@mini-m

Groen houden Lutkemeerpolder is nu een politieke keuze

Nu de coöperatie ‘Land van Ons’ het plan ‘Voedselpark Amsterdam’ ondersteunt, is het niet langer een geldkwestie maar een politieke keuze om de Lutkemeerpolder in Oud Osdorp groen te houden.

Deze ontwikkeling maakt de kans een stuk groter dat het na decennia van strijden tóch gaat lukken om de Lutkemeerpolder te behoud voor biologische landbouw. Tijdens een persconferentie op 10 februari 2022 werden de plannen uit de doeken gedaan.

Samen gaan ze voor het groen houden van de Lutkemeerpolder: Lidy Zeinstra (Buurtgroen020), Alies Fernhout (Behoud Lutkemeer) en Franke Remerie, bestuursvoorzitter van ‘Land van Ons’, met op de voorgrond een pot klei uit de Lutkemeerpolder met een biologisch aardbeienplantje. Foto: Tamar Frankfurther.

Land van Ons
Bestuursvoorzitter van Land van Ons Franke Remerie: “Wij zijn een coöperatie met inmiddels al 18.000 deelnemers die boerenland opkoopt, waar vervolgens natuurvriendelijk en met grote zorg voor plant, dier en mens gewerkt wordt. Tot nu toe hebben we hiertoe elf percelen in het hele land aangekocht. Maar liefst 2.000 van onze participanten wonen in Amsterdam. Het is dus logisch om juist ook in hun woonomgeving landbouwgrond aan te kopen. Het plan Voedselbos Amsterdam sluit volledig aan bij onze doelstellingen. We zetten samen onze schouders eronder en kunnen een grote financiële impuls geven. We gaan voor de aankoop van de betwiste 42 hectare, maar het liefst zouden we de hele Lutkemeerpolder kopen. Dan komen we uit op 51 hectare.”

Doe mee en sluit je aan
Wie nu denkt “O, dan hoef ik zelf niet meer bij te dragen”, heeft het mis. Naast de belangrijke financiële basis die Land van Ons nu onder het plan legt, blijft het erg belangrijk om met crowdfunding 1 miljoen euro op te halen. Dat heeft twee redenen, zo legt Alies Fernhout van Behoud Lutkemeer uit: “We hebben dat miljoen straks nodig voor de grondaankoop én het is nodig om te laten zien hoe groot het draagvlak voor het groenhouden van de Lutkemeerpolder is. De teller van de crowdfunding voor de aankoop van de grond voor het De crowdfunding voor Voedselpark Amsterdam staat al op 150.000 euro. Dat zijn donaties van ongeveer maar liefst 2.000 mensen. Dat is al een enorm groot draagvlak, maar het moet nóg veel meer worden. We zijn nog lang niet op de helft… Als zichtbaar wordt hoe ontzettend veel mensen willen dat de Lutkemeerpolder groen blijft, dan is de kans veel groter dat de gemeenteraad het bestemmingsplan gaat aanpassen. Dan kan de raad er niet meer omheen en móeten zij dit plan wel omarmen. Alle bijdragen blijven dus welkom, klein en groot. Als het plan onverhoopt toch niet doorgaat, krijg je je geld terug. Wie dat liever heeft, kan er ook voor kiezen om het bedrag pas overmaken, als we de grond echt kunnen gaan kopen.”

Politiek besluit
“Nu vaststaat dat onze planeet opwarmt en de biodiversiteit schrikbarend snel afneemt, moeten we extra goed voor onze planeet en directe woonomgeving zorgen. Dan is het toch onverantwoord om deze laatste nog bestaande Amsterdamse polder met vruchtbare klei te bestemmen als bedrijventerrein?”, aldus de bevlogen voorzitter Remerie. “De nieuwe gemeenteraad moet inzien dat de realiteit is veranderd sinds hun voorgangers besloten om op deze vruchtbare polder bedrijfsloodsen te vestigen. De tijd van ‘meer meer meer’ is voorbij. De raad kan ervoor kiezen om de bestemming van de Lutkemeerpolder weer terug te veranderen naar ‘biologische landbouw’. Dat is een politiek besluit.”

De coöperatie zegt tussen de vijf en zeven miljoen euro beschikbaar te hebben om de grond van Lutkemeerpolder te kopen. “En als er meer geld nodig is, dan horen we dat graag. Dan gaan we onderzoeken hoe we dat geld bijeen gaan brengen”, aldus Remerie. “Het is nu eerst van belang dat de gemeenteraad kiest voor het Plan Voedselpark. De gemeenteraad is de baas en niet de wethouder, die alleen maar beren op de weg ziet. Als platform ‘Behoud Lutkemeer’ met de wethouder in gesprek wilde, was het enige antwoord van de wethouder “Het kost geld en dat hebben jullie niet. Einde discussie.” Nu ‘Land van Ons’ meedoet, geldt dat argument niet langer. Wij willen met het stadsbestuur in gesprek gaan hóe we de polder groen kunnen houden. Daar wordt iedereen beter van.”

Papieren winst en tekorten
Als dat politieke besluit eenmaal is genomen, dan ontstaat er ongetwijfeld een tekort op de gemeentelijke begroting. De gemeente heeft de grondprijs van de Lutkemeerpolder inmiddels ingeboekt met de hogere waarde van bedrijventerreinen. “Dat zijn papieren werkelijkheden”, zo legt de bestuursvoorzitter van Land van Ons uit. “Indertijd heeft de gemeente zogenaamd winst gemaakt door de voormalige landbouwgrond van het ene op ander moment in te boeken als duurdere grond voor bedrijventerreinen. Dat kun je net zo makkelijk ook weer terug veranderen en ja, dan maak je op paper verlies. Bovendien is tegenwoordig alom bekend dat je winst niet alleen in geld uitdrukt of terugverdient. Iedereen weet dat ecologie, gezondheid, geluk en groene recreatie dichtbij huis onmisbare waarden van een leefbare stad zijn. Dat geldt nu en in de toekomst zeker.”

Plan Voedselpark Amsterdam
Voedselpark Amsterdam wordt een plek van en voor iedereen. Het wordt een plek met veel verschillende duurzame, sociale en recreatieve functies. De biologische landbouw en de andere functies van het park bieden werk en werkleerplekken aan Amsterdammers. Het wordt ook een fijn gebied om te recreëren; met fiets- en wandelpaden en picknickplekken. Die combinatie is logisch, omdat Lutkemeerpolder dan ook veel bloeiende wilde planten en daarmee insecten en vogels zal herbergen. Jonge Amsterdammers kunnen bovendien dichtbij huis leren en ervaren hoe voedsel verbouwd wordt en vervolgens ook proeven hoe lekker dat is. Vers van het land met veel meer smaak dan ze gewend zijn. Meer weten? Klik hier.

Tamar Frankfurther; 11 februari 2022.

Meer informatie en doneren: www.voedselparkamsterdam.nl

Zie ook:
* www.at5.nl/artikelen/213551/natuurliefhebbers-willen-5-tot-7-miljoen-uittrekken-voor-behoud-lutkemeerpolder
* www.at5.nl/artikelen/213219/poging-om-lutkemeerpolder-te-kopen-en-zo-bebouwing-tegen-te-houden

Nieuwe wijkagent voor het dorp Sloten

Sinds 1 januari 2022 is Maurice Groenen wijkagent van Sloten (en een deel van Osdorp).

Binnen zijn mogelijkheden wil hij de zichtbaarheid van de politie op Sloten weer verbeteren. “Ik vind het geweldig dat ik in een lange traditie van veldwachters, dorpsagenten en buurtregisseurs me sinds kort ‘wijkagent van Sloten mag noemen. In het politiesysteem wordt de wijk foutief ‘Oud Sloten’ genoemd. Dat moet worden gecorrigeerd.”

De nieuwste ‘veldwachter’ van Sloten: Wijkagent Maurice Groenen voor het Slotense Politiebureautje. Foto: Tamar Frankfurther.

Gevarieerde dubbelwijk
Maurice Groenen (51) is erg blij dat hij ook het dorp Sloten in zijn gebied heeft gekregen: “Ik vroeg om een gevarieerde wijk. Nou diversiteit heb ik gekregen. In Osdorp-Zuid en Sloten krijg ik met heel verschillende problematiek, bewoners en ondernemers te maken. Dat spreekt mij aan. Ik ben al aardig op de hoogte van wat hier speelt, omdat ik hiervoor ook een tijd (spoed)meldingen uit dit deel van Nieuw-West heb opgelost. De Sloterweg vanaf de Ditlaar valt onder mijn collega Arno Hopman. Uiteraard stemmen wij hierover onderling goed af.”

Er samen uitkomen
Wijkagent Groenen werkt inmiddels ruim tien jaar voor de politie: “Daarvoor werkte ik in de financiële dienstverlening. Ook daar moest je er met verschillende partijen samen uit zien te komen. Dat is ook echt mijn werkwijze. Mijn motto is: Veiligheid en een prettige samenleving bereik je alleen door samen te werken en met elkaar te praten. Persoonlijk contact staat altijd aan de basis daarvan.”

Spreekuur op Sloten
De nieuwe wijkagent gaat zich de komende tijd inwerken en zal met bewoners en ondernemers in gesprek gaan over wat er speelt. Hij gaat onderzoeken of het mogelijk is om samen met de gebiedsmakelaar van de gemeente in het Dorpshuis Sloten een spreekuur te organiseren.

Oók ándere taken
Wijkagent Groenen: “Het is mijn streven om ook op straat en bij dorpsevenementen zichtbaar en aanspreekbaar aanwezig te zijn. Ik maak wel een voorbehoud: Niet alleen ben ik wijkagent van een dubbele wijk, waarbij ik moet zeggen dat in het drukbevolkte Osdorpse deel erg veel speelt. Zeker nu door corona. Dat is het deel van Osdorp diagonaal aan de andere kant van de rotonde Plesmanlaan/Baden Powellweg: Vanaf het Jan van Zutphenplantsoen tot halverwege de Wolbrantskerkweg en tot het stadspark.”

Mijn bereikbaarheid
Hij vervolgt: “Door personeelskrapte word ik ook ingezet voor de ‘Basis politiezorg’, zoals de noodhulpdienst. Daarnaast word ik bij de ‘Vredeseenheid’ ingezet. Dat is een onderdeel van de politie-eenheid Amsterdam dat demonstraties begeleidt. Het gevolg van dat alles is dan dat ik niet op alle dagen werk en dus niet altijd beschikbaar kan zijn. Ik vind het belangrijk dat de Slotenaren dat weten en ook begrijpen dat ik daardoor niet altijd even snel op vragen en verzoeken kan reageren. Als iets spoed heeft, bel dan met 112. U kunt mij ook mailen. Het is het handigste om dit via het contactformulier op de website van de politie te doen. In principe geef ik antwoord, maar als ik geen dienst heb, wordt uw melding dan door een collega van mij opgepakt. Uw melding blijft voor mij overigens altijd zichtbaar, zodat ik ervan op de hoogte ben. Uiteraard kunt u ook alle niet spoed-meldingen ook via 0900 8844 doorgeven.”, besluit wijkagent Groenen.

Wijkagenten Oud Osdorp en Sloterweg buiten dorpskern
Ook de andere delen van het landelijke gebied hebben tegenwoordig weer een wijkagent. Het is de bedoeling dat ook zij in de komende periode worden voorgesteld. Alvast ter informatie:
* Wijkagent voor o.a. Oud Osdorp: Mariska de Haas, tel. 0900 8844, mailcontact via deze link.
* Wijkagent, voor o.a. Sloterweg, De Oeverlanden en Nieuw Sloten: Arno Hopman, tel. 0900 8844, mailcontact via deze link.

Tamar Frankfurther; 4 februari 2022.

Historisch besluit: Sloterweg alleen nog voor bestemmingsverkeer

Op 26 januari 2022 nam de gemeenteraad een voor Sloten historisch besluit: Voorkeursvariant 2A werd aangenomen. Dit betekent dat er eindelijk een einde gaat komen aan het levensgevaarlijke talrijke sluipverkeer dat nu nog over de smalle dijkweg rijdt.

De gemeenteraad koos voor Variant 2A. Straks wordt een fietstocht over de Sloterweg dus veilig en aangenaam. Foto: Tamar Frankfurther.

Alle adressen in Sloten en Nieuw Sloten blijven voor iedereen bereikbaar. Op de Langsom, Vrije Geer en Ditlaar gaat een maximum snelheid van 30 kilometer per uur gelden. De gemeente streeft ernaar om deze maatregelen na de zomer van 2022 in te voeren. Op maandag 31 januari werd de uitslag van de stemming pas bekend. Dat was vijf dagen later, omdat de raadsleden wegens corona niet allemaal aanwezig konden zijn in de Stopera en er een andere schriftelijke stemprocedure van kracht is. De collegepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP steunden Variant 2A. Daarnaast kwam steun hiervoor van de Partij van de Ouderen, de Christen Unie, Bij1 en de Partij voor de Dieren. Wilt u precies weten wie voor of tegen Variant 2A en de moties stemden? Klik dan hier en u treft in de dagmail van 1 februari de uitslagen van de stemmingen.

Plan voor veilige en autoluwe Sloterweg.

Met ontheffing gratis langs de knip
Nu Variant 2A is aangenomen, betekent dit dat er vier elektronische knips met camera’s komen op de Sloterweg en de Laan van Vlaanderen. Alle bewoners van Sloten en Nieuw Sloten ontvangen voor hun voertuigen voor één of meer knips een ontheffing. Daaraan zijn geen kosten verbonden. Dit werd bevestigd in de aangenomen motie 6. Als een motorvoertuig zonder ontheffing langs een knip rijdt, ontvangt de eigenaar van dat voertuig automatisch een bekeuring. Uiteraard zal de gemeente alle bestuurders van motorvoertuigen ter plaatse tijdig waarschuwen als zij een van de vier camera’s naderen. Men kan dan nog keren om een boete te voorkomen. Evaluatie (en zo nodig aanpassing) van Variant 2A volgt uiterlijk een jaar na de plaatsing van de elektronische camera’s, zo bepaalt de aangenomen motie 44.

Sneller doorstroming verbeteren op T 106
Na de inspraak had de gemeente de afsluiting van de Langsom en Plesmanlaan al uit zijn plannen geschrapt. Daarnaast heeft de gemeenteraad vijf moties in meerderheid aangenomen. De gemeenteraad vindt het urgent dat Variant 2A zo snel mogelijk wordt ingevoerd. Daarom is bepaald dat de aangenomen moties geen vertragende werking mogen hebben op de invoering van Variant 2A. Er was veel steun voor de motie 5 waarin de gemeenteraad aan de wethouder de opdracht geeft om versneld de doorstroming te verbeteren op de rotonde in het verlengde van de Ookmeerweg, het Plusnet Auto T106. Daardoor zal doorgaand verkeer vanuit De Aker en Nieuw-West na de afsluiting van de Sloterweg via deze route sneller de rijkswegen kunnen bereiken.

Onderzoek: meer ontheffingen voor camera’s Nieuw Sloten?
De aangenomen motie 30 vraagt aan de wethouder om nader onderzoek te doen naar de mogelijkheid om meer ontheffingen te verlenen voor de elektronische knips op de Laan van Vlaanderen in Nieuw Sloten. Het gaat erom om o.a. te onderzoeken of  het – en zo ja onder welke voorwaarden – mogelijk is om voor deze knips ook aan bewoners van andere postcodegebieden ontheffing te verlenen. Of bijvoorbeeld aan uitstootvrije elektrische voertuigen uit een deel van Nieuw-West.

Hierbij wordt wel opgemerkt dat het totaal aantal te verlenen vergunningen niet te hoog mag worden. Het is niet de bedoeling dat er in Nieuw Sloten of de directe omgeving (zoals bij de turborotonde op de Sloterweg) opstoppingen of gevaarlijke situaties ontstaan. “De beide takken van de Laan van Vlaanderen liggen in een woonwijk en het totaal aantal voertuigen dient bij die wegcategorie aan te sluiten”, aldus motie 30.

Onderzoek: camera’s Nieuw Sloten op bepaalde tijden uitzetten?
Wethouder De Vries kreeg in de aangenomen motie 43 ook de opdracht om te onderzoeken of het mogelijk is om de camera’s in Nieuw Sloten op bepaalde tijden buiten de spits uit te zetten. De aanname van de raad is dat dit winkeliers op het Belgiëplein mogelijk meer klandizie kan opleveren. Echter, gezien de ervaring dat verkeer áltijd voor de kortste route kiest, is de kans groot dat de meeste automobilisten op tijden dat de knips openstaan dan door Nieuw Sloten héén zullen rijden en daar niet gaan winkelen. Met als gevolg: veel fijnstofuitstoot en onveiligheid in deze woonwijk. “Een openstelling op bepaalde tijden is voor fietsers op de turborotonde in de Sloterweg slecht nieuws”, benadrukt de Fietsersbond Amsterdam. “De Sloterweg zelf wordt met de maatregelen gelukkig veilig voor fietsers. Maar bij het uitschakelen van de camera’s blijft de Anderlechtlaan net zo druk. En blijft de turborotonde, zolang fietsers daar geen voorrang hebben, dus erg gevaarlijk.”

Dankzij grote inzet van velen
De huidige werkgroep Sloten met voorop Willem Kleyn en Marc Makkes heeft veel energie gestoken in het veilig maken van de Sloterweg. Ook de inspanningen van veel Sloterwegbewoners, Slotenaren, Nieuw Slotenaren en vele vele anderen leidden tot dit resultaat. Zoals uit de meeste bijdragen van de gemeenteraadsleden tijdens de commissievergadering op 20 januari en de gemeenteraadsvergadering op 26 januari bleek, woog ook het feit dat de Dorpsraad al zó lang bezig is met het veilig maken van de Sloterweg zwaar mee. De actievoerders van nu stonden dus als het ware op de schouders van hun voorgangers.

Ruim veertig jaar actievoeren
Ook raadslid Jan-Bert Vroege (D66) was  hiervan goed op de hoogte. Dat bleek toen hij tijdens de gemeenteraadsvergadering als eerste het woord kreeg. Hij begon zijn bijdrage met een verwijzing naar een gesprek dat hij over de Sloterweg had met oud-gemeenteraadslid en oud-dorpsraadlid Guido Frankfurther: “Guido vertelde mij dat hij zijn politieke carrière was begonnen als lid van de werkgroep Verkeer van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp, tweede helft jaren zeventig. Ook toen speelde de drukte op de Sloterweg al; dat is dus ruim 40 jaar geleden. Guido, ikzelf en velen anderen met mij zijn verheugd dat er nu een definitieve oplossing komt voor de verkeersdrukte op de Sloterweg.”

Alles is geprobeerd; niets hielp
Desgevraagd laat Guido weten zijn kennis van het dossier ‘Sloterweg’ graag met de gemeenteraad te hebben gedeeld: “Ik zat in de werkgroep Verkeer met betrokken leden als Evert van Lammeren, Freek Raat, Gonny Kok en natuurlijk Henk Smit. Vanaf de jaren zeventig hebben we werkelijk van alles geprobeerd om de toen al drukke Sloterweg veiliger voor fietsers en voetgangers te maken. In overleg met stadsdeel Slotervaart leidde dat tot borden “Pas op voor onze kinderen”, fietssuggestiestroken, nieuwe voetpaden, de ‘banaan’ op de kruising Ditlaar-Vrije Geer en allerlei soorten wegversmallingen. Niets hielp; wel leidde het tot talloze conflicten bij deze chicanes. Toen de nieuwe grote woonwijken in Nieuw-West in de jaren negentig werden opgeleverd, hebben de stadsdelen Slotervaart en Osdorp de ANWB-bebording op ons verzoek laten aanpassen. Het was vanaf toen de bedoeling dat de automobilisten óm Sloten en later ook om Nieuw Sloten zouden heenrijden richting A10 en A4. Maar wie bekend was in het gebied, trok zich daar niets van aan. Daar is tot op de dag van vandaag niets aan veranderd.” Wie alle verkeersmaatregelen op de Sloterweg in de afgelopen decennia – tot in 2021 – naloopt, ziet al snel dat sommige maatregelen keer-op-keer tegen beter weten in door de gemeente telkens opnieuw werden ingevoerd en opgeheven.

Al decennia: “Verbeter andere ontsluitingen naar de snelwegen”
Dat er nu nog een motie aangenomen moet worden om de doorstroming op het hoofdwegennet te verbeteren, is wonderlijk. Ook dit onderwerp speelt al jaren, zo blijkt uit toenmalige bijdragen van de Dorpsraad en de werkgroep Verkeer. Guido Frankfurther: “Al toen De Aker werd aangelegd, hebben wij als Dorpsraad al vanaf het eerste moment aangedrongen op een adequate ontsluiting van de wijk richting A4, A9 en A10. Die is er ook gekomen in de vorm van de T106 (het verlengde van de Ookmeerweg), maar dat kan beter. Een deel van De Aker-bewoners maakt overigens wel al gebruik van de T106.”

Harde fysieke knip te gortig
Guido blik tot slot nog terug op de beginjaren dat hij betrokken was bij het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Sloterweg: “In de jaren ’80 opperden we zelfs, de wanhoop nabij, dat waarschijnlijk de enige oplossing een harde (fysieke) knip op de Sloterweg zou zijn. Dus dat er dan ook echt niemand meer de hele Sloterweg kon afrijden. Het stadsdeel wilde daar toen nog niet aan, omdat dit de bereikbaarheid voor de bewoners van de Sloterweg en het dorp zélf erg negatief zou beïnvloeden. Een digitale knip met vergunningen voor motorvoertuigen geregistreerd in het gebied bestond toen nog niet.’

Tamar Frankfurther; 1 februari 2022.

Wilt u de gemeenteraadsvergadering van 26 januari 2022 terugkijken? Klink dan op deze link. Ga naar agendapunt 13; tijd: 7:32:45.

Zie ook: Sloterbrug en Sloterweg

Dick Langendoen stopt als vrijwilliger voor de Sloterkerk

Na 51 jaar kerkvoogd in de Sloterkerk stopt Dick Langendoen met zijn vrijwilligerswerk.

Een interview met Dick en zijn vrouw Lia over ’tijd’.

Dick en Lia Langendoen. Foto: Thera van Homeyer.

Volslagen verrassing
Dick: “Ik ben geboren in Amsterdam en ben begonnen in de Argonautenstraat, bij het Olympisch Stadion, en daarna zijn wij verhuisd naar de Van Walbeeckstraat in West. Ik speelde op het Surinameplein, dat toen nog een weiland was. Thuis, we waren met 4 kinderen, werden we gestimuleerd. Mijn moeder was een vrouw met een fotografisch geheugen, als die wat las, dan wist ze dat. Zij was op haar 19e procuratiehouder bij een import-export firma, zo’n meid die alles kon en alles onthield. Mijn vader werkte bij de gemeente Amsterdam, bij de secretarie.

Ik heb een technische inslag en heb eerst HTS en later Delft gedaan en was projectleider voor de afdeling Bruggen in Amsterdam. Het allerleukste van dat werk zijn de technische uitdagingen geweest. Het is snel voorbijgegaan. Ik ben nieuwsgierig, hè?, en ik leerde elke dag dingen bij. In de buitendienst mocht elke timmerman die een klus had een berekening van mij vragen. Omdat ik Delft had gedaan, kon ik op de hoek van de krant een keurige berekening maken van draagkracht en verdeling. Ja, de grote vrijheid en het plezier van de technische ontwikkelingen. Ik praatte met iedereen en leerde van iedereen, vond ik geweldig. Na mijn pensioen ben ik ook nog 3 jaar extra in dienst gebleven. Wij komen beiden uit een hervormd gezin en we waren trouwe kerkgangers van de Sloterkerk. In 1971 ben ik benoemd als kerkvoogd, tot mijn volslagen verrassing. Er is niets gevraagd. Ze kwamen het vragen en toen zeiden ze: “We hebben u alvast benoemd”.”

“Ze komen mij vragen”
Lia: “Wij kennen elkaar van een vakantiereis naar Oostenrijk, met de trein. Die reis ging uit van het Christelijk Jongemannen Verbond, zo kwam Dick erbij. Wij hadden thuis het Hervormde blad, waarin die reis werd aangeboden, waarop ik heb ingeschreven. Dat was 1962. Ik kom uit Den Haag en ben daar naar de kweekschool gegaan voor de hoofdakte en akte handenarbeid. Ik werkte op een school in Pijnacker, ’s zomers met de fiets op en neer en ’s winters met het Hofplein-treintje. Wij zijn in Pijnacker getrouwd, in 1964 en zijn in Amsterdam gaan wonen.

In Den Haag had ik na mijn belijdenis vrijwilligerswerk gedaan voor het Jongeren Diakonaat en toen ze van de Sloterkerk kwamen vragen had ik eigenlijk het idee: ze komen mij dus vragen om diaken te worden. Maar goed, ik had 4 kinderen, binnen 4 jaar gekregen, en ze kwamen míj dus niet vragen. Maar het was niet zo dat ze mij als vrouw over ’t hoofd zagen, kerkenraadsleden waren zowel mannen als vrouwen.” Dick: “Niet de mannenbroeders die vergaderen en de rest mag koffieschenken.”

Sloterkerk staat keurig op zijn beentjes
Dick: “Kijk, toen ik begon als kerkvoogd was het voornamelijk als penningmeester. Er was toen nog een koster en het was eerst voor 12 jaar. Je rolt van de ene functie in de andere en ik was handig, het ging mij makkelijk af. Na de eerste 12 jaar werd ik voor de volgende 12 jaar herkozen en daarna heb ik al die tijd kerkfuncties gehad. Toen ik nog een baan had was dat 2 dagen in de week en toen ik gepensioneerd werd, is dat natuurlijk meer geworden. En als er iets technisch was kwamen ze toch altijd bij mij uit. Ik praat nogal direct. Ik kom uit de bouw en daar smeren we elkaar geen stroop om de mond. We zeggen gewoon wat we van elkaar denken. Maar ik heb het allemaal met veel plezier gedaan en we hebben de Sloterkerk, die aan het wegzakken was, een mooie en stevige nieuwe ondergrond gegeven.

Ik kom tijd te kort, als je gepensioneerd bent gaat je tempo wat omlaag. Mijn korte-termijn geheugen loopt terug. Als ik me omdraai, bij wijze van spreken, ben ik vergeten waar ik mee bezig was. Ik heb het goed laten onderzoeken en ben beklopt, betast en ondervraagd, het is een ouderdomsverschijnsel. Het gaat me zwaar vallen om te stoppen, hoor, vroeger vloog ik overal achteraan. Ik ben 86 en Lia is 82, ja, als je dan dat soort problemen krijgt, dan is dat niet zo wonderlijk. Dat mag.”

Voor altijd 25, Sinterklaas en mythologie
Lia: “We hebben 4 kinderen, Pim en Koen en Annemieke en Nannie. Nannie is er niet meer. In maart is het 20 jaar geleden dat ze overleed. Er gaat geen dag voorbij dat je niet aan haar denkt, maar het is niet zo dat mij dat treurig stemt. Ze heeft toch een heel vol leven geleid, veel plezier gemaakt en veel ondernomen. Op de rouwkaart stond: “Voor eeuwig 25”. Ze is 34 geworden, maar als je aan haar vroeg, “Hoe oud ben je?”, dan zei ze “25” en daar week ze nooit van af.

Mijn zonen en Annemieke hebben tijdens de lockdowns van alles voor ons gedaan en verzonnen, van zingen door de brievenbus heen, tot boodschappen voor ons doen. We hebben een enorme binding met Sinterklaas vieren en voor mijn 80ste verjaardag hebben ze het verjaardagsfeest gecombineerd met Sinterklaas, geweldig. Annemieke had iedereen geschreven met de boodschap vooral ook een surprise te maken en onze zonen hebben een Sinterklaas-film opgenomen. Dick: “Ik heb altijd grote belangstelling gehad voor de Egyptische, Griekse en Romeinse mythologie. Wij zijn ook in Egypte geweest en ik lees nog steeds in de Ilias en de Odyssee. Ja, we komen tijd tekort.”

Thera; 21 januari 2022.

Kijk voor meer Dick Langendoen en zijn werk voor de Sloterkerk naar de online video.

Vandaag valt hét raadsbesluit over het verkeer op de Sloterweg

Het is reuze spannend: Bijna alle raadsleden waren vorige week tijdens de commissievergadering van mening dat de onveilige verkeerssituatie zo snel mogelijk beëindigd moet worden. Van uitstel zal dus zeker geen sprake zijn.

Tijdens de commissievergadering op 20 januari hielden sommige partijen de kaarten nog tegen de borst over hun stemgedrag tijdens de raadsvergadering op 26 januari 2022 vanaf 13 uur.

De kans is groot dat de gemeenteraad op 26 januari besluit om van de Sloterweg een veilige en aangename fietsroute te maken. Foto: Tamar Frankfurther.

De Sloterweg is dan agendapunt 13. Omdat er door corona schriftelijk gestemd moet worden, is de uitslag van de stemming pas op maandag 31 januari bekend. Hieronder volgt een beknopte impressie van het debat in de commissie Verkeer (MLW) van de gemeenteraad op 20 januari. Vijf gemeenteraadsleden wilden hun standpunten alvast delen.

Veiligheid Sloterweg is urgent
Tijdens de commissievergadering bleek dat álle politieke partijen, behalve DENK van mening zijn dat de huidige verkeerssituatie op de Sloterweg onaanvaardbaar gevaarlijk is en dat deze zo snel mogelijk beëindigd moet worden. Uitstel en nader onderzoek zijn dus niet meer aan de orde. Het feit dat zoveel mensen hierover inspraken en dat de meerderheid van hen de gemeentelijke Voorkeursvariant 2A steunde, noemden de wethouder en de raadsleden “opvallend”: “Meestal zijn alle insprekers tégen.”

Politieke keuze tussen verschillende belangen
Wethouder Egbert de Vries is blij met het grote draagvlak bij bijna alle partijen in de gemeenteraad om de problemen op de Sloterweg nu écht snel te gaan oplossen: “Van uitstel mag geen sprake meer zijn. De oude dijkweg is eenvoudigweg niet geschikt voor deze enorme verkeersbelasting. Dat geldt zowel voor de westelijke tak als de oostelijke. Iedereen die over de Sloterweg wil fietsen moet dit veilig kunnen doen. Het is Hoofdnet Fiets. Dat geldt ook voor de turborotonde halverwege de Sloterweg, die is bijna niet te nemen voor fietsers. Die is nu al dramatisch gevaarlijk voor fietsers. Ik hecht eraan om te benadrukken dat alle adressen in Sloten en Nieuw Sloten voor iedere automobilist bereikbaar blijven. Er is altijd een alternatieve route, die voor sommige bestemmingen langer wordt. Winkeliers op het Belgiëplein zijn mogelijk de enige groep die serieus enig nadeel ondervinden van de invoering van Variant 2A. Het College weegt de leefbaarheid en veiligheid echter zwaarder dan het moeten omrijden. Dat is een politieke keuze.”

Principe: Doorgaand verkeer naar Hoofdnet Auto
De wethouder gaf tijdens de commissievergadering op 20 januari ook duidelijk aan dat hij van mening is dat doorgaand autoverkeer thuishoort op het Hoofdnet Auto en niet in de woonwijken: “Variant 11 is geen goede oplossing, omdat je nu al ziet aankomen dat de leefbaarheid in Nieuw Sloten dan onder druk komt te staan. De Nieuw Slotenaren zijn geen proefkonijnen. Dat waterbedeffect staat voor mij al vast en dat werd ook weer bevestigd toen de Sloterweg laatst was afgesloten. Nieuw Sloten liep meteen helemaal vast. Aan de invoering van Variant 2A gaat een zorgvuldige en grondige voorbereiding vooraf, zodat de doorstroming van tevoren al optimaal is en we ook zo nodig meteen kunnen ingrijpen.”

Variant 2A plus…
Een aantal partijen dubt, weegt en onderzoekt of er – ondanks het grondige en zeer positief gewaardeerde werk van de ambtelijke projectgroep – misschien toch nog een ándere Variant mogelijk is. Hierbij denken de raadsleden bijvoorbeeld aan de uitgifte van meer ontheffingen voor de elektronische camera’s op de Laan van Vlaanderen. Vraag is dan wel hoe je dan bepaalt wie daarvoor onder welke voorwaarden wel of niet voor in aanmerking komt. Verkeerswethouder Egbert de Vries had daar (nog) geen antwoord op dat juridisch en praktisch houdbaar is. Hij liet wel weten dat hij er geen voorstander van zou zijn wanneer de gemeente voor deze extra ontheffingen (veel) geld zou vragen en dat daardoor alleen kapitaalkrachtigen van deze service gebruik van zouden kunnen maken. De Vries benadrukte ook dat – als er extra ontheffingen verleend gaan worden – dat dat puur “uit service” is. En niet “omdat het Plusnet Auto de verkeersstroom anders niet zou kunnen verwerken”. De wethouder: “Ik heb me altijd afgevraagd wat er toch mis is met de Plesmanlaan. Het is daar zo rustig… Ik verwacht dat het Hoofdnet Auto deze verkeersstroom goed aankan. En als het ergens toch flink vast mocht lopen, dan zal de gemeente die bottleneck natuurlijk meteen oppakken. Dan gaan we echt niet wachten tot een evaluatiemoment. Snel ingrijpen heeft in dat geval mijn uitdrukkelijke voorkeur boven overstappen naar Variant 11. Ik ben al met mijn collega van de gemeente Haarlemmer in overleg om de geplande werkzaamheden bij de (rotonde van de) Lijnderbrug naar voren te halen, zodat de doorstroming ook daar verbetert. Aangezien de gemeenteraad deze zaak urgent acht, ga ik ervan uit dat de raadsleden zullen instemmen met het eerder beschikbaar stellen van het uitvoeringsbudget hiervoor.”

Standpunten van vijf raadsleden
De verkeerswoordvoerders van GroenLinks, D66, de PvdA, de SP en de Partij van de Ouderen wilden hun standpunten in de op 26 januari te voeren discussie alvast delen. Samen vormen deze partijen een ruime meerderheid in de gemeenteraad.

Standpunt D66
Raadslid Jan-Bert Vroege: “D66 is verheugd dat er na ruim 40 jaar een oplossing komt om het autoverkeer op de Sloterweg drastisch terug te brengen. Dit is hard nodig voor de leefbaarheid in Sloten en de veiligheid voor fietsers en voetgangers. D66 kiest ook voor knips in Nieuw Sloten op de Laan van Vlaanderen; oftewel de Variant 2A. Wel willen we onderzoeken of deze knips verruimd kunnen worden, bijvoorbeeld in tijd en/of voor bewoners uit omwonenden wijken. Hierdoor wordt autoverkeer meer evenredig verdeeld over zowel Laan van Vlaanderen als het Hoofdnet Auto. Bovendien blijft het winkelcentrum op het Belgiëplein voor meer bezoekers bereikbaar zonder dat leefbaarheid wordt aangetast. Een oplossing die ook recht doet aan de diverse zorgen en meningen in Nieuw-West.”

Standpunt GroenLinks
GroenLinks raadslid Zeeger Ernsting is tevreden met het uitgebreide inspraakproces en de informatieve ambtelijke begeleiding van het project. Hij is blij dat er raadsbreed steun is om de smalle historische dijkweg nu eindelijk fietsveilig te maken: “Het wordt dan een aangename en snelle fietsroute. GroenLinks steunt Variant 2A. Wij willen niet dat de verkeersstroom van de Sloterweg naar de woonbuurten in Nieuw Sloten wordt verlegd. Doorgaand verkeer hoort thuis op het Hoofdnet- en Plusnet Auto. Uit alle berekeningen blijkt dat het wegennet dit ook aan kan. Mocht de doorstroming daar toch tegenvallen, dan kan de gemeente bijsturen.”

Standpunt PvdA
Arjan Miedema van de PvdA vindt het ten eerste een hele goede zaak dat er nu eindelijk een stap wordt gezet om de verkeersveiligheid op de Sloterweg te verbeteren: “Voor de PvdA heeft de verkeersveiligheid op de Sloterweg prioriteit. Dat kan zo echt niet langer. Maar we moeten wel de brede verkeerssituatie in Nieuw-West en waterbedeffecten daarbij in ogenschouw houden. De afgelopen twaalf maanden is er sprake geweest van een goede en zorgvuldige participatie en we zijn blij dat ook de brede verkeerscontext is meegenomen. Hier is sprake van een klassieke belangentegenstelling, waar wij als politiek een weging in moeten maken. We kunnen het dus niet iedereen naar de zin maken. Misschien is het wel mogelijk om de scherpe kantjes van Variant 2A af te halen. Wij vragen ons bijvoorbeeld af of het mogelijk is om meer vergunningen te verlenen voor de elektronische knips op de Laan van Vlaanderen of te werken met tijdvakken.”

Standpunt SP
Raadslid Erik Flentge van de SP: “De huidige situatie op de Sloterweg kan niet. Een buurtbewoner zei het goed: De Sloterweg is verworden tot een oprit en afrit van de snelweg. Levensgevaarlijk. Onleefbaar. Daar zijn de Plusnet-wegen voor.

De voorkeursvariant 2A kan rekenen op brede steun, maar ook op fikse weerstand. Datzelfde geldt ook voor Variant 11. Het grootste bezwaar van Variant 11 is wat mij betreft de grote hoeveelheid auto’s, die over de Laan van Vlaanderen zal gaan rijden. Dwars door een woonwijk. En dat heeft grote gevolgen voor veiligheid en leefbaarheid. En ik vraag me sterk af of de uitkomsten goed zullen zijn voor De aker, Osdorp, Badhoevedorp en Sloterweg Oost.

Maar tegenstanders van 2A hebben een punt als ze erop wijzen dat er een zogenaamd ‘waterbed-effect’ op andere plekken kan ontstaan. Dat betekent: grotere verkeersstromen op wegen als de Plesmanlaan, van de Johan Huizingalaan naar de Henk Sneevlietweg en de Louwesweg. En de Pieter Calandlaan. Maatregelen om de doorstroming daar te verbeteren en die te versnellen, zijn dan ook nodig.

De rotonde in Lijnden kan het autoverkeer tijdens de spits niet aan. De drukte op deze rotonde moet sneller worden aangepakt.

Tot slot: De vele opmerkingen van veel bewoners over het jarenlang uitgeklede OV snijden hout. Alleen met een goed fijnmazig OV-netwerk in Nieuw-West kun je de automobilist een goed alternatief bieden.”

Standpunt Partij van de Ouderen
Ook Wil van Soest van de Partij van de Ouderen heeft haar standpunt inmiddels bepaald: “Er zijn tegenstrijdige belangen. Dat betekent dat ik een politieke keuze moet maken. Ik kies dan voor Variant 2A, voor veiligheid en leefbaarheid op de Sloterweg en in Nieuw Sloten. Ik kies uitdrukkelijk niet voor Variant 11, omdat dan de verkeersstroom naar Nieuw Sloten en naar de Sloterweg Oost wordt verlegd. Dat is onacceptabel. Alle locaties blijven voor iedereen met de auto bereikbaar. Voor sommige bestemmingen moet men straks omrijden. Het zij zo. Met Variant 2A kan bus 195 Sportpark Sloten nog beter ontsluiten. De PvdO wil daarnaast dat het OV heel Nieuw-West verbetert.”

Variant 11 krijgt weinig steun
Andere partijen, de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie, bewogen tijdens de commissievergadering richting Variant 2A. Hun definitieve keuze echter hebben de woordvoerders van deze partijen echter nog niet gedeeld. Alleen partij DENK vindt dat de huidige verkeerssituatie op de Sloterweg niet gevaarlijk is. Voor hen is er geen urgentie om het hier zo snel mogelijk veilig te maken (voor fietsers).

Een aantal andere fracties (VVD, JA21, CDA) lijkt nog altijd in te zetten op Variant 11. Dat zou betekenen dat er alleen een elektronische camera op de westtak van de Sloterweg zou komen, zodat het sluipverkeer voortaan door Nieuw Sloten naar de A4 kan rijden en dat ook het sluipverkeer over de Sloterweg Oost doorgaat. (Ook voor deze partijen geldt dat de redactie hun standpunten nog niet ontving en dus in dit artikel kon vermelden.) Gezien de ontvangen reacties ziet het er echter niet naar uit dat een meerderheid van de gemeenteraad voor Variant 11 kiest.

Ook wethouder Egbert de Vries is geen voorstander van Variant 11, die bovendien ook duurder dan 2A is om in te voeren en meer vraagstukken met zich meebrengt, zoals: Hoe kan de veiligheid op het oostelijke deel van de Sloterweg, zonder voetpaden en vrijliggende fietspaden, dan worden gegarandeerd? Bovendien vormt de turborotonde in de Sloterweg dan een blijvende bottleneck in het Hoofdnet Fiets: Voor fietsers is het levensgevaarlijk om hier over te steken. Je hebt daar immers geen voorrang op het autoverkeer dat hier over twee stroken langs raast. Dat is ook een belangrijke reden waarom de Fietsersbond Amsterdam eerder al benadrukte dat Variant 2A de voorkeur verdient.

Géén éénrichtingsverkeer op de Sloterweg
De optie om éénrichtingsverkeer op de Sloterweg in te stellen wordt door de meeste partijen van tafel geveegd, omdat er dan nog altijd veel teveel verkeer over de Sloterweg blijft rijden. Bovendien veroorzaakt deze verkeersstroom dan nog altijd zowel op de smalle dijkweg als op de turborotonde gevaar voor fietsers. Deze variant valt ook af omdat het van belang is dat bus 195 over de Sloterweg blijft rijden.

Bewoners ontvangen gratis ontheffingen
Om misverstanden te voorkomen hechtten zowel de raadsleden als de wethouder eraan om duidelijk te maken dat er geen kosten verbonden zullen zijn aan de ontheffingen die bewoners van Sloten en Nieuw Sloten bij Variant 2A krijgen. Wethouder De Vries: “Nee, hier zullen geen legeskosten aan verbonden zijn. De gemeente moet alleen nog wel uitzoeken hóe dit beleid vormgegeven moet worden. Ik wil de administratieve overlast ook zo veel mogelijk beperken. Als het raadsbesluit genomen is, dan ligt het opstellen van het ontheffingenbeleid formeel bij het stadsdeel, maar de gemeente kan hierbij natuurlijk ondersteuning verlenen.”

Tamar Frankfurther, 26 januari 2022.

Zie ook: Sloterbrug en Sloterweg

Samen de Lutkemeerpolder kopen voor Voedselpark Amsterdam

Platform Behoud Lutkemeer lanceert een prachtig plan voor de Lutkemeerpolder, een parel voor de stad. Om dat te realiseren starten we een crowdfundingsactie.

“Niels, fiets jij uit school even langs de pluktuin om sperziebonen te halen? Neem maar een pondje. En pluk ook nog een bakje frambozen voor het toetje.” Hoe geweldig zou dat zijn! Als je dat tegen je zoon zou kunnen zeggen terwijl je op een flat woont in de Aker.

Logo Voedselpark Amsterdam Lutkemeerpolder

‘Voedselpark’ is opvolger van ‘Plan Biopolder’
Al jaren geleden ontwikkelde Platform Behoud Lutkemeer een mooi alternatief plan voor de vruchtbare polder. Toen heette het nog ‘Biolpolderplan’. Maar de naam ‘Voedselpark’ is aantrekkelijker en geeft ook de bedoelingen van het plan beter weer.

Bedrijventerrein is tegen eigen gemeentelijke beleid
De gemeente gaf in mei 2021 drie mooie rapporten uit: ‘Amsterdam Circulair’, ‘Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal’ en ‘Stadsdonut voor Amsterdam’. Het druist volledig tegen de doelen van deze rapporten in om in de Lutkemeerpolder een bedrijventerrein te vestigen. Het is niet meer te verdedigen in deze tijd van gevaarlijke klimaatverandering om te gaan bouwen op vruchtbare grond.

Zoals we vorige week al in deze nieuwsbrief schreven, moet het bestemmingsplan dat in 2013 is bekrachtigd, van de rechter opnieuw in stemming gebracht worden, omdat er toen corruptie in het spel was. Wij pleiten voor een bestemmingswijziging terug naar ‘agrarisch’ om alle biologische functies van de polder te behouden en omdat een Voedselpark wél volledig past in de geest van die gemeentelijke rapporten.

Sterke coalitie ondersteunt het Plan Voedselpark
Deze unieke kans doet zich voor nu Albert Heijn bekend heeft gemaakt geen distributiecentrum in de Lutkemeerpolder meer te willen bouwen. Plotseling is het mogelijk dit laatste stuk vruchtbare landbouwgrond in Amsterdam veilig te stellen voor Amsterdammers. Initiatiefnemers van dit plan zijn: Behoud Lutkemeer, Stichting Grond van Bestaan, Voedsel Anders en Foodcouncil MRA. Zij strijden al jaren voor het behoud van de Lutkemeerpolder.

Wat zijn de plannen?
Op 24 januari 2022 is het plan ‘Voedselpark Amsterdam’ gelanceerd. Afgelopen maandag is ook de crowdfundingsactie gestart om grond in de Lutkemeerpolder aan te kopen en het plan te gaan uitvoeren. Het wordt veel meer dan een tuinderij aan de rand van de stad. De nadruk ligt op het zichtbaar maken van voedselproductie: Hoe komt voedsel op ons bord. Niet alleen laten zien hoe gewassen groeien, maar ook de aanpak van akkerbouwmatig voedsel verbouwen, de invloed van het weer, het belang van biodiversiteit, mechanisatie en alle andere aspecten die deel uitmaken van de keten aan de mensen tonen.

De opbrengst van dit Voedselpark
Het is natuurlijk onmogelijk om de stad te voeden van 43 hectare landbouwgrond. Dat neemt niet weg dat in de Lutkemeerpolder een aanzienlijke productie plaats kan vinden. Zo voorziet het plan in een wekelijks groentepakket voor 800 huishoudens, een zelfpluk-pakket voor 200 gezinnen, 350 pannen vol aardappelen en fruit voor de bewoners van 1.750 gezinnen. Daarnaast kan er nog zo’n 12 ton gerst voor de bierbrouwerij gekweekt worden, en nog meer. Het is ook belangrijk, om stadsmensen inzicht te geven in de hoeveelheid ruimte die het verbouwen van voedsel vraagt.

Biodiversiteit versterken met rijke bio-grond
Langs de akkers ligt een mooi natuurgebied dat deel uitmaakt van de Hoofdgroenstructuur De Groene AS. Hier komen bijzondere vogels zoals de roerdomp voor. Het Voedselpark plan wil deze natuur beschermen en zorgen dat de activiteiten in het gebied bijdragen aan behoud en versterking van de biodiversiteit en verbinding met het agrarische landschap. Biologische grond wemelt van de insecten, wormen en andere diertjes. De akkers spelen een belangrijke rol in de voedselvoorziening van veel vogels en zoogdieren.

Werk en scholing
De verschillende landbouwactiviteiten leveren straks ongeveer 30 voltijdsbanen op. Nevenactiviteiten zoals zorg en educatie kunnen nog 10 arbeidsplaatsen opleveren. Jongeren die praktijkervaring in de agrarische of groensector willen opdoen, kunnen hier terecht voor leer-werktrajecten. Mensen die laagdrempelig willen re-integreren hebben gelegenheid op basis van maatwerk weer aan de slag te gaan. Er wordt structuur, begeleiding en een uitdagende, maar ook rustgevende dagbesteding geboden.

Recreatiemogelijkheden
De polder wordt herontworpen voor nieuwe activiteiten, rekening houdend met het oorspronkelijke landschap. Om de akkers toegankelijk te maken voor educatieve en recreatieve activiteiten zullen wandelpaden en picknickplekken worden aangelegd. Een open veld tussen de akkers biedt ruimte voor bijeenkomsten en activiteiten. De verbindingszones met de omliggende natuurgebieden maken het gebied nóg aantrekkelijker.

Oogst voor de toekomst
Dit ‘Plan Voedselpark’ is onze kans om een groen stuk Amsterdam te behouden voor de toekomstige generaties. Om er een plek van te maken waar stadsboeren ons eten verbouwen op de meest vruchtbare grond van Amsterdam. Een plek waar iedereen kan recreëren en leren. Waar kennis opgedaan en uitgewisseld wordt over landbouw, duurzaamheid en biodiversiteit. En waar we werken aan een echt groene, duurzame economie.

Samen kopen we het land voor alle toekomstige generaties!
Doe jij ook mee? Je kunt nu meteen al geld doneren of je kunt geld toezeggen voor later. Lees meer hierover op de speciale website.

Deel deze actie en help mee
Daadwerkelijk helpen kan ook: door het verhaal te delen, een poster op te hangen of flyers uit te delen. Stuur een mail voor meer informatie en een perskit.

Tot later in de pluktuin, de boomgaard of bij een vogelexcursie in ons eigen Voedselpark! Je leest er over in deze Nieuwsbrief

Marijke Kruyt, Platform Behoud Lutkemeer, 25 januari 2022.

Schapenland Vrije Geer is eindelijk gemaaid

Natuurpark Vrije Geer ligt in de Hoofdgroenstructuur De Groene AS. Het is daarom van groot belang dat de natuur zich hier goed blijft ontwikkelen.

Het natuurpark wordt daarom ecologisch beheerd. Dat betekent dat je de natuur zijn werk laat doen, maar wel ingrijpt om alle planten een kans te geven zich te ontwikkelen.

Ruim 40 groenmedewerkers uit heel Amsterdam en vrijwilligers hebben samen de zware maaiklus op Natuurpark Vrije Geer geklaard. Foto: Marina den Ouden.

Zwaar werk op drassig veen
De veenweide waar in de zomer schapen grazen, had eigenlijk al vorig jaar gemaaid moeten worden, maar dat kwam er telkens maar niet van. Toen het erop begon te lijken dat de schapenweide ook in de winter van 2021-2022 weer niet gemaaid zou worden, trokken de beheerders van Natuurpark Vrije Geer, Ruud Lutterlof en Marina den Ouden, aan de bel. Teammanager Directievoering en Toezicht Ruud Stuurman deelde hun zorgen en organiseerde een grootschalige maai-actie waaraan groenmedewerkers uit de hele stad deelnamen.

Doordat de schapenweide vorig jaar niet gemaaid was, was het riet erg hoog en dik. Dat maakte het maaiwerk nu extra zwaar. Het land was bovendien zo drassig dat er niet machinaal gemaaid kon worden. Zware apparatuur zou wegzakken in het veen. De groenmedewerkers van de gemeente Amsterdam hebben daarom met de hand gemaaid, voornamelijk met bosmaaiers.

Met vele handen kon deze loodzware maaiklus worden geklaard. Foto: Elsbeth Bloemert.

Overal vandaan kwamen de gemeentelijke voertuigen, die geparkeerd stonden langs de Plesmanlaan: uit Oost, Noord, Centrum/West, Zuid, Zuidoost en natuurlijk ook uit Nieuw-West. Er waren ook een paar vrijwilligers die hun handen uit de mouwen staken.

Terwijl de groenmedewerkers uit de hele stad aan het werk waren, vormde hun wagenpark langs de Plesmanlaan een bezienswaardigheid. Foto: Dorine Duyster.

Het was een indrukwekkend gezicht hoe ál die ruim veertig groenmedewerkers, die uit de hele stad waren gekomen, keihard op Sloten aan de slag gingen. Het was hartverwarmend om dit te aanschouwen. Deze grootschalige gemeentelijke actie trok dan ook veel bekijks.

Tweederde maaien
“Als je de natuur hier op deze veengrond zijn gang zou laten gaan, dan staat hier al snel alleen nog maar hoog en dik riet. Andere planten krijgen dan geen kans meer om zich te ontwikkelen. Als je dat toelaat, wordt het een monocultuur in plaats van dat je de (bio)diversiteit ondersteunt”, zo legt beheerder van Natuurpark Vrije Geer Marina den Ouden uit. “Een ander onderdeel van ecologisch beheer is dat je nooit alle begroeiing in één keer verwijdert. Als je dat doet dan hebben kleine zoogdieren, insecten en vogels geen schuilplekken en voedsel meer. Als regel geldt dat je tweederde kunt maaien en eenderde laat staan”, vult haar collega Ruud Lutterlof aan. “Men vindt het vaak zonde als er gemaaid wordt, maar dit is dus juist goed voor de natuur, want dan ontstaat er lucht en dat geeft andere planten de kans om hun kop boven het maaiveld uit te steken.”

Op het goede moment maaien
Marina: “Het gaat er alleen wel om dat je op het goede moment maait. Dus níet als er gebroed wordt tussen het riet of als de dwergmuizen hun jongen grootbrengen. Voor bloeiende planten geldt bijvoorbeeld dat er pas gemaaid wordt na de hoofdbloei, dus als bloemen hun zaad hebben afgezet. Als je daarna maait, is het even heel kaal, maar dan bereik je wel dat in datzelfde seizoen de meeste soorten nog een keer vol in bloei komen.”

Nu het riet verwijderd is, krijgen diverse kruiden en grassen hier komend voorjaar de kans om op te komen. Ook hebben de schapen weer voldoende ruimte om te grazen. De schapen eten wel jong opkomend riet, maar niet de oude droge staken. Uiteraard is een deel van het riet blijven staan, zodat bezoekers van het natuurpark komend voorjaar ook nog van de karekieten en rietzangers kunnen genieten. Wandelaars zullen worden verrast door een gele bloemenzee. Foto: Marina den Ouden.

Bijna al het riet is meteen afgevoerd van het land, maar er zijn twee hopen behouden. In deze hopen kunnen amfibieën overwinteren. Marterachtigen vinden er een rustplaats en het scheelt afvoerkosten; ook niet onbelangrijk.

Veel dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen.

Tamar Frankfurther, 22 januari 2022.

Besluitvorming verkeerssituatie Sloterweg nadert climax

Vrijwilligers van de werkgroep Sloten en de Dorpsraad zetten zich al decennia lang in voor het veilig maken van de Sloterweg. Gaat het komende week dan eindelijk lukken om de smalle dijkweg verkeersveilig te maken?

De vorige keren werd besluitvorming door de politiek telkens op het allerlaatste moment afgeblazen, omdat de politici het toch niet aandurfden. Ook nu is het verzet tegen de voorgestelde maatregelen weer enorm. Als het aan verkeerswethouder Egbert de Vries ligt, dan gaat de knoop deze keer wel doorgehakt worden, maar hij is hiervoor wel afhankelijk van de dapperheid van de gemeenteraad.

Kunnen fietsers straks wel veilig over de Sloterweg rijden? Foto: Tamar Frankfurther.

Wethouder kiest voor variant 2A
Wethouder de Vries realiseert zich dat het onmogelijk is om iedereen blij te maken met de te kiezen verkeersoplossing, maar is ervan doordrongen dat de huidige onveilige situatie niet kan voortduren. De Vries: “Op dit moment rijden er dagelijks meer dan 15.000 voertuigen op de Sloterweg, terwijl de weg eigenlijk geschikt is voor maximaal 6.000 voertuigen per dag, met diverse onveilige situaties als gevolg. Voorop staat, en daar is eigenlijk iedereen het over eens: de Sloterweg moet veiliger worden. Er zijn meerdere varianten uitgebreid onderzocht. Geen enkele variant biedt een oplossing zonder dat er nadelige effecten op andere plekken ontstaan. Variant 2A zorgt voor de grootse fietsveiligheid op de Sloterweg en met deze variant kan het doorgaand verkeer niet alsnog door Nieuw Sloten rijden waardoor drukte en overlast voor bewoners in deze wijk zoveel mogelijk beperkt blijft.

Deze variant is relatief snel uitvoerbaar en vindt het beste evenwicht tussen de vele belangen en wensen van betrokkenen.”

Een jaar lang monitoren
Nadat invoering van variant 2A gaat de gemeente goed in de gaten houden wat voor effecten er optreden. De wethouder: “Bij implementatie worden gedurende een jaar de effecten van variant 2A op diverse wegen in zowel Haarlemmermeer als Amsterdam gemonitord. Als er onvoorziene knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid en/of doorstroming ontstaan, worden aanvullende maatregelen getroffen. Indien er onacceptabele knelpunten ontstaan die niet oplosbaar blijken, dan is er altijd nog de mogelijkheid om terug te vallen op een andere variant (zoals variant 11).”

Na inspraak nog twee belangrijke vergaderingen op 20 en 26 januari 2022
Vanavond, op 19 januari om 19.00 uur wordt nog een extra digitale inspreekbijeenkomst georganiseerd. Op 20 januari vergadert de commissie Verkeer (MLW) vanaf 9 uur en in de loop van de ochtend wordt waarschijnlijk al zichtbaar hoe de verschillende partijen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 26 januari zullen gaan stemmen. Op 20 januari komt de Sloterweg als derde agendapunt aan bod. Daarvóór bespreekt de commissie o.a. het verslag van de vorige vergadering en kunnen de raadsleden laten weten over welke agendapunten zij het woord willen voeren.

Zorgvuldig inspraaktraject
In het afgelopen jaar heeft de gemeente een zeer uitgebreid en zorgvuldig inspraaktraject opgezet. Iedereen, die dat wilde, mocht zijn visie geven op de verschillende oplossingsvarianten die de gemeente had uitgedacht. De ambtelijke projectgroep heeft hierover met zeer vele belangengroepen in de wijde omgeving van de Sloterweg gesproken. Maar liefst 450 mensen dienden vervolgens veelal uitgebreide zienswijzen in. De projectgroep was vervolgens van mening dat Variant 2A de voorkeur verdient en gaf zijn reactie in de Nota van beantwoording. Op 18 januari en 19 januari spraken/spreken veel betrokken buurtbewoners uit Sloten, Nieuw Sloten, Badhoevedorp en elders uit Nieuw-West digitaal in tijdens speciaal georganiseerde inspraakavonden van de commissie MLW van de gemeenteraad. Daarna is de politiek aan zet.

Tamar Frankfurther; 18 januari 2022.

Zie ook: Sloterbrug en Sloterweg

De Dorpsraad: vóór en dóór bewoners van het landelijke gebied

De Dorpsraad is gevraagd haar visie te geven op het vraagstuk over wie mag er wel in de Dorpsraad zitting nemen en wie niet en waarom dit dan zo is.

De aanleiding was een vraag van een ondernemer die zijn bedrijf in Sloten heeft, maar die hier niet woont. De huidige Dorpsraad is er geen voorstander van om ook niet-bewoners lid te laten worden van de Dorpsraad. Net zoals je alleen lid kunt worden van de gemeenteraad als je ook in die gemeente woont en alleen lid kunt worden van de Tweede Kamer als je in Nederland woont. Wij geven hieronder verdere uitleg.

Wat is de Dorpsraad eigenlijk?
De Dorpsraad Sloten Oud-Osdorp is een Stichting met als bestuur de Dorpsraad. De leden van de Dorpsraad vormen aldus gezamenlijk het bestuur van de Stichting. De Stichting heeft, net als elke andere stichting, zogenaamde ‘statuten’. Daarin staan de regels en de doelstellingen waaraan de Dorpsraad uitvoering moet geven. In het kort komt dat er op neer dat de Dorpsraad zich inzet voor de lokale belangen van de inwoners van het dorpsraadgebied. Dat gebied behelst het dorp Sloten, de Sloterweg, de Akerwegen en het gebied rondom de Osdorperweg ten westen van de Ookmeerweg. In de Dorpengids vindt u een kaart van het gebied. De Dorpsraad bestaat uit minimaal vijf leden en maximaal uit elf leden. De Dorpsraad stelt, binnen deze grenzen zelf het aantal leden vast.

Wie in Dorpsraad?
De leden moeten volgens de statuten woonachtig zijn in het gebied. Eén maal per vier jaar waren er tot nu toe altijd verkiezingen waarbij minimaal vijf en maximaal elf leden gekozen konden worden. Dit jaar zal dat zeer waarschijnlijk niet nodig zijn, omdat zich tot nu toe minder kandidaten bij de werkgroep Verkiezingen hebben aangemeld dan de maximaal elf plekken in de Dorpsraad. Tot de datum van de gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022, kunnen bewoners uit het gebied zich nog bij de werkgroep Verkiezingen aanmelden. De leden van de Dorpsraad ontvangen geen beloning en hebben in principe voor vier jaar zitting in de Dorpsraad.

Belangen bewoners centraal
In het kort komt het er op neer dat de Dorpsraad zich inzet voor het behoud van het landelijk karakter van het gebied, de sociale verbanden tussen de bewoners zal versterken, het milieu zal beschermen, de verkeerssituatie zal bewaken, inspraak zal uitoefenen op ruimtelijk beleid in brede zin en wat zij verder van belang acht voor de bewoners en het gebied. Kortom, het gaat om vrij ruime, maar toch ook wel specifieke doelstellingen. De ruimtelijke ordening en het verkeer zijn terreinen waarop de laatste jaren veel aandacht op is gelegd. Ook zijn wij druk geweest met het opzetten van een samenwerkingsverband tussen alle actieve vrijwilligersgroepen binnen het gebied.

Hoe doen we dat?
De Dorpsraad komt op voor de belangen van bewoners van en organisaties in het landelijke gebied door te overleggen met de gemeente. Wij stellen werkgroepen in die op specifieke onderwerpen aan de slag gaan. Wij ontplooien ook zelf activiteiten zoals de dodenherdenking, Bevrijdingsdag, vrijwilligersdag, de kerstbijeenkomst en de nieuwjaarsreceptie. De Dorpsraad spreekt in, schrijft commentaren en gaat soms naar de rechter.

Ondernemers in het landelijke gebied
Iedere ondernemer die in het gebied woont kan lid worden van de Dorpsraad. Iedere ondernemer die niet in het gebied woont maar wel zijn bedrijf hier gevestigd heeft zou lid kunnen worden van één van de werkgroepen. Net zoals dat voor ieder ander geldt die belangstelling heeft voor het landelijke gebied en mee wil praten en denken over de toekomst. De werkgroepen zijn bij uitstek ook de plek waar plannen worden bedacht en beleidslijnen worden uitgezet. De Dorpsraad moet zich inzetten voor de belangen van de inwoners en voor het behoud van het landelijke gebied in het algemeen. De Dorpsraad zet zich niet in voor de belangen van mensen die buiten het gebied wonen en hier wel een bedrijf hebben. Zij kunnen – als zij van mening zijn dat hun belangen afwijken van die van de bewoners – zélf hun democratische rechten uitoefenen richting het stadsbestuur, maar dat kan niet door zitting te nemen in de Dorpsraad. Zo is het opgezet en zo werkt het ook al meer dan vijftig jaar. De Dorpsraad is een bewonersorganisatie en geen ondernemersvereniging.

Ondernemers hebben vaak eigen organisaties die hun belangen behartigen zo ook in ons gebied. Ondernemers zijn vaak mondig en zij hebben meestal ook meer mogelijkheden zaken die hen aangaan te beïnvloeden. De Dorpsraad is er dan ook geen voorstander van dat ondernemers die niet in het gebied wonen lid kunnen worden van de Dorpsraad.

Statuten kunnen gewijzigd worden, maar…
Statuten kunnen altijd veranderd worden. Volgens de statuten is de Dorpsraad bevoegd de statuten te wijzigen met een tweederde meerderheid. Als tweederde van de inwoners dat zou willen, dan kunnen zij vragen aan de Dorpsraad of zij er ook voor zijn om de statuten aan te passen zodat ook ondernemers die niet in het gebied wonen in de Dorpsraad zitting kunnen nemen. Als dat het geval zou zijn, dan zou het ook raadzaam zijn om hier meteen regels aan te koppelen. Er zijn dan allerlei scenario’s denkbaar waar je van tevoren op moet anticiperen, maar het voert te ver om daar nu al over uit te wijden. De Dorpsraad wil alleen wel zeggen dat het zomaar aanpassen van de statuten niet raadzaam is. De huidige Dorpsraad er geen voorstander van om het dorpsraadlidmaatschap open te stellen voor niet-bewoners, maar misschien de nieuwe Dorpsraad wel.

Meld je aan voor de Dorpsraad
Wij nodigen iedereen die in het landelijke gebied woont en 18 jaar of ouder is van harte uit om zich bij de werkgroep Verkiezingen aan te melden voor de Dorpsraad. Dat geldt ook voor ondernemers die in het gebied wonen. Doe dat vooral. Hoe diverser de nieuwe Dorpsraad hoe beter we samen de belangen van iedereen vertegenwoordigen. Woon je hier niet, maar wil je wél meepraten in een werkgroep? Graag! Meld je aan via deze link.

Namens de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp,

Sjoerd Jaasma, voorzitter van de Dorpsraad; 17 januari 2022.

Oud Osdorpers ten einde raad naar de gemeenteraad

Bewoners van de Osdorperweg in Oud Osdorp, verenigd in de Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO), hebben de knuppel in het hoenderhok gegooid. De verkeerssituatie op de smalle rechte dijkweg, vrijwel zonder (aparte) voet- en fietspaden, die notabene onder het Hoofdnet Fiets valt, is onaanvaardbaar gevaarlijk.

Deze bebording ontslaat de gemeente niet van de plicht het wegdek nu eindelijk eens op te knappen. Foto’s en montage: Theo Durenkamp.

Vorige week hebben zij daarom naar alle gemeenteraadsleden een zogeheten raadsadres verzonden om hun beklag te doen over de al jaren slepende verkeersproblematiek op de Osdorperweg. De broodnodige maatregelen om de weg op te knappen en veiliger te maken blijven almaar uit. En nu is er tot overmaat van ramp plotseling sprake van een verbreding en het opheffen van het vrachtwagenverbod.

Overdragen van stadsdeel naar gemeente
Maatregelen worden steeds aangekondigd en net zo vaak weer doorgeschoven. Kern van het raadsadres is het dringende verzoek om de oplossing voor deze verkeersproblematiek op de Osdorperweg vanaf nu door de gemeente te laten af te handelen in plaats van het stadsdeel. Net als bij de Sloterweg, die ook onder gemeentelijke regie kwam te staan.

Verbreding Osdorperweg voor vrachtverkeer?
Volgens de planning gaat eind deze maand het groot onderhoud aan de Osdorperweg op het gedeelte tussen Joris van den Berghweg en Halfweg van start. Eind augustus moet dit hele stuk dan van een vernieuwde fundering en een nieuwe asfaltlaag zijn voorzien. Grootste zorg van de bewoners is daarbij dat de weg verbreed gaat worden. Die verbreding stond zomaar in het gemeentelijke plan en is bedoeld om zwaar vrachtverkeer mogelijk te maken, maar dit was bij de inspraak zo niet afgesproken. Toen de KOO dit aan het begin van de inspraakbijeenkomst op 13 december aan de orde stelde, ontkende de gemeente onmiddellijk dat er sprake was van een verbreding. Het zou gaan om een “redactiefout” in de plannen. De bewoners zijn er door deze zogenoemde foutieve vermelding echter helemaal niet gerust op. Zij vrezen dat de in 2011 ‘per ongeluk’ aangelegde asfaltverbreding in de berm náást de bestaande fundering van de weg in het komend half jaar zal worden gelegaliseerd. En dat dan meteen maar even de hiervoor benodigde onderliggende fundering verbreed wordt ten koste van de bermen.

Zwaar vrachtverkeer voortaan legaal?
Het raadsadres vermeldt tevens dat de nieuwe inrichting pas in 2023 zijn beslag gaat krijgen en dat daarvoor eerst nog weer gepraat moet worden over de vorig jaar vastgestelde uitgangspunten die onderling tegenstrijdig zijn. Zo is een van de uitgangspunten dat de weg technisch geschikt moet worden gemaakt voor zwaar vrachtverkeer. En dat terwijl de Osdorperweg al sinds 1963 juist een verbod kent voor vrachtverkeer breder dan 2,2 m en een hogere aslast dan 4,8 ton; een verbod dat al die jaren overigens nooit is gehandhaafd…

In één keer de héle weg!
Het raadsadres pleit er nadrukkelijk voor om de héle weg tussen Ookmeerweg en Halfweg aan te pakken, dus óók het gedeelte door de oude dorpskern van Oud Osdorp dat voor de laatste keer in 2007 is gerenoveerd. Juist op dit stuk zijn nu gevaarlijke situaties ontstaan door verzakkingen en zogeheten langsgleuven – die vooral voor fietsers gevaarlijk zijn – en provisorisch opgelapte stukken. De bewoners storen zich er vooral aan dat deze oplappingen en stuk gereden wegdelen zich in de beruchte bocht bevinden waar de gemeente onlangs wél gele waarschuwingsborden voor het slechte wegdek heeft geplaatst, maar niets heeft gedaan om deze gewraakte wegvakken te repareren…

Nét als de Sloterweg?
Inmiddels is bekend geworden dat het raadsadres op 26 januari in de gemeenteraad aan de orde zal komen. Dit is tevens de dag waarop de uiteindelijke beslissing over de verkeersproblematiek rond de Sloterweg vermoedelijk zal worden genomen. Wat de Osdorperweg betreft zal op die dag alleen worden besloten hoe en door wie dit raadsadres zal worden behandeld. Omdat de Osdorperweg vergelijkbaar is qua situatie en problematiek aan de Sloterweg vertrouwen de Oud Osdorpers erop eenzelfde behandeling als op Sloten van de gemeente te krijgen.

Theo Durenkamp, 15 januari 2022.