De Oeverlanden / Oude Haagseweg

De vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’, tuinpark Ons Buiten, stichting Nieuw en Meer en de Rijks Hemelvaart Dienst participeren in het overleg met de gemeente over een ‘plan van inrichting en beheer’ van De Oeverlanden en de Oude Haagseweg.

Dit gebeurt in samenhang met de ontwikkelingsplannen van het zogenaamde ‘Schinkelkwartier’ (gebied ten noorden van de A4 / A10). Ook het ‘Plan Verdi’ (aan de oostkant van de Nieuwe Meer) wordt hierbij betrokken.

Tot voor kort heette dit het project ‘Groot Amsterdamse Bos’. Aangezien de gemeente zijn ambities verlaagd heeft, is ook deze naam vervallen. Er is budget beschikbaar voor het wegwerken van achterstallig onderhoud en een nieuwe inrichting.

Nico Jansen van De Oeverlanden meldt dat de zware discussiepunten vooral gaan over de weilanden van de Riekerpolder en de inrichting Oude Haagseweg. Nico verwacht in de loop van 2020 meer duidelijkheid te krijgen over de plannen. Vooralsnog zijn zijn verwachtingen hierover positief.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 19 februari 2020.