Schapenland Vrije Geer is eindelijk gemaaid

Natuurpark Vrije Geer ligt in de Hoofdgroenstructuur De Groene AS. Het is daarom van groot belang dat de natuur zich hier goed blijft ontwikkelen.

Het natuurpark wordt daarom ecologisch beheerd. Dat betekent dat je de natuur zijn werk laat doen, maar wel ingrijpt om alle planten een kans te geven zich te ontwikkelen.

Ruim 40 groenmedewerkers uit heel Amsterdam en vrijwilligers hebben samen de zware maaiklus op Natuurpark Vrije Geer geklaard. Foto: Marina den Ouden.

Zwaar werk op drassig veen
De veenweide waar in de zomer schapen grazen, had eigenlijk al vorig jaar gemaaid moeten worden, maar dat kwam er telkens maar niet van. Toen het erop begon te lijken dat de schapenweide ook in de winter van 2021-2022 weer niet gemaaid zou worden, trokken de beheerders van Natuurpark Vrije Geer, Ruud Lutterlof en Marina den Ouden, aan de bel. Teammanager Directievoering en Toezicht Ruud Stuurman deelde hun zorgen en organiseerde een grootschalige maai-actie waaraan groenmedewerkers uit de hele stad deelnamen.

Doordat de schapenweide vorig jaar niet gemaaid was, was het riet erg hoog en dik. Dat maakte het maaiwerk nu extra zwaar. Het land was bovendien zo drassig dat er niet machinaal gemaaid kon worden. Zware apparatuur zou wegzakken in het veen. De groenmedewerkers van de gemeente Amsterdam hebben daarom met de hand gemaaid, voornamelijk met bosmaaiers.

Met vele handen kon deze loodzware maaiklus worden geklaard. Foto: Elsbeth Bloemert.

Overal vandaan kwamen de gemeentelijke voertuigen, die geparkeerd stonden langs de Plesmanlaan: uit Oost, Noord, Centrum/West, Zuid, Zuidoost en natuurlijk ook uit Nieuw-West. Er waren ook een paar vrijwilligers die hun handen uit de mouwen staken.

Terwijl de groenmedewerkers uit de hele stad aan het werk waren, vormde hun wagenpark langs de Plesmanlaan een bezienswaardigheid. Foto: Dorine Duyster.

Het was een indrukwekkend gezicht hoe ál die ruim veertig groenmedewerkers, die uit de hele stad waren gekomen, keihard op Sloten aan de slag gingen. Het was hartverwarmend om dit te aanschouwen. Deze grootschalige gemeentelijke actie trok dan ook veel bekijks.

Tweederde maaien
“Als je de natuur hier op deze veengrond zijn gang zou laten gaan, dan staat hier al snel alleen nog maar hoog en dik riet. Andere planten krijgen dan geen kans meer om zich te ontwikkelen. Als je dat toelaat, wordt het een monocultuur in plaats van dat je de (bio)diversiteit ondersteunt”, zo legt beheerder van Natuurpark Vrije Geer Marina den Ouden uit. “Een ander onderdeel van ecologisch beheer is dat je nooit alle begroeiing in één keer verwijdert. Als je dat doet dan hebben kleine zoogdieren, insecten en vogels geen schuilplekken en voedsel meer. Als regel geldt dat je tweederde kunt maaien en eenderde laat staan”, vult haar collega Ruud Lutterlof aan. “Men vindt het vaak zonde als er gemaaid wordt, maar dit is dus juist goed voor de natuur, want dan ontstaat er lucht en dat geeft andere planten de kans om hun kop boven het maaiveld uit te steken.”

Op het goede moment maaien
Marina: “Het gaat er alleen wel om dat je op het goede moment maait. Dus níet als er gebroed wordt tussen het riet of als de dwergmuizen hun jongen grootbrengen. Voor bloeiende planten geldt bijvoorbeeld dat er pas gemaaid wordt na de hoofdbloei, dus als bloemen hun zaad hebben afgezet. Als je daarna maait, is het even heel kaal, maar dan bereik je wel dat in datzelfde seizoen de meeste soorten nog een keer vol in bloei komen.”

Nu het riet verwijderd is, krijgen diverse kruiden en grassen hier komend voorjaar de kans om op te komen. Ook hebben de schapen weer voldoende ruimte om te grazen. De schapen eten wel jong opkomend riet, maar niet de oude droge staken. Uiteraard is een deel van het riet blijven staan, zodat bezoekers van het natuurpark komend voorjaar ook nog van de karekieten en rietzangers kunnen genieten. Wandelaars zullen worden verrast door een gele bloemenzee. Foto: Marina den Ouden.

Bijna al het riet is meteen afgevoerd van het land, maar er zijn twee hopen behouden. In deze hopen kunnen amfibieën overwinteren. Marterachtigen vinden er een rustplaats en het scheelt afvoerkosten; ook niet onbelangrijk.

Veel dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen.

Tamar Frankfurther, 22 januari 2022.