Erik Swierstra

Grote onveiligheid Osdorperweg

De overheid is er overduidelijk van doordrongen dat de Osdorperweg tussen de Ookmeerweg en Halfweg levensgevaarlijk is. Wás het maar zo dat het plaatsen van zóveel borden effectief was… Nee, er moet gewoon gehandhaafd worden.

Zelfs de verkeerskundigen van de gemeente lijken nog altijd niet doordrongen van het gevaar. Volgens hen zou de smalle Osdorperweg de brede Ookmeerweg goed kunnen ontlasten. Zijn dit nu de experts die onze veiligheid bewaken? Waren zij ooit ter plaatse? 

(Foto: Jan van Zijp) 

In de hoop het vele sluipverkeer wat rustiger te laten rijden, overwogen de Oud Osdorpers om dan maar zelf obstakels op de rijweg te plaatsen. Wonderlijk genoeg meldde het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel bij deze aankondiging dat híerop wél meteen zou worden gehandhaafd… In wat voor wonderlijke wereld leven we?

Leden van de werkgroep Oud Osdorp hebben ook grote zorgen over de Joris van den Berghweg en de andere kleinere wegen in het gebied: “Ook die gaan steeds meer op racebanen lijken”. Oud Osdorp wacht dus met een bang hart op het eerstvolgende ernstige ongeluk…

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 6 februari 2019.

Uw huis aardgasvrij maken?

Wacht tot uw oude cv-ketel het begeeft

Overal hoor je dat je je huis straks niet meer met gas kunt verwarmen. “Help, wat nu?” Sommige eigenaren van de oude enkelsteens woningen in het landelijk gebied zijn erg bezorgd. Maar misschien valt het wel (een beetje) mee.

Toon Dekker en Fia van der Veldt (Osdorperweg 485A, Oud Osdorp)
zijn duurzaamheids-pioniers: “Straks komen er nog meer zonnepanelen bij.
Dan wekken we zelf hopelijk voldoende op voor ons eigen elektraverbruik
en voor de verwarming.” (Foto: Fia)

De verhalen over verduurzaming van woningen, die de ronde doen, gaan vaak over huishoudens waar de cv-ketel kapot is en vervangen moet worden of waar men verduurzaming meteen meeneemt in een grote verbouwing. Voor de gewone bewoner geldt:

Als uw huidige CV-ketel nog goed werkt, doe dan nog even niets. Een logisch moment om van het aardgas af te gaan is als u uw cv toch al moet vervangen of als u gaat verbouwen. De gemeente komt per wijk met een plan voor verduurzaming. Daarop kunt u straks (met de buurt door bijv. bulk-inkoop) voortborduren.

Als uw CV-ketel wél al aan vervanging toe is, kies dan voor een (hybride) warmtepomp. In het nationale concept-energie-akkoord wordt gesproken over subsidieregelingen. Of die er echt komen, wat die inhouden en voor wie die gaan gelden, is nog niet bekend. De gemeente Amsterdam biedt de subsidie ‘Amsterdam aardgasvrij’.

Er zijn tegenwoordig warmtepompen die weinig geluid (vergelijkbaar met een koelkast) maken. Als uw huidige ketel het begeeft, kunt u met behoud van uw bestaande verwarmingsinstallatie overstappen op een warmtepomp (voor huisverwarming en douchewater). Als u dan ook elektrisch zou gaan koken, hoeft u geen aardgas meer te gebruiken.

Om te testen of uw huis nu al voldoende geïsoleerd is om straks met een elektrische warmtepomp verwarmd te kunnen worden, kunt u de stooklijn van uw CV-ketel nu al op 55 graden instellen. Als uw woning deze winter goed uit deze test komt, dan is de warmtepomp waarschijnlijk een goed alternatief voor de cv-ketel. Krijgt u uw huis op 55 graden níet goed warm, dan is het verstandig om alvast na te gaan hoe u uw huis (beter) kunt isoleren.

Woning isoleren? Denk dan bijvoorbeeld aan het opvullen van de spouw (bij dubbelsteense muren), dubbel glas, isolatie van de zolder en onder het huis en (heel makkelijk) radiatorfolie áchter en (voor verhoging effectiviteit) speciale ventilatoren ónder de radiatoren plaatsen. In het energie-akkoord van het Rijk zullen waarschijnlijk subsidieregelingen voor woningisolatie worden opgenomen, maar daarover is nog niets bekend.

Zelf duurzame energie opwekken zorgt voor een lagere energierekening. Op Sloten zijn veel daken (door hun formaat en ligging) minder geschikt voor zonnepanelen. De huidige generatie panelen is ook niet mooi in het Beschermd Dorpsgezicht. Op Oud Osdorp zijn meer mogelijkheden. Het is nog onduidelijk welke vergoeding u over een paar jaar over de zelf opgewekte stroom gaat ontvangen. In plaats van panelen op eigen dak, is deelname aan een windmolen- of zonnepanelenproject (op bedrijven) misschien (voorlopig) een betere optie. Dan hebt u daarvan inkomsten en wordt ook het onderhoud centraal geregeld.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 30 januari 2019.

Gemeentelijk monument Oude Haagseweg 58

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West heeft op 18 december 2018 het machinegebouw en de ontijzeringsinrichting gelegen aan de Oude Haagseweg 58 aangewezen als gemeentelijk monument.

Het complex heeft ooit gediend als centrale voorziening binnen de Stelling van Amsterdam, oorspronkelijk bestaand uit het (stoom)machinegebouw, de ontijzeringsinrichting, het filterbassin en de reinwaterkelder.

Oude Haagseweg 52-58. Foto: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam.

Het complex is de enige overgebleven drinkwatervoorziening naast het pompstation aan de Haarlemmerweg. Belanghebbenden krijgen de mogelijkheid om bezwaar te maken.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 23 januari 2019.

Zie ook: Drinkwater in oorlogstijd

Zie ook: Sloten en de Stelling van Amsterdam

Nieuw boekje over de Sloterkerk

De rijksmonumentale Sloterkerk kent een bijzonder rijke historie. Slotenaar Bert Stilma heeft opnieuw een informatief boekje gemaakt waar de hele geschiedenis van de middeleeuwen tot nu in beschreven staat.

In de uitgave staan prachtige kleurenfoto’s van historische afbeeldingen (ook van Rembrandt), het orgel, het interieur en de besneeuwde kerk. “De vorige uitgave was uitverkocht”, zo vertelt Bert, en was ook wel toe aan vernieuwing. Driekwart van de tekst is nieuw en geactualiseerd. Alleen het deel over de middeleeuwen bleef ongewijzigd… “Tja, daar verandert niets meer aan he?”

De uitgave is na afloop van Matinee Concerten in de kerk en met ingang van april in het Politiebureautje te koop voor € 5,00.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 23 januari 2019.

Dorpsraad reikt twee Wapenborden uit

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad op 11 januari 2019 bij Tuinpark VAT werden twee actieve vrijwilligers verrast met de nieuwe dorpsraadonderscheiding: het Wapenbord. Deze nieuwe borden zijn handgemaakt door Ronald Verschuren van ZuLa Ceramics uit Sloten en vervangen de Zilveren Borden.

Aangezien stadsdeelvoorzitter Emre Ünver ziek was, kon dorpsraadvoorzitter Sjoerd Jaasma wat uitgebreider terugkijken op 2018. Over het Politiebureautje, dat na de succesvolle crowdfunding tot november ieder weekend open was (en in april weer open gaat). Hij uitte zijn zorgen over de groei van Schiphol en de voortdurende grote onveiligheid op de Osdorperweg op Oud Osdorp. En: over de grote bouwdruk op het landelijk gebied voor (zeer) dure woningen: “…er is juist behoefte aan starters- en goedkope woningen voor ouderen…” Inspelend op de actualiteit : “Door het groot onderhoud aan de Sloterweg waren gas en elektra zó vaak afgesloten dat Sloten zijn klimaatdoelstellingen al heeft gehaald!” Tot slot dankte Sjoerd álle vrijwilligers die zich op heel veel manieren inzetten voor het landelijk gebied.

Johan van Weerdenburg (links) met dorpsraadvoorzitter Sjoerd Jaasma
(foto: Peter de Zwart)

Wapenbord voor Johan van Weerdenburg
“Johan zet zich als kranige tachtigplusser – gesteund door Corrie – al decennia in voor de Slotense Pancratiuskerk. Als veelzijdig koster, dé steun en toeverlaat van de kerk. Denk aan: Johans penningmeesterschap van het parochiebestuur, beheerder van het kerkhof, toezichthouder op het groot onderhoud van de rijksmonumentale Pancratiuskerk (herstel van het dak en de toren). Niets gaat vanzelf. Johan doet al dit werk uiteraard niet alleen, maar hij is vaak wél degene die alles ter plaatse in goede banen leidt. Recent nog: Het nieuwe deel van de begraafplaats moest worden opgehoogd: Wie loopt dan op zijn laarzen aan te wijzen waar het zand precies gestort moet worden? Johan! Wie staat klaar om met rouwende nabestaanden een graf uit te zoeken? Johan. (Wist u overigens dat iedereen achter de kerk begraven mag worden en dat je daarvoor geen lid van de kerk meer hoeft te zijn?) Lekkage bij het Parochiehuis: Johan klimt op het dak en kijkt of hij het zelf kan repareren. Voor filmopnames tot diep in de nacht: Johan is present. Maar ja, wie gaat je opvolgen?”

Nico Jansen met zijn Wapenbord
(foto: Arie van Genderen)

Wapenbord voor Nico Jansen
“Nico Jansen is voor veel bewoners van het landelijk gebied Sloten-Oud Osdorp vooral bekend als redacteur van de gelijknamige Rubriek in de Westerpost. Ruim vier jaar lang heeft hij ons immers wekelijks van nieuws voorzien. Dat is veel werk en wij zijn hem daar erg dankbaar voor. Maar Nico verzorgt ook al jaren bijzonder interessante cultuurhistorische fietsrondleidingen langs de Schinkel tot op de Sloterweg. En – samen met de Dorpsraad – heeft hij hard geknokt voor het behoud van de landarbeiderswoningen aan de Sloterweg 711-715. Dat is niet gelukt, maar we hebben wél bereikt dat de nieuwbouw op de arbeiderswoningen moet lijken. Ik weet dat jij, Nico, dat maar niks vind. Maar, toch is dit een groot winstpunt. Niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst: Mede door jouw volharding heeft de gemeente voor deze huisjes een mini-bestemmingsplan met strikte eisen opgesteld. Dit nieuwe instrument kan – als Plan B – ook in de toekomst in het landelijk gebied nog goed van pas komen.”

Voorvechter De Oeverlanden
“Daarnaast is Nico al meer dan dertig jaar actief vrijwilliger bij de vereniging De Oeverlanden Blijven!. Mede door jou zíjn De Oeverlanden er nog en is dit nu één van de waardevolste natuurplekken van Amsterdam. En het staat vast: Zodra jij en je collega’s een planoloog spotten, die mijmert over een Noord-Zuidlijnstation, wandelboulevards en grootschalige betonnen constructies, die De Oeverlanden bedreigen, gaan jullie weer in de actiestand!

Deze groene oase in het landelijk gebied blijft zo zeker behouden. Ook al moet dat tegenwoordig zonder de jaarlijkse 10.000 euro voor het beheer. Een schamel bedrag – op de gemeentelijke begroting, zou je zeggen. Wil de gemeente De Oeverlanden hiermee ondermijnen? Nou, dat gaat ze dan écht niet lukken!”

Tamar Frankfurtner

Uit: de Westerpost van 16 januari 2019.

Reactie van de Parochie over bouw Oud Osdorp

In deze Rubriek stond eerder een artikel met de titel “Verzet tegen bouw Oud Osdorp”. Bij deze onze reactie.

In 2014 heeft onze Parochie op last van de gemeente het voormalige tuinencomplex bij de Oude Begraafplaats moeten saneren (asbest) én ontruimen (de kassen en overige bouwsels stonden daar illegaal). Ondertussen had de gemeente een procedure gestart om van het hele terrein een gemeentelijk monument te maken. De rechter beperkte dit tot alleen de begraafplaats.

Daarna is samen met de gemeente een voorlopig stedenbouwkundig plan opgesteld. Het behoud van het landelijke karakter en ruime doorzichten naar het achtergelegen land staan hierin centraal. Dit resulteerde in ons voorstel voor de bouw van een twee-onder-één-kapwoning en een vrijstaande woning, beide in boerderijstijl en het verder onbebouwd laten van dit terrein. De begraafplaats en het pad erheen worden opgeknapt.

Wij hebben deze plannen juist in een vroegtijdig stadium met de buurt gedeeld (op 21 november) om samen te kunnen optrekken in het vervolgtraject. Naar aanleiding van de tijdens deze bijeenkomst geuite bezwaren, is het plan in overleg met de gemeente aangepast. In januari gaan we hierover in gesprek met de direct omwonenden.

Er is een alternatief: Het hele voorterrein kan (conform de huidige bestemming) weer een volkstuinencomplex worden. Wij vragen ons echter af of je met een hele rits aan (dan wél legale) tuinhuisjes niet juist bijdraagt aan de verrommeling van Oud Osdorp. Financieel gezien genereert deze invulling bovendien te weinig opbrengst. De eerdere saneringskosten en de toekomstige inrichtings- en beheerkosten van de begraafplaats en het toegangspad moeten toch ergens van betaald worden. Met ons aangepaste plan denken wij qua uitstraling en ruimtelijke opzet Oud Osdorp juist te verfraaien.

Gé Nibbering, bestuurslid MeerLiede, (Samenwerkingsverband tussen de Parochies van Halfweg, Vijfhuizen, Haarlemmerliede en Spaarndam)

Uit: de Westerpost van 9 januari 2019.

Andreaspenning voor oprichter Molen van Sloten

Ko Kuiper heeft zondagmiddag de Andreaspenning ontvangen vanwege zijn inzet voor de stichting Molen van Sloten.

Door: het Parool; 6 januari 2019

Kuiper richtte in 1981 de stichting op om de molen, die naar de Amstel was verplaatst, terug te krijgen aan de Akersluis in Sloten. Hij slaagde erin om het geld bij elkaar te brengen voor de herbouw van de molen.

Burgemeester Van Thijn legde in 1990 de eerste steen en uiteindelijk werd de molen in 1991 geopend door Koningin Juliana, samen met het restaurant, de beeldentuin en de kaasmakerij.

Daarna zorgde Ko Kuiper dat er verschillende uitbreidingen kwamen zoals een audiovisuele presentatie van Rembrandt, die een band had met Sloten, het kuiperijmuseum en bierbrouwerij De Zeven Deugden.

Vrijwilligers
Er werken 85 vrijwilligers in de molen. Eind vorig jaar werd een crowdfundactie gestart om geld bij elkaar te krijgen voor grootschalig onderhoud. De hoognodige restauratie gaat zo’n vijftigduizend euro kosten.

De Andreaspenning is een prijs voor mensen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam en die langer dan 10 jaar als vrijwilliger werken voor een maatschappelijk doel.

Kuiper kreeg de penning bij zijn afscheid als voorzitter van de stichting, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst voor de vrijwilligers.

Van: www.parool.nl

En de boer, hij ploegde voort

Raadsvergadering
Het was een teleurstellende raadsvergadering 19 december 2018. De oppositiepartijen Partij voor de Dieren, Bij1 en Christenunie deden hun best de raad te overtuigen van het belang van de polder en de mogelijkheden om deze te behouden of minstens de tijd te nemen dit goed te onderzoeken. De wethouder bleef echter bij haar standpunt dat bouwen noodzakelijk is in de polder en dat er voldoende gekeken is naar andere mogelijkheden.

Coalitie dient twee moties is
Twee moties kregen voldoende steun in de raad, ingediend door coalitiepartijen Groen Links, D66, PvdA en SP. De moties dragen de wethouder op om niet eerder te beginnen dan dat er reserveringsovereenkomsten zijn en om gefaseerd te ontwikkelen met als doel het zo lang mogelijk open houden van de polder omwille van biodiversiteit en klimaat.

Deze moties en het feit dat er bijna anderhalf uur gedebatteerd is over de Lutkemeerpolder en De Boterbloem geven aan dat er inmiddels wel degelijk een urgentie wordt gevoeld. Hoewel de meerderheid van de raad vasthoudt aan de noodzaak om te bouwen en veel mensen zich laten afschrikken door de mogelijke kosten die de bouw afblazen met zich mee zou brengen, is er met de moties ook aangegeven dat de verdere ontwikkeling in de Lutkemeerpolder kritisch gevolgd gaat worden.

Onderzoek
Juridisch is er ook nog het een en ander te verwachten. Raadslid Van Schijndel schreef een notitie over de corruptiezaak die zich eerder in de polder afspeelde rond de verkoop van grond aan de gemeente en de nog steeds geldende samenwerkingsovereenkomst. Zijn motie om dit verder uit te zoeken haalde het niet. De gemeente is inmiddels wel gestart met een Bibob-onderzoek. De ontwikkeling die als eerste plaats vindt is voor SEKU BV, waar de gemeente een samenwerkingsovereenkomst mee heeft. De toenmalige directeur moet begin 2019 voorkomen op verdenking van corruptie. Naar verwachting zal dan meer duidelijk worden over de consequenties voor zowel de overeenkomst als de ontwikkeling.

De wethouder heeft toegezegd met ons in gesprek te gaan. Wij juichen dat toe en hebben een uitnodiging gestuurd. We hopen dat de dialoog nu alsnog tot stand kan komen.

Van: Nieuwsbrief De Boterbloem nr 10 – 29 december 2018

Zie ook: https://reddeboterbloem.wordpress.com

40 jaar Rubriek

Met deze 1988-ste editie van de Rubriek Sloten-Oud Osdorp sluit ik nu de veertigste jaargang van dit unieke communicatiekanaal af.

Mijn vader, P.Hans, bedacht dat het goed zou zijn om bewoners en andere belangstellenden wekelijks te informeren over het wel en wee van het landelijk gebied van Nieuw-West. Zo kon dit kwetsbare en bijzondere stukje Amsterdam bekender worden. Een prima overlevingsstrategie. Want – ook al is het landelijk gebied sindsdien flink verkleind en fors veranderd – we zíjn er nog en het behoud van de resterende cultuurhistorie krijgt tegenwoordig steeds meer bijval. Helaas gaat de afbraak echter nog altijd door zoals u hieronder leest over de Lutkemeerpolder…

In de afgelopen veertig jaar hebben veel vrijwilligers op (on)regelmatige basis stukjes geschreven en informatie aangeleverd. De Rubriek begon in januari 1979 in de toenmalige Badhoevese Slotense Courant. Sinds deze krant ophield te bestaan, ging de Rubriek verder onder de vleugels van de veel grotere Westerpost. Hier gedijt de Rubriek nu al jaren prima. Grote dank aan de Westerpost is dan ook zeker op zijn plaats.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 24 december 2018.

De Boterbloem blijft strijden voor behoud Lutkemeerpolder

Alies Fernhout na de bespreking in de Stopera op 19 december 2018: “Treurig… een gemiste kans… Na anderhalf uur (!) debatteren bleef de meerderheid van de gemeenteraad erbij dat De Boterbloem genoegen moet nemen met het aanbod van slechts twee hectare akker.”

Geen zand erover! Red de Boterbloem! (Foto: Erik Swierstra)

Ondertussen blijven veel vragen onbeantwoord. Over noodzaak, kosten, klimaat, mogelijkheden, het enorme draagvlak. Alies: “Het College van B&W heeft wél met Schiphol-ontwikkelaar SADC overlegd, maar níet met ons.” Maar, tóch ziet De Boterbloem nog lichtpuntjes: “Er ís een toezegging om nu wél om tafel te gaan; er liggen twee moties die openingen bieden en héél veel raadsleden tonen zich betrokken. Laten we ons daar dan maar op richten… We gaan door…”

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 24 december 2018.