Erik Swierstra

Grote scheuren in wegdek Osdorperweg

Fietsers, scooterrijders en snorfietsen klagen steen en been: “Zeker met regen zijn de fietsstroken gevaarlijk door de scheuren die er in het asfalt zitten”. Hier en daar is het asfalt wel wat aangesmeerd, maar door het gladdere reparatiemiddel, is het nog gevaarlijker geworden.

Al in 1963 stelde toenmalig wethouder Joop den Uyl het verbod voor zwaar en breed vrachtverkeer op de Osdorperweg in. Zo konden de kwaliteit en het dorpse karakter van de weg beschermd worden. (Bron: De vaders van Osdorp – Kees Schelling – pag. 78) Helaas wordt het geldende verbod na 57 jaar nog altijd niet gehandhaafd. (Zie ook: het boek: ‘Rond de Sloterbrug’.)

Zware vrachtwagens
De laatste jaren zijn vrachtwagens alleen maar groter en zwaarder geworden tot wel 50 ton. De dorpse weg is qua breedte en ondergrond hetzelfde gebleven. Veel bewoners vinden dat dat ook zo moet blijven. Volgens een van de bewoners heeft TNO onderzoek gedaan naar de trillingen in de ondergrond en geconcludeerd dat er schade is ontstaan aan de funderingen van huizen langs de Osdorperweg. Daar is toen door de gemeente niets meegedaan.

Ondernemers zeggen afhankelijk te zijn van de wegreuzen en dat de weg er geen problemen mee zou hebben. Maar iedereen kan bedenken dat personenauto’s, scooters en fietsen deze schade niet veroorzaken.

Hoe nu verder?
Nu afronding van de werkzaamheden aan de N200 nadert, gaat de tijd voor de gemeente dringen om deze puzzel tot een goed einde te brengen. Hans de Waal van de Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO): “Aan de KOO ligt het niet. We hebben de gemeente al sinds vorige zomer van heel veel goede ideeën en informatie voorzien. Afgelopen november hebben we zelfs een controleerbare draagvlakmeting gehouden en de resultaten met de gemeente gedeeld. Momenteel is het overleg met de gemeente, samen met een vertegenwoordiging van de Dorpsraad, in volle gang. De komende tijd moet blijken of er écht naar de bewoners en ondernemers wordt geluisterd.” Wordt dus zeker vervolgd.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 29 januari 2020.

Zie ook: 80% Oud Osdorpers tégen herinrichting Osdorperweg

Plaatsnaamborden Sloten

Sinds januari 2020 staan er bij de toegangen van het dorp Sloten (weer) plaatsnaamborden met de aanduiding ‘Sloten’, met de toevoeging ‘Gemeente Amsterdam’.

Plaatsnaamborden aan de Sloterweg (oostelijk van Sloten) en Osdorperweg (noordelijk van Sloten) in 1954.

Dit betekent de terugkeer van deze aanduidingen, want vroeger, tot de jaren zestig (?), stonden deze er ook al, maar ze zijn ooit weggehaald. Sindsdien stond er bij de Sloterbrug, komend van Badhoevedorp, de plaatsnaamaanduiding ‘Amsterdam’. Ook komend vanaf Halfweg, stond er bij het begin van Oud Osdorp de aanduiding ‘Amsterdam’.

Ook langs de Osdorperweg, aan de noordkant van het dorp Sloten stond een plaatsnaambord ‘Sloten’.

Plaatsnaamborden bij de Sloterbrug in 1953, 1984 en 2020.
In januari 2020 stonden er twee borden naast elkaar: Sloten (nieuw) en Amsterdam (oud).

Oud Osdorp had ook eigen plaatsnaamborden, onder andere ter hoogte van Osdorperweg 517 en Osdorperweg 643.

Plaatsnaambord aan de Osdorperweg (zuidelijk van Oud Osdorp); 1953.

Plaatsnaambord aan de Osdorperweg (noordelijk van Oud Osdorp); 1962.

Op de Sloterweg, aan de oostkant van het dorp, nabij de Ditlaar, stonden ten tijde van de zelfstandige stadsdelen Osdorp en Slotervaart-Overtoomse Veld (1990-2010) ook ‘stadsdeelnaamborden’, met de aanduiding van deze stadsdelen. Toen in 2010 de stadsdelen fuseerden tot Stadsdeel Nieuw-West zijn deze bordjes weer verdwenen.

Stadsdeelnaamborden bij Ditlaar (ten oosten van Sloten); 2006.

Nu is er dus aan de westkant van het dorp weer een aanduiding gekomen met ‘Sloten’, zoals dat ook vroeger het geval was. Ook op enkele plaatsen, waar vroeger geen plaatsnaamborden stonden, zijn zij nu verschenen.

Einde van het dorp Sloten bij de Akersluis, maar niet het einde van de bebouwde kom, dus 50 km/h; januari 2020.

Erik Swierstra, januari 2020.

Alle zwart-witfoto’s zijn afkomstig uit de Beeldbank van het Stadsarchief Amsterdam.

Alle kleurenfoto zijn van Erik Swierstra.

Zie ook:

Gebied ‘Sloten’ voortaan aangeduid met bordjes

Op 14 en 15 januari 2020 plaatste de gemeente rond Sloten bordjes om de contouren van het nog resterende landelijk gebied van Sloten te markeren. Hier ging een lange geschiedenis aan vooraf.

Slotenaar Marc Makkes vroeg zich af waarom bij andere historische dorpen in Amsterdam (Schellingwoude, Durgerdam en Holysloot) wél naambordjes staan en niet bij Sloten.

Marc Makkes bij één van ‘zijn’ Sloten-borden.

Terugplaatsen
“Vier jaar geleden ben ik dat gaan uitzoeken”, vervolgt Marc. “In de Beeldbank van het Stadsarchief vond ik foto’s van bordjes Sloten – Gemeente Amsterdam. Blijkbaar zijn al deze bordjes bij het geleidelijk opslokken van het landelijke gebied alleen in Nieuw-West per ongeluk verloren gegaan.” Het werd een lang en ingewikkeld traject om de bordjes terug te krijgen.

Pareltjes
Waarom Marc hier zo veel energie in stak? “Het dorp Sloten en het omliggende nog resterende landelijke gebied zijn pareltjes binnen de gemeente Amsterdam. Deze zichtbare gebiedsaanduiding zorgt ervoor dat men zich hiervan beter bewust wordt. Dan ga je zorgvuldiger met het gebied om. Ik hoop dat de waardering voor het landelijke Sloten hierdoor toeneemt. Zowel in de zin dat je er extra van geniet als dat je het oude respecteert en koestert.”

Het was lastig om het gebied Sloten met bordjes te markeren. Aan alle kanten zijn immers overgangen naar andere wijken. In goed overleg met de gemeente is bepaald waar de bordjes moesten komen: bij de arbeiderswoningen op de Sloterweg, op de Anderlechtlaan bij de rotonde, op de Plesmanlaan richting de Molen van Sloten, op Akersluis, de Vrije Geer bij de rotonde en natuurlijk bij de Sloterbrug.

Je rijdt binnen de bebouwde kom Sloten in en uit
De borden geven ook aan waar je het gebied Sloten uitrijdt. Dan zou je kunnen denken dat je daar de bebouwde kom uitrijdt. Daarvan is geen sprake omdat je Sloten in- en uitrijdt binnen het Amsterdamse grondgebied. Voor de zekerheid buigt de gemeente zich hierover.

Sloten en Nieuw Sloten

Er zijn nog altijd mensen die ten onrechte spreken over ‘Oud Sloten’, als zij Sloten bedoelen. ‘Oud Sloten’ is een onjuiste benaming. Het is niet de reden waarom deze bordjes zijn geplaatst, maar hopelijk stimuleren ze het gebruik van de correcte benaming: Sloten!

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 22 januari 2020.

Zie ook: Plaatsnaamborden Sloten

 

Sloop arbeiderswoningen Sloterweg gestart

Vlak vóór het onderzoeksrapport over de cultuurhistorische waarden van de Sloterweg (volgende week!) uitkomt, begon de gemeente met de sloop van de 400 jaar oude arbeiderswoningen. Terwijl juist díe woningen daarin een hoofdrol spelen…

Op 21 januari 2020 is begonnen met het verwijderen van het interieur van de stokoude woninkjes. Daarna wordt het asbest verwijderd en dan gaan de pandjes plat.

Op 21 januari 2020 was de pers present om deze verdrietige gebeurtenis vast te leggen.

Gewoon = zeldzaam
Nico Jansen voerde jarenlang tevergeefs actie in de hoop de gemeentepolitiek te laten inzien hoe belangrijk het was om deze laatste arbeiderswoningen aan de Sloterweg 711 – 715 te behouden. Een bijzonder teleurgestelde Nico: “Het gaat er juist om dat dit heel gewone arbeidershuisjes zijn. Vroeger stonden ze hier overal. Op de omliggende boerderijen (waar nu Nieuw-West ligt) werkten veel arbeiders en die moesten ook ergens wonen. Hier dus.

In de loop der jaren zijn alle andere voor deze omgeving zo kenmerkende arbeiderswoningen gesloopt. Alleen de boerderijen bleven staan. Je zou daardoor straks ten onrechte gaan denken dat hier alleen maar mooie boerderijen stonden. Deze arbeidershuisjes waren zeldzaam geworden en kregen daardoor waarde.”

12.000 nieuwe woningen
In de directe omgeving (op het voormalige IBM-terrein) gaat de gemeente 12.000 woningen bouwen. Je vraagt je af of het dan erg is om van deze vier woningen af te zien… Nico dacht ook met de gemeente mee: “Ik heb zelfs nog een alternatieve geschikte bouwlocatie voorgesteld, zodat de gemeente geen verlies zou lijden op zijn grondinkomsten. Stadsherstel wilde de arbeiderswoningen kopen en opknappen. De gemeente stond echter totaal niet open voor wat voor inbreng dan ook.” Via de website slotenoudosdorp.nl ziet u verschillende items van AT5 hierover.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 22 januari 2020.

‘Sloop arbeidershuisjes Sloterweg is een schande’

Een gespecialiseerd bedrijf heeft vanmorgen een begin gemaakt met de sloop van de voormalige arbeidershuisjes aan de Sloterweg, tot groot ongenoegen van buurtbewoners.

Van www.at5.nl; 21 januari 2020

Vandaag worden de huisjes leeg gemaakt en wordt er asbest verwijderd. De huisjes gaan later deze week echt tegen de vlakte. ‘Het is een schande’, vindt een van de omwonenden.

Ze wijst erop dat er nu onderzoek wordt gedaan naar de cultuurhistorische waarde van het gebied. ‘Dan is het natuurlijk idioot dat vlak voordat bekend wordt wat die waarden zijn, dat je op dat moment een van de belangrijkste pijlers van die cultuurhistorie sloopt. De gemeente laat zich niet als betrouwbare partner zien.’

Sloop voor zelfbouwkavels
‘Het ziet eruit als een heel klein wit huisje, maar als je je verdiept in de geschiedenis, dan heeft het veel meer te betekenen dan gewoon een huisje’, zegt een andere buurtbewoner. ‘Het is vierhonderd jaar oud. En het zijn niet alleen de huisjes zelf. Maar ook dat wat het uitstraalt. Dus inclusief de mooie tuin naast het andere perceel en de manier waarop de Sloterweg in rap tempo verandert. Het is echt zonde om de laatste stukjes te vernietigen.’

Op de plek van de huisjes komen kavels waar kopers hun eigen huis op kunnen bouwen.

Van: www.at5.nl/artikelen/199577/sloop-arbeidershuisjes-sloterweg-is-een-schande
(hier is ook het filmpje over dit onderwerp te zien)

Sloop eeuwenoude arbeidershuisjes in Sloten van start

Buurtbewoners proberen al jarenlang de sloop van de 400 jaar oude arbeidershuisjes aan de Sloterweg in Nieuw-Sloten tegen te houden. Maar morgen is het zover: dan gaat een groep slopers beginnen met het afbreken van de huisjes.

Van www.at5.nl; 20 januari 2020

Vandaag kwam een sloopbedrijf al poolshoogte nemen bij de huisjes, onder begeleiding van enkele handhavers. Bij een van de panden trof AT5 een groepje mannen aan, dat druk in overleg was. De mannen wilden in eerste instantie niet ingaan op de vraag of ze sloopplannen aan het beramen waren.

Toch wees alles daar op. Zo stond er een busje voor het pand van het bedrijf VSM Sloopwerken. Na enig doorvragen stelde een van de mannen dat er in elk geval ‘vandaag geen acties’ zouden plaatsvinden.

Inmiddels heeft een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Marieke van Doorninck bevestigd dat de huisjes inderdaad afgebroken worden. Morgen beginnen de sloopwerkzaamheden.

Kavels
Dat terwijl buurtbewoners al jarenlang aangeven dat ze de sloop van de huisjes ontzettend zonde zouden vinden. ‘Dit is een heel gewoon arbeidershuisje dat een paar eeuwen geleden zo normaal was, maar wat in onze omgeving totaal verdwenen is’, aldus buurtbewoner Nico Jansen. ‘Dit is dus zeldzaam geworden. En alles wat zeldzaam is, heeft waarde.’

Stadsherstel
Even leek er nog hoop te zijn, nadat Stadsherstel aangaf dat ze de huisjes willen overnemen en restaureren. Maar de gemeente is eigenaar van de panden en heeft daarmee het laatste woord.

Het oorspronkelijke plan van het college – om de panden te slopen en er kavels aan te leggen waar kopers hun eigen huis op kunnen bouwen – gaat daarom gewoon door.

Van: https://www.at5.nl/artikelen/199563/sloop-eeuwenoude-arbeidershuisjes-in-nieuw-sloten-van-start
(hier is ook het filmpje over dit onderwerp te zien)

Sloop eeuwenoude arbeidershuisjes in Nieuw-Sloten van start

Buurtbewoners proberen al jarenlang de sloop van de 400 jaar oude arbeidershuisjes aan de Sloterweg in Nieuw-Sloten tegen te houden. Maar morgen is het zover: dan gaat een groep slopers beginnen met het afbreken van de huisjes.

Van www.at5.nl; 20 januari 2020

Vandaag kwam een sloopbedrijf al poolshoogte nemen bij de huisjes, onder begeleiding van enkele handhavers. Bij een van de panden trof AT5 een groepje mannen aan, dat druk in overleg was. De mannen wilden in eerste instantie niet ingaan op de vraag of ze sloopplannen aan het beramen waren.

Toch wees alles daar op. Zo stond er een busje voor het pand van het bedrijf VSM Sloopwerken. Na enig doorvragen stelde een van de mannen dat er in elk geval ‘vandaag geen acties’ zouden plaatsvinden.

Inmiddels heeft een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Marieke van Doorninck bevestigd dat de huisjes inderdaad afgebroken worden. Morgen beginnen de sloopwerkzaamheden.

Kavels
Dat terwijl buurtbewoners al jarenlang aangeven dat ze de sloop van de huisjes ontzettend zonde zouden vinden. ‘Dit is een heel gewoon arbeidershuisje dat een paar eeuwen geleden zo normaal was, maar wat in onze omgeving totaal verdwenen is’, aldus buurtbewoner Nico Jansen. ‘Dit is dus zeldzaam geworden. En alles wat zeldzaam is, heeft waarde.’

Stadsherstel
Even leek er nog hoop te zijn, nadat Stadsherstel aangaf dat ze de huisjes willen overnemen en restaureren. Maar de gemeente is eigenaar van de panden en heeft daarmee het laatste woord.

Het oorspronkelijke plan van het college – om de panden te slopen en er kavels aan te leggen waar kopers hun eigen huis op kunnen bouwen – gaat daarom gewoon door.

Van: https://www.at5.nl/artikelen/199563/sloop-eeuwenoude-arbeidershuisjes-in-nieuw-sloten-van-start
(hier is ook het filmpje over dit onderwerp te zien)

Laatste kans voor arbeiderswoningen

Nico Jansen is een laatste (?) offensief begonnen om de laatste arbeiderswoningen aan de Sloterweg te behouden.

Op 12 januari 2020 besteedde ook AT5 aandacht aan het belang van het behoud van de woningen, waarvan er vroeger zovele stonden langs de Sloterweg. Via de website slotenoudosdorp.nl kunt u dit item bekijken.

De arbeidershuisjes aan de Sloterweg 711-715 getooid met
spandoeken; 12 januari 2020. Foto: Erik Swierstra

12.000 nieuwe woningen
In de directe omgeving (op het voormalige IBM-terrein) gaat de gemeente 12.000 woningen bouwen. Je vraagt je af of het dan erg is om van deze vier woningen af te zien… Maar, als de gemeente per se deze inkomsten wil genereren, dan stelt Nico een alternatieve bouwlocatie voor. Hij wil hierover graag in gesprek met de gemeente Amsterdam, maar dat blijkt lastig…

Mail de wethouder
Op korte termijn is het nu van belang dat de gemeente in ieder geval voorlopig afziet van de sloop van de huisjes. Zeker zolang de gemeente zelf nog bezig is met een onderzoek naar de cultuurhistorische waarden van de Sloterweg. “Wat voor zin heeft dat onderzoek anders? Dan kun je over een paar weken vaststellen dat deze woningen inderdaad cultuurhistorisch van belang zijn, maar dan zijn ze ‘helaas’ nét gesloopt!”, aldus Nico.

Wethouder Touria Meliani gaat hierover. Sarah Biddle (GroenLinks Nieuw-West) gaat zich hiervoor inzetten. Hopelijk willen lezers van de Westerpost met hart voor cultuurhistorie ook een duit in het zakje doen via de gemeentelijke website amsterdam.nl. (Klik op: Bestuur en organisatie; College; Touria Meliani; Mail de wethouder.)

Stadsherstel heeft belangstelling om de arbeiderswoningen aan te kopen, op te knappen en daarna als woningen te verhuren. Dat zou natuurlijk geweldig zijn! In een poging extra aandacht te genereren voor deze zaak, heeft Nico oude actielogo van het Weilandje-referendum creatief aangepast.

Tamar Frankfurther; 18 januari 2020.

Dorpsraad nieuwjaarsreceptie 2020

Op 10 januari 2020 kwamen bewoners en anderen – die zich met het landelijk gebied verbonden voelen – weer naar tuinpark V.A.T. op Sloten om elkaar een goed nieuwjaar te wensen.

Traditiegetrouw blikte dorpsraadvoorzitter Sjoerd Jaasma terug op het voorbije jaar. Na een bezorgde blik op de wereld en het milieu, beperkte hij zich tot het landelijk gebied van Nieuw-West: “Het is onvoorstelbaar hoeveel hier in één jaar gebeurt! In de loop van het voorjaar kunt u alles in de nieuwe Dorpengids nalezen.

Kees Schelling vertelt uit het boek ‘Rond de Sloterbrug’.

Ik wil slechts enkele onderwerpen aanstippen: “Hebt u al eens naar de nieuwe website slotenoudosdorp.nl gekeken? Doe dat eens! Op deze prachtige site staat het laatste nieuws en ook boeiende historische informatie. Daar leest u bijvoorbeeld hoe in 1963 toenmalig wethouder Joop den Uyl poolshoogte kwam nemen van de slechte kwaliteit van de Osdorperweg op Oud Osdorp. Dat is nog altijd niet opgelost… Blijkbaar is dat érg ingewikkeld…

In 2019 zijn op Sloten twee AED’s opgehangen en hebben veertig bewoners de reanimatiecursus gevolgd. De bouwwoede op Sloten gaat maar door. Projectontwikkelaars gaan steeds voor het maximaal toegestane bouwvolume. Samen met de werkgroep Sloten doen wat we kunnen om de cultuurhistorie en dorpssfeer overeind te houden…”

Arbeiderswoningen
Daarna hield Nico Jansen een praatje over de arbeiderswoningen aan de Sloterweg. “Ze staan er nog maar hoe lang nog? Daar vlak bij, op het voormalige IBM-terrein, komen 12.000 nieuwe woningen. Er moet toch iets zichtbaar blijven van het leven dat hier vroeger was? Herinneringen aan de tijd dat hier overal kleine landarbeiderswoningen en boerderijen stonden. Helaas laat de gemeente zich leiden door goudkoorts. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de cultuurhistorie van de Sloterweg. Laten we hopen dat ze in ieder geval de resultaten hiervan afwachten en niets onherstelbaar kapotmaken waar ze later spijt van krijgen…”

Schoolstaking Oud Osdorp
Kees Schelling, mede-auteur van ‘Rond de Sloterbrug’, een boek vol verhalen uit de jaren vijftig en zestig, las een passage voor over de schoolstaking in 1963 op Oud Osdorp. Uit protest tegen de slechte kwaliteit van de weg bleven meer dan 200 kinderen thuis. En zo werden verleden en heden aan elkaar verbonden en werd optimistisch geproost op het nieuwe jaar…

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 15 januari 2020.

Wapenbord voor Jaap Tolk – Al 37 jaar ‘onzichtbaar’ actief

“Meestal ontvangen juist mensen die projecten trekken (en daardoor heel zichtbaar zijn) ons Wapenbord”, zo vertelde Sjoerd Jaasma. “Dit jaar willen we iemand, die jarenlang op de áchtergrond veel werk heeft verzet, in het zonnetje zetten: Jaap Tolk, sinds 1982 bewoner van de Osdorperweg op Sloten.

Dorpsraadvoorzitter Sjoerd Jaasma (links) heeft
net het Wapenbord aan Jaap Tolk overhandigd.

P. Hans Frankfurther kwam de ‘Map voor de nieuwe bewoners’ langsbrengen. Jaap vond het leuk om hier mensen te leren kennen en zijn steentje bij te dragen aan het dorp. Zo werd hij meteen actief als ‘beheerder van het Dorpshuis’: Het pand onderhouden en leden van de jongerensoos SmoeS na hun feestjes tot stilte manen. Dat deed hij indertijd samen met o.a. Gerrit van der Puy, iemand die wij nu alleen nog maar kennen van de straat die naar hem is genoemd. Dat geeft wel aan hoe lang Jaap zich al inzet!”

Werkgroepen
“Later schoof hij ook aan bij de werkgroep Dorp Sloten, waar ze ook in die tijd al druk waren met het verkeer. Immers: Er waren plannen voor nieuwbouwwijken rond Sloten (Nieuw Sloten en De Aker). De werkgroep vroeg zich bezorgd af hoe al dat verkeer in en uit die wijken zou gaan rijden… Begin jaren negentig ontstond het plan om de laatste veenweide van Amsterdam te behouden. Jaap meldde zich meteen aan voor het comité Behoud Weilandje Vrije Geer. Toen nog onwetend van de enorme inzet die van hem gevraagd zou worden om dit doel te realiseren. Jaap was in die jaren eigenaar van de Koffiecorner op het Osdorpplein en elke klant móest uiteraard zijn ondersteunende handtekening zetten en later ook gaan stemmen!”

63 soorten
“Later volgden de fysieke tegenslagen voor Jaap en zijn vrouw Frieda zich helaas op, maar binnen zijn mogelijkheden bleef Jaap op de achtergrond actief. Sinds de start in 2003 is Jaap lid van de Beheergroep van het Natuurpark Vrije Geer. Hij telde hier in één seizoen 63 verschillende soorten vogels. Ook op het V.A.T. – waar wij nu te gast zijn – zet Jaap zich al jaren voor van alles in. Onder andere ook weer voor de verduurzaming van het park.

Jaap is ook zo iemand die, als je even hulp nodig hebt, er voor je is, zo liet Tamar Frankfurther me weten. Als zij ging inspreken, bijvoorbeeld over de wens om van Sloten een ‘Beschermd Dorpsgezicht’ te maken, kwam Jaap altijd mee. Ondersteunend, zwaaiend met de Slotenvlag en geduldig, soms wel een hele avond afwachten tot we aan de beurt waren op de lange agenda. Heel belangrijk!”

37 jaar inzet
“Ook nu nog, 37 jaar later!, helpt Jaap waar hij kan: Hij beitste in 2019 de nieuwe hekken van Natuurpark Vrije Geer, met de naambordjes. Vorige maand was hij gelukkig paraat om op het park een schaap – dat in de sloot was gevallen – samen met beheerder Marina den Ouden weer veilig achter het hek te loodsen. En Jaap straks weer goed opletten wanneer daar hoog op die paal jonge ooievaars zijn geboren. Dan weten we wanneer ze geringd kunnen worden.”

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 15 januari 2020

Kom naar de Stopera en steun de Lutkemeerpolder

Woensdag 22 januari 2020 om 17.30 uur

Hef het glas op het behoud van deze biologische polder en boerderij De Boterbloem.

Actiegroep Behoud Lutkemeer: “Ook in 2020 zijn we er nog. Het verzet wordt alleen maar groter en breder. Juíst nu duurzaamheid stééds hoger op de agenda staat, is het belachelijk de biologische Lutkemeerpolder te vernielen en hier Schiphol-gebonden bedrijven te bouwen. Het is nog niet te laat!”

Alle hulp is welkom
De actiegroep heeft dan ook als goede voornemen: “2020 wordt het jaar dat de gemeentelijke plannen van tafel gaan. De Lutkemeerpolder mag geen bedrijventerrein worden.” Tijdens deze bijzondere nieuwjaarsreceptie zal de actiegroep vertellen hoe zij dit doel wil gaan bereiken en hoe u daarbij kunt helpen. Zij geven aan dat álle hulp welkom is: “Ook al hebt u weinig tijd; álle beetjes helpen. Denk en doe mee. Proost!”

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 15 januari 2020.

Zie ook: www.behoudlutkemeer.nl