Arbeidershuisjes als sloopafval

De adressen Sloterweg 711 – 715 bestaan niet meer. De laatste restanten van de 400 jaar oude állerlaatste arbeidershuisjes zijn op 30 januari 2020 verpulverd.

Ongetwijfeld verschijnen rond deze tijd de onderzoeksresultaten van het gemeentelijke onderzoek naar de cultuurhistorische waarden van de Sloterweg buiten het dorp. In die rapportage staat dan zeker hoe uniek deze laatste arbeidershuisjes waren…

Ze waren immers de laatste tastbare herinnering aan het leven van al die arbeiders, die werkten op de vele boerderijen van Sloten. De afbraak van onze cultuurhistorie gaat maar door…

In de gemeentelijke geldzucht om alle grondopbrengsten optimaal uit te melken vergeet de gemeente Amsterdam belangrijke immateriële waarden te koesteren.

Het is aan ons om de gemeente hieraan keer op keer te blijven herinneren en ons hard te blijven maken deze unieke cultuurhistorie van Sloten en Oud Osdorp zo veel mogelijk te behouden!

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 5 februari 2020.

Zie ook: In Memoriam de Arbeidershuisjes