Historisch besluit: Sloterweg alleen nog voor bestemmingsverkeer

Op 26 januari 2022 nam de gemeenteraad een voor Sloten historisch besluit: Voorkeursvariant 2A werd aangenomen. Dit betekent dat er eindelijk een einde gaat komen aan het levensgevaarlijke talrijke sluipverkeer dat nu nog over de smalle dijkweg rijdt.

De gemeenteraad koos voor Variant 2A. Straks wordt een fietstocht over de Sloterweg dus veilig en aangenaam. Foto: Tamar Frankfurther.

Alle adressen in Sloten en Nieuw Sloten blijven voor iedereen bereikbaar. Op de Langsom, Vrije Geer en Ditlaar gaat een maximum snelheid van 30 kilometer per uur gelden. De gemeente streeft ernaar om deze maatregelen na de zomer van 2022 in te voeren. Op maandag 31 januari werd de uitslag van de stemming pas bekend. Dat was vijf dagen later, omdat de raadsleden wegens corona niet allemaal aanwezig konden zijn in de Stopera en er een andere schriftelijke stemprocedure van kracht is. De collegepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP steunden Variant 2A. Daarnaast kwam steun hiervoor van de Partij van de Ouderen, de Christen Unie, Bij1 en de Partij voor de Dieren. Wilt u precies weten wie voor of tegen Variant 2A en de moties stemden? Klik dan hier en u treft in de dagmail van 1 februari de uitslagen van de stemmingen.

Plan voor veilige en autoluwe Sloterweg.

Met ontheffing gratis langs de knip
Nu Variant 2A is aangenomen, betekent dit dat er vier elektronische knips met camera’s komen op de Sloterweg en de Laan van Vlaanderen. Alle bewoners van Sloten en Nieuw Sloten ontvangen voor hun voertuigen voor één of meer knips een ontheffing. Daaraan zijn geen kosten verbonden. Dit werd bevestigd in de aangenomen motie 6. Als een motorvoertuig zonder ontheffing langs een knip rijdt, ontvangt de eigenaar van dat voertuig automatisch een bekeuring. Uiteraard zal de gemeente alle bestuurders van motorvoertuigen ter plaatse tijdig waarschuwen als zij een van de vier camera’s naderen. Men kan dan nog keren om een boete te voorkomen. Evaluatie (en zo nodig aanpassing) van Variant 2A volgt uiterlijk een jaar na de plaatsing van de elektronische camera’s, zo bepaalt de aangenomen motie 44.

Sneller doorstroming verbeteren op T 106
Na de inspraak had de gemeente de afsluiting van de Langsom en Plesmanlaan al uit zijn plannen geschrapt. Daarnaast heeft de gemeenteraad vijf moties in meerderheid aangenomen. De gemeenteraad vindt het urgent dat Variant 2A zo snel mogelijk wordt ingevoerd. Daarom is bepaald dat de aangenomen moties geen vertragende werking mogen hebben op de invoering van Variant 2A. Er was veel steun voor de motie 5 waarin de gemeenteraad aan de wethouder de opdracht geeft om versneld de doorstroming te verbeteren op de rotonde in het verlengde van de Ookmeerweg, het Plusnet Auto T106. Daardoor zal doorgaand verkeer vanuit De Aker en Nieuw-West na de afsluiting van de Sloterweg via deze route sneller de rijkswegen kunnen bereiken.

Onderzoek: meer ontheffingen voor camera’s Nieuw Sloten?
De aangenomen motie 30 vraagt aan de wethouder om nader onderzoek te doen naar de mogelijkheid om meer ontheffingen te verlenen voor de elektronische knips op de Laan van Vlaanderen in Nieuw Sloten. Het gaat erom om o.a. te onderzoeken of  het – en zo ja onder welke voorwaarden – mogelijk is om voor deze knips ook aan bewoners van andere postcodegebieden ontheffing te verlenen. Of bijvoorbeeld aan uitstootvrije elektrische voertuigen uit een deel van Nieuw-West.

Hierbij wordt wel opgemerkt dat het totaal aantal te verlenen vergunningen niet te hoog mag worden. Het is niet de bedoeling dat er in Nieuw Sloten of de directe omgeving (zoals bij de turborotonde op de Sloterweg) opstoppingen of gevaarlijke situaties ontstaan. “De beide takken van de Laan van Vlaanderen liggen in een woonwijk en het totaal aantal voertuigen dient bij die wegcategorie aan te sluiten”, aldus motie 30.

Onderzoek: camera’s Nieuw Sloten op bepaalde tijden uitzetten?
Wethouder De Vries kreeg in de aangenomen motie 43 ook de opdracht om te onderzoeken of het mogelijk is om de camera’s in Nieuw Sloten op bepaalde tijden buiten de spits uit te zetten. De aanname van de raad is dat dit winkeliers op het Belgiëplein mogelijk meer klandizie kan opleveren. Echter, gezien de ervaring dat verkeer áltijd voor de kortste route kiest, is de kans groot dat de meeste automobilisten op tijden dat de knips openstaan dan door Nieuw Sloten héén zullen rijden en daar niet gaan winkelen. Met als gevolg: veel fijnstofuitstoot en onveiligheid in deze woonwijk. “Een openstelling op bepaalde tijden is voor fietsers op de turborotonde in de Sloterweg slecht nieuws”, benadrukt de Fietsersbond Amsterdam. “De Sloterweg zelf wordt met de maatregelen gelukkig veilig voor fietsers. Maar bij het uitschakelen van de camera’s blijft de Anderlechtlaan net zo druk. En blijft de turborotonde, zolang fietsers daar geen voorrang hebben, dus erg gevaarlijk.”

Dankzij grote inzet van velen
De huidige werkgroep Sloten met voorop Willem Kleyn en Marc Makkes heeft veel energie gestoken in het veilig maken van de Sloterweg. Ook de inspanningen van veel Sloterwegbewoners, Slotenaren, Nieuw Slotenaren en vele vele anderen leidden tot dit resultaat. Zoals uit de meeste bijdragen van de gemeenteraadsleden tijdens de commissievergadering op 20 januari en de gemeenteraadsvergadering op 26 januari bleek, woog ook het feit dat de Dorpsraad al zó lang bezig is met het veilig maken van de Sloterweg zwaar mee. De actievoerders van nu stonden dus als het ware op de schouders van hun voorgangers.

Ruim veertig jaar actievoeren
Ook raadslid Jan-Bert Vroege (D66) was  hiervan goed op de hoogte. Dat bleek toen hij tijdens de gemeenteraadsvergadering als eerste het woord kreeg. Hij begon zijn bijdrage met een verwijzing naar een gesprek dat hij over de Sloterweg had met oud-gemeenteraadslid en oud-dorpsraadlid Guido Frankfurther: “Guido vertelde mij dat hij zijn politieke carrière was begonnen als lid van de werkgroep Verkeer van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp, tweede helft jaren zeventig. Ook toen speelde de drukte op de Sloterweg al; dat is dus ruim 40 jaar geleden. Guido, ikzelf en velen anderen met mij zijn verheugd dat er nu een definitieve oplossing komt voor de verkeersdrukte op de Sloterweg.”

Alles is geprobeerd; niets hielp
Desgevraagd laat Guido weten zijn kennis van het dossier ‘Sloterweg’ graag met de gemeenteraad te hebben gedeeld: “Ik zat in de werkgroep Verkeer met betrokken leden als Evert van Lammeren, Freek Raat, Gonny Kok en natuurlijk Henk Smit. Vanaf de jaren zeventig hebben we werkelijk van alles geprobeerd om de toen al drukke Sloterweg veiliger voor fietsers en voetgangers te maken. In overleg met stadsdeel Slotervaart leidde dat tot borden “Pas op voor onze kinderen”, fietssuggestiestroken, nieuwe voetpaden, de ‘banaan’ op de kruising Ditlaar-Vrije Geer en allerlei soorten wegversmallingen. Niets hielp; wel leidde het tot talloze conflicten bij deze chicanes. Toen de nieuwe grote woonwijken in Nieuw-West in de jaren negentig werden opgeleverd, hebben de stadsdelen Slotervaart en Osdorp de ANWB-bebording op ons verzoek laten aanpassen. Het was vanaf toen de bedoeling dat de automobilisten óm Sloten en later ook om Nieuw Sloten zouden heenrijden richting A10 en A4. Maar wie bekend was in het gebied, trok zich daar niets van aan. Daar is tot op de dag van vandaag niets aan veranderd.” Wie alle verkeersmaatregelen op de Sloterweg in de afgelopen decennia – tot in 2021 – naloopt, ziet al snel dat sommige maatregelen keer-op-keer tegen beter weten in door de gemeente telkens opnieuw werden ingevoerd en opgeheven.

Al decennia: “Verbeter andere ontsluitingen naar de snelwegen”
Dat er nu nog een motie aangenomen moet worden om de doorstroming op het hoofdwegennet te verbeteren, is wonderlijk. Ook dit onderwerp speelt al jaren, zo blijkt uit toenmalige bijdragen van de Dorpsraad en de werkgroep Verkeer. Guido Frankfurther: “Al toen De Aker werd aangelegd, hebben wij als Dorpsraad al vanaf het eerste moment aangedrongen op een adequate ontsluiting van de wijk richting A4, A9 en A10. Die is er ook gekomen in de vorm van de T106 (het verlengde van de Ookmeerweg), maar dat kan beter. Een deel van De Aker-bewoners maakt overigens wel al gebruik van de T106.”

Harde fysieke knip te gortig
Guido blik tot slot nog terug op de beginjaren dat hij betrokken was bij het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Sloterweg: “In de jaren ’80 opperden we zelfs, de wanhoop nabij, dat waarschijnlijk de enige oplossing een harde (fysieke) knip op de Sloterweg zou zijn. Dus dat er dan ook echt niemand meer de hele Sloterweg kon afrijden. Het stadsdeel wilde daar toen nog niet aan, omdat dit de bereikbaarheid voor de bewoners van de Sloterweg en het dorp zélf erg negatief zou beïnvloeden. Een digitale knip met vergunningen voor motorvoertuigen geregistreerd in het gebied bestond toen nog niet.’

Tamar Frankfurther; 1 februari 2022.

Wilt u de gemeenteraadsvergadering van 26 januari 2022 terugkijken? Klink dan op deze link. Ga naar agendapunt 13; tijd: 7:32:45.

Zie ook: Sloterbrug en Sloterweg