Stem vóór de Speeltuin Sloten

Laat íedereen hier kunnen spelen. Alle kinderen moeten kunnen spelen, mét of zónder handicap. Ouders met een handicap moeten hun kinderen kunnen begeleiden.

Helpt u mee om de Speeltuin Sloten geschikt maken voor gehandicapten? Breng uw stem uit op de website https://stemvannieuwwest.amsterdam.nl/plan/76.

Iedereen speelt mee
Spelen behoort tot de eerste levensbehoefte van álle jonge kinderen. De Speeltuin Sloten wordt druk bezocht door kinderen uit de wijde omgeving. Het bestuur wil de speeltuin zo gaan inrichten dat ook (begeleiders van) kinderen met een handicap hier ‘uit de voeten kunnen’. Met vaste paden en aangepaste speeltoestellen. Daarvoor is veel geld nodig.

Eén op de vijf…
De Centrale Stad heeft daarover het volgende beleidsuitgangspunt geformuleerd:

“In Amsterdam willen we dat iedereen mee kan doen en zich welkom voelt, met of zonder beperking. Eén op de vijf Amsterdammers is slechtziend, blind of doof, heeft een lichamelijke of verstandelijke beperking of een psychische of psychiatrische aandoening.

Het aantal mensen met een beperking groeit in de komende jaren verder door de vergrijzing. Om volwaardig mee te kunnen doen in onze stad, maken we de stad samen zowel sociaal als fysiek stapsgewijs toegankelijker en sluiten we niemand uit.”

Arie van Genderen namens het speeltuinbestuur: “Het zou ons enorm helpen als stadsdeel Nieuw West zich achter ons plan zou scharen, zowel met een financiële bijdrage als met adviezen en begeleiding. Stem daarom – via bovenstaande website – op ons plan. Dan kunnen we dit plan gaan realiseren.”

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 12 februari 2020.