Besluitvorming verkeerssituatie Sloterweg nadert climax

Vrijwilligers van de werkgroep Sloten en de Dorpsraad zetten zich al decennia lang in voor het veilig maken van de Sloterweg. Gaat het komende week dan eindelijk lukken om de smalle dijkweg verkeersveilig te maken?

De vorige keren werd besluitvorming door de politiek telkens op het allerlaatste moment afgeblazen, omdat de politici het toch niet aandurfden. Ook nu is het verzet tegen de voorgestelde maatregelen weer enorm. Als het aan verkeerswethouder Egbert de Vries ligt, dan gaat de knoop deze keer wel doorgehakt worden, maar hij is hiervoor wel afhankelijk van de dapperheid van de gemeenteraad.

Kunnen fietsers straks wel veilig over de Sloterweg rijden? Foto: Tamar Frankfurther.

Wethouder kiest voor variant 2A
Wethouder de Vries realiseert zich dat het onmogelijk is om iedereen blij te maken met de te kiezen verkeersoplossing, maar is ervan doordrongen dat de huidige onveilige situatie niet kan voortduren. De Vries: “Op dit moment rijden er dagelijks meer dan 15.000 voertuigen op de Sloterweg, terwijl de weg eigenlijk geschikt is voor maximaal 6.000 voertuigen per dag, met diverse onveilige situaties als gevolg. Voorop staat, en daar is eigenlijk iedereen het over eens: de Sloterweg moet veiliger worden. Er zijn meerdere varianten uitgebreid onderzocht. Geen enkele variant biedt een oplossing zonder dat er nadelige effecten op andere plekken ontstaan. Variant 2A zorgt voor de grootse fietsveiligheid op de Sloterweg en met deze variant kan het doorgaand verkeer niet alsnog door Nieuw Sloten rijden waardoor drukte en overlast voor bewoners in deze wijk zoveel mogelijk beperkt blijft.

Deze variant is relatief snel uitvoerbaar en vindt het beste evenwicht tussen de vele belangen en wensen van betrokkenen.”

Een jaar lang monitoren
Nadat invoering van variant 2A gaat de gemeente goed in de gaten houden wat voor effecten er optreden. De wethouder: “Bij implementatie worden gedurende een jaar de effecten van variant 2A op diverse wegen in zowel Haarlemmermeer als Amsterdam gemonitord. Als er onvoorziene knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid en/of doorstroming ontstaan, worden aanvullende maatregelen getroffen. Indien er onacceptabele knelpunten ontstaan die niet oplosbaar blijken, dan is er altijd nog de mogelijkheid om terug te vallen op een andere variant (zoals variant 11).”

Na inspraak nog twee belangrijke vergaderingen op 20 en 26 januari 2022
Vanavond, op 19 januari om 19.00 uur wordt nog een extra digitale inspreekbijeenkomst georganiseerd. Op 20 januari vergadert de commissie Verkeer (MLW) vanaf 9 uur en in de loop van de ochtend wordt waarschijnlijk al zichtbaar hoe de verschillende partijen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 26 januari zullen gaan stemmen. Op 20 januari komt de Sloterweg als derde agendapunt aan bod. Daarvóór bespreekt de commissie o.a. het verslag van de vorige vergadering en kunnen de raadsleden laten weten over welke agendapunten zij het woord willen voeren.

Zorgvuldig inspraaktraject
In het afgelopen jaar heeft de gemeente een zeer uitgebreid en zorgvuldig inspraaktraject opgezet. Iedereen, die dat wilde, mocht zijn visie geven op de verschillende oplossingsvarianten die de gemeente had uitgedacht. De ambtelijke projectgroep heeft hierover met zeer vele belangengroepen in de wijde omgeving van de Sloterweg gesproken. Maar liefst 450 mensen dienden vervolgens veelal uitgebreide zienswijzen in. De projectgroep was vervolgens van mening dat Variant 2A de voorkeur verdient en gaf zijn reactie in de Nota van beantwoording. Op 18 januari en 19 januari spraken/spreken veel betrokken buurtbewoners uit Sloten, Nieuw Sloten, Badhoevedorp en elders uit Nieuw-West digitaal in tijdens speciaal georganiseerde inspraakavonden van de commissie MLW van de gemeenteraad. Daarna is de politiek aan zet.

Tamar Frankfurther; 18 januari 2022.

Zie ook: Sloterbrug en Sloterweg