Natuurlijke speelplaats voor De Driesprong

Op 10 februari 2020 was het even schrikken: “Wat gaan ze doen met het weiland rond het dorp Sloten? Dat is toch beschermd?”

Niets aan de hand. De aanleg van de natuurspeeltuin van de Slotense basisschool De Driesprong is gestart. Om de dorpskern van Sloten te ontlasten en om grotere machines te kunnen gebruiken, is een tijdelijke verbinding over het water vanaf de Vrije Geer aangelegd.

Co Bakker van het uitvoerende bedrijf ‘De Twee Heren’: “Eerst worden de oude tegels verwijderd. Die worden allemaal elders hergebruikt. Ook de oude speeltoestellen hebben we weggehaald. Dat was zo slecht; daar kun je niks meer mee doen. Daarna gaan we het terrein ophogen met licht materiaal, zodat het niet meteen wegzakt in het veen.

Tot slot volgt de inrichting van het nieuwe plein.” Als alles volgens planning loopt, zal de speeltuin rond half april klaar zijn. In een van de volgende weken volgt in deze Rubriek een tekening van hoe het plein er uit gaat zien.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 19 februari 2020.