@mini-m

Bij Wind 1, 2 of 3, stook je nie(t)

Fijnstof, een onderschatte sluipmoordenaar…

Het is de laatste tijd weer volop in het nieuws: de slechte luchtkwaliteit in Amsterdam en de veel te hoge concentratie Fijnstof. Vooral fijnstofdeeltjes, die vrijkomen bij verbranding, zijn gevaarlijk voor onze gezondheid.

Ze zijn zó klein dat onze neushaartjes ze niet tegenhouden. Daardoor belandt het Fijnstof in onze longen. Het is een veelal ‘onderschatte sluipmoordenaar’…

Burenoverlast
Ook in het dorp Sloten – met bebouwing dicht op elkaar – wordt inmiddels weer volop ‘voor de gezelligheid’ gestookt. Sommigen zeggen dat zij ‘schoon stoken’, maar dat bestaat jammer genoeg niet… Hierbij worden de basisregels voor ‘het stoken in een woonbuurt’ helaas vaak genegeerd. Naast goede stooktechnieken en het verbranden van relatief minder vervuilend en stinkend hout geldt bijvoorbeeld ook als regel dat je bij weinig wind (onder Windkracht 4) niet stookt. Vanaf Windkracht 4 geef je de wind de kans om de uitstoot te verdunnen, waardoor de overlast in aangrenzende woningen (die op Sloten vaak enkelsteens zijn en kieren hebben) en op straat afneemt. Dit verandert natuurlijk niets aan de vervuiling van de atmosfeer.

Je hebt geen keuze over de lucht die je inademt. Het is nu vreemd genoeg nog zo dat bewoners met astma, die ‘gezegend’ zijn met stokende buren, ook in hun eigen huis benauwd vervuilde lucht moeten inademen… Aan alle stokers (ook elders in Nieuw-West) dan ook de oproep: “Stook minder vaak en alleen bij Windkracht 4 en harder. Kijk op de website van Milieucentraal hoe je overlast voor omwonenden zoveel mogelijk kunt beperken”.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 24 oktober 2018.

Antieke weegschaal van Verbeek in Kuiperijmuseum

Sinds 1919 tot eind 1969 was de firma Verbeek (huishoudelijke artikelen) op Sloten een begrip in de wijde omgeving.

De voormalige smederij met woonhuis werd in de jaren tachtig afgebroken. Op die plek werden toen acht grote witte huizen (Sloterweg 1225-1227) gebouwd. Jo Verbeek, tot aan het eind van zijn leven actief vrijwilliger bij de Molen van Sloten en het Kuiperijmuseum, heeft zelf nog met potten, pannen, emmers en kolenkitten op de verkoop-bakfiets door het landelijk gebied gereden.

Sample Image

Na het overlijden van Jo (op 99-jarige leeftijd) heeft zijn zoon Chris de antieke weegschaal (inclusief gewichten) uit de winkel aan het Kuiperijmuseum geschonken. De weegschaal staat al een tijdje te pronken in dit unieke museum en brengt de herinnering aan Sloten als levendig winkeldorp weer een beetje tot leven.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 17 oktober 2018.

Draagvlak-meting (bouw)projecten Sloten

Begin oktober hebben diverse projectontwikkelaars hun plannen voor Sloten uit de doeken gedaan. Om u als werkgroep Sloten bij de gemeente te kunnen vertegenwoordigen, willen we graag weten hoe u als buurtbewoner over een aantal zaken denkt.

Vandaar dat wij bij de Westerpost van vandaag een A4-tje voegen met drie vragen. Het gaat om een draagvlakmeting (op anonieme basis) o.a. over de komst van een hotel en nieuwe shortstay-appartementen op de locaties van Syriana en De Halve Maen. Ook zijn we benieuwd om van u te horen aan wat voor soort woningen (dus: in welke prijsklasse) er volgens u behoefte is op het dorp.

Niet heel Sloten
Hoewel we weten dat álle Slotenaren zich sterk betrokken voelen bij wat er in de dorpskern gebeurt, hebben we ervoor gekozen om het onderzoek niet in heel Sloten uit te voeren. Deskundigen hebben ons namelijk uitgelegd dat de resultaten van deze draagvlak-meting meer kracht krijgen, wanneer alleen dorpsbewoners deelnemen, die daadwerkelijk in hun dagelijkse leven de gevolgen van de veranderingen zullen ondervinden. Alleen de ruim 300 bewoners van de dorpskern en de eerste kring (in de buurt van de projecten) daar omheen krijgen daarom een invulformulier.

Doe mee
Ook uw mening telt! Doe uw ingevulde formulier a.u.b. vóór maandag 22 oktober in de brievenbus van Sloterweg 1224, naast het Politiebureautje. Het resultaat van deze draagvlak-meting wordt uiteraard hier in deze Rubriek besproken. Wij hopen van harte dat veel bewoners meedoen. Bij voorbaat dank voor uw deelname en met vriendelijke groet namens de Werkgroep Sloten,

Jan Brockhoff, voorzitter Werkgroep Sloten

Uit: de Westerpost van 17 oktober 2018.

Matinee Concert Sloterkerk 21 oktober 2018

In de Sloterkerk, Osdorperweg 28, te Amsterdam zal op zondagmiddag 21 oktober 2018 om 15.00 uur een matinee concert gegeven worden.

Er staat ons een fantastisch mooi concert met topmusici uit het Koninklijk Concertgebouworkest te wachten. Een strijkersensemble met een tiental musici van het Koninklijk Concertgebouworkest verzorgt een optreden. Een volstrekt uniek gebeuren.

Op het programma staat het beroemde derde Brandenburgs concert van J. S. Bach centraal. Verder werken van D. Scarlatti en van F. Geminiani. De klavecimbel wordt bespeeld door David Schlaffke.

De toegangsprijs bedraagt 10 euro, consumptie na afloop inbegrepen. Kinderen gratis.

Meer informatie op onze website: www.sloterkerk.nl
Inlichtingen en reserveringen via email: concert@sloterkerk.nl
Inlichtingen en reserveringen: 020-6157692

Topdrukte voor Slotense bouwplannen

Zeven projecten stonden 1 oktober 2018 in de spotlight. Over drie projecten leven veel vragen over de status. Hierbij duidelijkheid:

Project Garage Kuykhoven
Veel (omwonende) Slotenaren en de werkgroep Sloten zouden graag zien dat Lebo hun alternatieve bouwplan omarmt en dit samen met hen gaat uitwerken. Dit Slotense alternatieve bouwplan past prima in het Beschermd Dorpsgezicht en bestaat uit kleinere en goedkopere steegwoningen. Helaas lijkt het er (nog) niet op dat Lebo hiertoe bereid is. Een stedenbouwkundige van de gemeente geeft aan wat de huidige status van dit project is: “Het plan dateert uit 2009 en voldoet aan het toenmalige beleid, voordat Dorp Sloten een Beschermd Dorpsgezicht werd. Omdat zij in 2009 voor dit plan een conceptaanvraag hebben ingediend, geldt die status nog steeds en hebben zij het recht om het plan in te dienen. Let wel, als er bezwaren en zienswijzen op het plan komen, zullen wij als gemeente het leidende beleid hanteren en het plan opnieuw beoordelen. Dit is bij Lebo ook bekend.”

Hotel locatie Syriana
Er bestaat al langere tijd een plan om restaurant Syriana af te breken en hier een groot hotel te bouwen. Hierover zegt de stedenbouwkundige: “De ontwikkelaars van Syriana mogen (binnen de huidige contour van het pand) binnen het bestemmingsplan een hotel realiseren als er voldoende draagvlak voor is. Nu geldt er wel een Hotelbeleid waaraan hun plan moet voldoen. Hierover zijn zij met de afdeling Hotelbeleid in gesprek. Wij weten nog niet wat de stand van zake daarvan is. De grootte van het hotel staat ook nog niet vast. De ontwikkelaar toonde op 1 oktober het plan dat geldt als uitgangspunt/concept. Dit is door de gemeente nog niet vastgesteld of al akkoord bevonden.”

Op de website van de gemeente staat over het Hotelbeleid het volgende: “Nieuwe initiatieven worden alleen in behandeling genomen als buurtbewoners zijn geconsulteerd en er een plan ligt op het gebied van sociaal ondernemen. Daarnaast is een duurzaamheidstest vereist. Deze eisen komen bovenop de bestaande criteria: concepten worden onder andere getoetst op verbinding met de buurt, vernieuwing binnen de hotelsector en de hoeveelheid andere hotels in de omgeving.”

Halve Maen
Dit karakteristieke pand waar al meer dan 100 jaar een café/restaurant zetelt, blijft behouden. Volgens het concept-plan komt er een restaurantfunctie (lunchroom?) terug met woningen en (alweer) shortstay-appartementen (waarvoor wel draagvlak op Sloten moet bestaan). De stedenbouwkundige over dit project: “De Halve Maen is nog niet verkocht. De initiatiefnemer die het conceptplan presenteerde, is eerst aan het onderzoeken wat er mogelijk en haalbaar is voor deze plek voordat de daadwerkelijke koop bekrachtigd wordt.” Slotenaren hebben contact gehad met een andere projectontwikkelaar, die het pand wil kopen, opknappen en er een pannenkoekenrestaurant in wil vestigen.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 10 oktober 2018.

Sloterwegrotonde onveilig voor fietsers

De Sloterwegrotonde is sinds de vernieuwing bijzonder onveilig voor fietsers. Fietsers hebben niet langer voorrang en de nieuwe verkeerssituatie is onoverzichtelijk.

In de nieuwe situatie heeft de rotonde twee banen gekregen. Fietsers moeten via aparte fietspaden voorrang geven aan gemotoriseerd verkeer. Er gaat veel verkeer over deze rotonde. Daardoor moeten fietsers in de praktijk lang wachten om over te kunnen steken. Heel soms stopt er een auto, maar dan kan het goed zijn dat de auto in de baan ernaast wél met 50 km doorscheurt. Dit is erg onveilig.

Als fietser ben je dan vogelvrij; deze week al drie keer gehoord van verschillende buren dat ze bijna zijn aangereden. Het eerste (scooter)ongeluk is helaas al realiteit. Het is nu wachten op een ernstig ongeluk waarbij een fietser/scooter wordt geschept. Om die gevaarlijke toestand te ontwijken en niet al te lang stil te hoeven staan, rijden fietsers nu steeds vaker weer (zonder bescherming!) over de rotonde met het autoverkeer mee. Dat is tenminste net zo gevaarlijk.

Hoe kan dit gebeuren? De Sloterweg behoort immers tot het Hoofdnet Fiets van de gemeente Amsterdam. De oude situatie met een fietsstrook op de rotonde en voorrang voor fietsers was veel veiliger. Ook nu moeten fietsers weer voorrang krijgen.

Familie Wakkerman (bewoners Sloterweg).

Uit: de Westerpost van 10 oktober 2018.

Wildgroei van exoten op water en land

Waternavel
Wie langs een sloot woont, heeft gezien dat er op verschillende plekken (in het landelijk gebied) razendsnelle wildgroei op het water plaatsvindt. De Waternavel (quasi ronde bladeren/vijflobbig groen blad) is een invasieve exoot. Hij overgroeit het wateroppervlak zelfs zo snel dat aanwezige fauna en flora compleet worden verdrongen. Bestrijding van de grote Waternavel is moeilijk, omdat de plant makkelijk in stukken breekt en terug groeit vanuit kleine stukjes stengel die in de bodem achterblijven of op het water wegdrijven. Bij navraag blijkt dat Waternet actief bezig met zorgvuldige bestrijding, maar daar merken we op Sloten nog niets van. Als je niet beter zou weten, zou je denken dat er op de foto geen sloot meer ligt tussen de tuinen aan de zuidkant van de Sloterweg en het VAT en dat je over het groen kunt lopen…

Drijft er bij u in de sloot ook Waternavel? Bel dan (opnieuw) gratis naar Waternet: 088 9394 000. Dan komen ze hopelijk snel langs om alles op te ruimen.

Japanse Duizendknoop
Overigens, over ongewenste exoten gesproken: Ook de Japanse Duizendknoop – waarvoor in deze Rubriek eerder aandacht werd gevraagd – woekert ondertussen overal vrolijk door. Op veel plekken in De Oeverlanden, maar ook bijvoorbeeld op de bouwkavel van de voormalige garage Kuykhoven op Sloten. Helaas is het na de eerder getoonde (schijnbare) dadendrang van de gemeente Amsterdam om deze plant overal te willen uitroeien nu angstvallig stil geworden en is er geen enkel initiatief tot verwijderen merkbaar…

Tamar Frankfurther.

Sloop Ditlaarpand

Nog even… en de entree van het dorp Sloten op de hoek Sloterweg / Ditlaar gaat ingrijpend veranderen.

De projectontwikkelaar laat weten dat de sloop van het pand, ontworpen door Slotenaar Jan Hopman – waar oorspronkelijk een grote spijkerbroekenwinkel in gevestigd was, in week 41 begint.

Ter voorbereiding zullen de bouwhekken verplaatst worden. Hierdoor vervallen de parkeerplaatsen aan de voorkant van het pand. Bouwer KBK zal in de buurt ter informatie flyers verspreiden. De resterende hortensia’s op de bouwkavel mag iedereen nog gratis komen uitgraven.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 26 september 2018.

Sloterbrug-discussie: breder kijken

Op woensdag 19 september 2018 kwamen Slotenaren en Badhoevedorpers massaal naar Syriana om te horen wat de gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam van plan zijn rond de vervanging (op z’n vroegst in 2022) van de brug.

Sample Image

Deze informatie viel niet in goede aarde, omdat velen verwachten dat de geschetste nieuwe grotere brug zal uitnodigen tot méér verkeer. De gemeenten weerspreken dat, maar geven aan dat de brug (en daarmee ook de toevoerwegen naar de brug!) wel meer verkeer gaat verwerken: van 11.788 autobewegingen in 2015 tot 17.200 in 2030. Volgens de bewoners is de kans groot dat de wachtrijen bij de verkeerslichten aan beide kanten weer zullen aangroeien tot de huidige lengtes: gevolg véél meer auto’s dan nu. Bezorgd zei een bewoner: “De sluipers wegen goed af wat sneller is: Omrijden of wachten. Gevolg: erg vieze uitlaatgassen (bij de scholen aan de Burgemeester Amersfoordtlaan en Langsom) en de fiets- en voetgangerveiligheid wordt er rond de brug niet beter op…”

Sample Image

Het was jammer dat de presentatie niet door een verkeerskundige werd gegeven. Alle inhoudelijke vragen moesten daardoor na de presentatie individueel worden gesteld. Er was dan ook geen sprake van een ‘gesprek’, maar wel van onrust. Volgens beide gemeenten verwerkt de huidige brug vooral lokaal (wat is dat?) bestemmingsverkeer. Bewoners uit de buurt gaven aan dat dat pertinent níet waar is.

Mogelijk moet ook aan andere ontsluitingen en een bussluis richting Schiphol worden gedacht. Zo kan sluipverkeer dat niets te zoeken heeft in Badhoevedorp en Sloten worden geweerd. Het volledige verhaal van gemeentezijde treft u op www.sloterbrug.nl. Wie hierop (alsnog) wil reageren, mailt naar info@sloterbrug.nl .

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 26 september 2018.

Zie ook: Een fris geluid over de Sloterbrug

Zie ook: Geschiedenis van de Sloterbrug

Zie ook: www.slotenoudosdorp.nl/sloterbrug-en-sloterweg/

Matinee Concert Sloterkerk 30 september 2018

In de Sloterkerk, Osdorperweg 28, te Amsterdam zal op zondagmiddag 30 september 2018 om 15.00 uur een matinee concert gegeven worden.

We kunnen u een sprankelend optreden aanbieden van een enthousiast, professioneel pianotrio. Dit pianotrio bestaat uit de violiste Lucian Boeken, de celliste Anne Korff de Gidts en de pianist Edzo Bos.

Op het programma staan o.a. werken van Brahms, Beethoven en van Schubert. Muziek die akoestisch gezien zeer goed tot zijn recht komt in de Sloterkerk.

De toegangsprijs bedraagt 10 euro, consumptie na afloop inbegrepen. Kinderen gratis.

Meer informatie op: www.sloterkerk.nl
Inlichtingen en reserveringen via email: concert@sloterkerk.nl
Inlichtingen en reserveringen: 020-6157692