Oud Osdorpers ten einde raad naar de gemeenteraad

Bewoners van de Osdorperweg in Oud Osdorp, verenigd in de Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO), hebben de knuppel in het hoenderhok gegooid. De verkeerssituatie op de smalle rechte dijkweg, vrijwel zonder (aparte) voet- en fietspaden, die notabene onder het Hoofdnet Fiets valt, is onaanvaardbaar gevaarlijk.

Deze bebording ontslaat de gemeente niet van de plicht het wegdek nu eindelijk eens op te knappen. Foto’s en montage: Theo Durenkamp.

Vorige week hebben zij daarom naar alle gemeenteraadsleden een zogeheten raadsadres verzonden om hun beklag te doen over de al jaren slepende verkeersproblematiek op de Osdorperweg. De broodnodige maatregelen om de weg op te knappen en veiliger te maken blijven almaar uit. En nu is er tot overmaat van ramp plotseling sprake van een verbreding en het opheffen van het vrachtwagenverbod.

Overdragen van stadsdeel naar gemeente
Maatregelen worden steeds aangekondigd en net zo vaak weer doorgeschoven. Kern van het raadsadres is het dringende verzoek om de oplossing voor deze verkeersproblematiek op de Osdorperweg vanaf nu door de gemeente te laten af te handelen in plaats van het stadsdeel. Net als bij de Sloterweg, die ook onder gemeentelijke regie kwam te staan.

Verbreding Osdorperweg voor vrachtverkeer?
Volgens de planning gaat eind deze maand het groot onderhoud aan de Osdorperweg op het gedeelte tussen Joris van den Berghweg en Halfweg van start. Eind augustus moet dit hele stuk dan van een vernieuwde fundering en een nieuwe asfaltlaag zijn voorzien. Grootste zorg van de bewoners is daarbij dat de weg verbreed gaat worden. Die verbreding stond zomaar in het gemeentelijke plan en is bedoeld om zwaar vrachtverkeer mogelijk te maken, maar dit was bij de inspraak zo niet afgesproken. Toen de KOO dit aan het begin van de inspraakbijeenkomst op 13 december aan de orde stelde, ontkende de gemeente onmiddellijk dat er sprake was van een verbreding. Het zou gaan om een “redactiefout” in de plannen. De bewoners zijn er door deze zogenoemde foutieve vermelding echter helemaal niet gerust op. Zij vrezen dat de in 2011 ‘per ongeluk’ aangelegde asfaltverbreding in de berm náást de bestaande fundering van de weg in het komend half jaar zal worden gelegaliseerd. En dat dan meteen maar even de hiervoor benodigde onderliggende fundering verbreed wordt ten koste van de bermen.

Zwaar vrachtverkeer voortaan legaal?
Het raadsadres vermeldt tevens dat de nieuwe inrichting pas in 2023 zijn beslag gaat krijgen en dat daarvoor eerst nog weer gepraat moet worden over de vorig jaar vastgestelde uitgangspunten die onderling tegenstrijdig zijn. Zo is een van de uitgangspunten dat de weg technisch geschikt moet worden gemaakt voor zwaar vrachtverkeer. En dat terwijl de Osdorperweg al sinds 1963 juist een verbod kent voor vrachtverkeer breder dan 2,2 m en een hogere aslast dan 4,8 ton; een verbod dat al die jaren overigens nooit is gehandhaafd…

In één keer de héle weg!
Het raadsadres pleit er nadrukkelijk voor om de héle weg tussen Ookmeerweg en Halfweg aan te pakken, dus óók het gedeelte door de oude dorpskern van Oud Osdorp dat voor de laatste keer in 2007 is gerenoveerd. Juist op dit stuk zijn nu gevaarlijke situaties ontstaan door verzakkingen en zogeheten langsgleuven – die vooral voor fietsers gevaarlijk zijn – en provisorisch opgelapte stukken. De bewoners storen zich er vooral aan dat deze oplappingen en stuk gereden wegdelen zich in de beruchte bocht bevinden waar de gemeente onlangs wél gele waarschuwingsborden voor het slechte wegdek heeft geplaatst, maar niets heeft gedaan om deze gewraakte wegvakken te repareren…

Nét als de Sloterweg?
Inmiddels is bekend geworden dat het raadsadres op 26 januari in de gemeenteraad aan de orde zal komen. Dit is tevens de dag waarop de uiteindelijke beslissing over de verkeersproblematiek rond de Sloterweg vermoedelijk zal worden genomen. Wat de Osdorperweg betreft zal op die dag alleen worden besloten hoe en door wie dit raadsadres zal worden behandeld. Omdat de Osdorperweg vergelijkbaar is qua situatie en problematiek aan de Sloterweg vertrouwen de Oud Osdorpers erop eenzelfde behandeling als op Sloten van de gemeente te krijgen.

Theo Durenkamp, 15 januari 2022.