanden zijn hier in de jaren ’90 aangelegd als nat onderdeel van de Groene AS. Dit ecolont verbindt grote en kleine natuurgebieden tussen Amstelland en Spaarnwoude met elkaar. Ook Natuurpark Vrije Geer maakt er deel van uit.

Om de bedreigde dieren te helpen overleven, moeten de eilanden weer veel natter worden. Oorspronkelijk bestonden ze uit nat rietmoeras, maar door een wildgroei aan nieuwe bomen en de vallende bladeren zijn de eilanden zo droog geworden dat ze nu begaanbaar zijn. Dat was nooit de bedoeling.

Daarom gaat de gemeente de meeste bomen kappen en de compostlaag, die is ontstaan door de vallende bladeren, weghalen. Zo komt er ruimte voor rietland en kan de zon weer het omringende water verwarmen. Daar kunnen dan weer waterplanten gaan groeien, die het zuurstofgehalte gaan verhogen. Door dit alles worden de waterpoelen weer aantrekkelijk voor amfibieën om zich voort te planten.

Tamar Frankfurther; 26 november 2022.

Zie ook: Bomen en compostlaag weghalen

Straks overal betalen voor parkeren – behalve op Sloten?

Op 17 november 2022 maakte de gemeente Amsterdam bekend van plan te zijn om in 2024 betaald parkeren overal rónd Sloten te willen invoeren op maandag t/m zaterdag tussen 9 en 19 uur voor 1,60 euro per uur.

Vraag is: Wat gebeurt er als men straks alleen op Sloten nog gratis kan parkeren? 

De blauwe parkeerzones tonen het gebied waar betaald parkeren al eerder is ingevoerd. De uitbreidingen van het betaald parkeren staan in het rood en geel aangeduid. Sloten (behalve de parkeerplaats bij de Sloterwegrotonde) en bijna heel Oud Osdorp vallen dus buiten de nu voorgestelde betaalzones. Oud Osdorp ligt waarschijnlijk net wat te ver van de plekken waar in de toekomst betaald moet worden, maar Sloten ligt ‘om de hoek’ van De Aker en Nieuw Sloten, op de Osdorperweg geldt immers al decennia een (niet gehandhaafd) parkeerverbod…

Angst voor waterbedeffect?
Het wordt een lastig dilemma voor de Slotenaren. Iedereen wil het liefst dat het parkeren voor hemzelf (en zijn bezoek) gratis blijft, maar wat gaat er gebeuren als er ‘om de hoek’ in Nieuw Sloten en De Aker wél betaald moet worden? Krijgt het dorp dan niet juíst te maken met een enorme parkeerdruk overdag? Tijdens de inspraakprocedure, die duurt tot en met 20 januari 2023, kunnen ook Slotenaren hun mening geven. Sommigen vinden: “Nee, hier mag het betaald parkeren zéker niet ook worden ingevoerd! Prima voorstel om Sloten er buiten te laten.” Anderen staan er anders in en zeggen “Als er óveral rónd het dorp betaald parkeren wordt ingevoerd, dan hebben we geen keuze. Doe het dan ook maar hier.”

Parkeerdruk Sloten overdag lager
Dat de gemeente in bijna heel Nieuw-West maar niet op Sloten (en Oud Osdorp) betaald parkeren wil invoeren, komt doordat de parkeerdruk hier overdag lager is. Sloten staat vooral ’s avonds vol auto’s, maar op die momenten gaat het nieuwe parkeerbeleid juist niet gelden. Als de Slotenaren zouden willen dat het op Sloten ook ingevoerd zou gaan worden, dan moeten bewoners voor hun eerste parkeervergunning 70,90 euro per jaar gaan betalen. Op een bezoekersvergunning mag bezoek (maximaal 150 uur per kwartaal) voor 0,56 euro per uur parkeren. Voor mantelzorgers en bedrijven gelden aparte tarieven. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente.

Keuze aan Slotenaren
De discussie onder de Slotenaren over het al dan niet dan meteen ook maar invoeren van betaald parkeren op het dorp laaide, na het bekendmaken van dit voornemen, meteen fel op in de diverse groepsapps. Stadsdeelcommissielid Monique van ’t Hek (D66) stelde deze zorgen aan de orde in de stadsdeelcommissievergadering van 22 november. Zij verzocht portefeuillehouder Nazmi Türkkol om de Slotenaren actief hierbij te betrekken en aan henzelf de keuze te laten voor het al dan niet invoeren van betaald parkeren in hun dorp. Türkkol pakt dit signaal op.

Ervaringen uit Oud Osdorp
Landelijk Osdorp werd al eerder geconfronteerd met de invoering van betaald parkeren en dichtbij gelegen nieuwbouwwijken. Sinds in Buurt 10, de Suurhoffstraat en omgeving, parkeren niet langer gratis is, parkeren bewoners uit die wijk massaal langdurig op de parkeerplaatsen van sportpark De Eendracht. “De sportverenigingen hebben hierdoor minder parkeercapaciteit op trainingsavonden en in de weekenden met wedstrijden. Het is dus logisch dat ze daar straks ook betaald parkeren gaan invoeren. Zo rukt het betaalspook steeds verder op, zelfs in landelijk Osdorp…”, laat Oud Osdorper Hans de Waal desgevraagd weten.

De blauwe parkeerzones tonen het gebied waar betaald parkeren al is ingevoerd. De uitbreidingen van betaald parkeren staan in het rood en geel aangeduid. Sloten (behalve de parkeerplaats bij de Sloterwegrotonde) en bijna heel Oud Osdorp vallen dus buiten de nu voorgestelde betaalzones. Oud Osdorp ligt waarschijnlijk net wat te ver van de plekken waar betaald moet gaan worden, maar Sloten ligt ‘om de hoek’ van De Aker en Nieuw Sloten, op de Osdorperweg geldt immers al decennia een (niet gehandhaafd) parkeerverbod…

Tamar Frankfurther; 19 november 2022.

Verdrietig over, maar trots op dode das in De Oeverlanden

Op 23 juli 2022 is in De Oeverlanden een dode das gevonden. Zij lag op de oprijlaan naar de magazijnen, op het laatste stukje van de Genieweg.

“Hoogstwaarschijnlijk is het dier om het leven gekomen na een aanrijding met een auto”, laat bestuurslid van de vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’ Nico Jansen weten. “Dassen hebben een beperkt gezichtsvermogen en zijn actief als het compleet donker is.” Ecoloog Atze van der Groot beaamt dit: “Dassen zijn erg schuw. Helaas ontdekken we ze pas als ze verkeersslachtoffer zijn geworden.”

Das opgezet bij de Oeverlanden. Foto Nico Jansen

Slechts vijf dode dassen in 40 jaar
Het is zeer bijzonder dat een das in Amsterdam in deze omgeving voorkomt. “De vorige keer was al weer 11 jaar geleden. En de laatste das die dáárvoor in Amsterdam gezien is, was in 1989”, aldus ecoloog Van der Groot. Stadsecoloog Martin Melchers: “Ik heb er in de afgelopen 40 jaar vijf in Amsterdam mogen zien, maar helaas waren die wel allemaal dood”. De ecologen vonden deze vondst zo bijzonder dat zij ervoor gezorgd hebben dat het dode dier in de zomer uit de koeling van de Dierenambulance is gehaald en daarna is opgezet.

Zelden een das in nat Amsterdam
Dat er een das in De Oeverlanden is gevonden, is, volgens Nico Jansen, helemaal bijzonder: “De meest nabijgelegen leefgebieden van de das zijn in het Gooi. Best wel een eind lopen dus voor zo’n dier. De Oeverlanden zijn voor dassen en veel andere zoogdieren ook nog eens een moeilijk bereikbaar gebied. Dat komt doordat het natuurgebied omringd wordt door een gordel van verkeerswegen. Water schijnt voor deze dieren een minder grote hindernis te zijn.”

En zo vult ecoloog van der Groot aan: “Dassen houden van droge grond, zandlandschappen en bossen. Hier in De Oeverlanden van Amsterdam is er veengrond en dat is heel nat.” Maar, hoe komt deze das dan toch terecht in De Oeverlanden? “In een populatie dassen zijn er altijd wel een paar die op drift raken. Via allerlei natuurgebieden kunnen ze dan in De Oeverlanden terechtkomen. Maar de kans dat de das zich hier echt gaat vestigen, lijkt mij heel klein. Hier zijn teveel honden en auto’s. Dat is geen goed leefmilieu voor dassen.”

Zwanger?
Aanvankelijk dachten beide ecologen dat de das, een vrouwtje, zwanger was. “Ze was zo dik, dat dat voor de hand lag. Maar ja, in de zomer horen dassen helemaal niet zwanger te zijn en deze das had geen tepels en dat zou wel moeten als ze zwanger was geweest.” Op 26 juli maakte stadsomroep AT5 hier een nieuwsitem over met ecoloog Van der Groot.

Later viel het besluit om het dier te laten opzetten. Melchers: “Toen ze haar buik open hadden gemaakt ontdekten ze dat ze zich had volgevreten met bramen.” Mysterie opgelost. Op 8 november maakte AT5 hierover opnieuw een nieuwsitem, deze keer met ecoloog Melchers.

De das is nu opgezet en is sinds 15 november 2022 blijvend te bewonderen in de verzameling van het NME-centrum op het depot van De Oeverlanden.

Tamar Frankfurther; 15 november 2022.

* Met dank aan de redactie van AT5.

* Meer weten of deze bijzondere bewoner van De Oeverlanden? Lees het verslag van Nico Jansen.

Worden Slotenaren ‘duurzaamheids-koplopers’?

Een flinke groep Slotenaren kwam op initiatief van Slotenaren Monique van ’t Hek en Hans Bakker op 14 november 2022 naar het Dorpshuis om meer te horen over hoe zij hun oude huizen mogelijk kunnen gaan verduurzamen. Het werd een inspirerende bijeenkomst.

Duidelijk werd dat dit nog best wel een puzzel wordt, maar iedereen kan in ieder geval rekenen op de steun van projectdirecteur van de koplopers (02025) René Jansen, die Slotenaren uitnodigde om ‘koplopers in de Amsterdamse energietransitie’ te worden.

Werkgroep Verduurzaming Sloten
“Dat kunnen we dan wel het beste samen doen”, zeggen Monique van ’t Hek en Hans Bakker na afloop. “Hoewel alle huizen op het dorp verschillend zijn, kunnen we elkaar waarschijnlijk wel versterken. Kennis delen, samen werk laten uitvoeren door professionals (dat per huis mogelijk verschilt), samen materialen aanschaffen… We kunnen elkaar helpen en we zijn waarschijnlijk voordeliger uit. Er zijn meer mogelijkheden om samen te werken bij de verduurzaming van ons oude dorp dan je in eerste instantie zou verwachten.” Zij hopen dat heel veel bewoners gaan deelnemen aan dit project en zich aansluiten bij de nieuwe werkgroep Verduurzaming Sloten. Doet u mee? Stuur dan een mail of doe een briefje met uw gegevens in de brievenbus bij het Dorpshuis.

Veel praktische adviezen
Als ervaringsdeskundige stuurt René Jansen tegenwoordig een netwerk van koplopers aan. Het begint volgens hem met het onderzoeken wat de wensen en mogelijkheden voor verduurzaming in het oude dorpje zijn. “Het was prettig dat René aangaf dat hij voor ons als groep klaar zou staan met raad en daad. En hij deelde meteen ook al heel veel bruikbare adviezen voor de korte en de langere termijn met ons”, vertelt Slotenaar Suzan Jacobs na afloop. Mickey van der Stap, duurzaamheidscoördinator van stadsdeel Nieuw-West legde uit waar de gemeente en juist niet bij kan ondersteunen. 

Neem voor de zekerheid even contact op
Annette ten Doeschate, coördinator Duurzaam Erfgoed gemeente Amsterdam, gaf heldere uitleg over het gemeentelijke beleid dat in het beschermde dorpsgezicht en voor de vele monumentale woningen geldt. Voor grote verduurzamingsprojecten, zoals zonnepanelen, nieuwe kozijnen, isolatie aan de buitenkant van het huis moet nagenoeg altijd vergunning worden aangevraagd. Annette raadt iedereen aan om zich van tevoren vooral goed te informeren en niet zomaar te gaan investeren. “Dat voorkomt gedoe na afloop”, liet zij in juli 2022 al weten toen zij het nieuwe gemeentelijke beleid via de Nieuwsbrief Sloten-Oud Osdorp deelde. Team Duurzaam Erfgoed probeert bewoners die willen verduurzamen zo goed als mogelijk te begeleiden en de mogelijkheden te tonen zodat de (erfgoed)waarden van de huizen zoveel mogelijk behouden blijven. Wie vragen heeft kan mailen.

Verhaal uit Sloten zelf
Ook Slotenaar Jelle van Kempen kwam aan het woord. Hij vertelde bevlogen hoe hij zijn oude tussenwoning heeft geïsoleerd en zo duurzaam mogelijk heeft gemaakt. Hij heeft nagenoeg alles zelf gedaan en is daar ruim acht jaar geleden mee begonnen. Hij adviseert iedereen zijn woning eerst te isoleren. Hij heeft gekozen voor een rigoureuze aanpak, die uiteindelijk heeft geresulteerd in een zeer energiezuinige woning en nu een zeer lage gasrekening. Jelle gaat nu onderzoek doen naar de toekomstige verwarming van zijn woning. Wordt het een hybride warmtepomp of zijn er alternatieven? Jelle gaat het uitzoeken.

Tamar Frankfurther; 17 november 2022.

* Via deze link kunt u het beknopte overzicht ‘Regels zonnepanelen in Beschermd Dorpsgezicht Sloten en op monumentale panden in het kort’ raadplegen.

Strijd gaat door na verwerpen moties over Lutkemeerpolder

Het College van Burgemeester en Wethouders houdt vast aan het plan om distributiecentra in Lutkemeerpolder te bouwen.

Voorstellen van de SP en de Partij voor de Dieren om Voedselpark Amsterdam te ondersteunen en mogelijk te maken in de Lutkemeerpolder kunnen (voorlopig nog) niet op voldoende steun rekenen in de gemeenteraad.

Moties krijgen onvoldoende steun
SP-raadslid Erik Bobeldijk had het initiatief genomen voor het op 9 november 2022 in stemming brengen van twee moties. In de ene motie vraagt de gemeenteraad aan de wethouder om ten minste in overleg te gaan met alle betrokken partijen en zich te buigen over de ontwikkeling en realisatie van een voedselpark in de Lutkemeerpolder. De andere motie vraagt om een herziening van het bestemmingsplan van de Lutkemeerpolder zodat bijvoorbeeld door het opnemen van een ‘dubbele bestemming’ het Voedselpark hier ontwikkeld en gerealiseerd kan worden. Aangezien de coalitiepartijen (D66, GroenLinks, PvdA) (en het CDA tegen de tweede motie ) tegen stemden, zijn beide moties verworpen. Hoewel de vele vrijwilligers van Platform Lutkemeer van tevoren al bijna zeker wisten dat deze moties onvoldoende steun zouden vergaren, was dit toch weer een teleurstelling. Niet alleen voor Voedselpark Amsterdam, maar ook voor het behoud van het landelijk karakter van Oud Osdorp in het algemeen.

Gemeenteraadslid Erik Bobeldijk (SP) geeft in de raadzaal in de Stopera toelichting op beide moties over de Lutkemeerpolder. Dat GroenLinks, de PvdA, D66 en JA21 beide moties afwijzen, betekent dat zij zelfs niet in overleg willen gaan over de Lutkemeerpolder. Deze partijen plus het CDA willen ook het bestemmingsplan van de polder niet gedeeltelijk herzien. De VVD, PvdD, Bij1, DENK, Volt, FvD, Lijst Kabamba en de SP steunden beide moties wel. Foto: Jim Haijen.

Onbegrijpelijke keuze van College
“Het is onbegrijpelijk dat er wordt gekozen voor meer industrie in zo’n groen gebied. Amsterdam zou zo’n mooi initiatief voor stadslandbouw juist moeten omarmen”, zo liet de initiatiefnemer voor de moties Bobeldijk na afloop weten. Wel zegde wethouder Van Dantzig toe nog steeds open te staan voor een gesprek met de initiatiefnemers van het Voedselpark. Een aanzienlijk kleiner deel van de Lutkemeerpolder. Dan zou 12 in plaats van de beoogde 43 hectare volgens het stadsbestuur wel gebruikt kunnen worden voor een Voedselpark. Dat klinkt de onwetende toehoorder in de oren als ‘een kleine overwinning’, maar volgens Iris Poels van Platform Lutkemeer gaat het om “een koekje van eigen deeg”. Poels: “Die 12 hectare stond altijd al als landbouwgrond ingetekend. Het gaat dus niet om een nieuwe kavel, die eerst bestemd was als bedrijventerrein en nu voor landbouw. Bovendien gaat om het stuk grond waar wél pesticiden worden gebruikt en dus niet om die mooie vruchtbare biologische polderklei die wíj juist willen behouden en blijven gebruiken voor voedselproductie ín de stad. De gemeente gaat een wedstrijd uitschrijven voor deze kavel van 12 hectare. Uiteraard zullen wij als Platform Behoud Lutkemeer hier aan meedoen en een voorstel voor een voedselparkje voor indienen. Maar, het blijft erg verdrietig dat de gemeente juíst de meest vruchtbare grond wil gaan volbouwen met blokkendozen. Dat de Lutkemeerpolder wordt opgeofferd voor grote buitenlandse investeerders, die miljarden verdienen aan distributiecentra in Nederland.”

Bestemmingsplan deels aanpassen?
Een dag eerder pleitten vier insprekers in de stadsdeelcommissie van Nieuw-West voor het gedeeltelijk herzien van het huidige bestemmingsplan Lutkemeerpolder zodat hier óók stadslandbouw mogelijk wordt met gerelateerde bebouwing. Zo zou Voedselpark Amsterdam hier alsnog gerealiseerd kunnen worden. Dit voorstel komt ook nog in de gemeenteraad en de oppositie zal ook dan weer haar best doen om het College op andere gedachten te brengen en het voedselpark in de Lutkemeer mogelijk te maken.

DB stadsdeelcommissie steunt wijziging niet
Hans Homburg van Platform Behoud Lutkemeer volgde de stadsdeelcommissievergadering van Nieuw-West op 8 november nauwgezet en vatte samen wat besproken is: “In de loop van de behandeling zagen enkele politieke partijen er wel wat in om in de Lutkemeerpolder ook stadslandbouw mogelijk te maken, mede gezien de jarenlange maatschappelijke druk om hier een voedselpark te realiseren. De leden van het DB waren echter niet voornemens af te wijken van het officiële politieke standpunt van de centrale stad: Dus vasthouden aan bebouwing volgens het bestemmingsplan, dat op 24 april 2013 is vastgesteld door de gemeente Amsterdam. Zij wilden wel praten met de initiatiefnemers van Voedselpark Amsterdam, maar niet over het huidige bestemmingsplan.”

Geld weegt zwaarder dan groene idealen
Bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben de Amsterdammers opnieuw overwegend links en groen gestemd, maar dit is niet terug te zien in de besluitvorming van de wethouder. Het College van Burgemeester en Wethouders blijft ‘geld op de korte termijn’ zwaarder laten wegen dan ‘een duurzame stad in de toekomst’. De bekende argumenten over ecologie, duurzaamheid, biologische voedselvoorziening dicht bij huis en recreatieve kansen voor inwoners van het dichtbevolkte stadsdeel Nieuw-West worden gemakshalve genegeerd.

Aan de andere kant van de Lutkemeerweg, tegenover boerderij De Bioterbloem, is deze bedrijfshal al in aanbouw. Op 9 november is het erop of eronder voor de toekomst van de Lutkemeerpolder en dus van Oud Osdorp. Sommige delen van de polder zijn nog intact. “Een bouwstop en nu met elkaar in gesprek, over een duurzaam compromis. Dat zou het beste zijn”, aldus woordvoerder Iris Poels van Behoud Lutkemeer. Foto Hans Homburg.

Locatie Lutkemeer is verkeerstechnisch ongeschikt
Inmiddels krijgt een nieuw argument tégen de bouw van distributiecentra in de Lutkemeerpolder steeds meer aandacht: de logistiek. Op 10 november 2022 laat Parooljournalist Bart van Zoelen een aantal verkeersexperts aan het woord, die de bouw van distributiecentra in de Lutkeerpolder ontraden: “Verkeersdeskundigen zetten grote vraagtekens bij de bouw van distributiecentra in het groen van de Lutkemeerpolder.

Hans Homburg begrijpt niet waarom de gemeente de plannen voor de Lutkemeerpolder niet tenminste ‘on hold’ zet. Een gemeentelijke verkeersanalyse is in de maak. Het is breed bekend dat het verkeer in Nieuw-West nu al een bron van ergernis is door opstoppingen in de spits. En tóch wacht het College niet tenminste eerst de onderzoeksresultaten van deze analyse vreemd genoeg niet eerst af. Alleen het kruispunt uit de Lutkemeerpolder, de Etnastraat naar de Ookmeerweg, staat gepland voor aanpassing in 2023.De overige verkeersknelpunten worden pas later opgelost.”

Kees-Willem Rademakers, onderzoeker van voedsellogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA), noemt de plannen voor de Lutkemeerpolder “ondoordacht”. Ook hij is van mening dat de Lutkemeer ongeschikt is als locatie voor het aan- en afrijden van vrachtwagens: “Zowel de aanvoerroute vanaf de snelwegen als de binnenwegen de stad in schieten tekort. Het lijkt er daardoor op uit te draaien dat hier via Schiphol aangevoerde lading zal worden opgeslagen om daarna over het hele land gedistribueerd te worden. Dat is geen stadslogistiek en dus krijg je weer zo’n doos in het landschap waar vrachtwagens af en aan rijden.” Om zo’n distributiecentrum rendabel te maken gaat het volgens Rademakers al gauw om meer dan tienduizend voertuigen per week.

Geen behoefte aan distributie vanuit Lutkemeerpolder
Ook Walther Ploos van Amstel, HvA-lector citylogistiek, is kritisch. Hij noemt de plannen achterhaald: “In de Lutkemeer wordt iets van twintig jaar geleden ontwikkeld. Het gaat om heel klassieke open overslag met weinig toegevoegde waarde voor de Amsterdamse economie.” In de Lutkemeerpolder ziet hij juist kansen voor een mengvorm van een logistiek knooppunt met natuur en innovatieve bedrijvigheid, zoals een voedselbos, biologische stadslandbouw of vertical farming, de teelt van luxegewassen onder ledlicht. “Met lichte transportmiddelen als elektrische bestelwagens die groenten en kruiden in de stad bezorgen bij sterrenrestaurants die bereid zijn meer te betalen voor kwaliteit.”

Timing is vreemd
Niet alleen wacht de gemeente de resultaten van de eigen verkeersanalyse niet af, ook beide HvA-onderzoekers vinden het merkwaardig dat de plannen nu worden doorgezet. Binnenkort verschijnt namelijk ook een gemeentelijke strategie rond de vraag op welke plekken aan de rand van de stad zogenoemde ‘hubs’ kunnen komen voor stadslogistiek. “Naar verluidt komt de Lutkemeerpolder daar niet gunstig uit. Amsterdam zou die plannen toch tenminste moeten afwachten”, aldus de onderzoekers, die de Lutkemeer allesbehalve noodzakelijk vinden voor de bevoorrading van de stad. Wethouder Reinier van Dantzig blijft echter het tegendeel beweren en uitdragen dat “de distributiecentra in de Lutkemeer echt noodzakelijk zijn voor de bevoorrading van de stad”. Dat ter zake kundige onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam die noodzaak betwisten, lijkt de wethouder te negeren.

Tamar Frankfurther; 12 november 2022.

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van het artikel in het Parool van Bart van Zoelen va 10 november 2022: Plan voor distributiecentra in de Lutkemeerpolder is ‘achterhaald’ en ‘ondoordacht’.

Terugkijken naar stadsdeelcommissievergadering van 8 november 2022 vanaf tijdscode 59.40.

Zie ook:
* Toekomst van Oud Osdorp op 9 november in de gemeenteraad
* Toch bouwen voor leegstand in de Lutkemeerpolder?
* Al twee jaar uitstel herziening bestemmingsplan Lutkemeerpolder
* Groen houden Lutkemeerpolder is nu een politieke keuze

Wethouder buigt zich over analyse verkeer Sloterweg

Tijdens de stadsdeelcommissievergadering van 8 november 2022 (vanaf tijdscode 19.00) beantwoordde portefeuillehouder Nazmi Türkkol schriftelijke vragen van commissielid Piet Boon over de uitvoering van de in januari 2022 door de gemeenteraad aangenomen maatregelen om o.a. de Sloterweg verkeersveiliger te maken.

Boon denkt dat het verstandig zou zijn om de invoering van Variant 2A (de verkeersmaatregelen die leiden tot selectieve toegang voor doorgaand verkeer op de Sloterweg en de Laan van Vlaanderen) uit te stellen totdat de doorstroming op de S106 en de S107 is verbeterd.

Wethouder moet nu een keuze gaan maken
Portefeuillehouder Türkkol liet in zijn reactie weten dat niet het stadsdeel, maar de wethouder, aan zet is: “De gemeenteraad heeft hierover een besluit genomen dat vooral gericht is op het vergroten van de verkeersveiligheid op de Sloterweg.” Iedereen kan straks nog overal met de auto komen, maar de raad besloot dat de Sloterweg alleen voor de omwonenden nog een doorgaande weg blijft. Om te voorkomen dat de verkeersstroom dan dwars door woonwijk Nieuw Sloten zou gaan, zal ook op de doorgaande Laan van Vlaanderen sprake zijn van selectieve toegang.

Metingen namen lang in beslag
Türkkol: “In dat verkeersplan is ook opgenomen dat er eerst metingen gedaan zouden worden.” Daarom heeft de gemeente een nulmeting gedaan en gemeten hoeveel auto’s gebruikmaken van de betreffende wegen (Sloterweg en Laan van Vlaanderen) en of openstelling van de Laan van Vlaanderen op bepaalde tijden haalbaar is. Omdat in dit onderzoek onderscheid gemaakt moest worden tussen de kentekens van ‘het bestemmingsverkeer van de bewoners’ en van ‘het doorgaand verkeer dat van elders komt’, werd voor dit onderzoek alvast gebruik gemaakt van de scancamera’s. “Maar”, zo laat Türkkol weten “dat duurde allemaal wat langer dan verwacht. Eerst voldeed de software niet. Daarom moest er nieuwe software worden aangeschaft. Toen het onderzoek eenmaal goed was uitgevoerd, moesten eerst de gegevens nog geanonimiseerd worden. Door dit alles is er vertraging opgetreden, maar meetresultaten en de analyse daarvan liggen nu bij de wethouder. De wethouder moet nu keuzes gaan maken over het vervolg en informeert hierover de gemeenteraad. Ik zeg opnieuw toe dat, op het moment dat de wethouder haar keuzes heeft gemaakt, dat ik de ruwe data volledig met de stadsdeelcommissie en de bewoners zal delen.”

Automobilist moet wennen aan andere route
De portefeuillehouder reageerde ook op de zorgen van verschillende bewoners over de ‘verkeerschaos’ die ontstond door dat de Sloterweg afgelopen week een aantal dagen was afgesloten: “Het betrof werkzaamheden aan het asfalt. Die hadden niets te maken met het invoeren van Variant 2A en het veilig maken van de Sloterweg. Dat er na de afsluiting van een zo intensief gebruikte verkeersader eerst elders opstoppingen ontstaan, dat verbaast me niet. Dat is heel normaal en gebeurt vaak. Dat komt doordat automobilisten gewend zijn aan bepaalde vaste routes en eerst tijd nodig hebben om andere routes te vinden en daaraan te wennen. Dat het elders vastliep had niets te maken met dat de gemeente hier niet op was voorbereid.”

Tamar Frankfurther; 11 november 2022.

Zie ook: Sloterbrug en Sloterweg

Gemeente wijkt structureel af van bestemmingsplan

Naast het bouwplan op de locatie van de voormalige garage Kuykhoven speelt er nu een vergelijkbare zaak op het Sloterpleintje tegenover de molen, zo blijkt uit de zienswijze van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp.

Stadsdeelcommissielid en Slotenaar Monique van ’t Hek stelde hierover kritische mondelinge vragen in de stadsdeelcommissievergadering (vanaf tijdscode 1.05.50) van 8 november 2022.

Bouwaanvraag kiosken Sloterpleintje.

Wéér bestemmingsplan zomaar even aanpassen
Van ’t Hek: “Het is een patroon. Een ondernemer of projectontwikkelaar heeft een naar eigen zeggen ‘leuk’ plannetje voor in de Slotense dorpskern. Hij vraagt een vergunning aan. De gemeente werkt mee en past daarvoor en passant meteen het bestemmingsplan aan in een ‘uitgebreide’ procedure. Zonder participatie. Dat is toch vreemd? Eerst stelt de gemeente na zorgvuldige inspraak een bestemmingsplan vast. En later kan dat zomaar – zónder echte inspraak – worden veranderd omdat één ondernemer dat graag wil. Twintig kwalitatief zeer goede zienswijzen tégen dit bouwplan worden zomaar van tafel geveegd en de bezwaarmakers krijgen te horen dat ze het plan bij de rechter kunnen aanvechten. Ook nu staat de politiek weer buiten spel. Wie heeft er nog de macht in Nederland en in Nieuw-West? De politiek of de projectontwikkelaars en de ambtenaren?”

Onderzoeken hoe dit anders kan
Portefeuillehouder Doevendans reageerde, vergelijkbaar als eerder bij Kuykhoven, dat de gemeente de wettelijke procedure correct heeft gevolgd en dat de wet nu eenmaal geen echte participatie voorschrijft. Maar ook Doevendans is van mening dat hier sprake is van een patroon waar kritisch naar gekeken moet worden: “Ik ben aan het onderzoeken hoe het huidige vergunningenstelsel werkt en of, en zo ja hoe, we dat anders in kunnen richten. Ik wil dit graag samen met de stadsdeelcommissie oppakken.”

Tamar Frankfurther; 10 november 2022.

Toekomst van Oud Osdorp op 9 november in de gemeenteraad

Anders dan vorige week vermeld kunnen de gemeenteraadsleden van Amsterdam op 9 november 2022 al stemmen over de beide moties van de SP over de Lutkemeerpolder.

Tijdens de commissievergadering van 26 oktober 2022 bleek dat de hele oppositie van plan is om beide verkennende moties te steunen. Hopelijk zetten ook de collegepartijen GroenLinks, D66 en de PvdA de deur op een kier.

Aan de andere kant van de Lutkemeerweg, tegenover boerderij De Bioterbloem is deze bedrijfshal al in aanbouw. Op 9 november 2022 is het erop of eronder voor de toekomst van de Lutkemeerpolder en dus van Oud Osdorp. Sommige delen van de polder zijn nog intact. “Een bouwstop en nu met elkaar in gesprek, over een duurzaam compromis. Dat zou het beste zijn”, aldus woordvoerder Iris Poels van Behoud Lutkemeer.
Foto Hans Homburg.

Stuur vandaag nog een korte mail
Dat zijn toch de partijen die hun mond vol hebben over ‘verduurzaming’ van de stad, groene recreatie dichtbij huis, ecologie en voedselproductie liefst ín de stad. Blijven deze groene partijen vasthouden aan hun mantra’s “Het kan niet.”, “Het is te laat.” en “Het is te duur.”? Of zijn ze bereid om tenminste in gesprek te gaan en te onderzoeken of de komst van het Voedselpark Amsterdam op de vruchtbare klei in de Lutkemeerpolder mogelijk is. U kunt de woordvoerders van de drie partijen GroenLinks: Nienke van Renssen, de PvdA: Bastiaan Minderhoud en D66: Anne Wehkamp nog een korte mail sturen en uitleggen waarom zij volgens u per se vóór deze moties moeten gaan stemmen.

De tijden zijn veranderd
Namens de SP heeft Erik Bobeldijk beide moties ingediend. De partij probeert de komst van bedrijven in de Lutkemeerpolder al jaren tegen te houden. Bobeldijk: “We moeten tegenwoordig meer dan ooit rekening houden met CO2-uitstoot en stikstofdepositie. Dan is doorgaan op de oude weg onverstandig. En er ligt een uitstekend initiatief, namelijk Voedselpark Amsterdam.” In de ene motie vraagt de gemeenteraad aan de wethouder om tenminste in overleg te gaan met alle betrokken partijen en zich te buigen over de ontwikkeling en realisatie van een voedselpark in de Lutkemeerpolder.

De andere motie vraagt om een herziening van het bestemmingsplan van de Lutkemeerpolder zodat bijvoorbeeld door het opnemen van een ‘dubbele bestemming’ het Voedselpark hier ontwikkeld en gerealiseerd kan worden.

Lees verder voor inspiratie voor uw mail aan D66, GroenLinks en de PvdA…

De bankjes in de Riekerpolder van ‘De Oeverlanden Blijven’

In de Riekerpolder, of wat daar nog van over is, staan op diverse plaatsen bankjes, geplaatst door de Vereniging ‘De Oeverlanden Blijven’. Deze bankjes zijn zowel een plek om even uit te rusten als een eerbetoon aan diverse mensen die in het verre en nabije verleden van betekenis zijn geweest in de Riekerpolder.

De eerste bankjes zijn in 2020 door Nico Jansen geplaatst langs het Jaagpad, de zuidelijke begrenzing van de Riekerpolder, die zich oorspronkelijk uitstrekte van de Sloterweg tot aan de Nieuwe Meer. Onder andere is er het ‘bankje van Jacq. P’, dat herinnert aan Jacq. P Thijsse, de bekende natuurbeschermer uit de eerste helft van de 20e eeuw.

Door op onderstaande afbeelding te klikken is een grotere weergave mogelijk.

Kaart van het zuidelijke deel van de Riekerpolder met daarop aangegeven de zestien bankjes. Stand oktober 2022. Bron: www.oeverlanden.nl/bankjes/

Inmiddels zijn er enkele oude bankjes door nieuwe exemplaren vervangen en vooral in 2021 en 2022 zijn er een reeks nieuwe bankjes bij geplaatst, niet alleen langs het Jaagpad (totaal nu negen stuks), maar ook in het natuurgebied De Oeverlanden en op enkele andere locaties elders in de Riekerpolder. Hieronder een alfabetisch overzicht van de nu aanwezige achttien bankjes (stand oktober 2022).

De informatie over de diverse bankjes en de plattegrond zijn afkomstig van initiatiefnemer Nico Jansen (‘Hoofd buitenmeubilair van de Oeverlanden’). Zie ook: het artikel ‘Banken met uitzicht’ in ‘Oever 84‘, najaar 2022, en: www.oeverlanden.nl/bankjes/. Hier is ook een interactieve kaart te bekijken waarop kan worden doorgeklikt naar de diverse bankjes en hun locaties.

De bankjes
Overal in De Oeverlanden zijn bankjes geplaatst van robuust eikenhout. Elk bankje is gewijd aan iemand die van betekenis is geweest voor de geschiedenis van het gebied. In het overzichtskaartje is de plaats van de bankjes aangeduid. Hieronder een korte beschrijving van de persoon aan wie het bankje is gewijd.

Bas van Wijk (1996-2020)
Op de pier in het Nieuwe Meer is in augustus 2021 een bank geplaatst als eerbetoon aan de vorig jaar daar vermoordde Bas van Wijk. Deze bank is er gekomen op initiatief van de heer Banshi van restaurant Aquarius. Hiermee krijgt de herinnering aan deze tragedie een blijvende plek in de Oeverlanden. Een plek van herinnering met een mooi uitzicht op het water. Zie ook: Bas van Wijk.

Betje Polak (1901-1980)
Onderzoekster in de Riekerpolder. Haar proefschrift in 1929 behandelde de samenstelling van het Hollandse veen. Pionier van het veenonderzoek in Nederland en in de Tropen. Volgens haar onderzoek is het Nederlandse laagveen in feite verdronken hoogveen. Zie ook: Betje Polak.

Chris Arntzen (1920-2012)
Schoolmeester handenarbeid en decennialang secretaris van de vereniging ‘De Oeverlanden Blijven’. Drager van de gouden speld van de Gemeente Amsterdam en erelid van de vereniging. Zijn creatieve denken vond voor elk probleem wel een oplossing. Schilder en tekenaar van de Nieuwe Meer en omgeving. Zie ook: Chris Arntzen.

Clovis Cnoop Koopmans (1925-2008)
Rechter en raadslid voor de Partij van de Arbeid van 1982 tot 1990. Hij heeft er mede voor gezorgd dat de Oeverlanden onbebouwd zijn gebleven door in 1985 dit gebied van de lijst van bouwlocaties af te laten voeren. Ook heeft hij gezorgd voor behoud van de Kleine Komedie. Zie ook: Clovis Cnoop Koopmans.

Ger van Zanen (1929-2015)
Amsterdammer van geboorte, opgeleid tot veldbioloog / florist door Jacob Heimans, werd hij biologieleraar in Bussum. Voor de vereniging ‘De Oeverlanden Blijven’ verzorgde hij tal van excursies over planten, grassen en paddenstoelen. Hij heeft in 1998 een uitgebreide inventarisatie gemaakt van de planten in de Oeverlanden. Zie ook: Ger van Zanen.

Henk Gerritsen (1948-2008)
Kunstenaar en botanicus. Hij was op 12 januari 1984 één van de oprichters van de vereniging ‘De Oeverlanden Blijven’. Zie ook: Henk Gerritsen.

Henk Smit (1938-2016)
Henk kwam uit de Schinkelbuurt, zijn hart lag in de Zuidwesthoek van Amsterdam; Sloten, het Jaagpad en de Oeverlanden. Als bioloog was hij nog opgeleid door botanicus Jacob Heimans, de zoon van Eli Heimans. Sinds de oprichting in 1984 steunde hij de vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’ met raad en daad om dit gebied zo mooi mogelijk te houden. Vrij van woningbouw. Henk Smit heeft veel invloed gehad op ‘het groen’ in en rond Sloten. Dat deed hij als tuinder van volkstuinpark Eigen Hof, waar hij al heel vroeg aandacht vroeg voor ecologie en duurzaam tuinieren. Dankzij Henk is het Siegerpark bij de Sloterweg behouden en nog steeds een oase van rust. En het was ook zijn idee om achter de ‘afgehakte’ percelen aan de Sloterweg een ecologische zone in Nieuw Sloten aan te leggen. Nu genieten velen hier dagelijks van de Peilscheidingskade van het aangename wandelpad. Zie ook: .

Jac. P. Thijsse (1864-1945)
Geestelijk vader van het Amsterdamse Bos en de Oeverlanden. In 1908 schreef hij al over de ‘Parkenquaestie’: “Op deze manier krijgen we zonder groote onkosten niet een park maar een parklandschap met het Nieuwe Meer als centrale waterpartij.” Algemeen Dagblad; 11 januari 1908. Zie ook: Jac. P. Thijsse.

Jan P. Strijbos (1891-1983)
Natuuronderzoeker, fotograaf en publicist. Hij deed onderzoek naar de blauwe reiger in de kolonie aan de Sloterweg in de Riekerpolder. Zie ook: Jan P. Strijbos.

Jan Swammerdam (1637-1680)
Medicus en natuuronderzoeker, met name de ‘bloedloze dierkens’. Goed observeren is de basis van alle kennis. De bijenkoning bleek een koningin. Zie ook: Jan Swammerdam.

Josephine (Fien) Hoogmoed-v. Lienen (1920-2012)
Met haar dalmatiërs wandelde ze tientallen jaren door de Oeverlanden en de Riekerpolder. Onderwijl ruimde ze het zwerfvuil op. Een markante dame met een lang leven rond de Nieuwe Meer. Zie ook: Josephine Hoogmoed.

Lodewijk Napoleon (1778-1846)
De jongere broer van Napoleon Bonaparte was koning van Holland van 1806 tot 1810. Hij wilde de scheepvaart bevorderen en daarmee de economie van Holland verbeteren. De overtoom tussen de Kostverlorenvaart en de Schinkel werd in 1809 vervangen door een sluis (Overtoomse Sluis) om de vaarweg geschikt te maken voor grotere schepen. Tevens werd het Jaagpad aangelegd om de schepen te kunnen helpen bij ongunstige wind naar de Haarlemmermeer te varen. Zie ook: Lodewijk Napoleon.

Milo van der Veen (2006-2021)
Geboren en getogen in de Riekerpolder en de Oeverlanden van de Nieuwe Meer. Door een noodlottig ongeval gestorven. Zie ook: Milo van der Veen.

Nel Ypenburg (1923-2016)
Arts en plantkundige. Liefhebber van het Nieuwe Meergebied, de Oeverlanden en de Riekerpolder. Zij inventariseerde het rijke plantenleven in de Oeverlanden in het begin van deze eeuw waarvan het verslag nog steeds te zien is op de website van de vereniging ‘De Oeverlanden Blijven’. Zie ook: Nel Ypenburg.

Rein Cremer (1947-2021)
Bioloog en dertig jaar lang de begeesterde werkmeester van de beheervrijwilligers van vereniging ‘De Oeverlanden Blijven’.
Loofzanger
Een herfstblad dwarrelt van boom naar boom,
naar de grond en weer omhoog naar een tak.
Zingt daar zijn lied.
Rein Cremer Leknin, november 2003.
Zie ook: Rein Cremer.

Rembrandt van Rijn (1606-1669)
Toen het na 1650 economisch minder ging met zijn portretschilderijen, ging hij op stap in de omgeving van Amsterdam en raakte bekoord door de schoonheid van het polderland, doorsneden met water. Een mooie tekening is “Zicht op de Schinkel” met de stad op de achtergrond. Ook de Sloterweg en de Osdorperweg werden door hem getekend met pittoreske boerderijen en landarbeidershuisjes. Maar ook het Amstelland en de oevers van de Zuiderzee wist hij zeer te waarderen. Zie ook: Rembrandt van Rijn.

Overige banken
In 2022 zijn er ook enkele banken geplaatst die niet naar personen vernoemd zijn. De bank van Bella Vista en de bank van Famos verwijzen naar een verdwenen uitspanning en sportvelden. Voorts zijn er nog twee naamloze picknickbanken geplaatst.

Bella Vista
Een uitspanning aan het Jaagpad nummer 123, in de oude nummering van de gemeente Sloten nummer A 368. Het gebouw stond op de plek waar nu het dijklichaam van de A10 ligt. Daar had men een wijds uitzicht over de Nieuwe Meer en na 1934 ook over het prille Amsterdamse bos. Na de oorlog moest Bella Vista wijken voor uitbreidingen van de stad. Voor zover bekend is het gebouw rond 1970 gesloopt. De veelvoorkomende sneeuwklokjes bij de kruising van het Jaagpad met de Riekerweg zijn misschien nog een overblijfsel uit de tuin van Bella Vista. Zie ook: Bella Vista.

FAMOS
Afkorting van de Federatie Amsterdamse Middelbare scholen voor Ontspanning en Sport. Sinds de annexatie van de gemeente Sloten in 1921 waren er een aantal sportvelden tussen het Jaagpad en de Volkstuinen van Ons Buiten. Aan Jaagpad 129, komend vanuit de stad net voorbij Bella Vista, was er een kantine en een botenhuis. In 1962 is het complex verlaten. De sportvelden zijn vervolgens onder een dikke laag zand verdwenen. Sindsdien is hierop het Jaagpadbos gegroeid. Zie ook: FAMOS.

Picknickbank in het Jaagpadbos
Op alle banken staat VDOB (Vereniging De Oeverlanden Blijven) met het jaartal van plaatsing.

Picknickbank nabij de Schinkelbruggen
Op de achtergrond de Schinkelbruggen van de Ringweg A10. Aan de linkerbeeldband stond vroeger de uitspanning Bella Vista.

De Bank van de Vereniging de Oeverlanden Blijven!
Voor het verenigingsgebouw ‘De Waterkant’ staat een extra lange bank met de naam van de vereniging.

Tekst en foto’s: Erik Swierstra; oktober 2022.
De foto’s zijn gemaakt in september-oktober 2022.
Werkgroep Historie Sloten-Oud Osdorp

Zie ook:
www.oeverlanden.nl/bankjes/

*