Samen de Lutkemeerpolder kopen voor Voedselpark Amsterdam

Platform Behoud Lutkemeer lanceert een prachtig plan voor de Lutkemeerpolder, een parel voor de stad. Om dat te realiseren starten we een crowdfundingsactie.

“Niels, fiets jij uit school even langs de pluktuin om sperziebonen te halen? Neem maar een pondje. En pluk ook nog een bakje frambozen voor het toetje.” Hoe geweldig zou dat zijn! Als je dat tegen je zoon zou kunnen zeggen terwijl je op een flat woont in de Aker.

Logo Voedselpark Amsterdam Lutkemeerpolder

‘Voedselpark’ is opvolger van ‘Plan Biopolder’
Al jaren geleden ontwikkelde Platform Behoud Lutkemeer een mooi alternatief plan voor de vruchtbare polder. Toen heette het nog ‘Biolpolderplan’. Maar de naam ‘Voedselpark’ is aantrekkelijker en geeft ook de bedoelingen van het plan beter weer.

Bedrijventerrein is tegen eigen gemeentelijke beleid
De gemeente gaf in mei 2021 drie mooie rapporten uit: ‘Amsterdam Circulair’, ‘Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal’ en ‘Stadsdonut voor Amsterdam’. Het druist volledig tegen de doelen van deze rapporten in om in de Lutkemeerpolder een bedrijventerrein te vestigen. Het is niet meer te verdedigen in deze tijd van gevaarlijke klimaatverandering om te gaan bouwen op vruchtbare grond.

Zoals we vorige week al in deze nieuwsbrief schreven, moet het bestemmingsplan dat in 2013 is bekrachtigd, van de rechter opnieuw in stemming gebracht worden, omdat er toen corruptie in het spel was. Wij pleiten voor een bestemmingswijziging terug naar ‘agrarisch’ om alle biologische functies van de polder te behouden en omdat een Voedselpark wél volledig past in de geest van die gemeentelijke rapporten.

Sterke coalitie ondersteunt het Plan Voedselpark
Deze unieke kans doet zich voor nu Albert Heijn bekend heeft gemaakt geen distributiecentrum in de Lutkemeerpolder meer te willen bouwen. Plotseling is het mogelijk dit laatste stuk vruchtbare landbouwgrond in Amsterdam veilig te stellen voor Amsterdammers. Initiatiefnemers van dit plan zijn: Behoud Lutkemeer, Stichting Grond van Bestaan, Voedsel Anders en Foodcouncil MRA. Zij strijden al jaren voor het behoud van de Lutkemeerpolder.

Wat zijn de plannen?
Op 24 januari 2022 is het plan ‘Voedselpark Amsterdam’ gelanceerd. Afgelopen maandag is ook de crowdfundingsactie gestart om grond in de Lutkemeerpolder aan te kopen en het plan te gaan uitvoeren. Het wordt veel meer dan een tuinderij aan de rand van de stad. De nadruk ligt op het zichtbaar maken van voedselproductie: Hoe komt voedsel op ons bord. Niet alleen laten zien hoe gewassen groeien, maar ook de aanpak van akkerbouwmatig voedsel verbouwen, de invloed van het weer, het belang van biodiversiteit, mechanisatie en alle andere aspecten die deel uitmaken van de keten aan de mensen tonen.

De opbrengst van dit Voedselpark
Het is natuurlijk onmogelijk om de stad te voeden van 43 hectare landbouwgrond. Dat neemt niet weg dat in de Lutkemeerpolder een aanzienlijke productie plaats kan vinden. Zo voorziet het plan in een wekelijks groentepakket voor 800 huishoudens, een zelfpluk-pakket voor 200 gezinnen, 350 pannen vol aardappelen en fruit voor de bewoners van 1.750 gezinnen. Daarnaast kan er nog zo’n 12 ton gerst voor de bierbrouwerij gekweekt worden, en nog meer. Het is ook belangrijk, om stadsmensen inzicht te geven in de hoeveelheid ruimte die het verbouwen van voedsel vraagt.

Biodiversiteit versterken met rijke bio-grond
Langs de akkers ligt een mooi natuurgebied dat deel uitmaakt van de Hoofdgroenstructuur De Groene AS. Hier komen bijzondere vogels zoals de roerdomp voor. Het Voedselpark plan wil deze natuur beschermen en zorgen dat de activiteiten in het gebied bijdragen aan behoud en versterking van de biodiversiteit en verbinding met het agrarische landschap. Biologische grond wemelt van de insecten, wormen en andere diertjes. De akkers spelen een belangrijke rol in de voedselvoorziening van veel vogels en zoogdieren.

Werk en scholing
De verschillende landbouwactiviteiten leveren straks ongeveer 30 voltijdsbanen op. Nevenactiviteiten zoals zorg en educatie kunnen nog 10 arbeidsplaatsen opleveren. Jongeren die praktijkervaring in de agrarische of groensector willen opdoen, kunnen hier terecht voor leer-werktrajecten. Mensen die laagdrempelig willen re-integreren hebben gelegenheid op basis van maatwerk weer aan de slag te gaan. Er wordt structuur, begeleiding en een uitdagende, maar ook rustgevende dagbesteding geboden.

Recreatiemogelijkheden
De polder wordt herontworpen voor nieuwe activiteiten, rekening houdend met het oorspronkelijke landschap. Om de akkers toegankelijk te maken voor educatieve en recreatieve activiteiten zullen wandelpaden en picknickplekken worden aangelegd. Een open veld tussen de akkers biedt ruimte voor bijeenkomsten en activiteiten. De verbindingszones met de omliggende natuurgebieden maken het gebied nóg aantrekkelijker.

Oogst voor de toekomst
Dit ‘Plan Voedselpark’ is onze kans om een groen stuk Amsterdam te behouden voor de toekomstige generaties. Om er een plek van te maken waar stadsboeren ons eten verbouwen op de meest vruchtbare grond van Amsterdam. Een plek waar iedereen kan recreëren en leren. Waar kennis opgedaan en uitgewisseld wordt over landbouw, duurzaamheid en biodiversiteit. En waar we werken aan een echt groene, duurzame economie.

Samen kopen we het land voor alle toekomstige generaties!
Doe jij ook mee? Je kunt nu meteen al geld doneren of je kunt geld toezeggen voor later. Lees meer hierover op de speciale website.

Deel deze actie en help mee
Daadwerkelijk helpen kan ook: door het verhaal te delen, een poster op te hangen of flyers uit te delen. Stuur een mail voor meer informatie en een perskit.

Tot later in de pluktuin, de boomgaard of bij een vogelexcursie in ons eigen Voedselpark! Je leest er over in deze Nieuwsbrief

Marijke Kruyt, Platform Behoud Lutkemeer, 25 januari 2022.