Nieuwe wijkagent voor het dorp Sloten

Sinds 1 januari 2022 is Maurice Groenen wijkagent van Sloten (en een deel van Osdorp).

Binnen zijn mogelijkheden wil hij de zichtbaarheid van de politie op Sloten weer verbeteren. “Ik vind het geweldig dat ik in een lange traditie van veldwachters, dorpsagenten en buurtregisseurs me sinds kort ‘wijkagent van Sloten mag noemen. In het politiesysteem wordt de wijk foutief ‘Oud Sloten’ genoemd. Dat moet worden gecorrigeerd.”

De nieuwste ‘veldwachter’ van Sloten: Wijkagent Maurice Groenen voor het Slotense Politiebureautje. Foto: Tamar Frankfurther.

Gevarieerde dubbelwijk
Maurice Groenen (51) is erg blij dat hij ook het dorp Sloten in zijn gebied heeft gekregen: “Ik vroeg om een gevarieerde wijk. Nou diversiteit heb ik gekregen. In Osdorp-Zuid en Sloten krijg ik met heel verschillende problematiek, bewoners en ondernemers te maken. Dat spreekt mij aan. Ik ben al aardig op de hoogte van wat hier speelt, omdat ik hiervoor ook een tijd (spoed)meldingen uit dit deel van Nieuw-West heb opgelost. De Sloterweg vanaf de Ditlaar valt onder mijn collega Arno Hopman. Uiteraard stemmen wij hierover onderling goed af.”

Er samen uitkomen
Wijkagent Groenen werkt inmiddels ruim tien jaar voor de politie: “Daarvoor werkte ik in de financiële dienstverlening. Ook daar moest je er met verschillende partijen samen uit zien te komen. Dat is ook echt mijn werkwijze. Mijn motto is: Veiligheid en een prettige samenleving bereik je alleen door samen te werken en met elkaar te praten. Persoonlijk contact staat altijd aan de basis daarvan.”

Spreekuur op Sloten
De nieuwe wijkagent gaat zich de komende tijd inwerken en zal met bewoners en ondernemers in gesprek gaan over wat er speelt. Hij gaat onderzoeken of het mogelijk is om samen met de gebiedsmakelaar van de gemeente in het Dorpshuis Sloten een spreekuur te organiseren.

Oók ándere taken
Wijkagent Groenen: “Het is mijn streven om ook op straat en bij dorpsevenementen zichtbaar en aanspreekbaar aanwezig te zijn. Ik maak wel een voorbehoud: Niet alleen ben ik wijkagent van een dubbele wijk, waarbij ik moet zeggen dat in het drukbevolkte Osdorpse deel erg veel speelt. Zeker nu door corona. Dat is het deel van Osdorp diagonaal aan de andere kant van de rotonde Plesmanlaan/Baden Powellweg: Vanaf het Jan van Zutphenplantsoen tot halverwege de Wolbrantskerkweg en tot het stadspark.”

Mijn bereikbaarheid
Hij vervolgt: “Door personeelskrapte word ik ook ingezet voor de ‘Basis politiezorg’, zoals de noodhulpdienst. Daarnaast word ik bij de ‘Vredeseenheid’ ingezet. Dat is een onderdeel van de politie-eenheid Amsterdam dat demonstraties begeleidt. Het gevolg van dat alles is dan dat ik niet op alle dagen werk en dus niet altijd beschikbaar kan zijn. Ik vind het belangrijk dat de Slotenaren dat weten en ook begrijpen dat ik daardoor niet altijd even snel op vragen en verzoeken kan reageren. Als iets spoed heeft, bel dan met 112. U kunt mij ook mailen. Het is het handigste om dit via het contactformulier op de website van de politie te doen. In principe geef ik antwoord, maar als ik geen dienst heb, wordt uw melding dan door een collega van mij opgepakt. Uw melding blijft voor mij overigens altijd zichtbaar, zodat ik ervan op de hoogte ben. Uiteraard kunt u ook alle niet spoed-meldingen ook via 0900 8844 doorgeven.”, besluit wijkagent Groenen.

Wijkagenten Oud Osdorp en Sloterweg buiten dorpskern
Ook de andere delen van het landelijke gebied hebben tegenwoordig weer een wijkagent. Het is de bedoeling dat ook zij in de komende periode worden voorgesteld. Alvast ter informatie:
* Wijkagent voor o.a. Oud Osdorp: Mariska de Haas, tel. 0900 8844, mailcontact via deze link.
* Wijkagent, voor o.a. Sloterweg, De Oeverlanden en Nieuw Sloten: Arno Hopman, tel. 0900 8844, mailcontact via deze link.

Tamar Frankfurther; 4 februari 2022.