Sloterweg-oost is óók te druk

Sluip-bypass tussen A4 en A10

Na alle aandacht voor het westelijk deel van de Sloterweg wil Martin Huissoon ook aandacht vragen voor de verkeerssituatie van het oostelijk deel van de Sloterweg, waar hij woont. Het gaat om de weg tussen de rotonde en de Johan Huizingalaan.

Vluchten in de berm
Martin Huissoon: “Ik ben al tig-jaren aan het communiceren met de gemeente over deze gevaarlijke situatie. Er is hier geen vrijliggend voet- of fietspad en op de zes meter brede weg mag gewoon 50 km/uur gereden worden. Auto’s passeren voetgangers op minder dan een meter afstand met deze snelheid of hoger tot véél hoger.

De hoekpaaltjes van de nieuwe wegversmalling zijn al een paar
keer omver gereden door haastige automobilisten.

De weg wordt door haastige automobilisten als sluiproute tussen de A4 en de A10 gebruikt. Dan is vluchten in de berm de enige optie. Daar helpen de nieuwe wegversmallingen echt niet tegen. Want als er geen tegenligger is, dan gaat de voet écht niet van het gaspedaal. En als er wel een tegenligger is, dan rijdt men daarna veelal des te sneller om de ‘verloren tijd’ in te halen.

Met de huidige ontwikkelingen van meer woningbouw (vooral voor gezinnen met kinderen) aan de Sloterweg, is het probleem des te nijpender en risicovoller geworden. Terwijl de landelijke, lommerrijke Sloterweg zich juist uitstekend leent voor recreatief voetgangers- en fietsverkeer.”

30 km-zone?
Martin vervolgt: “De oplossing is simpel, maak er een 30 km-zone van, waar de auto te gast is en zie toe op naleving hiervan. Net als bijvoorbeeld op de Nieuwemeerdijk in Badhoevedorp. Laat er toch niet eerst een ernstig ongeluk moeten gebeuren alvorens men daadwerkelijk deze situatie wijzigt. De gemeente draagt deze verantwoordelijkheid.”

Reactie gemeente
De gemeente Amsterdam laat weten zich bewust te zijn van deze onveilige verkeerssituatie, ook op het oostelijke deel van de Sloterweg: “De wegversmallingen die recentelijk zijn aangelegd zijn één van de maatregelen waarmee we de verkeersdrukte op de hele Sloterweg willen verminderen.

Zo onderzoeken we of er één of meer knips die sluipverkeer tegengaan mogelijk en gewenst zijn. Ook onderzoeken we of we de Sloterweg daarbij afgewaardeerd kan worden naar 30 km. Dit onderzoek loopt echter nog. In de loop van het jaar volgen de resultaten hiervan.”

De werkgroep Sloten laat weten zich uiteraard in te zetten voor verkeersveiligheid op de héle Sloterweg.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 12 februari 2020.

Zie ook: www.slotenoudosdorp.nl/sloterbrug-en-sloterweg/