Erik Swierstra

‘Kampers schooltje’ in Oud Osdorp wordt gemeentelijk monument

Dit ‘verborgen gebouwtje’ in Oud Osdorp is speciaal gebouwd als school voor de kinderen van het toen nabijgelegen woonwagenkamp ‘De Rolleman’.

Op 29 maart 2022 heeft het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Nieuw-West besloten om dit voormalige schoolgebouw aan de Osdorperweg 665 als gemeentelijk monument aan te wijzen.

Een lagere school voor kampkinderen, kort na de bouw; 26 juli 1955.
Foto: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam.

Uniek voor Amsterdam
Het DB volgt hiermee het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). Projectcoördinator Monumenten van stadsdeel Nieuw-West Jasmin Sporer: “Dit voormalige schoolgebouw is in 1954 gebouwd. Het is ontworpen door een architect die in dienst was van de toenmalige gemeentelijk Dienst der Publieke Werken Amsterdam.

Het pand is van bijzondere cultuurhistorische betekenis en zeldzaam voor Amsterdam. Het gebouw verleent zijn architectonische en stedenbouwkundige waarde aan de nog herkenbare opzet van de tweeklassige school en aan de typische architectuur voor de jaren vijftig van de twintigste eeuw waarin het gebouwd is. Ook de vrije ligging in het polderlandschap maakt het pand bijzonder.”

De voormalige school voor kampkinderen in gebruik als ‘honk’ voor padvinders;
5 juli 2020. Foto: Erik Swierstra.

Daarna Scouting; nu Terragon
Nadat de school was gesloten, vormde het gebouw jarenlang de thuisbasis van scoutinggroep Aladdin. Na afloop van de jaarlijkse Dodenherdenkingen op de Osdorperweg praatte iedereen hier altijd genoeglijk na met wat koffie en koek. De Dorpsraad organiseerde hier ook een paar keer per jaar zijn vergaderingen. Bij die vergaderingen stonden dan meestal vooral Oud Osdorpse onderwerpen op de agenda.

Tegenwoordig hebben Minne en Claudia hier hun magische wereld Terragon gecreëerd. Wie het hek passeert, komt in een heel andere wereld terecht vol inspirerende activiteiten, verhalenworkshops en een beetje magie. Ook de natuurtuin rond het pand straalt avontuur en creativiteit uit.

Tamar Frankfurther; 7 april 2022.

Speciaal Boekenweekgeschenk met Publieksprijs Nieuw-West

Boekhandel Meck & Holt aan de Tussen Meer 46 in Osdorp heeft voor de vijfde keer een eigen boekenweekgeschenk voor Nieuw-West gemaakt.

Met daarin net als eerdere jaren ook weer historische bijdragen over het landelijke gebied. Wie tijdens de Boekenweek (9 tot en met 18 april 2022) bij Meck & Holt voor tenminste € 20 een boek aanschaft, krijgt naast het gewone Boekenweekgeschenk ook de uitgave ‘Nieuw-West Side Stories: vijfde jaargang’ cadeau.

Jaagpad 200-201, de woning bij het Kruithuis. Op de voorgrond het smalspoor voor materiaaltransport; juni 1953. Foto: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam.

Transitie van het grondgebied van Sloten naar Nieuw-West
Het eigen Boekenweekgeschenk van Nieuw-West bevat vooral verhalen uit en over de Westelijke Tuinsteden, maar ook deze keer zijn er weer bijdragen opgenomen die vooral gaan over de historie van het ontstaan daarvan en de periode daarvoor. Zo schreef Erik Swierstra ook voor deze editie weer historisch interessante verhalen over de veranderingen die in de 20e eeuw plaatsvonden op het grondgebied van de voormalige gemeente Sloten. Zijn teksten dragen de titels de ‘Geschiedenis van Sloterplas en Sloterpark’ en ‘De Westelijke Tuinsteden van Amsterdam’.

Terug naar de jaren zestig
Jan Loogman schreef een lezenswaardig verhaal over het landelijke gebied halverwege de 20e eeuw: “Toen de stad nog ver weg was. Die grensde aan de Postjeskade. Wie wist er van de plannen om ook de rest van de polders onder het zand te werken en flats neer te zetten? Niemand hoorde je over de tuinsteden; tenminste niet hier in de polders.”

Het Jaagpad bij de Nieuwe Meer
Bijzonder is ook de bijdrage van Marian Merkestein, waarin zij haar prilste levensherinneringen aan de Nieuwe Meer deelt. Dat resulteert in een mooi sfeerbeeld van toen zij in de eerste helft van de jaren vijftig in ‘Het Kruithuis’ aan het Jaagpad 200 woonde. Ver van de bewoonde wereld. Omringd door ongerepte natuur en water.

Het Kruithuis maakte deel uit van de Stelling van Amsterdam. Het ontleende zijn naam aan de militaire magazijnen achter het huis waar munitie lag opgeslagen. “Vandaar dat wij achter een imposant hekwerk woonden. De aanvoer ging over water. Afgemeerd aan de grote steiger voor ons huis, werd de munitie uitgeladen en op lorries gezet, die op de rails naar de opslagplaatsen rolden.” De andere helft van van de twee-onder-een-kapwoning, met nummer 201, werd bewoond door veldwachter Tiemen Dijkema, die werkte vanuit het Politiebureautje in de Slotense dorpskern.

Zie ook: Herinneringen aan Jaagpad nr. 200 bij de Nieuwe Meer

Publieksprijs
Boekhandel Meck & Holt verbindt een leuke Publieksprijs aan hun vijfde in eigen beheer uitgegeven boek. Als lezer kunt u aangeven wat u de beste drie verhalen uit deel vijf van de ‘Nieuw-West Side Stories’ vindt. De auteur van de bijdrage met de meeste stemmen wint de ‘Publieksprijs Nieuw-West 2022’, een bedrag van € 1.000. Wie zijn stem uitbrengt, maakt kans op een van de vier tegoedbonnen voor € 200, € 100, € 50 en € 25, bij Meck & Holt te besteden. Voor meer informatie over deze wedstrijd klik hier.

Tamar Frankfurther; 4 april 2022.

Nieuwe Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp stelt zich voor

Het is goed nieuws dat zich ook nu weer acht bewoners van het landelijke gebied beschikbaar hebben gesteld om zitting te nemen in de nieuwe Dorpsraad.

In principe vormen zij tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp.

Afscheid van drie dorpsraadleden en ondersteuner
Nu de nieuwe raad van start gaat, betekent dat ook dat er afscheid is genomen van twee vrijwilligers, die al jaren lid waren van de Dorpsraad, Liesbeth Berghuis en Gerrit Oostendorp en van Irene Hemelaar, die de afgelopen vier jaar in de Dorpsraad zat.

Liesbeth heeft in de loop der jaren veel georganiseerd, bijvoorbeeld de uitjes voor de vrijwilligers. Het idee om een verjaardagskalender met historische afbeeldingen uit het landelijke gebied te maken, kwam van haar. Liesbeth blijft betrokken bij de toekomst van het Dorpshuis. Gerrit Oostendorp heeft zich in de loop der jaren onder andere gespecialiseerd in de subsidieaanvragen en het bestuurlijke contact hierover met de gemeente. Gerrit zwaait – hoewel hij inmiddels niet meer in het gebied woont – ook nog niet helemaal af. Hij gaat helpen bij de fondsenwerving om het Over de Rand-speelterrein in Oud Osdorp te kunnen realiseren. Irene zette zich vooral in voor verschillende projecten in haar woonomgeving, Oud Osdorp. In het bijzonder voor het veilig maken van de Osdorperweg en het tegen gaan van de geluidsoverlast van Schiphol en van evenementen op de Polderheuvel. Ook Martine Heijstee, die de Dorpsraad ondersteunde, is gestopt. De redactie dankt allen heel hartelijk voor hun  jarenlange inzet en betrokkenheid.

Zowel uit Sloten als uit Oud Osdorp
Het was niet nodig om verkiezingen te organiseren. Er hadden zich immers minder dan elf bewoners aangemeld, het maximaal aantal personen dat in de Dorpsraad zitting kan nemen. De nieuwe Dorpsraad telt zes leden, drie uit Sloten en drie uit Oud Osdorp. In totaal worden die zes zetels door acht personen ingevuld. Dat kan omdat vier bewoners kiezen voor het duo-lidmaatschap van de raad.

Voorstelrondje
Waarom stellen Jennifer Brouwer & Pieter Haex, Sjoerd Jaasma, Ray Kentie, Christel Maijer, Piet Renooy, Saskia van der Pol & Mireille de Ridder zich (opnieuw) beschikbaar voor dit vrijwilligerswerk? Zij stellen zich hieronder op hun eigen manier voor. De nieuwe Dorpsraad is nog niet volledig bijeen gekomen. Daarom kon er nog geen groepsfoto worden gemaakt. Ook heeft de nieuwe ploeg nog niet bepaald wie welke bestuurstaken gaat krijgen.

Jennifer Brouwer (40)
Ik ben Jennifer Brouwer, woon nu bijna vier jaar op Sloten, aan de Osdorperweg. Samen met Pieter Haex ben ik duoraadslid van de Dorpsraad. Ik was al eerder lid van de werkgroep Sloten.

Wij hebben thuis vier katten en twee konijnen en zijn soms ook pleegouders voor katten van Stichting Amsterdamse Zwerfkatten, die hier op Sloten is gevestigd.

Verder hebben jullie me wellicht ook wel eens gezien in de zomer in het snoephuisje van de Speeltuin Sloten. Op de maandagen en dinsdagen, als de cafetaria ‘Tuin van Sloten’ gesloten is, kunnen bezoekers bij mij terecht voor een versnapering of een luisterend oor. Ik heb zin om deel uit te gaan maken van de Dorpsraad en het goede werk van onze voorgangers voort te zetten.

Pieter Haex (39)
Mijn naam is Pieter Haex en ik ben geboren en getogen in Weert, Limburg. Sinds 2008 woon ik in Amsterdam en deze maand woon ik twee jaar aan de Osdorperweg op Sloten. Ik heb Economie gestudeerd in Nijmegen en ben daarnaast afgestudeerd als Register Controller.

Ik werk als Hoofd Bedrijfsvoering / Controller bij het Holland Festival en ben al jaren lid van een Amsterdamse Lions Club (service club / vrijwilligerswerk). Naast dat lidmaatschap ben ik ook penningmeester van een van de zes Nederlandse Lionsdistricten. Ik ben onlangs lid geworden van tennisvereniging DDV, nadat ik het plezier terugvond tijdens wintertrainingen in het Frans Otten Stadion. Ik spreek regelmatig af met vrienden voor een biertje in bruine kroeg, ben graag buiten en hou van kunst en cultuur (podiumkunst, musea, concerten etc.) in de breedste zin.

Ik woon met veel plezier op Sloten en hou van het dorpse karakter. Ik wil lokaal mijn steentje bijdragen aan een mooier dorp en fijnere leefomgeving. Eerder werd ik al penningmeester van de Molen van Sloten en vanaf nu dus ook duo-lid van de Dorpsraad samen met Jennifer Brouwer.

Sjoerd Jaasma (63)
Ik ben Sjoerd Jaasma en in het dagelijks leven werk ik als sociaal advocaat. Na 25 jaar hebben recentelijk we ons kantoor van Nieuw-West verhuisd naar Buitenveldert. Ik woon met erg veel plezier sinds 1992 aan de Sloterweg, middenin het oude dorp. Mijn twee, inmiddels volwassen kinderen zijn hier geboren. Ik ben in 2002 actief geworden in de Dorpsraad, sinds 2004 als voorzitter. Ik vind het belangrijk dat mensen zich inzetten voor hun woonomgeving en dat is ook de reden waarom ik lid geworden ben van de Dorpsraad. We wonen hier erg mooi en de combinatie van dorp en stad is hier gewoon optimaal. Graag wil ik dit zou houden, maar dat hoeft niet te betekenen dat ik tegen iedere vernieuwing of verandering ben. Ik vind het ook belangrijk dat de buren elkaar kennen en naar elkaar omkijken en dat we zo nu en dan samenkomen. Ik heb het zingen onder de kerstboom opgezet en de bevrijdingspicknick met muziek van de Wester Harmonie bedacht. Ik hoop dat nog vele jaren te mogen blijven doen.

Ray Kentie (65)
Mijn naam is Ray Kentie en ik woon sinds 2000 aan de Osdorperweg in Oud Osdorp. In mijn werkzame leven ben ik architect. Nadat op de Osdorperweg ben komen te wonen, ben ik vrijwel onmiddellijk lid en voorzitter geworden van de werkgroep Landelijk Oud Osdorp. Op die manier ben ik in contact gekomen met de Dorpsraad waar ik in 2010 lid van werd.

In deze al lange periode van betrokkenheid werd mijn liefde voor het landelijke gebied alleen maar groter. Naast de bezigheden rond het landelijk gebied, ben ik ook betrokken bij de 4 mei-herdenkingen in Oud Osdorp. Talloze malen heb ik daar namens de Dorpsraad het woord mogen voeren.

Ik heb al veel meegemaakt in Oud Osdorp. De komst van de Westrandweg (A5) dwars door het gebied en het behoud van flora en fauna, bestemmingsplan-issues, het verkeer en de onveiligheid op de Osdorperweg, de situatie rond de dancefeesten op de Polderheuvel, het revitaliseren van het Over de Randterrein aan de Osdorperweg, de ontwikkelingen rond de Slibvelden en de Lutkemeerpolder… Te veel om op te noemen. Er speelt veel in Oud Osdorp. Op al die terreinen is al veel werk verzet en er is in de komende tijd zeker nog veel werk aan de winkel. Ik hoop dan ook van harte dat we de werkgroep Landelijk Oud Osdorp – na de corona-dip – weer nieuw leven in kunnen blazen.

Mijn focus is vooral gericht op Oud Osdorp, maar mijn expertise over bouwen, komt ook op het Dorp Sloten goed van pas. Door lid te zijn van de Dorpsraad, is mijn verbondenheid met het gebied in de jaren versterkt. Uiteraard ben ik altijd van de partij, bij samenkomsten zoals zingen rond de Kerstboom. Meestal verzorg ik dan de ‘poffertjes’. Dat is óók belangrijk.

Christel Maijer (46)
Mijn naam is Christel Maijer en ik woon nu zo’n acht jaar in Oud Osdorp met mijn man, twee bonuskids en mijn zoontje van 6. Ik heb twee jaar geleden Stadslandgoed Nieuw-West opgericht. Dit is een coöperatie van buurtboeren, bewoners en het Groene Brein. Deze coöperatie houdt zich bezig met het behouden en verbeteren van groen in de buurt. Zo doen wij aan regeneratief boeren in samenwerking met de Universiteit van Wageningen. De bodemkwaliteit verbeteren is namelijk van essentieel belang voor ons voedsel en drinkwater. Op die manier kun je uitgeputte grond weer vruchtbaar maken. Om deze reden houden wij in de Osdorper Bovenpolder ook een klein aantal vleeskoeien, zodat zij hun mest uitlopen en vertrappen in de bodem.

Verder verzorgen wij we het ecologisch beheer van de dijken in de buurt met behulp van onze schapen. We gaan de oude schaapsherder weer terug brengen in onze polder. Daarom gaan we binnenkort een samenwerking met een zorginstelling starten, die ‘klusjes op de boerderij’ gaat doen. Op deze manier kunnen we jong volwassenen in het autistisch spectrum een zinvolle en leuke dagbesteding bieden. Kortom, ‘zorgen voor elkaar’, ‘groen’ en ‘het historisch karakter van onze polders’ zijn voor mij erg belangrijk. En de ideeën van de Dorpsraad sluiten daar naadloos op aan. Bovendien gaat mijn zoontje al bijna twee jaar naar SBO de Driesprong op Sloten. Ook daar ben ik dus bekend en dat maakt voor mij de cirkel rond. Ik heb er zin in!

Piet Renooy (66)
Mijn naam is Piet Renooy. Ik woon inmiddels al weer dertig jaar langs de Sloterweg, aan de uiterste oostkant. Dus vlakbij de Johan Huizingalaan. Het beschermen van die mooie Sloterweg is één van de beweegredenen om actief te blijven in de Dorpsraad, nu al weer voor de vierde termijn. Het gebied van de Dorpsraad, met de oude kernen Sloten en Oud Osdorp, fascineert me ook omdat het op de rand van stad en land ligt, een unieke positie. Maar ik weet ook hoe kwetsbaar die positie is, met de continue druk vanuit de stad. Het steeds weer voller bouwen van ‘mijn’ stuk Sloterweg is daar een illustratie van. In protest daartegen stonden we de afgelopen tijd al verscheidene keren bij de rechter. Van huis uit ben in sociaal geograaf, ben altijd actief geweest in beleidsonderzoek. Nu werk ik nog voor de UvA en ben als adviseur betrokken bij de provincie Utrecht.

Saskia van der Pol (39)
Samen met mijn man en drie jongens (8, 7 en 3) woon ik sinds 2017 met veel plezier aan de Osdorperweg in Oud Osdorp. We wonen in een dijkwoning, die om de hoek van de voormalige Lutkemeerschool ligt. We hebben aan de achterkant van het huis een betoverend mooi uitzicht over de Osdorper Bovenpolder. Wat ons aansprak om hier te komen wonen? Het dorpse en boerenkarakter, de mooie natuur, goede energie en dat dat alles tegelijkertijd zo dicht bij de stad is.

Ik heb mij aangemeld voor de Dorpsraad omdat ik mij wil inzetten voor het behouden maar deels ook vernieuwen van dit gebied door positieve elementen toe te voegen. En ik vind het ook belangrijk om de sociale cohesie onder de bewoners te vergroten. Daarom heb ik vorig jaar mee gedaan aan het ‘BoostJeBuurt Programma’ van ‘Amsterdam Impact’ voor het ontwikkelen van een Buurt-Dijktuin met Bakkerijtje & koffiehoek. We namen deel aan het buurtbudget en we kregen maar liefst 530 stemmen voor dit leuke concept!

Als moeder van drie is ook de veiligheid van de Osdorperweg een zeer belangrijk thema voor mij. Dat geldt ook voor het behoud van de rust en het groen in deze prachtige omgeving! Ik ben duo-raadslid met Mireille de Ridder.

Mireille de Ridder (53)
Mijn motto is: “Optimisme is een plicht”. Zes jaar geleden verhuisde ik vanuit de binnenstad naar Oud Osdorp, een prachtige, groene rafelrand binnen de republiek Amsterdam. Ik werd verliefd op dit landelijke stukje Mokum en daardoor werd ik een actieve en betrokken bewoner. Zo neem ik deel aan verschillende klankbordgroepen en dialoogtafels van de gemeente en spreek ik in bij het stadsdeel of de Stopera om zo mee te werken aan een veilige en prettige woonomgeving. De stad groeit, waardoor ons gebied onder druk komt te staan. Immers: meer woningen, meer bedrijven en meer (vlieg)verkeer. Via de Dorpsraad wil ik me dan ook inzetten voor het behoud van het historische polderlandschap, voor een evenwichtige afweging tussen groei en groen en om meer verbinding tussen bewoners te creëren. Ik kom graag te weten wat de mensen nodig hebben in dit vaak vergeten gebied om zo samen onze doelen te bereiken. Dat doe ik graag als duo-raadslid samen met Saskia van der Pol.

Tamar Frankfurther; 21 maart 2022.

Verkeersongeluk op kruising Vrije Geer / Ditlaar

Aan het eind van de zondagochtend van 20 maart 2022 vond er weer een ongeluk plaats op de kruising Vrije Geer / Ditlaar.

Het ging om een aanrijding van een fietser (met kind achterop) die vanaf de westtak van de Vrije Geer kwam aanrijden met een busje dat de kruising vanaf de noordkant (rond het weiland) opreed. De schade werd tussen de partijen onderling afgehandeld. De Politie heeft daarom geen onderzoek verricht naar de precieze toedracht. De fietsers zijn door het ambulancepersoneel ter plaatse onderzocht en hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

Een stopbord tot de knip op de Sloterweg er komt?
Dit kruispunt werd in november 2021 anders ingericht, omdat hier een dodelijk ongeluk met een fietser had plaatsgevonden. Na deze herprofilering was meteen al duidelijk dat de veiligheid op het kruispunt door het veranderen van de voorrangsregels mogelijk wel iets, maar niet veel, zou verbeteren. Hoewel dat wel moet, geven lang niet alle automobilisten die rond het weiland over de Vrije Geer rijden, voorrang bij deze kruising. Zou een verplicht stopbord hier wellicht helpen?

Fietsers die uit de Slotense dorpskern of Badhoevedorp komen aanrijden, blijven erg kwetsbaar, omdat ze geen opstelplek hebben waar ze veilig voorrang kunnen geven aan tegemoetkomend verkeer vanaf de Ditlaar. Het kan hier pas écht veiliger worden als de knip in de Sloterweg-West is aangebracht. Dan heeft het vele en vaak te snel rijdende doorgaande verkeer hier niets meer te zoeken. Hopelijk lukt dat inderdaad al over een half jaar.

Tamar Frankfurther; 21 maart 2022.

Nieuwsbrief Sloten-Oud Osdorp telt meer dan duizend abonnees

Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat de voormalige Rubriek Sloten-Oud Osdorp afscheid nam van de Westerpost en digitaal ging.

Na een vliegende start, groeide het aantal lezers gestaag door. Het nog resterende landelijke gebied van Nieuw-West krijgt zo volop aandacht.

80% leesdichtheid
Afgelopen week werd het aantal van duizend abonnees overschreden. Een mijlpaal. De redactie is er vooral trots op dat ongeveer 80% van hen deze Nieuwsbrief ook daadwerkelijk leest. Bij artikelen over het verkeer en over bouwplannen wordt het vaakst doorgeklikt naar de langere artikelen op de website. Ongeveer een kwart van de lezers doet dat.

Wekelijkse routine
Tamar Frankfurther heeft het afgelopen jaar geen gebrek gehad aan kopij: “Er is in 2021 zoveel gebeurd, dat minder urgente artikelen even op de plank moesten blijven liggen. We hadden al dat nieuws nooit in de vroegere halve krantenpagina van maximaal 800 woorden kunnen proppen.” De productie van deze Nieuwsbrief is inmiddels een vaste routine voor Tamar, eind- en webredacteur Erik Swierstra, en Hester Vlamings die de werkgroep Publiciteit in 2021 kwam versterken.

Dorpengids 2022 huis-aan-huis in het landelijke gebied

Op 17 maart 2022 ontving stadsdeelvoorzitter Emre Ünver het eerste exemplaar van de 37e editie van de Dorpengids Sloten-Oud Osdorp uit handen van dorpsraadvoorzitter Sjoerd Jaasma.

Emre Ünver ontvangt het eerste exemplaar van de Dorpengids 2022 uit handen van dorpsraadvoorzitter Sjoerd Jaasma en zijn kleindochter Hanne.

Dit jaar vond de overhandiging plaats voor het Dorpshuis Sloten, omdat veel Slotenaren zich actief inzetten om dit pand een nieuw leven te geven.

In de gids staat weer een jaarverslag vol foto’s en herinneringen aan 2021. Daarnaast is het een handig naslagwerk voor van alles en nog wat en ziet u een overzicht van de bedrijven, instellingen en (sport)verenigingen in het landelijke gebied.

Gelukkig zijn er ook dit jaar weer bedrijven die in de gids hebben geadverteerd. Daardoor is het nog altijd mogelijk om dit boekwerkje uit te geven. Vrijwilliger Tamar Frankfurther maakte ook deze 37e editie.

Huis-aan-huis of ophalen vanaf april
De Dorpsraad streeft ernaar om de Dorpengids 2022 voor eind maart overal in het landelijke gebied te bezorgen. Wie niet op Sloten, de Noorder- en Zuiderakerweg of in Oud Osdorp woont, kan ook een exemplaar ophalen bij:

• De Molen van Sloten, Akersluis 10, dagelijks open van 11.00 tot 16.00 uur.

• Het Politiebureautje Sloten, Dorpsplein 1, vanaf begin april ieder weekend tussen 11.00 en 14.00 uur (en bij mooi weer op andere tijden).

• Biologische boerderij De Boterbloem, Lutkemeerweg 262B, dagelijks 9.00 – 18.00 uur; zondag 13.00 – 17.00 uur (dinsdag gesloten).

• Buurthuis België in Nieuw Sloten en bij Eigenwijks aan de Pieter Calandlaan 258A, maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur.

Gemeente informeert hoe nu verder met verkeer op Sloterweg

In een bewonersbrief meldt de gemeente dat de gemeenteraad op 26 januari 2022 besloten heeft om de Sloterweg en de Laan van Vlaanderen te gaan afsluiten voor doorgaand verkeer.

Dit gebeurt door het instellen van vier knips (camera’s) op de Laan van Vlaanderen bij de kruisingen met de Plesmanlaan en de Sloterweg-West en Oost. Verder krijgen de Langsom, Vrije Geer en Ditlaar een maximumsnelheid van 30 km/uur. Alle Slotense en Nieuw Slotense adressen blijven via het Plusnet Auto voor iedereen altijd bereikbaar. De gemeente streeft ernaar de maatregelen na de zomer van 2022 in te voeren.

Variant 2A zoals door de gemeenteraad op 26 januari 2022 aangenomen.

Vijf moties aangenomen
De gemeenteraad heeft aangegeven tegemoet te willen komen aan de zorgen van bewoners en ondernemers en nam daarom vijf moties aan. De raad verzoekt het College van B&W:

1. Een onderzoek naar de mogelijkheid om meer ontheffingen uit te geven.

2. De ontheffingen zo veel mogelijk zonder kosten te verlenen.

3. De effecten van de maatregelen binnen een jaar te evalueren en zo nodig in te grijpen.

4. Te onderzoeken of het mogelijk is om binnen bepaalde tijdvakken de camera’s op de Laan van Vlaanderen uit te schakelen. Dit ter verbetering van de bereikbaarheid van het winkelcentrum Belgiëplein.

5. Waar mogelijk de verbetering van de route van de S106 versneld te verbeteren. Het College van B&W zoekt momenteel uit wat hierin de mogelijkheden zijn.

Ontheffingenbeleid eind mei/begin juni
Er leven veel vragen over hoe het ontheffingenbeleid er precies uit gaat zien. Duidelijk is nu al dat de gemeente ernaar streeft om voor alle motorvoertuigen geregistreerd in Sloten en Nieuw Sloten automatisch ontheffing te verlenen. Het is – in verband met de privacywetgeving – nog niet duidelijk of dit mogelijk is. Desgevraagd laat de gemeente weten te verwachten hierover eind mei/begin juni 2022 meer duidelijkheid te kunnen geven.

Bij het opstellen van het ontheffingenbeleid gaat de gemeente uit van de afspraken die hierover op zijn vastgelegd op pagina 33 van de Nota van Uitgangspunten. Dat betekent:

* Het stadsdeel legt in een uitvoeringsregeling vast wie onder welke condities in aanmerking komt voor een ontheffing en hoe dat dan in de praktijk werkt.

* Alleen ontheffing voor nood- en hulpdiensten, OV, huisartsen. Bewoners en ondernemers komen, naar huidig inzicht, in aanmerking voor de volgende ontheffing:
** Kenteken geregistreerd aan Sloterweg-West, Dorp Sloten en Kortrijk: ontheffing voor afsluiting Sloterweg-West.
** Kenteken geregistreerd in Nieuw-Sloten: ontheffing voor afsluitingen Laan van Vlaanderen.
** Kenteken geregistreerd aan Sloterweg-Oost en Park Haagseweg: ontheffing voor afsluiting Sloterweg-Oost.
** Alle andere kentekens, waaronder Badhoevedorp, overig Nieuw-West, bezoekers, personeel, laden en lossen, mantelzorg etc: geen ontheffing.

Daarnaast onderzoekt de gemeente hoe aanvullend, bijvoorbeeld voor geleasede voertuigen en voor voertuigen van ondernemers met een zaak in het gebied, ontheffing kan worden verleend.

Alle Slotense en Nieuw-Slotense adressen blijven altijd voor iedereen bereikbaar via het Plusnet Auto (o.a. Johan Huizingalaan, Plesmanlaan, Baden Powellweg).

Om de afsluitingen te realiseren, moet het stadsdeel een verkeersbesluit nemen. Dit staat open voor bezwaar en beroep.

Monitoringsplan en aanpassen wegen
De gemeente werkt ondertussen ook aan het monitoringsplan en aan het aanpassen van de wegen (Sloterweg, Ditlaar, Vrije Geer en Langsom) waar straks de maximum snelheid van 30 km/uur geldt.

Op de hoogte blijven?
Wie als eerste op de hoogte wil zijn van het laatste nieuws in dit dossier, kan zich aanmelden voor de Nieuwsbrief van de gemeente. Uiteraard kunt u de vorderingen en ontwikkelingen ook volgen via de Nieuwsbrief Sloten-Oud Osdorp.

Tamar Frankfurther; 12 maart 2022.

Het is nog wachten op wellicht aangepast bouwplan Kuykhoven

Mustapha Daher van de PvdA heeft op 9 maart 2022 tijdens de laatste vergadering van de oude stadsdeelcommissie Nieuw-West een mondelinge vraag gesteld over de situatie rond het bouwproject op de locatie van de voormalige garage Kuykoven in het hart van Sloten.

Situatie ter hoogte van Garage Kuykhoven op Google Streetview.

Portefeuillehouder Mauer had vorig jaar toegezegd dat het bouwplan in januari 2022 met een gewone procedure opnieuw in inspraak zou worden gebracht, maar dit is nog altijd niet gebeurd. De onrust onder de Slotenaren over het uitblijven van de vergunningsaanvraag werd hierdoor steeds groter. Het gaat immers om een groot en beeld- en sfeerbepalend bouwplan in het hart van het Beschermd Dorpsgezicht Sloten.

Nog niets ingediend bij gemeente
PvdA-raadslid Daher deelt de zorgen van de Slotenaren en vroeg daarom om opheldering. Ronald Mauer gaf klip en klaar antwoord: “Het antwoord is simpel: Er is nog geen aanvraag ingediend. Ik heb gehoord dat de projectontwikkelaar, gelet op geluiden uit de buurt, de procedure zorgvuldig wil ingaan en de nieuwe aanvraag voldoende onderbouwd wil indienen. En hij wil eventueel ook kijken of er naar aanleiding van die geluiden nog aanpassingen mogelijk zijn. Daar is tijd voor nodig en daarom heeft de gemeente nog geen nieuwe aanvraag ontvangen.”

Bij de foto: Google Maps legde de oude situatie van oktober 2010, toen garage Kuykhoven hier nog stond, heel goed vast. Deze foto legt de vinger op de belangrijkste zere plek van het eerder ingediende bouwplan en verklaart ook waarom daar zoveel verzet tegen bestaat. Projectontwikkelaar Lebo wilde veel hoger gaan bouwen vergeleken met wat hier vroeger stond: huizen van twee verdiepingen met puntdak. Daarnaast was er verzet tegen het uiterlijk van de huizen, die een ‘dorp in een dorp’ zouden gaan vormen door de materiaalkeuze en de bouwstijl. Als het DB van Nieuw-West straks toestemming verleent voor het bestaande bouwplan, dan zal er op een toekomstige oktoberdag veel minder zon- en daglicht gaan binnenkomen in de woonkamers van de lage arbeiderswoningen ten oosten van nieuwbouw.

Tamar Frankfurther; 12 maart 2022.

Nieuwe wijkagent voor Oud Osdorp

Naast Sloten heeft nu ook Oud Osdorp een nieuwe wijkagent. Mariska de Haas (32) heeft sinds kort het landelijke gebied van West onder haar hoede, en daarnaast nog een stuk van het aangrenzende stedelijke Osdorp dat is gelegen ten noorden van de Osdorperban en ten westen van Grasrijk.

Afkomstig uit de Kop van Noord-Holland trad Mariska 13 jaar geleden in dienst bij de Amsterdamse politie waar ze achtereenvolgens diverse functies vervulde: recherchewerk, de noodhulp 1-1-2, chef van dienst en het wijkagentschap in De Aker. En vanaf nu dus het hele landelijke gebied Oud Osdorp. Wat zijn Mariska’s verwachtingen van Oud Osdorp?

Wijkagent Mariska de Haas in de zomerse Lutkemeerpolder met op de achtergrond de Westrandweg (A5) en de Slibveldenweg.

Drie hoofdthema’s
“Landelijk West is weer heel anders dan de wijken met een stedelijke bebouwing. Je hebt hier nog voor een groot deel te maken met een oorspronkelijke bevolking. Het gebied kent een aantal gevoelige ontwikkelingen waar wij als politie mee te maken hebben. Zoals terreinen waar van ondermijning sprake is, het natuurgebied waar evenementen plaatsvinden die als problematisch worden ervaren, en de verkeersonveiligheid van m.n. de Osdorperweg waarvoor een definitieve oplossing moet komen.”

Zichtbaar en korte lijntjes
Mariska beschouwt het als haar missie om het verschil te willen maken mét de bewoners en wil voor hen in de eerste plaats benaderbaar zijn. Zij hoopt met de bewoners en hun vertegenwoordigers een netwerk op te bouwen om via korte lijnen bij te kunnen dragen aan alles wat de openbare orde raakt. Voor het vergroten van de veiligheid wil Mariska dat de politie meer zichtbaar wordt, juist in Oud Osdorp dat toch een beetje in een uithoek van de stad ligt.

Zichtbare handhaving
En hoe zit het dan b.v. met de handhaving van het vrachtwagenverbod en de maximum snelheid? “Uiteraard moet er meer handhaving komen die bovendien zichtbaar is. Punt is echter wel dat we met personeelskrapte te maken hebben. Ik heb regelmatig contact met het verkeershandhavingsteam waar ik knelpunten kan inbrengen. Vervolgens worden daar de prioriteiten bepaald voor de aan te pakken ‘spots'”.

Kennismaken en beschikbaar
Ook met de diverse bewonersorganisaties wil Mariska binnenkort graag kennismaken: de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp, de Klankbordgroep Oud Osdorp en andere groeperingen en instanties die zij inmiddels via de website en de Dorpengids in het vizier heeft. “Ik vind het altijd heel fijn en positief om te zien dat burgers initiatieven nemen ter verbetering van hun omgeving. Daarom, mocht er iets spelen waar zij mij voor willen benaderen, heel graag.”

Contact opnemen
“Bij spoed hebben we uiteraard het telefoonnummer 112. Bewoners kunnen mij ook mailen, dat kan via het contactformulier op de website van de politie. Als ik geen dienst heb, wordt de melding door een collega van mij opgepakt. Maar de melding blijft voor mij overigens altijd zichtbaar, zodat ik ervan op de hoogte ben. Daarnaast kunt u meldingen zonder spoed doorgeven via 0900 – 8844″, aldus Mariska de Haas.

Theo Durenkamp; 17 februari 2022.

Zeven partijen over vier actuele issues in het landelijke gebied: Sloten

Op woensdag 16 maart 2022 mag u uw stem uitbrengen voor de gemeenteraad en de stadsdeelcommissie.

De werkgroep Publiciteit Sloten-Oud Osdorp nam contact op met twaalf grotere partijen die een goede kans maken op zetels in de volgende gemeenteraad te krijgen. Gevraagd werd of zij zich wilden buigen over vier actuele issues die op het ogenblik in het landelijke gebied van Nieuw-West spelen. Zeven partijen wilden hieraan meewerken. Hieronder treft u de standpunten van de ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, SP en de VVD over twee onderwerpen die op Sloten spelen. Voor Oud Osdorp klik hier.

Sloterbrug

De Sloterbrug is aan vervanging toe. Er is al lange tijd discussie of de Sloterbrug de functie van ‘lokale brug voor bestemmingsverkeer’ moet behouden of dat de brug straks meer verkeer moet gaan verwerken, zodat de brug ook een rol krijgt als ontsluiting naar de rijkswegen.

* Wat is hierin het standpunt van uw partij?

De Sloterbrug. Foto: Erik Swierstra.

Standpunt ChristenUnie
De Sloterbrug is al jaren een ingewikkelde puzzel waar menig verkeersontwerper het hoofd over heeft gebroken. Of er nu wordt gekozen voor een verbrede brug (zie Nota van Uitgangspunten) of dat er een smalle versie van de brug wordt herbouwd: Er moeten óók maatregelen worden genomen om het autoverkeer over de brug te verminderen.

De ChristenUnie ziet bij voorkeur dat er een verbrede brug komt, zoals wordt voorgesteld (tenminste als het geld kan worden geregeld). En niet om méér verkeer te verwerken, maar om het huidig verkeer af te wikkelen en bij voorkeur met aanzienlijk minder autoverkeer. Het is ingewikkeld te regelen om de brug uitsluitend te bestemmen voor bestemmingsverkeer. De brug functioneert immers voor de aansluiting tussen Badhoevedorp en (deels) Nieuw-West, en dat is een groot gebied. Afsluiting kan negatieve effecten hebben op andere ontsluitingswegen. Dus dat moet zorgvuldig worden doorgerekend. Wel is het mogelijk en nodig om het (doorgaand) autoverkeer te ontmoedigen door aan beide zijden 30km-zones in te richten of een fietsstraat te maken van de hele Nieuwemeerdijk. Er zijn meer mogelijkheden om het fiets en OV-gebruik te stimuleren door de fietsers langere groentijden te geven, veilige fietsoversteken te maken en wie weet misschien wel een kleine tol te vragen aan automobilisten. Deze ideeën en uitwerking kunnen heel goed samen worden vormgegeven met bewoners en ondernemers van beide zijden van de Ringvaart.

Standpunt D66
D66 vindt dat de Sloterbrug de functie van ‘lokale brug voor bestemmingsverkeer’ moet behouden. Nu de Sloterweg binnenkort alleen nog bereikbaar wordt voor bestemmingsverkeer, verwachten wij aanmerkelijk minder verkeer van-en-naar De Aker en Badhoevedorp over de Sloterbrug. Het lijkt ons daarom goed om deze nieuwe situatie af te wachten en te evalueren, hopelijk al na een half jaar i.p.v. pas na een jaar, en dan te kijken of vernieuwing/verlegging van de Sloterbrug noodzakelijk is. Gezien de enorm gestegen voorziene kosten voor de verlegging van de brug (van 11 naar 27 miljoen euro!) lijkt dit niet haalbaar en wenselijk. Wij denken dat een goed alternatief is om de Westtangent-route over de A9 + Ringvaart (nu alleen voor busverkeer) ook toegankelijk te maken voor auto’s, vooral nu beide viaducten vernieuwd gaan worden. Het argument dat dit zou leiden tot ‘ongewenste vermenging van autoverkeer met het openbaar vervoer’ (‘Nota van uitgangspunten Sloterweg-West verkeersveilig’ d.d. 14 december 2021) gaat volgens ons niet op, omdat bijv. op de Sloterweg en andere wegen er al jaren sprake is van vermenging van autoverkeer (en fietsverkeer) met openbaar vervoer. De huidige Sloterbrug zou dan kunnen blijven voor fietsen en openbaar vervoer (bus 195 naar-en-van Schiphol). Een ander alternatief is een aparte fietsbrug plaatsen naast de huidige Sloterbrug

Standpunt GroenLinks
Wat GroenLinks betreft wordt de Sloterbrug niet geschikter gemaakt voor doorgaand autoverkeer. Voor fietsveiligheid kunnen wel verbeteringen nodig zijn, maar doorgaand autoverkeer willen we niet door oude dorpskernen en woonwijken leiden.

Standpunt PvdA
Wij hoeven niet te wachten tot de verschijning van de gemeentelijke onderzoeksresultaten betreffende de Sloterbrug. Voor ons hoeft daar niet een nieuwe brug te komen. De verkeersveiligheid is voor ons belangrijk. Dat kan door een verbreding van de fietspaden en door de auto’s een snelheidsbeperking van 30km/uur op te leggen. Dat kan een goed alternatief zijn voor het bouwen van een nieuwe brug. Maar belangrijke inbreng moet komen van de bewoners in de directe omgeving. Pas besluitvorming na hun adviezen!

Standpunt Partij voor de Dieren
De Partij voor de Dieren wil autoverkeer zo veel mogelijk beperken en het gebruik van fiets en openbaar vervoer zo veel mogelijk stimuleren. Hoewel wij het belangrijk vinden dat de brug wordt vervangen en daarbij verkeersveiliger gemaakt wordt voor fietsers en voetgangers, is het niet de bedoeling dat daarmee ook meer autoverkeer in het gebied wordt gestimuleerd. Wat ons betreft blijft de brug de lokale functie behouden en gaat deze geen rol krijgen in het stimuleren van meer autoverkeer in Sloten. Daar moet zorgvuldig naar worden gekeken in de plannen voor de brug.

Standpunt SP
De SP ziet graag vervanging van de Sloterbrug om de doorstroming te verbeteren en vooral om deze veiliger te maken voor fietsers. Dit kan aangezien de verkeersdrukte op de Sloterweg sterk wordt verminderd en de maximum snelheid op de Langsom wordt verlaagd naar 30km/h. Het is niet gewenst dat de Sloterbrug als voornaamste ontsluiting voor bewoners uit Badhoevedorp richting de snelweg wordt gebruikt. Daarom moet de gemeente Amsterdam goede afspraken maken met gemeente Haarlemmermeer over ontsluiting van Badhoevedorp.

Standpunt VVD
De VVD is altijd voor vernieuwing en verbreding van de Sloterbrug geweest ten gunste van bestemmingsverkeer. Maar ook als doorgaande weg voor personeel Schiphol, bewoners Lijnden, Boesingheliede en Hoofdvaart.

Nieuwbouw binnen Beschermd Dorpsgezicht Sloten

De oude Slotense dorpskern heeft de officiële status van ‘gemeentelijk Beschermd Dorpsgezicht’. Bij nieuwbouwplannen in de dorpskern blijkt dat diverse bestaande juridische regels nog van kracht zijn. Dit is het geval omdat de Omgevingswet telkens maar niet door de Tweede Kamer wordt aangenomen. In die nieuwe wet kan de gemeente onder andere eigen aanvullend beleid over bescherming van dorpsgezichten opnemen. De afdeling ‘Vergunningen’ van het stadsdeel werkt in die tussentijd echter nog steeds mee aan alle bouwplannen die juridisch gezien mogelijk zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bouwhoogte, bouwvolume en de bouwstijl van nieuwbouw. De politiek mag echter nu ook al eigen afwegingen maken wel of geen medewerking te verlenen bij voorliggende bouwplannen, die juridisch-technisch gezien zijn toegestaan. Daarbij kan dus nu al gekozen worden voor bouwplannen die beter passen bij de omliggende bebouwing en die zorgen voor het behoud dorpse karakter.

* Wat is hierin het standpunt van uw partij?

Situatie ter hoogte van Garage Kuykhoven op Google Streetview.

Standpunt ChristenUnie
Het lijkt de ChristenUnie evident dat alle (ver-)bouwplannen binnen Sloten passen bij de omliggende bebouwing en het dorpse karakter. Zolang de Omgevingswet nog niet is vastgesteld hebben eigenaren en opdrachtgevers in de bouw nog steeds wel ‘recht’ op de vigerende regelgeving. De politiek kan in de tussentijds inderdaad afwijkend besluiten. De gronden hiervoor moeten wel heel helder zijn en de toets bij de rechter doorstaan. Wij stellen voor om door het stadsdeel te laten inventariseren welke (ver)bouwplannen er de komende jaren op handen zijn en een overzicht te maken van de knelpunten samen met de dorpsbewoners en de Dorpsraad. Met dat overzicht kan de politiek voor het gehele dorp een besluit nemen zodat er in context de afwegingen kunnen worden gemaakt in plaats van ad hoc.

Standpunt D66
Wij staan pal voor het behoud van het landelijke en historische karakter van Sloten en voor de status van ‘gemeentelijk Beschermd Dorpsgezicht’. Als wij straks weer lid zijn van de stadsdeelcommissie (helaas hebben we op dit moment geen zitting in deze commissie), zullen wij ons inzetten om alleen nog passende bouwplannen in de oude dorpskern toe te staan. Wat D66 betreft komen er in de oude dorpskern alleen huizen met een uiterlijk dat in de oude dorpskern past. Nieuwbouw moet goed aansluiten op de bestaande bebouwing en niet zo hoog worden dat er in de naastgelegen oude huizen haast geen dag- en zonlicht meer binnenkomt.

Standpunt GroenLinks
Voor beschermde stadsgezichten geldt dat goed getoetst moet worden aan het welstandsbeleid, ‘De Schoonheid van Amsterdam’. Uiteraard moet daarbij een goede afweging worden gemaakt tussen bescherming en de mogelijkheden van het gebruik van de grond of het pand. We hoeven niet op de Omgevingswet te wachten, dat kan nu ook. De woningnood is hoog, maar we willen vooral een complete en groen stad bouwen. Behoud van erfgoed hoort daar ook bij. Het (stadsdeel)bestuur moet een goede en transparante afweging maken en daar bewoners bij betrekken.

Standpunt PvdA
Wij zijn sowieso tegen het verstoring van het dorpsgezicht van Sloten. Wij hadden in de zomer 2018 vragen gesteld over de projecten die het ‘Beschermd Dorpsgezicht Sloten’ belemmeren. We pleiten er met de nadruk voor om een eerlijk en constructief participatietraject te volgen.

Het klopt, dat de wethouder R.O. zich toen verschuilde achter de vergunningen die afgegeven waren in 2009. Wij hadden ook toen de toezegging gekregen van het DB, dat zij alles eraan ging doen om te komen tot een eerlijk participatietraject voor de bewoners van Sloten . Wij willen graag dat toekomstige ontwikkelaars, als die er zijn, hetzelfde traject moeten volgen als destijds bij het Hotel Shortstay Ditlaar. Wij willen dat er maatwerk wordt geleverd. Wat ons betreft betekent dat dat de bouwplannen onder regie van de gemeente en stadsdeelcommissie, samen met de bewoners van Sloten, ontwikkeld worden. De oorspronkelijke plannen zullen dan rustig doorlopen langs een open voortraject van aanpassingen en verbeteringen. En synergie creëren tussen de ontwikkelaars en de bewoners.

De Omgevingswet gaat in op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. Een van de belangrijkste veranderingen van de Omgevingswet is de ‘integrale vergunningverlening’. Daarbij worden besluiten niet meer los van elkaar genomen, maar steken alle betrokken partijen de koppen bij elkaar en bespreken ze de vergunningaanvraag.

In afwachting van de invoering van de Omgevingswet, zullen wij samen met onze fractie in de gemeenteraad uitdrukkelijk alleen kiezen voor bouwplannen die zorgen voor het behoud van dorpse karakter van Sloten. Het moge duidelijk zijn dat de komende jaren voor ons uitdagend zullen zijn voor de uitvoering van taken betreffende Vergunning, Toezicht en Handhandhaving (VTH) en dat wij die uitvoering nauwlettend zullen monitoren. Wij hebben in december 2021 ingestemd met het advies van stadsdeelcommissie voor een uitbreiding van VTH-taken. Dit betekent dat bij deze uitbreiding van taken de uitvoering van toezicht en handhaving de juiste aandacht krijgt en de capaciteit wordt uitgebreid.

Standpunt Partij voor de Dieren
De Partij voor de Dieren vindt het erg belangrijk dat de buurt betrokken wordt bij nieuwe bouwplannen en dat een gemeentelijk Beschermd Dorpsgezicht ook daadwerkelijk wordt beschermd. Wij willen geen plannen maken voor, maar mét bewoners. Ook vinden wij het van belang dat de bestaande groen- en sportnormen bij bouwplannen worden gehaald. Als (in het geval van de oude Slotense dorpskern) de buurtbewoners het belangrijk vinden dat nieuwe bouwplannen passen bij de omliggende bebouwing, vinden wij het belangrijk om daarnaar te luisteren en samen met de buurtbewoners plannen te maken die hieraan voldoen. Ook als dat betekent dat de gemeente aanvullende eisen moet stellen met betrekking tot de bescherming van het dorpsgezicht.

Standpunt SP
De SP vindt het behoud van het unieke karakter van het Dorp Sloten belangrijk. Wij zijn voor het strikter toepassen van bestaande beschermende regels. Tevens moeten er meer regels en richtlijnen komen, waar de huidige regels niet voldoende bescherming bieden aan het unieke karakter van het beschermd dorpsgezicht.

Standpunt VVD
De VVD is hier niet op tegen. Wanneer echter de vergunningen nog niet zijn verstrekt, dienen vernieuwde bouwvoorschriften te worden ingepast. Dat kan inderdaad consequenties voor de bouwhoogte, bouwvolume en bouwstijl.

De VVD is voorstander van het behoud van het dorpse karakter en heeft hier ook mee ingestemd.

Voor de standpunten over twee actuele Oud Osdorpse issues klik hier.

Tamar Frankfurther; 7 maart 2022.

Zie ook: Zeven partijen over vier actuele issues in het landelijke gebied – Sloten (pdf)