Groen houden Lutkemeerpolder is nu een politieke keuze

Nu de coöperatie ‘Land van Ons’ het plan ‘Voedselpark Amsterdam’ ondersteunt, is het niet langer een geldkwestie maar een politieke keuze om de Lutkemeerpolder in Oud Osdorp groen te houden.

Deze ontwikkeling maakt de kans een stuk groter dat het na decennia van strijden tóch gaat lukken om de Lutkemeerpolder te behoud voor biologische landbouw. Tijdens een persconferentie op 10 februari 2022 werden de plannen uit de doeken gedaan.

Samen gaan ze voor het groen houden van de Lutkemeerpolder: Lidy Zeinstra (Buurtgroen020), Alies Fernhout (Behoud Lutkemeer) en Franke Remerie, bestuursvoorzitter van ‘Land van Ons’, met op de voorgrond een pot klei uit de Lutkemeerpolder met een biologisch aardbeienplantje. Foto: Tamar Frankfurther.

Land van Ons
Bestuursvoorzitter van Land van Ons Franke Remerie: “Wij zijn een coöperatie met inmiddels al 18.000 deelnemers die boerenland opkoopt, waar vervolgens natuurvriendelijk en met grote zorg voor plant, dier en mens gewerkt wordt. Tot nu toe hebben we hiertoe elf percelen in het hele land aangekocht. Maar liefst 2.000 van onze participanten wonen in Amsterdam. Het is dus logisch om juist ook in hun woonomgeving landbouwgrond aan te kopen. Het plan Voedselbos Amsterdam sluit volledig aan bij onze doelstellingen. We zetten samen onze schouders eronder en kunnen een grote financiële impuls geven. We gaan voor de aankoop van de betwiste 42 hectare, maar het liefst zouden we de hele Lutkemeerpolder kopen. Dan komen we uit op 51 hectare.”

Doe mee en sluit je aan
Wie nu denkt “O, dan hoef ik zelf niet meer bij te dragen”, heeft het mis. Naast de belangrijke financiële basis die Land van Ons nu onder het plan legt, blijft het erg belangrijk om met crowdfunding 1 miljoen euro op te halen. Dat heeft twee redenen, zo legt Alies Fernhout van Behoud Lutkemeer uit: “We hebben dat miljoen straks nodig voor de grondaankoop én het is nodig om te laten zien hoe groot het draagvlak voor het groenhouden van de Lutkemeerpolder is. De teller van de crowdfunding voor de aankoop van de grond voor het De crowdfunding voor Voedselpark Amsterdam staat al op 150.000 euro. Dat zijn donaties van ongeveer maar liefst 2.000 mensen. Dat is al een enorm groot draagvlak, maar het moet nóg veel meer worden. We zijn nog lang niet op de helft… Als zichtbaar wordt hoe ontzettend veel mensen willen dat de Lutkemeerpolder groen blijft, dan is de kans veel groter dat de gemeenteraad het bestemmingsplan gaat aanpassen. Dan kan de raad er niet meer omheen en móeten zij dit plan wel omarmen. Alle bijdragen blijven dus welkom, klein en groot. Als het plan onverhoopt toch niet doorgaat, krijg je je geld terug. Wie dat liever heeft, kan er ook voor kiezen om het bedrag pas overmaken, als we de grond echt kunnen gaan kopen.”

Politiek besluit
“Nu vaststaat dat onze planeet opwarmt en de biodiversiteit schrikbarend snel afneemt, moeten we extra goed voor onze planeet en directe woonomgeving zorgen. Dan is het toch onverantwoord om deze laatste nog bestaande Amsterdamse polder met vruchtbare klei te bestemmen als bedrijventerrein?”, aldus de bevlogen voorzitter Remerie. “De nieuwe gemeenteraad moet inzien dat de realiteit is veranderd sinds hun voorgangers besloten om op deze vruchtbare polder bedrijfsloodsen te vestigen. De tijd van ‘meer meer meer’ is voorbij. De raad kan ervoor kiezen om de bestemming van de Lutkemeerpolder weer terug te veranderen naar ‘biologische landbouw’. Dat is een politiek besluit.”

De coöperatie zegt tussen de vijf en zeven miljoen euro beschikbaar te hebben om de grond van Lutkemeerpolder te kopen. “En als er meer geld nodig is, dan horen we dat graag. Dan gaan we onderzoeken hoe we dat geld bijeen gaan brengen”, aldus Remerie. “Het is nu eerst van belang dat de gemeenteraad kiest voor het Plan Voedselpark. De gemeenteraad is de baas en niet de wethouder, die alleen maar beren op de weg ziet. Als platform ‘Behoud Lutkemeer’ met de wethouder in gesprek wilde, was het enige antwoord van de wethouder “Het kost geld en dat hebben jullie niet. Einde discussie.” Nu ‘Land van Ons’ meedoet, geldt dat argument niet langer. Wij willen met het stadsbestuur in gesprek gaan hóe we de polder groen kunnen houden. Daar wordt iedereen beter van.”

Papieren winst en tekorten
Als dat politieke besluit eenmaal is genomen, dan ontstaat er ongetwijfeld een tekort op de gemeentelijke begroting. De gemeente heeft de grondprijs van de Lutkemeerpolder inmiddels ingeboekt met de hogere waarde van bedrijventerreinen. “Dat zijn papieren werkelijkheden”, zo legt de bestuursvoorzitter van Land van Ons uit. “Indertijd heeft de gemeente zogenaamd winst gemaakt door de voormalige landbouwgrond van het ene op ander moment in te boeken als duurdere grond voor bedrijventerreinen. Dat kun je net zo makkelijk ook weer terug veranderen en ja, dan maak je op paper verlies. Bovendien is tegenwoordig alom bekend dat je winst niet alleen in geld uitdrukt of terugverdient. Iedereen weet dat ecologie, gezondheid, geluk en groene recreatie dichtbij huis onmisbare waarden van een leefbare stad zijn. Dat geldt nu en in de toekomst zeker.”

Plan Voedselpark Amsterdam
Voedselpark Amsterdam wordt een plek van en voor iedereen. Het wordt een plek met veel verschillende duurzame, sociale en recreatieve functies. De biologische landbouw en de andere functies van het park bieden werk en werkleerplekken aan Amsterdammers. Het wordt ook een fijn gebied om te recreëren; met fiets- en wandelpaden en picknickplekken. Die combinatie is logisch, omdat Lutkemeerpolder dan ook veel bloeiende wilde planten en daarmee insecten en vogels zal herbergen. Jonge Amsterdammers kunnen bovendien dichtbij huis leren en ervaren hoe voedsel verbouwd wordt en vervolgens ook proeven hoe lekker dat is. Vers van het land met veel meer smaak dan ze gewend zijn. Meer weten? Klik hier.

Tamar Frankfurther; 11 februari 2022.

Meer informatie en doneren: www.voedselparkamsterdam.nl

Zie ook:
* www.at5.nl/artikelen/213551/natuurliefhebbers-willen-5-tot-7-miljoen-uittrekken-voor-behoud-lutkemeerpolder
* www.at5.nl/artikelen/213219/poging-om-lutkemeerpolder-te-kopen-en-zo-bebouwing-tegen-te-houden